This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Kurumunuz, Kurumum sekmesinde hangi modüllerin görüneceğini kontrol edip bu sekmeyi yeniden adlandırabilir.

Modüller, kurslarınızda ne olup bittiğine ilişkin bilgileri kapsar. Ayrıca modüllerde sık kullanılan araçlara da erişebilirsiniz. Duyurularım, Yenilikler ve Hesap Makinesi içeren modül örnekleri. Modülleri simge durumuna küçültmenize veya kaldırmanıza izin verilebilse de kurumunuzun bazı modülleri göstermesi gerekebilir. Ayrıca bazı modüllerin ayarlarını düzenlemenize de izin verilebilir.

Modüller Kurumum sekmesinde veya Giriş Sayfası gibi kurslara eklediğiniz kurs modülü sayfalarında görünür.

Sistem, her bir modüldeki bilgileri oluşturur. Kendi içeriğinizi modül sayfalarına ekleyemezsiniz.

Kurumum sekmesi modülleri

Kurumum sekmesindeki modüller, tüm kurslardan gelen bilgileri sağlar ve kurslarınıza ait haberler ile etkinliklerin bütüncül bir çerçevesini sunar.

Kurumum sekmesiyle ilgili daha fazla bilgi


Yenilikler ve Yapılacaklar modülleri

Yenilikler modülü kurs içeriğine yapılan eklemeleri ve değişiklikleriyle ilgili raporlar oluşturur. Modül, her içerik türüne ait yeni öge sayısını gösterir ve kurslarınızda bunlara yönelik bağlantıları verir. Modülde, son yedi gün içindeki ögeler gösterilir.

Yenilikler modülünde aşağıdaki içerik türleri rapor edilir:

  • Testler ve ölçme sınavları
  • Ödevler
  • Bloglar
  • İçerik
  • Tartışma gönderileri
  • Kurs iletileri

Yenilikler modülü değişiklikleri günde bir defa rapor eder. O gün ilk oturum açtığınızdan bu yana neler değiştiğini görebilirsiniz. Eylemler menüsünde Yenile ögesini seçmediğiniz sürece oturum açtıktan sonra yapılan değişiklikler ertesi güne kadar modülde görünmez.

Yapılacaklar modülü

Yapılacaklar modülü, yaklaşan son tarihlerin kronolojik listesini sunar. Bu modül, Süresi Geçen ve Süresi Bitmek Üzere olarak ayrılır.

Yapılacaklar modülü ile görevler aracı aynı değildir.

Ekleyebileceğiniz diğer iki modül Uyarılar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler adlı modüllerdir. Bu modüller, yalnızca sizin kullanımınız için olup öğrenciler için bilgi içermez.


Bildirim ayarları ve eylemler

Hangi olaylar hakkında bilgilendirileceğinizi ve bildirimlerin nasıl verileceğini kontrol etmek için bildirim ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Bazı modüllerde, bu modülde bildirimleri genişletmek, daraltmak veya kapatmak için seçeneklerin bulunduğu Eylemler menüsü bulunur.

Bildirim ayarlarınızı düzenleme hakkında daha fazla bilgi


Modülleri ekleyin ve kaldırın

Kurumum sekmesinden veya modülleri içeren diğer sekmeden modül eklemenize izin verilebilir.

  1. Modülleri Ekle ögesin seçin.
  2. Modül Ekle sayfasında, sekmede görünmesini istediğiniz modülleri seçin. Modülleri bulmak için, anahtar sözcüğe göre arayabilir veya kategoriye göre gözatabilirsiniz. Kurumunuz seçenekleri devre dışı bırakabilir.
  3. Modülü sekmede yerleştirmek için Ekle ögesini seçin.

Modülü kaldırmak için her modülün en üstünde bulunan Kapat simgesini seçin. Açılır pencerede, Tamam ögesini seçin. Modülü kapattığınızda modül kalıcı olarak silinmez. Kapatılan modülleri, Modül Ekle işleviyle geri yükleyebilirsiniz. Kapat simgesi bulunmayan modüllerin görünmesi gerekir.


Modül içeriğini yönetme

Bilgileri düzenlemek için her modülün en üstünde bulunan Yönet simgesini seçin.

Modülü simge durumuna küçültme

Simge durumuna küçültmek için her modülün en üstünde bulunan Daralt simgesini seçin. Modülü büyütmek için her modülün en üstünde bulunan Genişlet simgesini seçin.

Modülü yeni pencerede açma

Modülü ayrı pencerede açmak için her modülün en üstünde bulunan Yeni pencerede aç simgesini seçin. Simge görünmezse seçenek bu modül için kullanılabilir değildir.


Modül yerleşim düzenini özelleştirme

Modülleri yeniden sıralamak için sürükle ve bırak işlevini veya klavyeden erişilebilen yeniden sıralama aracını kullanın.

Sürükle ve bırak işlevi

Yeni bir konuma taşımak için, modül üstbilgisini bastırıp sürükleyin. Modülü taşırken etrafı kesikli çizgiyle çevrilir. Yeni konumuna yerleştirmek için, modülü bırakın.

Klavyeden erişilebilen yeniden sıralama

Ögeleri yeniden sıralamak için erişilebilir bir araç kullanabilirsiniz.

Modüllerin birini seçin. Modülü sütun listesinde yeni konuma taşımak için Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı simgelerini kullanın. Modülü sütunlar arasında taşımak için Sola Taşı ve Sağa Taşı simgelerini kullanın.


Sayfayı kişiselleştirme

Modülleri içeren sekmeyi kişiselleştirmenize izin verilebilir. Sayfayı Kişiselleştir ögesini seçin. Kişiselleştir sayfasında, Renk Paleti Kitaplığı ögesinden renk şeması seçin.


Kurs modülü sayfaları

Varsayılan olarak Orijinal kursunuz, kurs menüsündeki Giriş Sayfası özelliğini içerir. Giriş Sayfası bir kurs modülü sayfasıdır. Bu sayfayı yeniden adlandırabilir, silebilir veya bu sayfada diğer kurs modülü sayfalarını oluşturabilirsiniz. Ayrıca hangi modüllerin görüneceğini de bu sayfadan seçersiniz.

Kurs modülü sayfaları, içinde bulunduğunuz kursun yeni içeriği ve son tarihleri hakkında ayrıntıları kapsar.

Kurs modülü sayfaları ekleme hakkında daha fazla bilgi