Test, havuz veya ölçme sınavı arasındaki farklar nelerdir?

Testler, not vermek için yapılan değerlendirmelerdir.

Ölçme sınavları anonimdir ve puanlanmaz. Öğrencinin ölçme sınavını tamamlayıp tamamlamadığını görebilir ve ölçme sınavı sonuçlarını bir bütün olarak görüntüleyebilirsiniz.

Havuzlar, testlere ve anketlere dâhil edebileceğiniz soru gruplarıdır.


Test oluşturmadan önce neleri bilmem gerekir?

Bir test veya ölçme sınavı oluşturduktan sonra, soruları hazırlar veya diğer testlerden, anketlerden ve havuzlardan mevcut soruları eklersiniz. Soru Ayarları sayfasında soru ayarlarını yapabilirsiniz.

Soru ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi

Ardından seçenekleri belirler ve bir içerik alanı ya da klasörde testi veya ölçme sınavını dağıtırsınız. Bir içerik alanına test veya ölçme sınavı eklediğinizde "dağıtılır".

Test ve ölçme sınavı seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi

Testlere ve ölçme sınavlarına soruları aynı şekilde eklersiniz; ancak ölçme sınavlarına not verilmediğinden ölçme sınavı soruları için puan belirtmezsiniz.

Test ve ölçme sınavı sonuçları hakkında daha fazla bilgi


Nasıl test oluştururum?

Denetim Masası > Kurs Araçları > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler veya Ölçme Sınavları

  1. Testler sayfasında Test Oluştur'u seçin.
  2. Test Bilgileri sayfasında bir ad girin. İsteğe bağlı olarak, açıklama ve yönergeleri girin.
  3. Gönder'i seçin.
  4. Test Tuvali'nde, Soru Oluştur menüsünden bir soru türü seçin.
  5. Oluştur/Düzenle sayfasında, soru oluşturmak için gerekli bilgileri girin.
  6. Gönder'i seçin.
  7. İhtiyacınız olan tüm soruları ekledikten sonra Tamam'ı seçin. Test, Testler sayfasındaki listeye eklenir ve öğrencilerin erişimine hazır olur.

Soruları ekleme ve sırasını değiştirme hakkında daha fazla bilgi