This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Kurs Dosyaları'nda düzenleyiciyi kullanarak yeni ögeler oluşturabilirsiniz. Bu ögelere HTML nesneleri denir ve bunlar bir tür yeniden kullanılabilir içeriktir. Kurumunuz içerik yönetimi özelliklerine erişebiliyorsa yeniden kullanılabilir başka tür nesneler de oluşturabilirsiniz.

HTML nesneleri İçerik Koleksiyonu'nda HTML dosyaları olarak depolanır. Kursunuza bir HTML nesnesi eklediğinizde asıl içerik görünür. HTML nesnesi, kullanıcıların içeriği görüntülemek için seçmesi gereken bir dosya bağlantısı olarak görünmez. Kursunuzun çeşitli alanlarında veya birden fazla kursta kullanmak üzere bilgiler oluşturabilirsiniz. Kurs Dosyaları'nda depolanan HTML nesnesini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik HTML nesnesinin kursunuza bağlandığı tüm örneklere yansıtılabilir.

HTML nesnesi oluşturma

  1. HTML nesnesini oluşturmak istediğiniz Kurs Dosyaları klasörünü seçin.
  2. HTML Nesnesi Oluştur seçeneğini belirleyin.
  3. Yeniden Kullanılabilir Nesne Oluştur sayfasında bir ad girin. Kurs Dosyaları'ndaki dosya adı bu olacaktır.
  4. Bilgileri İçerik kutusuna girin. Metni biçimlendirmek ve dosya, görüntü, web bağlantısı, multimedya ve karma eklemek için düzenleyici seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızdan karşıya yüklediğiniz dosyalar en üst düzey klasördeki Kurs Dosyaları'na kaydedilir.
  5. Gönder'i seçin. HTML nesnesi Kurs Dosyaları'nda seçili klasörde görünür. Sistem, Kurs Dosyaları'ndaki HTML nesnesi dosya adına .html uzantısını ekler.

Kursunuzdaki HTML nesnesine ait bağlantıyı silerseniz nesne Kurs Dosyaları'ndan silinmez. Kursunuzdaki HTML nesnesine bağlantı silinir. HTML nesnesini kursunuzdan tamamen silmek için Kurs Dosyaları'ndan silmeniz gerekir. Dosyanın kursunuzda bağlantısı varsa silme işleminin bağlantıları bozacağına ilişkin sizi uyaran bir ileti görüntülenir. Silmeye devam etmeden önce dosyanın bağlantısının nerede olduğunu görmek için 360° görünüm raporunu görüntüleyebilirsiniz.

Kurs Dosyaları'ndaki kurs linkleri hakkında daha fazla bilgi


HTML nesnesini düzenleme

Kurs Dosyaları'nda depolanan bir HTML nesnesini düzenleyebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler, HTML nesnesinin bağlantısının eklendiği yerde yansıtılır. HTML nesnesinin menüsünü açın ve Yeniden Kullanılabilir Nesne İçeriğinin Üzerine Yaz ögesini seçin.