İş akışı modelleri

Kurumunuzun yöneticisi tarafından izin verilmesi durumunda birden çok kez kullanılabilen bir iş akışı modeli oluşturabilirsiniz. Modelin kullanıldığı her zaman model, örnek haline gelir. İş akışı modeli, şablonla aynıdır. Kullanıcılara tamamlamaları için bir modelin kopyasını gönderdiğinizde, özgün iş akışı modelinin bir örneğini göndermiş olursunuz. Her iş akışı için bir model vardır, ancak birçok örnek olabilir.

Kilometre Taşları

İş akışları, süreçte gruba özel eylemleri ve adımları destekleyen kilometre taşlarından oluşur. Kilometre taşları, kullanıcının süreç boyunca gerçekleştirebilecekleri en küçük hedefleri sunarak iş akışı için bir yapı sağlar. Sadece iş akışı sahipleri kilometre taşı ekleyebilir.

İşlemler

Eylemler, iş akışı kilometre taşlarında yer alan, birbirinden ayrı görevlerdir. Eylemler, genel iş akışı sürecindeki belirli beklentiler veya adımlardır. Eylemler, tek bir kullanıcıya veya gruba atanabilir. İş akışı tasarımcıları, tasarlanırken veya devam ederken eylemin başlatılmamış bir kilometre taşına eklenmesi koşuluyla eylemleri iş akışı modeline ekleyebilir.

En az bir eylem içermeyen model, tamamlanmış sayılmaz ve başlatılamaz.


İş Akışı Modeli oluşturun: Modellerim sayfası

Model Oluştur'dan iş akışı modellerini bulabilirsiniz: Modellerim sayfası. Bu sayfaya erişmek için İçerik Koleksiyonu'ndaki İşbirliği menüsünden İş Akışı Modeli Oluştur'u veya İş Akışı Modelleri Tasarla'yı seçin. Bu sayfada aşağıdaki işlevler bulunur:

 • Model Oluştur - Yeni bir model oluşturmak için bu seçeneği belirleyin.
 • Modelleri Görüntüle - Listede görüntülenen modelleri geliştirmek için bu listeyi kullanın. Tüm Modeller'i, Modellerim'i veya Paylaşılan Modeller'i seçin.
 • Ad - Eylemin adını gösterir.
 • Tasarımcı - Klasörü oluşturan kişinin kullanıcı adını gösterir.
 • Kopyala - Seçilen iş akışını çoğaltmak için bu seçeneği belirleyin.
 • Sil - Seçilen iş akışını kaldırmak için bu seçeneği belirleyin.
 • Başlat - İş akışını başlatmak için bu seçeneği belirleyin.

Yeni bir iş akışı modeli oluşturma

En az bir eylem içermeyen model, tamamlanmış sayılmaz ve başlatılamaz.

 1. İçerik Koleksiyonu'ndan İş Akışı Modeli Oluştur'u seçin.
 2. Model Oluştur'u seçin.
 3. Modeli adlandırın ve açıklamasını Talimatlar alanına girin. Bunlar, iş akışını kullanma talimatlarıdır. Örneğin, bu bir paylaşılan iş akışı ise bu bölüm başkalarının bu iş akışını nasıl kullanması gerektiğini açıklamak için kullanılabilir. (Bu adım isteğe bağlıdır.)
 4. Bu modelde kullanılacak Eylem Durumu terimlerini tanımlayın: Devam Ediyor, Onaylandı ve Onaylanmadı.
 5. Modele öge eklemek için İçerik Koleksiyonu'na Gözat'ı seçin. Eklediğiniz ögeler için izinleri seçin.
 6. İşlemi tamamladığınızda Gönder'i seçin.

İş akışı modeli için kilometre taşlarını ve eylemleri ekleyebileceğiniz Model Tasarımı sayfasına yönlendirileceksiniz.

Kilometre taşı ekleme

 1. Kilometre Taşı Oluştur'u seçin.
 2. Kilometre taşını adlandırın ve bir açıklama girin.
 3. İşlem Yapma'yı ya da Kilometre Taşına Git'i seçin ve satır halinde olması durumunda tekrar edecek kilometre taşını belirlemek için kilometre taşı numarası seçin.
  • İşlem Yapma, varsayılan seçenektir; kilometre taşı devam eder. İş akışı, bu kilometre taşını geçmişe ilerletemez, ancak kilometre taşındaki diğer eylemler tamamlanabilir.
  • Kilometre Taşına Git Bu kilometre taşı başarısız olursa iş akışını belirli bir kilometre taşına geri gitmeye zorlar. Kilometre taşı başarısız olursa, tüm durumlar bu noktadan ileriye doğru Başlatılmadı'ya geri döndürülür. Tüm yorum ve geçmiş bilgileri değişmeden kalır.
 4. Kilometre taşına öge eklemek için İçerik Koleksiyonu'na Gözat'ı seçin. Eklediğiniz ögeler için izinleri seçin.
 5. Bu kilometre taşına eylem eklemek için Eylem Gönder ve Ekle'yi seçin ya da Model Tasarımı sayfasına geri dönmek için Gönder ve Bitir'i seçin.

Eylem ekleme

Belgeler bir iş akışına iş akışı veya kilometre taşı düzeyinde bağlandığında, iş akışı başlatıldığı zaman eylem düzeyinde görünür.

 1. Kilometre taşına eylem eklemek için İş Akışı Modeli Oluştur'a gidin: Modellerim sayfası.
 2. İş akışı modeli menüsünden Oluştur'u seçin. Kilometre taşı menüsünden Eylem Oluştur'u seçin.
 3. Eylemi adlandırın ve bir açıklama girin.
 4. Evet veya Hayır'ı seçerek Bu eylemin zorunlu olup olmayacağını belirleyin.
 5. Tarih Belirle'yi seçerek son tarih belirleyin. Son tarih belirlemek için tarih ve saat alanlarını kullanın. Herhangi bir son tarih gerekli değilse Yok'u seçin.
 6. Belirli kullanıcılara eylem atamak için kullanıcıların adlarını seçmek üzere Gözat'ı seçin. Birden fazla kullanıcı adını virgülle ayırın.
 7. Bir kursa eylem atamak için kurs seçmek üzere Gözat'ı seçin. Birden fazla kurs olduğunda kursları virgülle ayırın.
  • Eylemi tüm kurs üyelerine atamak için Tüm Kurs Üyeleri seçeneğini belirleyin.
  • Seçilen Roller seçeneğini belirleyin ve aşağıdan rol seçin: Öğrenci, Konuk, Eğitim Asistanı, Eğitmen, Kurs Oluşturucu ve Not Veren.
 8. Eylemin nasıl onaylanacağını belirleyin. Herhangi Bir Görev Atanan Onaylayabilir'i veya Tüm Göre Atananlar Onaylamalı'yı seçin.
 9. Eyleme öge eklemek için İçerik Koleksiyonu'na Gözat'ı seçin. Eklediğiniz ögeler için izinleri seçin.
 10. Eylemi tamamlamak için Gönder'i seçin ve Model Tasarımı sayfasına geri gidin.

İş akışı modeli düzenleme

İş akışı modeli oluşturduğunuzda modeli düzenleyebilirsiniz. İş akışı modelleri sadece sahipleri tarafından düzenlenebilir. Bu değişiklikler, orijinal modeli ve bu akış modelinin paylaşılan örneklerini etkiler. Mevcut iş akışı örnekleri, bu değişikliklerden etkilenmez.

Devam etmekte olan iş akış modelleri yalnızca durdurulduktan sonra düzenlenebilir. Durdurulduğunda, sahibi başlatılmamış kilometre taşlarını ve ilişkilendirilmiş eylemleri düzenleyebilir.

 1. İşbirliği menüsünden İş Akışı Modelleri Tasarla'yı seçin.
 2. Modelin menüsünde aşağıdaki üç seçenekten birini belirleyin:
  • Modelin adını, açıklamasını ve durum etiketlerini değiştirebileceğiniz Düzenleme sayfasını açmak için Düzenle'yi seçin.
  • Model Tasarım sayfasını açmak için Oluştur'u seçin. Kilometre taşlarını ve eylemleri bu sayfadan ekleyebilir ya da silebilirsiniz.
  • Paylaşım ayarlarını seçebileceğiniz ya da değiştirebileceğiniz İş Akışı Modeli Paylaşımı sayfasından Paylaş'ı seçin.

İş akışı modeli çoğaltma

Kullanıcıları oluşturdukları ve kendileriyle paylaşılan bir akış modelini çoğaltabilir. İş akışı modeli kopyalandığında, kullanıcı iş akışını buna göre düzenleyebilir.

Bir kullanıcı, bir paylaşılan modeli kopyalarsa sahibi olur ve orijinal sistemden silinse ve bunlarla paylaşılmasa bile modeli düzenleyebilir ve yeniden kullanabilirler demektir.

 1. İçerik Koleksiyonu'ndan İş Akışı Modeli Oluştur'a gidin: Modellerim sayfası.
 2. Kopyalamak istediğiniz iş akışı modelinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
 3. Kopyala düğmesini seçin. Listede iş akışı modeli kopyası görünür.
 4. Kopyala seçeneğine ayrıca iş akışı modeli menüsünden de erişebilirsiniz.

İzinler

İş akışı modelleri, İçerik Koleksiyonu'ndan ögeler içerebilir. İş akışı modeli tasarımcısı ögeleri eklerken kullanıcıların bu ögeler için olan izinlerini de seçebilir. Kullanıcılar, sadece kilometre taşının süresi boyunca bu izinlere sahip olabilir. Kilometre taşı tamamlandıktan sonra kilometre taşı ile ilişkili ögeler için bu benzersiz izinler kaldırılır.

Seçili izinler, şu durumlarda verilir:

 • Kullanıcı eylem içeren bir kilometre taşına başladığında.
 • İş akışı (durdurulduktan sonra) yeniden başlatıldığında.

Seçili izinler, şu durumlarda kaldırılır:

 • Kullanıcı eylem içeren bir kilometre taşını tamamladığında.
 • İş akışı durdurulduğunda.

Bir ögeye hiç izin eklenmezse gönderilen iş akışı öge için hiç izin olmadığı belirtildiğinde ve kullanıcıya devam etmek isteyip istemediğini sorulduğunda bir uyarı görünür.

İçerik Koleksiyonu'ndaki izinlerle ilgili daha fazla bilgi

 1. İçerik Koleksiyonu'nda İşbirliği menüsünden İş Akışı Modelleri Tasarla'yı seçin.
 2. İçerik ögesinin nerede düzenleneceğini belirleyin:
  • İş akışı düzeyinde bir içerik ögesine yönelik izinleri düzenlemek için iş akışı menüsünden Düzenle'yi seçin.
  • Kilometre taşı düzeyinde bir içerik ögesine yönelik izinleri düzenlemek için iş akışı menüsünden Oluştur'u seçin. Kilometre taşı menüsünden Düzenle'yi seçin.
  • Eylem düzeyinde bir içerik ögesine yönelik izinleri düzenlemek için iş akışı menüsünden Oluştur'u seçin. Eylem menüsünden Düzenle'yi seçin.
 3. Modele bir İçerik Koleksiyonu ögesi eklemek için İçerik Koleksiyonu'na Gözat'ı seçin.
 4. Onay kutularını kullanarak öge izinlerini seçin.
 5. İşlemi tamamladığınızda Gönder'i seçin.

İş akışlarıyla ilişkilendirilmiş öge izinleri, iş akışını tamamlamak için uzatılabilir. Uzatmalar, kilometre taşı ve iş akışı tamamlandıktan sonra etkin kalır.

İş akışı ögesi için izin genişletme

 1. İş akışındaki bir kilometre taşı için İzinleri Genişlet'i seçin.
 2. Öge bulmak amacıyla genişletilmiş izne gerek duyan kullanıcıların adlarını seçmek için Gözat'ı seçin.
 3. İçerik Koleksiyonu'ndan bir öge bağlamak için Gözat'ı seçin.
 4. Ögeye izinleri ekleyin.
 5. Gönder'i seçin.