This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Kendini Değerlendirme ve Eş Değerlendirmesi Nedir?

Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirmeyi öğrencilerin amaç, analitik ve öğrendiğini anlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Öğrenciler diğer öğrencileri ölçütler temelli referans değerlendirmesi aracılığıyla görüntüleyebilir. Konu materyalini anlamalarını geliştiren yapıcı geri bildirimler verebilir ve alabilir.

Kendini ve Eş Değerlendirmesi iş yükünü dağıtmaya yardımcı olabilir ve öğrencilerin birkaç kişiden geri bildirim almasını sağlayabilir. Öğrenciler ayrıca tanımlanan ölçüte göre analitik değerlendirme gönderimleri deneyiminden de faydalanabilir.

Değerlendirmeler, gönderimin ve değerlendirmenin tamamlanması için uygun süreye izin verecek şekilde hassas şekilde planlanır. Ayrıca, değerlendirmeye ilişkin her türlü içerik ögesine erişmek için gereken zamanı planlarsınız.

Hem kendini değerlendirme hem de anonim değerlendirmeleri kullanma seçeneğine sahipsiniz. Bu seçenekler daha dürüst test ve değerlendirmelerle sonuçlanabilen bir konfor seviyesi sağlayabilir. Ancak, değerlendirme işleminin bütünlüğünü de etkileyebilir.

Bu testleri soruları ve ölçütleriyle birlikte dışarı aktarabilir ve ardından bunları daha sonra kullanmak için içeri aktarabilirsiniz.


Sorular ve ölçüt örneği

Sorular değerlendirmeye yapı ve içerik sağlar. Bunlar basit ("2 artı 2 kaçtır?") veya karmaşıktırlar ("Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ana nedenini açıklayın").

Her soruya eşlik eden ölçütler, bu sorulara verilen yanıtları değerlendirmek için gereken araçları sağlar. Ayrıca sayı veya ölçekler bir tane olabileceği gibi ("Yanıt bu muydu = 4?") pek çok sayıda da olabilir:

 • Yanıt sorunu daha geniş konu bağlamına mı yerleştiriyor?
 • Yanıt iyi düzenlenmiş ve net olarak tasarlanmış mı?
 • Yanıt yazım denetimi dikkatli mi yapıldı? Önemli gramer, yazım veya baskı hataları var mıydı?

Değerlendirme zaman çizelgesi

Oluştur ve dağıt: Herhangi bir katılımcı iş göndermeden önce, hatta gönderim başlangıç tarihinden sonra

Gönder: Gönderim başlangıç tarihinden ve bir iş gönderildikten sonra ve gönderim bitiş tarihinden önce

Tamamlama: Gönderim bitiş tarihinden sonra, ancak değerlendirme başlangıç tarihinden önce

Değerlendirme: Değerlendirme başlangıç tarihinden sonra ve değerlendirme bitiş tarihinden önce

Sonuçlar: Değerlendirme bitiş tarihinden sonra


Değerlendirme tarih aralıklarını belirleyin

Bir değerlendirmenin başarılı şekilde oluşturulması ve dağıtımı için üç tarih aralığı gereklidir:

 • Şu Tarihten Sonra/Önce Göster: Değerlendirmenin öğrenciler tarafından kullanılabilir olduğu tarih aralığı
 • Gönderim Başlangıcı/Bitişi: Öğrencilerin bir değerlendirmeye yanıt gönderebilecekleri tarih aralığı
 • Değerlendirme Başlangıcı/Bitişi: Kendini değerlendirme seçenekleri etkinleştirildiğinde öğrencilerin, kendilerine ait olanın yanı sıra ekip arkadaşlarının değerlendirme ile ilgili çalışmalarının değerlendirmelerini gönderebildiği tarih aralığı

Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirme Oluşturma

İçerik alanları, öğrenim modülleri, ders planları ve klasörlerde Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirmeler oluşturabilirsiniz.

 1. Değerlendirmeler menüsünden Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirme ögesini seçin.
 2. Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirme Oluşturma sayfasında, bir ad ve talimat girin.
 3. İsteğe bağlı olarak, dosyaları eklemek için içerik düzenleyicisindeki Dosya Ekle işlevini kullanın.
 4. Gönderim Başlangıç Tarihi ve Gönderim Bitiş Tarihi seçeneklerini ayarlayın.
 5. Ekip arkadaşı değerlendirmeleri için Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi seçeneklerini ayarlayın.
 6. Anonim Değerlendirmelere İzin Ver için, Evet seçeneğini belirleyin.
 7. Anonim Kendini Değerlendirmeler'e izin vermek için, Evet seçeneğini belirleyin.
 8. Göndericilerin kendi değerlendirme sonuçlarını görüntülemelerine izin vermek üzere Değerlendirme Sonuçlarını Göndericiye Göster ögesi için Evet seçeneğini belirleyin.
 9. Değerlendirilecek Gönderim Sayısı için her öğrenciden kaç test değerlendirmesi beklendiğini tanımlayın. Sayı, değerlendirme oluşturucusunu içermez. Kendini değerlendirmeler yalnızca istediğiniz tür ise, (0) yazın.
 10. Değerlendirmeyi kullanılabilir hale getirin ve isteğe bağlı olarak görüntüleme sayısını takip edin.
 11. Blog gösterimleriyle ilgili tarihi ve zamanı belirlemek için Şu Tarihten İtibaren ve Şu Tarihe Kadar onay kutularını işaretleyin. Yalnızca göründüğünde kullanılabilirliği etkilemeyen kısıtlamaları gösterin.
 12. Gönder'i seçin.

Dosya ekleme hakkında daha fazla bilgi


Değerlendirme düzenleme kuralları

Bir değerlendirme oluşturduktan sonra, birkaç şekilde düzenleyebilirsiniz. Ancak belirli bir zaman periyodundaki belirli ögeleri düzenleyemezsiniz.

Bu kurallar, tarihleri yanlış ayarlamak ve değerlendirmeyi kullanışsız şekilde oluşturmak gibi sorunları önlemeye yardımcı olmak için sunulmaktadır. Değerlendirme onu geçmişteki Gönderim Bitiş Tarihi veya birbiriyle aynı Gönderim Başlangıç ve Gönderim Bitiş tarihleriyle kaydettiğinizde kullanılamazdır. Bu durumda, tek çözüm değerlendirmeyi dışarı aktarmak, içeri aktarmak, tarihleri düzeltmek ve ardından orijinal değerlendirmeyi silmektir. Orijinale ait tüm gönderimler bu işlemde kaybolur.

Bu tablo değerlendirme ögeleri değişikliğini kapsayan kuralları tanımlamaktadır. Bu değişiklikler sistem uyarıları olmadan yapılır.

Değerlendirme kuralları
Zaman Çizelgesi Dönemi Düzenleyemezsiniz
Oluştur ve dağıt Kısıtlama veya uyarılar olmadan herhangi bir ögeyi değiştirebilirsiniz.

Gönder

 • Soruları silme
 • Soruların sırası
 • Gönderim başlangıç tarihi

Tamamlama

 • Soruları ekleyin, düzenleyin, yeniden sıralayın
 • Gönderim başlangıç tarihi

Değerlendirme

 • Eşlerin sayısı
 • Soruları ekleyin, düzenleyin, yeniden sıralayın
 • Anonim değerlendirme
 • Ölçütü silin/yeniden sıralayın
 • Ölçüt puanlarını düzenleme
 • Olası notlar ve atanan puanlar
 • Değerlendirme başlangıç tarihi
 • Kendini değerlendirme
 • Gönderim bitiş tarihi
 • Gönderim başlangıç tarihi

Sonuçlar

 • Eşlerin sayısı
 • Ölçüt ekleme
 • Geri bildirime izin verme
 • Anonim değerlendirme
 • Ölçütü silin/yeniden sıralayın
 • Ölçütü düzenleme
 • Ölçüt puanlarını düzenleme
 • Olası notlar ve atanan puanlar
 • Ölçüt metnini düzenleme
 • Model yanıtını düzenleme
 • Değerlendirme başlangıç tarihi
 • Soruları ekleyin, düzenleyin, yeniden sıralayın
 • Kendini değerlendirme
 • Gönderim bitiş tarihi
 • Gönderim başlangıç tarihi

Bir değerlendirmeyi düzenleme

 1. Değerlendirme menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini belirleyin.
 2. Düzenle sayfasında, Değerlendirme Tuvali ögesini seçin.
 3. Soruları yeniden sıralamak için, sürükle ve bırak işlevini ya da klavye erişilebilir yeniden sıralama aracını kullanın.
 4. Sorunun ölçütü yeniden sıralamak için, soru menüsüne gidin ve Ölçüt ögesini seçin. Adım 3'teki ile aynı şekilde yeniden sıralayın.

Değerlendirme özelliklerini düzenleme

 1. Değerlendirme menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini belirleyin.
 2. Düzenle sayfasında, Özellikler seçeneğini belirleyin ve değişikliklerinizi yapın.
 3. Gönder'i seçin.

Kendini ve Ekip Arkadaşını Değerlendirme soruları

Sorular herhangi bir değerlendirmenin temel bileşenidir. Öğrencilerin yanıtları değerlendirmek istediklerinde kullanmaları için her bir soruya en az bir ölçüt eklemelisiniz. Sorular değerlendirmenin hem yapısını hem de içeriğini sağlar. Sorular basit veya karmaşıktır:

 • Mustafa Kemal Atatürk hangi yılda öldü?
 • 144'ün karekökü nedir?
 • Napolyon'un ordularının Waterloo savaşında neden yenildiğini açıklayın.

Soru oluşturduğunuzda İçerik Koleksiyonu ögeleri için kalıcı URL'ler eklemelisiniz. Bir model yanıt (soruya verilen doğru bir yanıt örneği) ekleyebilirsiniz. Model yanıt, değerlendiricilerin gönderilen yanıtları bir örnekle karşılaştırmalarına imkan verir. Değerlendirme alan öğrenciler modeli göremez.


Değerlendirmeye soru ekleme

 1. Değerlendirme menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini belirleyin.
 2. Düzenle sayfasında, Değerlendirme Tuvali ögesini seçin.
 3. Değerlendirme Tuvali sayfasında, Soru Oluştur'u tıklatın.
 4. Soru Ekle sayfasında, soru bilgilerini ve model yanıtı girin.
 5. Soruyu kullanılabilir yapın.
 6. Gönder'i seçin.

Varsayılan veya önceden kullanılan bir soruyu ekleme

Etkili bir değerlendirme yapmanın hızlı bir yolu olarak bir varsayılan soru ekleyebilirsiniz. Kendi değerlendirmelerini oluşturabileceğiniz varsayılan bir soru kümesi vardır. Diğer değerlendirmelerde oluşturduğunuz soruları da bulabilirsiniz.

 1. Değerlendirme menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini belirleyin.
 2. Değerlendirme Tuvali sayfasında, Soru Araştır'ı tıklatın.
 3. Arama metnini yazın ve Git'i tıklatın. Veya tüm varsayılan soruların bir listesini göstermek için Git'i tıklatın.
 4. Arama Sonuçları sayfasında bazı sorular ayrıntı içerebilir. Bu ayrıntıları görüntülemek için bir sorunun Genişlet simgesini seçin.
 5. Eklenecek sorunun yanındaki onay kutularını seçin.
 6. Gönder'i seçin.

Soruların yanıtlarını değerlendirmek için ölçüt kullanın. Ölçüt sayısı ayrıca bir ila birçok aralığında olabilir:

 • Yanıt sorunu daha geniş konu bağlamına mı yerleştiriyor?
 • Yanıt iyi düzenlenmiş ve net olarak tasarlanmış mı?
 • Yanıt yazım denetimi dikkatli mi yapıldı? Önemli gramer, yazım veya baskı hataları var mıydı?

Genellikle deneme soruları soru başına birçok ölçüt gerektirebilir. Daha kısa sorular yalnızca bir veya iki ölçüt gerektirebilir.


Sorulara ölçüt ekleme

Öğrencilerin yanıtları değerlendirmek istediklerinde kullanmaları için her bir soruya en az bir ölçüt eklemelisiniz. Her bir ölçüt için bir puan değeri girmelisiniz.

 1. Değerlendirme menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini belirleyin.
 2. Düzenle sayfasında, Değerlendirme Tuvali ögesini seçin.
 3. Değerlendirme Tuvali sayfasında, soru menüsüne gidip Ölçüt'ü seçin.
 4. Ölçüt Ekle/Düzenle sayfasında, Ölçüt Oluştur'u tıklatın.
 5. Ölçüt Ekle sayfasında, ölçütü ve olası notları girin.
 6. Tümü veya Hiçbiri veya Kısmi Kredi'yi tıklatın ve isteğe bağlı olarak geri bildirime izin verin.
 7. Gönder'i seçin.

Sözcük sayısı ölçütü ekleme

Yanıtın uzunluğunu değerlendirmek isterseniz soruya bir sözcük sayısı ölçütü ekleyebilirsiniz. Bir yanıtın 200 sözcük civarında olması gerektiğini belirtebilirsiniz. Sözcük sayısı ölçütü verilecek puanların yanıt uzunluğuna göre olmasını sağlar. Örneğin, yanıt maksimum 200 sözcükte 20 sözcük içindeyse puan verin.

 1. Değerlendirme menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini belirleyin.
 2. Düzenle sayfasında, Değerlendirme Tuvali ögesini seçin.
 3. Değerlendirme Tuvali sayfasında, soru menüsüne gidip Ölçüt'ü seçin.
 4. Ölçüt Ekle/Düzenle sayfasında, Sözcük Sayısı Ölçütü'ni tıklatın.
 5. Ölçüt Ekle sayfasında Olası Notlar'ı, Tavsiye Edilen Sözcük Sayısı'nı ve İzin Verilen Değişim'i girin.
 6. Gönder'i seçin.

Varsayılan ölçüt ekleme

Etkili bir değerlendirme yapmanın hızlı bir yolu olarak bir varsayılan ölçüt ekleyebilirsiniz. Kendi değerlendirmelerini oluşturabileceğiniz varsayılan bir ölçüt kümesi vardır.

 1. Değerlendirme menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini belirleyin.
 2. Düzenle sayfasında, Değerlendirme Tuvali ögesini seçin.
 3. Değerlendirme Tuvali sayfasında, soru menüsüne gidip Ölçüt'ü seçin.
 4. Ölçüt Ekle/Düzenle sayfasında, Ölçüt Ara'yı tıklatın.
 5. Anahtar sözcük yazın ve Git'i tıklatın.
 6. Arama Sonuçları sayfasında bazı ölçütler ayrıntı içerebilir. Bu ayrıntıları görüntülemek için bir ölçütünGenişlet simgesini seçin.
 7. Eklenecek ölçütün yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
 8. Gönder'i seçin.