Anonim not vermenin faydaları nelerdir?

Önemli sonuçları olan ödevler için not verme ön yargısını önlemek üzere oluşturma aşamasında anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz.

Not vermenize başka bir eşitlik ve tarafsızlık katmanı eklemek istediğinizde, anonim not verme özelliğini kullanabilirsiniz. Gönderimi kimin yaptığınız bilmezsiniz, böylece öğrencinin önceki performansı, sınıf katılımı, çatışmalar, ırk, cinsiyet veya algılanan öğrenci eğiliminden aşırı derecede etkilenmezsiniz. Öğrenciler not vermenin önyargısız olduğundan emin olduğundan, bu uygulama ayrıca öğrenci-eğitmen ilişkisine de katkıda bulunur.Anonim not vermeyi etkinleştirme

Ödevlere not verirken not verme süreci boyunca istediğiniz zaman öğrenci adlarını gizleyebilirsiniz. Ancak bir ödev oluştururken anonim not vermeyi etkinleştirirseniz öğrenciler ödeve eriştiklerinde uyarı alırlar. Ayrıca öğrencilerden, kimlik bilgilerini ortaya çıkaracak hiçbir bilgi paylaşmamalarını (örneğin ödevlerine ekledikleri dosyalara adlarını eklememelerini) isteyebilirsiniz.

Not Verme Seçenekleri bölümündeki Ödev Oluştur sayfasında Anonim Not Vermeyi Etkinleştir onay kutucuğunu tıklatın. Daha sonra otomatik olarak öğrencilerin anonimlik durumunu kaldırmak istediğinizde seçin:

 1. Belirli bir tarihte: Anonim not vermeyi devre dışı bırakmak istediğiniz tarihi girin. Sistem otomatik olarak bu son tarihten önce anonimlik durumunu kaldırmaya başlar.
 2. Tüm gönderimlere not verildikten sonra: Bir son tarih girin. Öğrenciler denemeleri gönderdikten, son tarih geçtikten ve denemelere puan vermenizden sonra, öğrenci anonimlik durumu devre dışı bırakılır.

Manuel olarak anonim not vermeyi istediğiniz zaman devre dışı bırakmak için Anonim Not Vermeyi Etkinleştir onay kutucuğunu temizleyin. Öğrenci bir deneme gönderinceye kadar anonim not vermeyi açabilir ve kapatabilirsiniz. İlk gönderimden sonra, yalnızca açabilirsiniz. Denemelerin bazılarına anonim olarak not verdikten sonra anonim ayarını kapatırsanız açık adlarla not verilen ögeler "Anonim Olarak Not Verildi" şeklinde izlenmeyecektir.


Anonim not verme bildirimleri

Not verilmeye hazır olan ödevler anonim bir şekilde gönderildiklerinde bildirim alırsınız. Şu alanlarda uyarı oluşur:

 • Not Verilmesi Gerekiyor sayfası (kullanıcı anonimliği listede korunur)
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Uyarılar modülleri
 • Bireysel e-posta bildirimleri
 • SMS, ses ve günlük e-posta özet bildirimleri

Anonim gönderimlere erişme

Anonim not verme için ayarladığınız ödev gönderimlerine, Not Merkezi'nden veya Not Verme Gerekiyor sayfasından erişebilirsiniz.

 1. Not Merkezi: Ödevin son tarihi geçtikten veya tüm denemeler gönderildikten sonra, ödev sütununa gidin ve Denemelere Not Ver'i seçin.
 2. Not Verilmesi Gerekiyor sayfası: Yalnızca not vermek istediğiniz ödevi göstermek için not verme gerektiren ögeleri filtreleyin. Bir ödev menüsünden not vermeye başlamak için Tüm Kullanıcılara Not Ver seçeneğini belirleyin.

Her iki erişim seçeneği de sizi gönderimleri görüntülediğiniz ve normalde yaptığınız gibi not verdiğiniz Ödeve Puan Ver sayfasına götürür.

Öğrenciden öğrenciye gezinirken kullanıcı adlarının yerine "Anonim Öğrenci" ifadesi görünür. Ayrıca kuyrukta kaç adet puan verilebilir öge olduğunu da görebilirsiniz. Anonim not verme devre dışı bırakıldıktan sonra notlar, Not Merkezi sütununda görünür.


Birden fazla anonim deneme

Birden fazla denemeye izin verdiğinizde, tümüne not vermeniz gerekmeyebilir. Anonim olarak not vermeyi seçtiğinizde, öğrenci adları ve denemeleri gizlenir. Not için ilk veya son denemeyi kullanmayı seçtiğinizde öğrenicilerin kaç deneme gönderdiğini görüntüleyemezsiniz. Not sütunundan not vermeye başladığınızda, öğrenci notlarının parçası olarak hangi denemelerin hesaplanacağını kolayca görebilirsiniz.

Not sütununun menüsünden Denemelere Not Ver'i tıklatın. Anonim Öğrenci'nin yanında sadece Not Verilmesi Gerekiyor simgesi bulunan denemelere gidin.

Öğrenci notunun hesaplanmasında kullanılmayan denemeler Kullanıcının notunu etkilemez simgesiyle görünür ve bunlara not vermeniz gerekmez.

Not Verilmesi Gerekiyor sayfasından not vermeye başlarsanız sadece ilk not vermeyi veya en son not vermeyi seçtiğiniz denemeye göre not verilmesi gereken denemeleri görürsünüz. Tüm denemeleri görüntülemeyi seçebilirsiniz. Öğrencilerin adları ve deneme durumları gizlidir.

Not Verme Gerekiyor sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi

Anonim not verme için ek denemeler

Ek Denemelere İzin Ver yalnızca, bir öğrenci ödev için izin verilen maksimum deneme sayısını zaten gönderdiyse görünür. Öğrenci maksimum sayıya her ulaştığında yeniden deneme gönderme şansı vermeye devam edebilirsiniz. Öğrencinin yeniden göndermesine izin vermek için, önceki denemelere puan vermeniz gerekmez.

Bir ödev anonim durumdaysa yine de bir öğrenciye ek deneme hakkı verebilirsiniz. Öğrencilerin adlarını görüntüleyebilirsiniz ancak gönderimlerini veya kaç deneme kaldığını görüntüleyemezsiniz. Kalan deneme hakkı varsa isteğiniz yoksayılır.

Alternatif olarak, deneme puanını not hesaplamalarında yok saymak ve maksimum deneme sayısında hesaba katmamak için Denemeyi Yoksay'ı tıklatın.


Eksik kurs ödevlerine ilişkin anımsatıcılar gönderme

Not Merkezi sütunlarından kurs ödevi eksik olan öğrencilere ve grup üyelerine anımsatıcı e-postalar gönderebilirsiniz. Öğrenciler sistem tarafından oluşturulan ve kursu, kurs ödevini ve belirlemişseniz son tarihi listeleyen bir e-posta alırlar. E-posta gönderildiğinde ekranın üstünde işlemin başarılı olduğunu belirten bir ileti alırsınız.

Anonim veya vekaleten not vermenin etkinleştirildiği ödevler için de anımsatıcılar gönderebilirsiniz. Anonimliği korumak için öğrencilerin adları ve deneme durumları gizli kalır.

Kurumunuzda Blackboard Learn'ün eski bir sürümü kullanılıyorsa bu menü seçeneğini göremezsiniz.


Anonim not verme kanıtı

Kurumlar belirli ödevlere anonim olarak puan verildiğini doğrulamak için bir yönteme gerek duyarlar.

Not verdiğiniz anda siz ve yöneticiler anonim not vermenin etkinleştirilmiş olduğunu doğrulayabilirsiniz. Anonimlik durumu devre dışı bırakıldığında bile bu doğrulama, denemenin not verme ekranında ve Not Merkezi geçmişinde görünür.

Ödevlerinin Ödevi Karşıya Yükle sayfasında anonim olarak not verilmeye ayarlı olması halinde öğrenciler bu durumla ilgili bilgilendirilir. Gönderimlerine herhangi bir tanımlama bilgisi eklememeleri istenir.

Gönderim Geçmişini İnceleme sayfasında veya Notlarım bölümünde, öğrencilerin ödevlerine anonim olarak not verildiyse öğrenciler, Anonim Olarak Not Verildi simgesini görür.


Not Merkezi'nde Anonimlik Durumu

Siz anonim olarak not verirken öğrencilerin kimlikleri görünmez:

 • Siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar, anonim olarak not verilen ödevlerin puanları, hesaplanan sütunlarda kullanılmaz.
 • Anonim olarak not verilen ödevler, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar Not Merkezi raporlarında görünmez.
 • Not Merkezi verilerini indirdiğinizde, anonim olarak not verilen ödevin sütunları seçime açık olmaz.