Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Assignments are always available to instructors in the Ultra Course View.

Grup çalışması atamadan önce

Öğrencilerin grup etkinliklerini tatsız bir iş olarak görmesini istemezsiniz. Grup çalışması öğrenme hedeflerinizi geliştirmiyor ve bir değer katmıyorsa alternatif öğretme tekniklerini değerlendirin. Grup çalışmasını sadece öğrencilerin tek başlarına iyi yapamayacağı ve amaçlanan sürede bitiremeyeceği projeler için kullanmalısınız.

Araştırmalar, öğrencilerin kendilerine güvenen birileri olduğunda daha çok çalıştığını göstermektedir. Bu birbirine bağımlılığı teşvik etmek için, öğrencilerin hedefe ulaşmak için işi bölüşmesini, birbirinin fikirlerini sorgulamasını ve ihtilaf etmesini ve geri bildirimi ve özendirmeyi paylaşmasını gerektiren grup ödevleri oluşturun.

Kursunuza grup çalışmasını dâhil etmeden önce aşağıdaki sorular hakkında düşünün:

 • Grup çalışma kursumun amaçlarını geliştirecek mi?
 • Öğrencilerimin başarılı olmasına yardımcı olmak için hangi giriş materyallerini ya da grup kaynaklarını sağlayabilirim?
 • Gruplar nasıl şekillendirilecek?
 • Öğrenciler grupların planlanmasına katkı sağlayacak mı?
 • Öğrencileri nasıl değerlendireceğim? Gruptaki öğrencilerin birey olarak sahip olduğu sorumlulukları nasıl sürdüreceğim? Gruba, bana teslim etmeleri gereken görev verecek miyim?
 • Grup çalışmasında ortaya çıkacak endişeleri ve sorunları nasıl ele alacağım?

Kaynak: "İşbirliğine Dayalı Öğrenimin 44 Faydası." gdrc.org n.d. Web. 3 Oca 2020.

Grup ödevleri oluşturma

Öğrencilerin iş birliği yaptıklarından ve etkileşimde bulunduklarından emin olmak için, etkileşimli çevrim içi ortamı teşvik etmek üzere gruplar aracını ve grup ödevlerini kullanabilirsiniz.

Grup oluşturma hakkında daha fazla bilgi

Bir grup ödevi oluşturabilir ve kursunuz içinde bir veya daha fazla gruba yayınlayabilirsiniz. Her grup bir işbirliğine dayalı ödev gönderir ve tüm üyeler aynı notu alır. Tek bir ödev oluşturabilir ve onu tüm gruplara atayabilirsiniz veya birçok benzersiz ödev oluşturabilir ve onları tek tek gruplara atayabilirsiniz. Yalnızca sizin ve bir gruptaki üyelerin ödevlere erişme hakkı vardır.

Başlamadan önce

 • Kurs grubu için grup ödevleri oluşturmadan önce kurs grubunun var olması gerekir.
 • Öğrenciler aynı ödevi alan birden fazla gruba kaydolduysa, bu ödev için birden fazla deneme gönderebilirler. Bu öğrencilere ödev için genel not vermeniz gerekebilir.
 • Grup ödevinin gönderildiği zamanda kayıtlı olmayan öğrencilerin o gönderime erişimleri olmaz. Bu öğrenciler yalnızca gönderimin oluştuğunu görür.
 • Gruptan çıkardığınız öğrenciler grup ödevlerini göremez. Gönderimlerine Notlarım'dan erişebilir.
 • Oluşturma ve son tarih arasında ödevi düzenlerseniz, tüm grup zaten sürmekte olan işleri kaybedebilir.
 • Öğrencilerin bir denemeye başlamasından sonrası ile gönderim arasındaki süreçte ödevden bir grubu silerseniz bu gruptaki öğrenciler ödeve erişimlerini ve çalışmalarını kaybeder.

Grup ödevi oluşturmak için, öğrencilerin bireysel olarak yapacakları ödevleri oluştururken kullandığınız yöntemi izleyin. Grup ödevi oluşturduğunuzda, otomatik olarak Not Merkezi ögesi oluşturulur. İçerik alanları, öğrenim modülleri, ders planları ve klasörlerde grup ödevleri oluşturabilirsiniz. Grup ödevleri, ödevi oluşturduğunuz kurs alanında ve grup ana sayfasında görüntülenir.

Ödev Oluştur sayfasında, bir ödevi gruplara vermek için Gönderim Ayrıntıları bölümünü genişletin.

 1. Grup Gönderimi'ni Seçin.
 2. Seçilecek Ögeler kutusunda, bu ödevi alacak grubu veya grupları seçin. Seçimi Seçilen Ögeler kutusuna taşımak için sağı gösteren oku tıklayın. Bir Windows bilgisayarında çoklu grupları bir defada seçmek için Üstkarakter tuşuna basılı tutun ve grupların her birini seçin. Grupları sırasız olarak seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve tek tek grupları tıklatın. Mac için, Ctrl tuşu yerine Command tuşuna basın. Tüm grupları dâhil etmek isterseniz Tümünü Seç işlevini kullanın.
 3. Deneme sayısını seçin. Bir grup ödevinde birden fazla denemeye izin verebilirsiniz.