Not Verme bölümü hakkında

Ödev Oluştur sayfasında Not Verme bölümü üç grup halinde düzenlenmiştir:

 1. Gönderim Ayrıntıları: Ödevin kimin için olduğu ve öğrencilerin kaç defa gönderebileceği gibi genel ayarları seçin.
 2. Not Verme Seçenekleri: Anonim ve vekaleten not vermeyi ayarlayın.
 3. Notların Gösterilmesi: Notun öğrencilere gösterilip gösterilmeyeceği gibi tercihleri belirten Not Merkezi sütun ayarlarını seçin.

1. Gönderim Ayrıntıları

Öğrenci gönderimleriyle ilgili seçenekleri belirleyin:

Ödev Türü: Bireysel, grup veya portföyü seçin. Ödev gönderimi olarak bir portföye gerek duyabilirsiniz.

Atanan portföyler hakkında daha fazla bilgi

Deneme Sayısı: Tek, birden fazla veya sınırsız denemeye izin verin. Bir denemeden fazlasını seçerseniz Not Merkezi'nde hangi denemenin kullanılacağına da karar verebilirsiniz.

Ödev için birden fazla deneme hakkında daha fazla bilgi

Başkasının Yazılı Çalışmasını Kopyalama Araçları: Kurumunuz SafeAssign hizmetini etkinleştirdiyse kullanmak istediğiniz başkasının yazılı çalışmasını kopyalama aracı seçeneklerini belirleyin. SafeAssign kullanılabilir değilse bu seçenekler görünmez.

SafeAssign hakkında daha fazla bilgi


2. Not Verme Seçenekleri

Ödevlere anonim olarak not vermeyi seçebilir ve not verme görevlerinizde size yardımcı olması için başka not verenler atayabilirsiniz.

Anonim Not Vermeyi Etkinleştirme

Öğrenciler için önemli sonuçları olan ödevlerde not verme ön yargısını önlemek adına anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Not verme işlemi sırasında öğrencilerin adlarını gizleyerek onları anonim hale getirebilirsiniz. Öğrencinin önceki performansı, sınıf katılımı, çatışmalar, ırk, cinsiyet veya algılanan öğrenci eğiliminden aşırı derecede etkilenmezsiniz. Öğrenciler not vermenin önyargısız olduğundan emin olduğundan, bu uygulama ayrıca öğrenci-eğitmen ilişkisine de katkıda bulunur.

Anonim Not Vermeyi Etkinleştir onay kutusunu işaretledikten sonra, öğrencinin durumunu otomatik olarak kaldırmak istediğiniz zamanı seçin:

 • Belirli bir tarihte: Anonim not vermeyi devre dışı bırakmak istediğiniz tarihi girin. Sistem otomatik olarak bu son tarihten önce anonimlik durumunu kaldırmaya başlar.
 • Tüm gönderimlere not verildikten sonra: Bir son tarih girin. Öğrenciler denemeleri gönderdikten, son tarih geçtikten ve denemelere puan verdikten sonra, öğrenci anonimlik durumu devre dışı bırakılır.

Anonim not vermeyi manuel olarak devre dışı bırakmak için Anonim Not Vermeyi Etkinleştir onay kutusunun işaretini temizleyin.

Anonim not verme hakkında daha fazla bilgi

Vekaleten Not Vermeyi Etkinleştirme

Birden fazla not verenden gelen notlar ve geri bildirimler güvenilirliği artırır, tutarlılığı geliştirir ve ön yargıyı kaldırır. Belirli öğrenci ödev gönderimleri kümesine not vermek için kursunuza belirli kullanıcılar atayabilirsiniz. Büyük sınıflarda, not verme görevlerini öğretim asistanları ve diğer not verenler arasında paylaştırabilirsiniz.

Ödev Oluştur sayfasında, not verme görevlerine yardımcı olmak için not verenleri ve son notu verecek kişileri seçin.

 1. Not Verme Seçenekleri bölümünde, Vekaleten Not Vermeyi Etkinleştir seçeneğinin onay kutusunu seçtikten sonra, olası not verenlerin ve son notu verecek kişilerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Listeyi filtrelemek için Göster menüsünü kullanın.
 2. Not verilecek gönderimleri atamak için her not verenin adının yanındaki menüyü kullanın:
  • Tüm Gönderimler
  • Rastgele Küme: Belirli sayıda öğrencinin rastgele kümesine puan verin. Rastgele bir kümeye puan vermek için birden çok not veren atamanız halinde, herhangi bir öğrenci birden çok rastgele kümeye dâhil edilmeden önce öğrenciler eşit olarak dağıtılır.
  • Gruplar: Seçilen kurs gruplarının üyesi olan tüm öğrencilere puan verin.
  • Hiçbiri
 3. Kurstaki tüm eğitmenler, diğer not verenlere ne atandığını görebilir. Diğer rollerin, başkaları tarafından eklenen puanları, geri bildirimleri ve özel notları da görebilmesini istiyorsanız Görünüm Ayarları sütunundaki ilgili onay kutusunu işaretleyin. Öğrenciler, başkalarının eklediği özel notları görmez.
 4. Notları Uzlaştır sütunundan, her bir öğrenci için son notu ve geri bildirimi kimin belirleyebileceğini seçin. Tüm eğitmenler notları uzlaştırabilir. Eğitmenler, eğitim asistanlarının ve not verenlerin notları uzlaştırmasına izin verebilirler. Notları uzlaştıran kullanıcılara son notu veren kişi de denir.

Not vermenin doğruluğu ve tutarlılığına yardımcı olması için, vekaleten not veren herkesin notları verirken bir dereceli puanlama anahtarı kullanmalarını sağlayın.

Vekaleten not verme hakkında daha fazla bilgi


3. Notların Gösterilmesi

Notların Not Merkezi'nde ve öğrencilere Notlarım'da nasıl görüneceğini seçin. Öğrencilere yalnızca Birincil seçiminiz görünür.

Ayrıca not verme hesaplamalarına ödev puanını da dâhil etmeyi seçebilirsiniz.

Ödev gereksinimlerine göre, öğrencilere Notlarım'da not ve istatistik bilgilerinin gösterilmemesiniseçebilirsiniz.