Bireylerin ve grupların günlüklere katılımına not verebilirsiniz.

Günlük notları nasıl işler

Günlüklere not vermeyi etkinleştirdiğinizde Not Merkezi'nde otomatik olarak bir sütun oluşturulur. Öğrenciler girdi yayınladıkça Not Merkezi’nde, günlük konu sayfasında ve Not Verme Gerekiyor sayfasında simgeler görünmeye başlar:

 • Öğrenciler günlük ayarlarında seçtiğiniz eşiği geçerek minimum etkinliği karşıladığında Not Verme Gerekiyor simgesi görünür. Örneğin dört öğrenci ödev gönderdikten sonra uyarı almak istediğinizde bu simge ancak en az dört öğrenci günlük girdisi yayınladıktan sonra görünecektir.
 • Devam ediyor simgesi aşağıdaki durumlarda görüntülenir:
  • Öğrenci etkinliği ayarladığınız minimum sayıyı karşılamadığında.
  • Not verme gerekiyor statüsündeki katılımcıları göster onay kutusunu seçmediniz.

Not Merkezi'nde, Not Verme Gerekiyor sayfasından veya bir kurs içinde Denetim Masası > Kurs Araçları > Günlükler’e giderek günlük girdilerine not verebilirsiniz.

Öğrencilerin Notlarım bölümünde notlarını ve geri bildirimleri görüp göremeyeceğini belirlemek için Not Merkezi’nde sütun bilgisini düzenleyin.

Not Merkezi’ne not sütunları ve öğeleri hakkında daha fazla bilgi

Öğrencilerin günlük girdilerine verilen notlar anında Not Merkezi’nde gösterilir. Günlüğün konu sayfasından atanan bir notu düzenlerken, Not Merkezi güncelleştirilir.


Günlüğün durumunu not verildi iken not verilmedi olarak değiştirme

Not verilebilen bir günlük konusunu not verilmeyen olarak değiştiremezsiniz. Not verilebilen günlük konusunu Günlükler liste sayfasından ve Not Merkezi’nden silmeniz ve ardından not verilmeyen yeni bir konu oluşturmanız gerekir.

Alternatif olarak, girdileri korumak için, günlüğün Not Merkezi sütununu hesaplamalara dahil etmeyecek şekilde ayarlayın. Bu işlemden sonra da günlük, Not Merkezi tarafından not verilebilir olarak kabul edilir. Ancak atanan sonuçlar ya da notlar, hesaplamalarda dikkate alınmaz.


Bireysel günlük girdilerine not verme

Tanıdık gelmiyor mu? Not verilen günlükler ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Not Merkezi’nden, Not Bekleyenler sayfasından ve Denetim Masası’ndaki Kurs Araçları bölümünden günlüklere not vermeye başlayın.

 1. Günlük konu sayfasında tüm kurs üyelerine erişmek için adınızın olduğu listeyi bulun. Kullanıcılardan birinin sayı içeren adını tıklatın. Kullanıcının günlük girdisi veya girdileri içerik çerçevesinde açılır.
 2. Not kutusuna toplam notu girin. Günlüğü bir dereceli puanlama anahtarı ile ilişkilendirdiyseniz dereceli puanlama anahtarını genişletin ve bu alanı doldurun.
 3. Mevcut notu değiştirmek için Not kutucuğunu tıklatın, ardından da notu değiştirin.
 4. Öğrenciye Geri Bildirim Gönder kutusuna öğrencileriniz için geri bilirim de yazabilirsiniz. Açılır düzenleyici penceresini açmak için A harfi ile temsil edilen düzenleyici simgesini seçin. Not verirken geri bildiriminizin ses/video kaydını ekleyebilirsiniz.
 5. Yalnızca sizin ve not veren rolünün görebileceği şekilde not bırakmak için Not Ekle öğesini tıklatın.
 6. Not Merkezi’ne not, geri bildirim ve notlara ilişkin kısa bilgiler eklemek için Gönder’i tıklatın.

Grup günlüğüne not verme

Günlük konusu sayfasında, grup günlüklerine yazılan tüm girdileri okuyabilir ve tüm grup üyelerine tek bir not verebilirsiniz. Grup üyelerinden birine not vermediyseniz Not Merkezi’nde, Tüm Grup Üyeleri listesindeki günlük konu sayfasında ve Not Verme Gerekiyor sayfasındaki grup günlüğünde Not Verme Gerekiyor simgesi görünecektir.

Grup günlük sayfasında, tüm grup üyelerini listeleyen not verme kenar çubuğu görünür.

Grup günlüğüne not vermek notu otomatik olarak grubun tüm üyelerine verecektir. Tüm üyelere (üyenin katkıda bulunup bulunmamasına bakılmaksızın) not atanır ancak bu notu değiştirebilirsiniz. Öğrenciler grup günlüğü notlarını Notlarım sayfasında ve grup günlüğünde Tüm Grup Üyeleri menüsünden adlarını seçerek görüntüleyebilir.


Grup üyelerine farklı not verme

Bir grup üyesine, gruptan farklı bir not atayabilirsiniz. Grup üyelerinden birinin notunu değiştirdiğinize ve gruba yeni bir not verdiğinizde yeni grup notu bireyin notunu etkilemez. Öğrenciler, grup üyelerinin her birinin aldığı notu değil yalnızca kendi aldıkları notu görür.

Not verme kenar çubuğunda, üyelerden birinin grup notunu değiştirmek için kalem simgesini tıklatın. Yeni notu girin ve değişikliği kaydetmek için onay işareti simgesini tıklatın. Bu not, geçersiz kılma notu haline gelir.

Grup notu ve grup üyelerinden birinin düzenlenen notu Not Merkezi'nde görülür. Grileştirilmiş hücreler, grubun parçası olmayan kurs üyeleri için grup günlüğü sütununda görünür.

Bir grup üyesinin notunu değiştirme

Bir üyenin düzenlenen notunu, tüm grup üyelerinin aldığı orijinal grup notuna geri alabilirsiniz.

Not verme kenar çubuğunda, notu düzenlenen üyenin kalem simgesini seçin. Notu, orijinal grup notuna değiştirmek için sola bakan ok işaretini tıklatın. Geçersiz kılma simgesi kaldırılır ve değişiklik Not Merkezi’nde görünür.


ULTRA: Günlüğe not vermeyi etkinleştirme

Tanıdık gelmiyor mu? Not verilen günlükler ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Öğrencileri yararlı ayrıntılar göndererek katkıda bulunmaya teşvik etmek için günlüğe not verebilirsiniz. Günlüğe not vermeyi etkinleştirdiğinizde not defterinde otomatik olarak bir sütun oluşturulur.

Günlük Ayarları panelini açmak için dişli simgesini seçin. Günlüğe Not Ver onay kutusunu seçin. Bir günlüğe not vermeyi seçtiğinizde son tarih ve maksimum puan gibi diğer seçenekler görünür.

Bir son tarih girin. Son tarihler takvimde ve etkinlik akışında görünür. Öğrencileri, mümkün olan en kısa sürede soru sorabilmeleri için son tarihi gelen ve yaklaşmakta olan öğeleri kontrol etmeye teşvik edin.

Maksimum puan verme. Puanlar, bir öğrenci tarafından yapılan bir veya daha fazla girdi için geçerlidir.

Not verme şemasını seçme. Not ölçütü menüsündeki not verme şemalarından birini (Puanlar gibi) seçin. İstediğiniz zaman not verme şemasını değiştirebilirsiniz; söz konusu değişiklik öğrencilere gösterildiği gibi, not defterinizde de görünür.

Not verme dereceli puanlama anahtarı ekleyin. Dereceli puanlama anahtarları, tanımladığınız temel ölçütlere göre öğrenci gönderimlerini değerlendirmede size yardımcı olabilir. Öğrencilerin not verilen çalışmanın gereksinimlerini görebilmesi için bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilir veya mevcut bir dereceli puanlama anahtarını ekleyebilirsiniz. Her günlükle sadece tek bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirebilirsiniz.


ULTRA: Temel günlük not verme iş akışı

Not verilen bir günlüğe ilişkin gönderimler not vermeye hazır olduğunda etkinlik akışında bilgilendirilirsiniz. Girdileri gözden geçirmek üzere günlüğü yeni bir katmanda açmak için bağlantıyı seçin.

Günlüğü Kurs İçeriği sayfasından da açabilir ve gönderimlere not vermek için bu adımları kullanabilirsiniz.

 1. Bir öğrencinin günlük girdilerini ve yorumlarını inceledikten sonra günlük katmanını kapatın ve gezinti çubuğundan Not Defteri simgesini seçin.
 2. Liste görünümündeki Not Defteri sayfasında kaç öğrencinin girdi sağladığını görebilirsiniz. Not vermeye başlamak için ızgara görünümüne geçin.
 3. Izgara görünümünde günlüğün sütununa gidin. Girdi sağlayan öğrencilerin hücrelerinde Yeni Gönderim ifadesi görünür. Bir not vermek için Şimdi Not Ver bağlantısını seçin. Kaydetmek için not alanının dışındaki herhangi bir yeri tıklatın.

Notları oluşturmak ve göndermek için Ultra'nın geri bildirim ve dereceli puanlama anahtarları dâhil olmak üzere not verme araçlarını da kullanabilirsiniz. Notların kolayca verilebilmesi için hem katılım hem de gönderi günlüğü görünümleri not defterine bağlanır.

Notları gönderin

Notları öğrenciler için yayınlamaya hazır olduğunuzda sütun başlığından Gönder'i seçin. Bu sütunda atadığınız tüm notlar öğrencilerin görmesi için yayınlanır. Birer birer göndermek istiyorsanız ilgili öğrencinin hücresini tıklatıp ardından menüden Gönder'i seçin. Gönderilen notların sütununda Gönderildi iletisi görünür.

Öğrenciler, siz günlük notlarını gönderdikten sonra notlarını kendi not sayfalarında veya etkinlik akışında görebilir. Ayrıca Kurs İçeriği sayfasındaki günlük bağlantısını kullanarak günlüğe yaptıkları katkılara ve notlarına erişebilirler.

Not verilen bir günlüğü "not verilmedi" olarak değiştirme

Günlük için herhangi bir girdi veya yorum olmadığı sürece not verilen bir günlüğü "not verilmedi" olarak değiştirebilirsiniz. Girdiler veya yorumlar gönderildikten sonra günlük türünü değiştiremezsiniz.


ULTRA: Not verilen bir günlüğü silme

Not verilen bir günlüğü silerseniz günlük Kurs İçeriği sayfasından ve not defterinden kaldırılır.