Kursunuzdaki öğrenci sayısı ve onları ne kadar iyi tanıdığınız grup çalışması ve işbirliği için üyeleri nasıl seçeceğinizi etkileyebilir.

Genel olarak, her gruba en az dört üye ekleyin. Dört üyeli gruplar birinin yokluğunu telafi edebilir ve grup ilerlemeye devam edebilir. Bu boyut hiçbir öğrencinin kenarda durmasına izin vermez. Görevler grup üyeleri arasında eşit şekilde dağıtılabilir. Dört üye kayda değer beyin fırtınaları yapmak ve çözümler bulmak için yeterli çeşitlilik, fikir ve öğrenme tarzı içerir.

Grup etkinliklerini birden fazla kez atamayı planlıyorsanız dönem boyunca gruplar arasında rotasyon yapabilirsiniz. Ancak, kaynaşması ve verimli olması için bir grubun yeterince uzun süre değişmeden kalmasını sağlayın.


Grup kaydetme yöntemleri

Bir grup veya çeşitli gruplar oluştururken, grup üyelerini şu yollarla seçebilirsiniz:

  • Grup üyelerini manuel seçme
  • Siz grupları oluştururken rasgele olarak sisteme seçtirme
  • Öğrencilerin kendi başlarına kaydolmasına izin verme

Manuel kaydetme

Manuel kaydetme, kursunuzdaki her öğrenciyi bir gruba atamanızı sağlar. Manuel kaydetme, hem tek gruplar hem de grup kümeleri için kullanılabilir.

Az da olsa tanıdığınız öğrencileri çeşitliliği sağlayacak şekilde gruplara ekleyebilirsiniz. Çeşitli kişilik özellikleri veya karışık yetenekler içeren gruplar daha iyi sonuçlar verebilir. Öğrenciler, üye olmayı kendilerinin seçtiği grupları değil de eğitmenin atadığı grup üyeliklerini tercih edebilir.

Farklı güçlü yanlara, bilgiye ve hatta çalışma alışkanlıklarına sahip bireyler içeren gruplar oluşturmanız iyi olabilir. Cinsiyet ve kültür farklarını da dikkate almanız gerekir. Heterojen gruplar yeni fikirler oluşturma ve bir projeyi farklı bakış açılarından irdeleme konusunda oldukça iyi çalışır. Grubun güçlü üyeleri zorlanan ekip arkadaşlarına yardım ederken konu ile ilgili daha derin bilgi elde eder. Bazı yanları daha zayıf olan öğrenciler, daha istekli öğrencilerden yalnızca bilgi almakla kalmaz, aynı zamanda grup üyelerinin öğrenim sürecine yönelik yaklaşımlarına ilişkin fikir de edinir. Kurulan işbirliği sayesinde öğrencilerin arkadaşlarına yardım ederek kendilerini iyi hissetmesi ve aynı zamanda diğer öğrencilerin de arkadaşları tarafından motive edilmesi sağlanır.

Devre dışı bırakılan kullanıcılar, kurs üyeliği veya kullanıcı temizlenene kadar genel grup kaydı toplamında sayılır.


Rastgele kaydetme

Rastgele kaydetme sadece grup kümeleri için kullanılabilir ve belirtilen gruptaki öğrenci sayısını veya belirtilen grup sayısını esas alarak üyeleri rastgele gruplara dağıtır. Rastgele kaydetme kursunuza halihazırda kayıtlı olan öğrenciler için geçerlidir. Ek öğrencileri manuel kaydedebilirsiniz. Bir grup kümesini adlandırırken, ilk defa oluşturuluyorlarsa her grubun adına bir numara eklenir. Örneğin, bir grup kümesi "Araştırma Grubu" olarak adlandırılırsa sayılarına bağlı olarak gruplar, "Araştırma Grubu 1", "Araştırma Grubu 2" ve "Araştırma Grubu 3" olarak adlandırılır. Grup adlarını grupları oluşturduktan sonra değiştirebilirsiniz.

Rastgele grup atama işlemi çok sayıda öğrencinin kaydolduğu kurslarda eğitim veren ve bu nedenle öğrencileri tek tek tanıma fırsatı olmayan eğitmenler için oldukça kullanışlıdır. Anca bu durumda birlikte çalışıp anlaşabilecek öğrencilerin tespit edilmesi zor olabilir. Hiçbir hazırlık gerektirmediğinden rastgele atama eğitmen açısından kolay olsa da, bazı öğrenciler rastgele atamayı eğitmenin özen göstermemesi olarak görebilir.

Öğrencileri gruplara rastgele atayarak kendi eşlerini seçen öğrencilerin sosyalleşmeyle çok zaman harcaması ve hiziplerin oluşma riskini önleyebilirsiniz. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmaz, istenmeyen veya son tercih olmaz. Ayrıca, bazı eğitmenler grup çalışmasının hedeflerinden birinin tanımadığınız insanlarla işbirliği yapmak olduğunu ve rasgele atamanın bunun olasılığını artırdığına inanır.


Kendi kendine kaydolma

Kendi kendine kaydolma, öğrencilerin kayıt sayfasını kullanarak kendilerini bir gruba eklemesine izin verir. Grup listesi sayfasında veya kurs alanına içerik alanı, öğrenme modülü, ders planı veya klasör gibi bir bağlantı ekleyerek öğrencilerin kayıt sayfalarını kullanmasını sağlayabilirsiniz. Kayıt sayfalarını kullanarak bir grup oluşturduğunuzda, grubu hemen ya da tüm üyeler kaydolduktan sonra kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Kendini kaydetme, hem tek gruplar hem de grup kümeleri için kullanılabilir bir seçenektir.

Bireysel olarak seçim yapan öğrenciler arkadaşlıkları, takım arkadaşlıkları, organizasyon üyelikleri, kampüsteki sosyal grupları, etnik kimlikleri ya da cinsiyetleri temelinde daha önceden oluşturdukları ilişkilerine ya da kişisel özelliklerine göre gruplara kaydolmaya yönelirler. Az sayıda tanıdığı olan öğrenciler benzer bireylerden oluşan grupların üyesi olmakta zorlanabilir.

Homojen grupların kaynaşmak için uzun bir süre harcaması gerekmez. Aralarında yüksek seviyede bir güven ve anlaşma zaten mevcut olabilir, bu nedenle bu gruplar amaçladığınız sonuçlar için daha uygun olabilir.

İçselleştirmeyi nasıl teşvik edeceğiniz üzerinde düşünmeli ya da kendini kaydetme özelliği yalnızca benzer yetenekleri, ilgi alanları ve ortaklıkları olan öğrencilerin bulunduğu kurslarda kullanmalısınız. İlgi alanına, not verilmeyen işbirliğine, fazladan krediye ve gönüllülüğe dayanan gruplar ya da çalışma grupları için kendini kaydetme özelliğini kullanabilirsiniz.

Grupların nasıl oluşturulduğu ve yönetildiği ile ilgili daha fazla bilgi