Duyurular, kursun başarısı için büyük önem taşıyan zamana duyarlı bilgilerin yayınlanması için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Şu türlerdeki kurs etkinlikleri için duyuru ekleyin:

 • Ödev ve projelerin son tarihleri
 • Öğretim programınızdaki değişiklikler
 • Malzemelerin düzeltilmesi/netleştirilmesi
 • Sınav planları

Duyurular sayfasını kullanarak duyuru ekleyebilir, eklediğiniz duyuruları düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Duyuru eklediğinizde, duyuruyu kursunuzdaki öğrencilere e-posta olarak da gönderebilirsiniz. Öğrenciler kursunuzda oturum açmasa bile duyuruyu alır.

Adınızın göründüğü bir liste görüyorsanız etkinlik akışına erişebilirsiniz. Orijinal Kurs Görünümü duyuruları akışta görünür. Öğrenciler duyuruları akışlarının Bugün veya En Son Öğeler bölümünde görür.

Tanıdık gelmiyor mu? Duyuru oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" videosuna geçin.


Duyuru oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Duyuru oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Duyurular, onları gönderdiğiniz sırayla görünür. Önce en yeni duyurular görünür.

 1. Denetim Masası'nda, Kurs Araçları ve Duyurular'a gidin.
 2. Duyuru Oluştur öğesini seçin.
 3. Duyurular sayfasında duyurunun başlığı olarak görünecek bir Konu yazın.
 4. İletinizi yazın.
 5. Web Duyuruları Seçenekleri bölümünde duyurunun hangi tarihe kadar yayında kalacağını seçebilirsiniz.
  • Tarih Kısıtlaması Yok seçeneğini tercih etmeniz durumunda duyuru siz kaldırana dek yayında kalacaktır.
  • Tarih Kısıtlaması Var seçeneğini tercih etmeniz durumunda tarihi ve zamanı belirlemek için şu Tarihten İtibaren ve Şu Tarihe Kadar onay kutularını işaretleyin. Tarih ve saat kısıtlama ayarlarını girin.
 6. Öğrencilere duyuruyu içeren bir e-posta gönderilmesi için E-posta Duyurusu onay kutusunu seçin. E-posta, e-posta yoluyla duyuru bildirimler almayı seçmemiş olanlar dahil, tüm öğrencilere gönderilir. Kurumunuz bu seçeneğin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
 7. Kurs Bağlantısı bölümünde kurs alanlarına, araçlarına ya da öğelerine isteğinize bağlı olarak bağlantı adresi vermek için Gözat öğesini tıklatın.

  E-posta duyurusu gönderilmesini seçmeniz halinde duyuruda kurs içeriğine yönelik kullandığınız bağlantı adresleri e-postada görüntülenmeyecektir.

 8. Gönder'i tıklatın.

Duyuruları Yeniden Sıralama

Duyurular sayfasında, duyurularınızın yerini değiştirmek ve öncelik vermek için çubuğu kullanın. Duyuruların sırasını değiştirmek için çubuğu sayfada yeni bir konuma sürükleyin. Öncelikli duyuruları, listenin en üstüne iğnelemek için çubuğun üzerine hareket ettirin ve yeni duyuruların öncelikli duyuruların yerine geçmesini önleyin.

Öğrenciler, duyuruları sizin belirlediğiniz sırayla görecektir. Öğrenciler, çubuğu göremez ve duyuruların sırasını değiştiremez.


Duyuruları düzenleme ve silme

Tanıdık gelmiyor mu? Duyuru düzenleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Duyuruları düzenlemek ya da silmek için duyurunun kendi menüsünde bulunan Düzenle ya da Sil'i tıklatın. Silme eylemi kalıcı olup geri alınamaz.


ULTRA: Kurumunuzun duyurularını bulma

Kurumunuzda Ultra deneyimi kullanılıyorsa duyurular, etkinlik akışının Bugün bölümünde görünür. Duyurular oturum açma sayfasında da görünebilir.


ULTRA: Kurs duyuruları

Duyurular, kursunuzdaki diğer kişilerle önemli bilgileri paylaşmanıza yardımcı olur. Öğrenci bir kursu açtığında iletilerin aksine duyurular hemen görünür. Öğrenciler kurs duyurusuyla paylaştığınız bilgileri göreceği için, bunların görülmeme ihtimali pek yoktur. Kurs içeriğini görebilmeleri için duyuruyu kapatmaları gerekir.

Kurs Duyuruları sayfası

Kurs İçeriği sayfasının Ayrıntılar & Eylemler alanından kurs duyurularını bulabilirsiniz.

Kurs Duyuruları sayfasında kursunuzdaki tüm duyurular, her duyurunun durumu ve görüntüleyen kişi sayısıyla birlikte listelenir. Bu sayfada duyuru oluşturabilir, varolanları düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

 • Listede arama veya sıralama yapın. Duyuruları başlığa, duruma veya görüntüleyen kişi sayısına göre sıralayabilirsiniz. Daha spesifik bir şey arıyorsanız arama işlevini kullanarak başlığa veya ileti içeriğine göre duyuru arayabilirsiniz.
 • Yeni duyuru oluşturun. Boş bir duyuru oluşturabilir veya varolan bir duyuruyu şablon olarak kullanmak üzere kopyalayabilirsiniz.
 • Durumu görüntüleyin. Duyurularda üç durum vardır: Gönderildi, Zamanlandı ve Taslak Olarak Kaydedildi. Bir duyurunun durumu, içeriğinin yanında gösterilir. Ayrıca sayfanın üstünde duruma göre kurs duyurularının sayısını da görüntüleyebilirsiniz.
 • Duyuruları yönetin. Duyuruları bu sayfada düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

ULTRA: Duyuru oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Duyuru oluşturma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Başlamak için Kurs İçeriği sayfasından Duyuru oluştur öğesini seçin. Yeni Duyuru sayfası görünür.

Duyuru için bir başlık ve ileti metni girin. Duyuru taslağınızı kaydetmek için Kaydet'i seçin. Duyuruyu hemen göndermek için Kurs Duyuruları sayfasındaki Durum sütunundan Gönder'i seçin. Ayrıca belirli bir zamanda başlayacak ve bitecek şekilde duyuru zamanlayabilirsiniz.

Kursunuzda duyuru oluşturup gönderdikten sonra, gönderilen duyuru sayısı ve toplam duyuru sayısı Kurs İçeriği sayfasında görünür.


ULTRA: Duyuru zamanlama

Gelecekteki etkinlikler için duyurular (bir kurs etkinliği veya sınavla ilgili anımsatıcı gibi) oluşturmak isteyebilirsiniz. Kursunuzda belirlediğiniz bir tarih ve saatte otomatik olarak gönderilecek duyurular zamanlayabilirsiniz. Ayrıca, artık gerekmediğinde duyurunun kaldırılmasını için de zamanlama özelliğini kullanabilirsiniz.

Bir duyuru oluştururken Duyuru zamanla öğesini seçin. Öğrenciler için duyurunun görüntülenmeye başlayacağı ve duracağı bir tarih ve saat seçin.


ULTRA: Duyuruyu düzenlenme veya silme

Tanıdık gelmiyor mu? Duyuru düzenleme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Geçmiş, etkin ve zamanlanmış duyurular olmak üzere kursunuzdaki tüm duyuruları düzenleyebilirsiniz. Kurs Duyuruları sayfasında, bir duyuruyu yönetmek için Daha Fazla Seçenek menüsünü seçin.

Bir duyurunun başlığını veya iletisini seçmek için Düzenle'yi seçin. Duyuruların gönderim zamanını da düzenleyebilirsiniz.

Duyuruyu kursunuzdan daimi şekilde kaldırmak için Sil'i seçin.

Bir duyuruyu yinelemek için Kopyala'yı seçin. Bir duyuru şablonu oluşturup onu çoğaltarak benzer biçimdeki duyurular için kullanabilirsiniz.


ULTRA: Duyurular nerede görüntülenir?

Duyuru gönderildikten sonra her öğrenci kursa ilk girdiğinde etkin kurs duyuruları görünür. Duyurular, öğrenci Kurs İçeriği sayfasına erişmeden önce görüntülenir. Öğrenci duyuruyu kapattıktan sonra, gelecekte kursa tekrar eriştiğinde hemen görünmez.

Etkin duyurular, aynı zamanda Etkinlik Akışı'nın Bugün ve En Son Öğeler bölümünde de görünür. Öğrenci kurs içinden duyuruyu kapattığında duyuru Etkinlik Akışı’ndan kaybolur.

Duyuru etkin olduğu sürece, öğrenciler o duyuruyu kapatmış olsa bile duyuruya erişebilirler. Öğrenciler Kurs İçeriği sayfasından Arşivi görüntüle öğesini seçerek kurstaki geçmiş ve etkin duyuruları okuyabilirler.

Zamanlanan duyurular Kurs İçeriği sayfasında ve arşivde yalnızca seçtiğiniz tarih ve saatlerde görünür.