Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Bölüm başlıkları, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

dereceli puanlama anahtarlarıyla not verme

Tanıdık gelmiyor mu? Dereceli puanlama anahtarlarıyla not verme hakkında bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Oluşturduğunuz dereceli puanlama anahtarlarını öğelerle ilişkilendirdikten sonra not verme için kullanabilirsiniz.

Birden fazla dereceli puanlama anahtarınız varsa not vermeye başlamak için aralarından birini seçebilirsiniz. İşlemi bitirdikten sonra diğer ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarı ile not vermeye başlayabilirsiniz.

Not Merkezi veya Not Verme Gerekiyor sayfasında not verilebilir öğelerden birine gidin. Bazı durumlarda blog gibi bir içerik öğesinden not vermeye de başlayabilirsiniz. İncelemek veya not vermeye başlamak için Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle öğesini veya dereceli puanlama anahtarını seçin. Dereceli puanlama anahtarını yeni bir pencerede görüntülerseniz iki görünüm mevcuttur: Kılavuz Görünümü ve Liste Görünümü.

 • Tablo Görünümü'nde, bu puan değerini nota uygulamak için bir hücre seçin. Puan aralıklı bir dereceli puanlama anahtarı için menüden değer seçin. Seçimi değiştirmek için aynı satırdaki başka hücreyi seçin. İsteğe bağlı olarak, hücre seçtiğinizde görünen kutusunda öğrenciye geri bildirim girin.
 • İsteğe bağlı olarak, gösterimleri değiştirmek için Liste Görünümü'nü seçin ve bu değeri nota uygulamak üzere her ölçüt için bir seçenek belirleyin. İsteğe bağlı olarak, ölçeklerin Açıklamaları Göster onay kutularını ve Geri Bildirim Göster öğesini seçin.

Liste Görünümü'nde bir ölçüt için seçenek belirlemez ve bir geri bildirim yazarsanız dereceli puanlama anahtarını kaydettiğinizde geri bildirim kaydedilmez.

Ödevlere dereceli puanlama anahtarıyla not verme

Not Merkezi veya Not Verme Gerekiyor sayfasında not vermeye başlayın.

Ödeve Not Ver sayfasında, öğrenci tarafından gönderilen ödev dosyalarını görüntüleyebilir, yorumlayabilir ve bir dereceli puanlama anahtarı kullanıp not verebilirsiniz.

 1. Dereceli puanlama anahtarına erişmek için not verme panelini genişletin.
 2. Panelde genişletmek üzere dereceli puanlama anahtarını seçin. İsteğe bağlı olarak, ölçeklerin Açıklamaları Göster onay kutularını ve Geri Bildirim Göster öğesini seçin. Veya dereceli puanlama anahtarını ayrı bir pencerede açmak ve oradan not vermek için Dereceli Puanlama Anahtarını Pencerede Görüntüle simgesini seçin.
 3. Bir başarı düzeyi seçin. Puan seçimlerini yaptıkça, değişen bir Ham Toplam puanı görünür. İsteğe bağlı olarak, seçili puanı geçersiz kılmak için Puan sayısını değiştir kutusuna bir puan yazın.
 4. Deneme alanına dereceli puanlama anahtarı puanını eklemek için Dereceli Puanlama Anahtarını Kaydet'i tıklatın.
 5. Dilerseniz öğrenci için geri bildirimde de bulunabilirsiniz.
 6. Gönder'i seçin.

Puan sayısını değiştir kutusunda dereceli puanlama anahtarı notunu geçersiz kılarsanız dereceli puanlama anahtarını öğrencinin Not Ayrıntıları sayfasından görüntülediğinizde bir geçersiz kılma iletisi görünür.


Test sorularına dereceli puanlama anahtarıyla not verme

Deneme, Kısa Yanıt ve Dosya Yanıtı test sorularına bir dereceli puanlama anahtarıyla not verebilirsiniz. Test Tuvali'nde, bir dereceli puanlama anahtarıyla ilişkilendirdiğiniz sorular puan kutusunun yanında dereceli puanlama anahtarı simgesiyle görünür.

Öğrencilerin test gönderimlerine not verirken, dereceli puanlama anahtarını yeni bir pencerede açmak üzere Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçin.

Dereceli puanlama anahtarı bulunan bir test sorusunun öğrenci görünümü

Dereceli puanlama anahtarı olan sorularda, öğrenciler Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçebilir ve yanıt vermeden önce not verme ölçeğini görüntüleyebilirler.

Video: Grade Using a Rubric in the Original Course View


Watch a video about grading with rubrics

The following narrated |video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric explains shows how to access a rubric that's been associated with a graded discussion and use it for grading in the Original Course View.


Dereceli puanlama anahtarı değerlendirme raporunu çalıştırma

Bir dereceli puanlama anahtarını veya kullanımını değerlendirmek isterseniz bir dereceli puanlama anahtarı değerlendirme raporunu çalıştırabilirsiniz. Not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullandıktan sonra raporu gözden geçirebilirsiniz. Not verme süreci devam ettikçe istatistikler güncellenir.

Denetim Masası > Kurs Araçları > Dereceli Puanlama Anahtarları

 1. Dereceli puanlama anahtarı menüsüne gidin ve İlişkilendirilmiş İçeriği Görüntüleöğesini seçin.
 2. Öğeye zaten not verdiyseniz Tüm Öğeleri Görüntüle sayfasında öğe adının yanında bir menü görünür. Öğe menüsüne gidin ve Dereceli Puanlama Anahtarı Değerlendirme Raporu öğesini seçin.
 3. Raporları Çalıştır sayfasında, bir Biçim, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi seçin.
 4. Gönder'i seçin.
 5. Erişiminiz varsa raporu İçerik Koleksiyonu'na kaydedebilirsiniz. Aksi takdirde, raporu görüntülemek için Raporu İndir'i veya biçimi ya da tarih ölçütlerini değiştirmek için Yeni Rapor Çalıştır öğesini seçin. Ana Dereceli Puanlama Anahtarları sayfasına geri dönmek için Tamam öğesini seçin.

Rapor üç bölümden oluşur:

 • Dereceli Puanlama Anahtarı Toplam Performansı, dereceli puanlama anahtarı ile puan verilen tüm denemelerin ortalama toplam puanını gösterir.
 • Dereceli Puanlama Anahtarı Analizi, her ölçüt için olası notlarla karşılaştırarak ortalama puanları gösterir.
 • Sıklık Dağılımı, her bir başarı seviyesinde puanların dağılımını gösterir.

ULTRA: Dereceli puanlama anahtarıyla not verme

Tanıdık gelmiyor mu? Dereceli puanlama anahtarlarıyla not verme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Oluşturduğunuz dereceli puanlama anahtarını bir değerlendirme ve tartışmayla ilişkilendirdikten sonra not vermek amacıyla kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz dereceli puanlama anahtarı ödev, test veya tartışma sayfasında görüntülenir. Her öğeyle sadece tek bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirebilirsiniz.

Paralel not vermeyi etkinleştirdiyseniz öğrenciler ve siz not verenlerin dereceli puanlama anahtarlarını ve öğrenci dosyalarındaki ek açıklamalarını göremezsiniz. Öğrenciler sadece son notu veren kişinin (uzlaştırıcı olarak bilinir) sağladığı dereceli puanlama anahtarlarını görür.

Not vermeye başlamak için Gönderimler bağlantısını seçin. Bireysel gönderimlere ve dereceli puanlama anahtarına erişmek için Gönderimler sayfasında öğrenci adlarını seçin.

Öğrencinin gönderim sayfasındaki not simgesinde bir dereceli puanlama anahtarı simgesi görünür. Dereceli puanlama anahtarını öğrencinin ödevinin yanındaki bir panelde açmak için not simgesini seçin. İlk dereceli puanlama anahtarı ölçütü genişleyerek bir başarı seviyesi puanı seçmenize olanak verir.

Siz bir başarı seviyesi seçtiğinizde dereceli puanlama anahtarının not simgesi güncelleştirilir, ölçüt daraltılır ve bir sonraki ölçüt genişler.

Ölçütleri daraltıp genişletmek için Bir değer seç bağlantısını seçin. Bir ölçüt için puan görüntülendikten sonra ölçütü tekrar genişletmek için ölçütün puan simgesini seçin.

Not simgeleri ile ilgili daha fazla bilgi

Siz seçim yaptıkça dereceli puanlama anahtarı puanı otomatik olarak kaydedilir. Dereceli puanlama anahtarı panelini kapatmak için X işaretini seçin. Dereceli puanlama anahtarıyla atadığınız not, öğrencinin gönderim sayfasında ve not defterinde görünür.

Yüzde aralığı dereceli puanlama anahtarları için, her başarı seviyesinin bir değer aralığı vardır. Not verdiğinizde özel bir başarı seviyesi için uygun bir yüzde seviyesi seçersiniz. Sistem, ağırlık, başarı yüzdesi ve öğe puanlarını çarparak kazanılan puanları hesaplar.

Öğrencinin gönderim sayfasında, geri bildirim simgesini seçip Geri Bildirim panelini açın, öğrenci için notlar, geri bildirimler yazın ve kaydedin. Öğrencinin görüntülemesi için notu göndermeye hazır olduğunuzda menüyü açıp Gönder'i seçin. Öğrenciye bir deneme hakkı daha vermek istiyorsanız Sil'i seçin, gönderim kalıcı olarak silinir.

Notu gönderdikten sonra dahi değiştirmek için istediğiniz zaman öğeye geri dönebilirsiniz.

Not vermek için bir dereceli puanlama anahtarını kullandıktan sonra onu düzenleyemezsiniz, ancak düzenleyip adını değiştirebileceğiniz bir kopyasını oluşturabilirsiniz.


ULTRA: Öğrencinin dereceli puanlama anahtarı görünümü

Öğelere not verip sonuçları gönderdikten sonra, öğrenciler puanlarını not sayfalarında veya etkinlik akışlarında görebilirler. Ayrıca gönderimlerini, dereceli puanlama anahtarını, sağladığınız geri bildirimleri ve notlarını görüntülemek için Kurs İçeriği sayfasından not verilmiş bir öğeye erişebilirler.

Ödevler ve etkinlik akışı hakkında daha fazla bilgi

Öğrenciler not verilen gönderimlerini görüntülediklerinde, çalışmalarıyla birlikte dereceli puanlama anahtarını açmak için not kutucuğunu seçebilirler. Öğrenciler ölçekleri tek tek genişleterek başarı düzeylerini görebilirler. Ödüllendirilen başarılar vurgulanır.


ULTRA: Dereceli puanlama anahtarı notlarını geçersiz kılma

Geçersiz kılınan notlar manuel olarak verdiğiniz (örneğin, not defterindeki not kutucuğuna yazdığınız) notlardır. Notun yanında bir geçersiz kılma etiketi görünür.

Not kutucuğuna en fazla beş basamaklı bir sayısal değer yazabilirsiniz. Ondalık virgülden sonra iki basamak daha ilave edebilirsiniz.

Öğrencinin Gönderimler sayfasında, not kutucuğunun yanındaki Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı seçip geçersiz kılma etiketini kaldırabilirsiniz. Önceki not görünür veya not vermek için dereceli puanlama anahtarını kullanabilirsiniz.

Gönderilen notlar

Notları göndermeyi seçer ve ardından o notları geçersiz kılarsanız değiştirilmiş notlar öğrenciler tarafından görülür. Gönderdiğiniz bir notu tamamen kaldırırsanız öğrenciler artık o öğenin notunu göremez. Öğe "not verilmedi" durumuna geçer. Yeni notları verdikten sonra, o notları tekrar göndermeniz gerekir.


ULTRA: Not verme işlemi başladıktan sonra bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirme

Notları verdikten sonra bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirmeye karar verirseniz o ana kadar vermiş olduğunuz notlar geçersiz not olarak kabul edilir. Not defterinde, notun yanında bir geçersiz kılma etiketi görünür.

Dereceli Puanlama Anahtarı Ayrıntıları panelinde, not verilmiş bir gönderime yeni ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarını kullanarak yeniden not vermeyi seçebilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarıyla yeniden not ver'i seçerseniz dereceli puanlama anahtarı etkinleşir ve not vermek üzere onu kullanabilirsiniz.. Yeni notlar not defterinde görünür ve geçersiz kılma etiketi kaldırılır.