Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Not Merkezi'ne Erişme

Not Merkezi'ni Denetim Masası üzerinden açabilirsiniz. Not Verilmesi Gerekiyor sayfası, Tam Not Merkezi ve akıllı görünümlere ait bağlantıları göstermek için Not Merkezi bölümünü genişletin.

JAWS®'da Not Merkezi'ne erişim hakkında daha fazla bilgi

Not Verilmesi Gerekiyor sayfasında ödevlere, grup ödevlerine, testlere, blog ve günlük girişlerine, wiki sayfa kayıtlarına ve tartışma gönderilerine not vermeye başlayabilirsiniz.

Not Verme Gerekiyor sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi

Tam Not Merkezi bağlantısı, Not Merkezi'ndeki tüm sütun ve satırları gösterir ve varsayılan Not Merkezi görünümüdür.

Akıllı görünüm, Tam Not Merkezi bölümünde bir girintili liste olarak görünür. Bir akıllı görünüm, Not Merkezi'ne odaklanmış bir bakıştır ve yalnızca ölçütler kümesine uyan verileri gösterir. Not Merkezi çok sayıda öğrenci ve sütun içerdiğinde verileri hızlı şekilde bulmak için akıllı görünümleri kullanabilirsiniz. Örneğin; varsayılan Testler akıllı görünüm, yalnızca test sütunlarını gösterir.

Akıllı görünümler hakkında daha fazla bilgi

Not Merkezi görünümünüzü özelleştirebilir ve gerek duyduğunuz bilgileri göstermek ve toplamak için not verme şemaları, not verme dönemleri, kategoriler ve sütunları oluşturabilirsiniz.

Görünümünüzü özelleştirme hakkında daha fazla bilgi


Not Merkezi işlevleri

Sayfanın en üstündeki iki satırda görünen işlevleri kullanarak Not Merkezi'nde birçok eylem gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işlevler ilk satır'da görünür:

 • Sütun Oluştur: Not sütunu oluşturun.
 • Hesaplanan Sütun Oluştur: Hesaplanan sütun oluşturma seçeneklerinin olduğu bir menü açın.
 • Yönet: Seçenekleri, not verme dönemlerini, şemaları, kategorileri, renk kodlamasını, satır görünürlüğünü, e-posta ve sütun organizasyonunu içerir.
 • Raporlar: Not Merkezi verilerinden raporlar oluşturun ve tüm öğrencilere ait puan geçmişine erişin.
 • Filtre: Not Merkezi verileri görünümünüzü daraltın. Alanı genişletmek için Filtre ögesini seçin ve aşağıdaki menülerden birini seçin:
  • Geçerli Görünüm: Tam Not Merkezi görünümü, akıllı görünümler ve not verme dönemlerini içerir. Geçerli Görünümü Varsayılan Olarak Ayarla simgesi ile varsayılan görünüm olarak kullanmak için bir görünüm seçebilirsiniz.
  • Kategori: Tüm varsayılan kategorileri ve sizin oluşturduklarınızı içerir.
  • Durum
  • Kullanıcının notunu etkilemeyen denemeleri göster: Yapılan her deneme bir not hücresinin menüsündeki varsayılan görünümde gösterilir. Onay işaretini temizleyebilir ve her not hücresinin menüsünde sadece not vermeniz gereken denemeyi görebilirsiniz.

   Denemeleri filtreleme hakkında daha fazla bilgi

 • Çevrim Dışı Çalış: Blackboard Learn dışında Not Merkezi verileriyle çalışın.

Bu işlevler ikinci satırda görünür:

 • Üste Taşı: Kullanıcılar için bir veya daha fazla onay kutusu işaretleyin ve satırları kılavuzdaki ilk konumlara taşımak için Üste Taşı ögesini seçin.
 • E-posta: Kullanıcılar için bir veya daha fazla onay kutusu işaretleyin ve ardından E-posta belirleyip bir seçim yapın.
 • Sütunları Sırala: Not Merkezi ögelerini sıralama seçeneklerinin olduğu bir menü açın.
 • Sırala: Verileri artan veya azalan şekilde sıralayın. Sütunları yeniden sıralayıncaya veya oturumu kapatıncaya kadar görünüm kalır.

Not Merkezi menülerine erişme

Blackboard Learn boyunca ögelerin her öge için özel olan seçenekli menüleri olabilir.

Not Merkezi'nde, tüm hücreler ve sütun başlıkları bir menüye sahiptir. Örneğin; test sütunu menüsü Sütun İstatistikleri ve Sorulara Not Ver seçeneklerini içerir. Ad gibi not verilmeyen bir sütun için yalnızca sütun gizleme ve hücreleri sıralama seçeneklerine sahipsiniz. Menüde bir seçenek görünmezse bu sütun, satır veya hücrede eylem gerçekleştiremezsiniz.

Daha fazla seçenek için tıklat simgesini görmek üzere bir hücre veya sütun başlığının üzerine gelin. Menüyü açmak için simgeyi seçin.

Kurumunuzda Blackboard Learn'ün eski bir sürümü kullanılıyorsa veya bazı işlevler devre dışı bırakıldıysa bu menü seçeneklerini göremezsiniz.


Sütunlar için menü seçenekleri

Her sütunun menüsü bu sütun için özel olan seçenekleri gösterir. Bu seçenekler kullanıma açık olabilir.

Sütun Seçenekleri
Seçenek Açıklama
Hızlı Sütun Bilgileri Açılır pencerede sütunla ilgili bilgileri gösterir.
Anımsatıcı gönderme Not Merkezi sütunlarından kurs ödevi eksik olan öğrencilere ve grup üyelerine anımsatıcı e-postalar gönderebilirsiniz.
Denemelere Not Ver Bu öge için yapılmış deneme için puan verin.
Kullanıcı adları gizli olarak not verme Bu öge için, öğrenci kimlikleri gizlenmiş olarak not verin.
Öge Analizi Genel test performansı ve tek tek test sorularıyla ilgili istatistikler sağlar. Bu veriler, öğrenci performansını ayırt etme konusunda zayıf kalan soruları tanımlamanıza yardımcı olur. Bu bilgileri, sonraki test yöneticileri için soruları iyileştirmek veya geçerli denemelerde krediyi ayarlamak üzere kullanın.
Denemeler İstatistiği Testler ve ölçme sınavları için İstatistikler sayfasını gösterir. Test veya ölçme sınavına ait her bir soru testler için puan bilgileri veya ölçme sınavları için yanıt verme yüzdesi ile birlikte görünür. Ölçme sınavı İstatistikleri sayfasında, ölçme sınavı sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Her bir yanıtı seçen öğrenci yüzdesi görünür. Ölçme sınavları için tek tek sonuçları görüntüleyemezsiniz.
Sonuçları İndirme Tablo programları veya istatistiksel analiz programları gibi diğer uygulamalarda kullanılan ayrılmış dosya olarak bu sütuna ait Not Merkezi verilerini indirin.
Tüm Denemeleri Görüntüleme Testler için Tüm Denemeleri Görüntüle sayfasını gösterir. Bu sayfadan, denemelere puan verebilir, bunlara anonim olarak puan verebilir veya soruya göre puan verebilirsiniz.
Sorulara Not Verme Bir defada belirli bir soruya ait yanıtların tümüne not verebilirsiniz.
Ödev Dosyasını İndirin Öğrencilerin ödevlerine eklediği dosyaları seçin ve indirin.
Ödev Dosyası Temizleme Bir ödeve eklenen dosyaları seçin ve silin.
Sütun Bilgilerini Düzenle Bu sütun için Sütunu Düzenle sayfasını gösterir.
Sütun İstatistikleri Bu sütun için Sütun İstatistikleri sayfasını gösterir. İstatistikler; sütun ayrıntılarını, durum dağılımını, not dağılımını ve aralık, ortalama, orta değer, varyans gibi temel istatistikleri içerir.
Dış Not Olarak Ayarlama Dış Not sütunundaki sonuçlar, öğrencilerinizin kursunuza ilişkin son notları olarak kurumunuzla paylaşılır. Hangi sütunun dış not olarak ayarlanacağına siz karar verirsiniz. Yeni kurslarda, varsayılan Toplam sütunu varsayılan dış not sütunudur ve sütun başlığında Dış Not simgesi görünür.
Öğrencilerden Gizle (açık/kapalı) Bu sütunu kullanıcılardan gizleyin. Sütunu gizlerseniz sütun Not Merkezi kılavuzunda kalır ancak öğrencileriniz Notlarım'da bunu görmez. Kılavuzda öğrencilerden gizlenen herhangi bir sütuna ait sütun başlığında Sütunu Kullanıcılar Göremez simgesi görünür. Sütunu kullanıcılara göstermek için yeniden seçin.
Tüm Kullanıcılara Ait Denemeleri Temizle Tüm kullanıcılara ait denemeleri temizlemek için ayrı bir pencere gösterir. Denemeleri ölçütler veya veri aralığına göre temizleyebilirsiniz.
Artan Sıralama/Azalan Sıralama Sütundaki ögeleri artan veya azalan sırada gösterir.
Eğitmen Görünümünden Gizle Sütunu Not Merkezi'ndeki görünümden gizler. Sütunu göstermek için Yönet menüsünü ve Sütun Organizasyonu ögesini seçin.

Hücreler için menü seçenekleri

Daha fazla seçenek için tıklat simgesini görmek üzere Not Merkezi kılavuzundaki hücreye gelin. Menüyü açmak için simgeyi seçin.

Örnek:

Kullanıcı adı hücresi menüsünü açtığınızda, kullanıcı sırasını gizlemek, dikkatinizi tek satıra odaklamak için diğer satırları gizleme veya kullanıcıya e-posta gönderme seçenekleriniz vardır. Kullanılabilirlik ve uyarlamalı sürüm kurallarına veya kullanıcının hangi ögeleri gözden geçirildi olarak işaretlediğine göre hangi ögeleri kullanıcının görebildiğini görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, kullanıcı performansıyla ilgili istatistiksel bilgiler sağlayan Kullanıcı İstatistikleri sayfasını da görüntüleyebilirsiniz.

Kullanıcı istatistikler hakkında daha fazla bilgi

Open and see the student's statistics page

Sadece tek bir öğrencinin satırını görüntüleyebilir miyim?

Görünümünüzü sadece tek bir öğrencini satırını gösterecek ve o öğrencinin denemeleri ile notlarına odaklanacak şekilde daraltabilirsiniz. Ayrıca notları öğrenciyle canlı bir ofis oturumunda paylaşabilirsiniz. Diğer öğrencilerin notları gösterilmez ve gizlilik korunur. Kullanıcı satırlarını gizlediğinizde, veriler korunur ve bunları istediğiniz zaman gösterebilirsiniz.

Bir öğrencinin ad hücresinin menüsünü açın ve Diğer Satırları Gizle'yi seçin.

Satır Görünürlüğü sayfasında, kullanıcı satırlarını gizleyebilir ve gösterebilirsiniz. Sadece Not Merkezi kılavuzu görünümünüz etkilenir. Öğrencilerin mevcutluk durumu etkilenmez. Yönet menüsünden sayfayı açın.

Denetim Masası'ndaki Kullanıcılar sayfasında bir kullanıcıyı "mevcut değil" yaparsanız Not Merkezi'nde kullanıcının ilk hücresinde Kullanıcı Mevcut Değil simgesi görünür. Ancak, satır tabloda gizlenmez. Kullanıma kapalı kullanıcılar kursunuza erişemez.

Ayrıca not defterinizi filtreleyebilir, düzenleyebilir ve sıralayabilirsiniz.


Not Merkezi simge göstergesi

Simge açıklamalarını görüntülemek için Not Merkezi'nin sağ alt köşesinden Simge Göstergesi'ni seçin. Simgeler; Not Merkezi hücrelerinde, deneme menülerinde, sütun başlıklarında, Not Ayrıntıları sayfasında ve Not Verilmesi Gerekiyor sayfasında görünür.

Kurumunuzda Blackboard Learn'ün eski bir sürümü kullanılıyorsa "Kullanıcının notunu etkilemez" simgesini görmezsiniz. Hangi denemeye not verileceğini seçme hakkında daha fazla bilgi edinin.


Not defterine erişme

Tüm kurslarınızdaki not vermeniz gereken ögeleri görün. Ya da doğrudan bir kursa girin ve başlayın.

Genel Notlar sayfası

Tüm kurslarınızda not verilmesi gereken her şeyi görmek mi istiyorsunuz?

Bu bilgiler aynı zamanda organizasyonlar için de geçerlidir.

Adınızın göründüğü listedeki genel Notlar sayfasından tüm not verme görevlerinize erişebilirsiniz. Bir ögeyi katman içinde açmak için ögenin başlığını seçin. Bir gönderimi seçip işe koyulun.

Tüm not verme görevleriniz kursa göre düzenlenir. Not verilmeye hazır ögeleri görmek için her bir kursa gitmenize gerek yoktur. Daha fazla ayrıntı mı istiyorsunuz? Bir başlık seçip, tüm çalışma ve yönetim işlevlerini görüntüleyin.

Grades link on the left hand side navigation bar to access all gradable items from your current courses.

Not verilmeye hazır ögeleri veya kaç öğrenci için hangi ödevlerin, testlerin ve not verilen tartışmaların teslim gününün geçtiğini görürsünüz.

Eğitmen ve öğrenci olarak kurslara katılırsanız sayfada her iki rolle ilgili bilgiler görüntülenir.

Kurslar birlikte alfabetik sırayla görünür.

Orijinal Kurs Görünümü'nde, not verme görevlerinizi orijinal Not Merkezi arayüzünden gerçekleştirebilirsiniz.

Kurs not defteri

Not vermeye başlamaya hazır mısınız?

Kursunuzun içindeyken kurs not defterini gezinti çubuğundan açabilirsiniz. Bulunduğunuz kursla ilgili tüm kurs ödevlerine erişmek için Not Defteri sekmesini seçin.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Not defteri, öğrenciler kursunuza kaydolduklarında öğrencilerle doldurulur. Şu iki görünümden kurs ödevlerine not verebilir, ögeleri yönetebilir ve notları gönderebilirsiniz:

 • Not verilebilir ögeler listesi
 • Öğrenci tablosu

Not Verilebilir Ögeler listesi

Not Verilebilir Ögeler listesi, kurs not defterine ilişkin varsayılan görünümünüzdür. Atadığınız tüm kurs ödevlerini ve not verme sürecinizi görebilirsiniz. Ayrıca yönetim işlevlerine de erişebilirsiniz.

Her bir öğrencinin katılımına ilişkin fikir verecek genel bir görünüm için Öğrenciler sekmesine geçiş yapabilirsiniz.

The Gradable Items list is your default view of your Gradebook. Next to it, Students tab gives you an overall picture of each student’s engagement and performance.

Görünümünüzü belirleyin. Liste görünümünden öğrenci tablosu görünümüne geçiş yapın.

List or grid view options

Ögeleri açın. Bir ögeyi yeni katman içinde açmak için ögenin başlığını seçin. Kimlerin gönderimlerine not verilmesi gerektiğini ve kimlere henüz not verilmediğini görün. Sadece not verilmesi gereken gönderimleri görüntülemek için Filtre menüsünü kullanın. Şu anda, Tüm durumlar ve Not Verilmesi Gerekiyor seçeneklerine göre filtreleyebilirsiniz. Filtre menüsü grup ve tartışma ögeleri için görünmez. Şu anda, günlük gönderimlerine yalnızca öğrenci ızgara görünümünden not verebilirsiniz. Günlük notlandırma iş akışında geliştirmeler şu anda devam etmektedir.

Gönderimler listesi hakkında daha fazla bilgi

İlerleme durumunuza bakın. Kaç gönderime not vermeniz gerektiğini ve gönderdiğiniz notları görün. Tamamlandı simgesi, o öge için bekleyen not verme görevinizin olmadığını belirtir. Gönderilen tüm denemelere not verilip notlar yayınlandığında Tümüne Not Verildi seçeneği görünür, ancak bazı öğrenciler çalışmalarını henüz göndermemiş ve not almamış olabilir.

Notları yönetin. Düzenle ve Sil gibi yönetim işlevlerine erişmek için bir ögenin menüsünü açın.

Satır ekleyin. Satır eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin:

 • Öge Ekle: Kurs ödevi için bir satır ekleyin (katılım notu gibi). Başlığınız en fazla 255 karakterden oluşabilir. Not birimini seçin (puan veya harf gibi).
 • Hesaplama ekle: Bir hesaplama işlemi için (örneğin, ortalama ödev notu), satır ekleyin.
 • Yoklama Ekleme: Yoklama satırı ekleyin. Yoklamayı eklemenizin ardından ekleme seçeneği menüde bir daha görünmez.

  Yoklamayı not verilebilir ögelerden çıkarmak istiyorsanız bunu yoklama ayarlarından veya not defteri tablosundan yapabilirsiniz.

  Yoklama özelliği hakkında daha fazla bilgi

Ögeleri yeniden düzenleyin. Taşımak istediğiniz ögenin satırındaki Taşı simgesine basın. Taşı simgesi bir çift ok görünümündedir. Bu simge ancak, fareyle, istenilen öge satırının en sağ ucuna geldiğinizde görünür. İlgili ok simgesine basarak seçmediğiniz sürece öge satırı hareket etmez. Ancak basıp seçtiğinizde yeni konuma sürükleyip bırakabilirsiniz.

Ögeyi yeni konuma sürükleyip bırakın. Seçtiğiniz sıralama, kılavuz görünümünde ve öğrencilerin Notlar sayfasında da görünür. Şu anda kılavuz görünümünde öge taşıyamazsınız.

Not defteri liste görünümünde yeniden düzenleme yapma hakkında daha fazla bilgi


Öğrenciler sekmesi

Öğrencileriniz hakkındaki bilgileri ve kursunuzdaki katılımlarını Öğrenciler sekmesinden görüntüleyin.

Gradebook Students tab view
 1. Görünümünüzü değiştirin. Not verme görevlerinizi ve öğrencileriniz hakkındaki anlık bilgileri görmek için Not Verilebilir Ögeler ve Öğrenciler sekmeleri arasında kolayca gezinin.
 2. Öğrenci bilgilerini görüntüleyin. Öğrencilerinizin listesini; Öğrenci Kimliği, Kullanıcı Adı, Son Erişim Tarihi ve Genel Not sütunlarıyla birlikte görüntüleyin. Notların not kutucuklarında görünebilmesi için, Genel Not sütununda genel notu ayarlamanız gerekir. Genel not; not veya yüzde olarak görüntülenir; nasıl görüntüleneceğini seçebilirsiniz. İlgili sütun başlığı ok simgesine tıklayarak listeyi artan, azalan veya varsayılan sırada sıralayabilirsiniz.
 3. Öğrenci arayın. En iyi sonuçları elde etmek için aramanızı birkaç harfle veya ad ya da soyadı ile sınırlayın. Ayrıca kullanıcı adı kurumunuz tarafından görünür hâle getirilmişse öğrenci kimliği ve kullanıcı adına göre de arama yapabilirsiniz.
 4. Görünümünüzü ayarlayın. Her sayfada kaç öğrenci satırının gösterileceğini seçmek için "Sayfa başına öge" menüsünü kullanın.
 5. Listede gezinin. Öğrenci listesinde önceki ve sonraki sayfalara geçiş yapmak için sayfanın altındaki veya üstündeki menüyü kullanın.
 6. İstisnalar ve İletiler: Belirli bir öğrenci için istisnaları görüntülemek veya oluşturmak ya da doğrudan ileti göndermek için her öğrenci satırının sonundaki üç nokta menüsünü seçin.  

 

Listeyi, bir sütun adının yanındaki ok simgesini seçerek sütuna göre de sıralayabilirsiniz. Ok simgesini her seçtiğinizde sıralama, öğrenci listesini artan, azalan veya varsayılan sırada gösterecek şekilde değişir.

Kullanıcı adı sütununun altında herhangi bir bilgi görmüyorsanız Yöneticinizden yardım isteyebilirsiniz. Kurumunuzun gizlilik koruma politikaları olabilir.

 

Gönderimlerini kendilerine ait Öğrenci Notları sayfasında görüntülemek için öğrenci adlarını seçin. Durum sütununda, tamamlanan çalışmaları, not verilmesi gereken ögeleri ve göndermeniz gereken notları görebilirsiniz. Ayrıca verdiğiniz notları ve geri bildirimleri görüntüleyebilir, istisnalar oluşturabilir ve doğrudan iletiler gönderebilirsiniz.

List of all gradeable items assigned to a particular student.

Not verilmesi gereken ögeleri seçebilirsiniz. Bu durumda gönderim açılır.

Notu doğrudan Öğrenci Notları sayfasından girerseniz bu görünümde Geçersiz Kıl etiketi görünmez. Geçersiz Kıl etiketi, ögenin Gönderim sayfasında görünür.


Öğrenci listesi görünümünden ileti gönderme

Öğrenci listesinden, kursunuzla ilişkili herkese ileti gönderebilirsiniz.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Message Student option. The Message panel will open at the right side of the screen.

Öğrenci satırının sağ ucundaki üç nokta menüsünü seçin. Öğrenciye İleti Gönder ögesini seçin. Ekranın kenarında, İleti paneli açılır.

Öğrenci listesinden gönderdiğiniz iletiler İletiler sayfasında da görüntülenir.

Bir kurs iletisinin e-posta kopyasını gönderebilirsiniz. Öğrencilerin, gelen kutularına önemli duyuruların ve kurs iletilerinin bir kopyası gönderildiğinde bunları görme, okuma ve gerekeni yapma ihtimalleri artar. E-posta kopyaları, sadece Blackboard Learn profilinde geçerli e-posta adresleri olması durumunda alıcılara teslim edilir. Bu seçeneği belirlediğinizde iletinin tüm alıcıları, bir e-posta kopyası alır.

Alıcılar, iletinizi kendi e-posta kutularından görüntüleyebilir ancak yanıt olarak e-posta gönderemez.

Listeden bir öğrencinin adını seçerseniz Öğrenci Notları sayfasına ulaşırsınız. Sağ üst köşedeki İleti gönder düğmesini seçerek de ilgili öğrenciye ileti gönderebilirsiniz.

İleti gönderme hakkında daha fazla bilgi


Öğrenci listesi görünümünden istisna ekleme

Tek tek öğrenciler için istisnalar ayarlayabilirsiniz. Öğrencileri değerlendirme son tarihlerinden veya süre sınırlarından muaf tutabilirsiniz. Bazı şartları yerine getirmekte zorluk çekmelerine rağmen öğrencilerin kursta ilerlemelerine yardımcı olmak için istisnaları kullanın.

Öğrenci satırının sağ ucundaki üç nokta menüsünü seçin. İstisnalar ögesini seçin. Ekranın kenarında, İstisnalar paneli açılır.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

 

Listeden bir öğrencinin adını seçerseniz Öğrenci Notları sayfasına ulaşırsınız. Öğrenci adının yanındaki üç nokta menüsünü seçerek de o öğrencinin İstisnalar panelini açabilirsiniz.

Select the three dot options menu at the right end of a student name. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

Bir öğrenci için istisnalar oluşturduğunuzda, öğrencinin adının önünde görünen mor renkli bir işaret, öğrencinin istisnaları olduğunu belirtir.

A purple flag followed by a student's name indicates accomodations.

Ayrıca belirli bir öğrenciye belirli bir test veya ödevle ilgili özel durum verebilirsiniz. Değerlendirme öğrencilerden gizlense bile istisna, ek denemeleri veya genişletilmiş erişimi içerir. Özel durum, sadece söz konusu değerlendirmeye yönelik olarak başka herkes için iki ayarı geçersiz kılar.

Değerlendirme özel durumları hakkında daha fazla bilgi


Öğrenci tablosu

Öğrenci tablosu, öğrencilerin aldığı puanları gösterir. Not vermeye başlamak için bir hücre seçin.

Aynı ada sahip birden fazla öğrenci varsa istediğiniz öğrencinin profil resmini seçin. Açılır bir profil kartında o öğrencinin kimliği görüntülenir. Yinelenen adlar kimliğe göre sıralanır.

Soru içermeyen değerlendirmeler için öğrenci adlarını gizlerseniz her öğrencinin hücresinde Anonim ifadesini görürsünüz. Not veremez veya düzenleyemezsiniz.

Anonim not verme hakkında daha fazla bilgi

Gradebook grid view.

Sütunları yönetme. Düzenle ve Sil gibi yönetim işlevlerine erişmek için bir sütun başlığını seçin.

Notları atama ve yönetme. Öğrenciler çalışmalarını gönderdiğinde hücrelerde Yeni Gönderim ifadesi görünür. Yönetim işlevlerine erişmek veya bir not atamak için bir hücre içinde herhangi bir yeri tıklatın. Mevcut bir notu düzenlemek veya yeni bir girdi eklemek için hücreyi veya not değerini seçin. Bir değer atadıktan sonra kaydetmek için not alanı dışındaki herhangi bir yeri tıklatın.

Gönderimleri görüntüleyin. Bir gönderim varsa öğrencinin çalışmasını görmek için menüden Görüntüle'yi tıklatın. Hiçbir gönderim yoksa Görüntüle seçeneği devre dışıdır.

Notları gönderin. Notları öğrenciler için yayınlamaya hazır olduğunuzda sütun başlığından Gönder'i seçin. Bu sütunda atadığınız tüm notlar öğrencilerin görmesi için yayınlanır. Birer birer göndermek istiyorsanız ilgili öğrencinin hücresini tıklatıp ardından menüden Gönder'i seçin. Gönderilen notların sütununda Gönderildi iletisi görünür.

Öge veya hesaplama ekleyin. Bir öge veya hesaplama eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin.

Toplam puanları görüntüleyin. Her sütun başlığında, her öge için toplam puanları veya hesaplamayı görüntüleyebilir, her öğrencinin aldığı notları kolayca görebilirsiniz.

Not verme işleminizin ilerleme durumunu görüntüleyin. Her sütun başlığında, gönderdiğiniz notların sayısıyla birlikte not verilen gönderimlerin sayısı görünür. Tüm gönderimlere not verip gönderdiğinizde Tamamlandı ifadesi görünür.


Not defterinde arama yapma

Kılavuz görünümünde, görünümünüzü yalnızca tek bir öğrencinin satırını, bir sütunu veya ödevler gibi bütün bir kategoriyi gösterecek şekilde daraltabilirsiniz.

Örneğin, bir öğrenciyi ad veya kimliğe göre arayabilir ve o öğrencinin denemelerine ve notlarına odaklanabilirsiniz. Ayrıca notları öğrenciyle canlı bir ofis oturumunda paylaşabilirsiniz. Diğer öğrencilerin notları gösterilmez ve gizlilik korunur.

Arama kutusuna bir veya daha fazla karakter yazın. Arama sonuçları, eşleşen tüm öğrencileri, sütunları ve kategorileri bu sırayla içerir. Listeden seçin veya aramanızın kapsamını daraltın.

Search field in the Gradebook grid view.

Seçim yaptıktan sonra öğrencinin satırı, sütunu veya sütun kategorisi görünür. Tam not defteri tablo görünümüne dönmek için arama kutusundaki X işaretini seçin.

This is how Gradebook search results look like.

Ayrıca belirli bir öğrenci veya grubun öge gönderimleri listesinde arama yapabilirsiniz.

Birleştirilmiş kurslara göre filtreleme

Not defteri görünümünüzü birleştirilmiş kurslara göre filtreleyebilirsiniz. Öğrenci tablosu görünümünde Filtre'yi seçerek Filtre Ölçütü panelini açın. Filtre yalnızca birleştirilmiş kurslarınız varsa görünür. Birleştirilmiş tüm kurslarınızdaki tüm öğrenciler aktif filtre alanında görünür.

This is how results from a filter selection in the Gradebook filter panel look like.

Siz panelden alt kursları seçtikçe öğrencilerin listesi alt kurs kayıtlarına göre değişir. Bir veya daha fazla alt kurs seçebilirsiniz.

Panelin üstündeki bilgiler seçtiğiniz kurs sayısını belirtir. X'i seçerek paneli daraltıp öğrenci tablosunu görüntüleme alanını büyütebilirsiniz. Onay kutularının işaretlerini kaldırmak için Tümünü temizle'yi seçin.

Görünümünüzü filtreledikten sonra sonuçları daraltmak için arama işlevini kullanabilirsiniz.


Not defteri ayarları

Gradebook settings icon highlighted on the far right of the gradebook options

Kurs not defterinizden, not verme yöntemlerinize uygun biçimde, mevcut ayarlarınıza yeni ayarlar ekleyebilir veya ayarlarda değişiklikler yapabilirsiniz. Not Defteri Ayarları paneline erişmek için Ayarlar simgesini seçin.

Not Defteri Ayarları paneli

Not Defteri Ayarları panelinden, Not Şemalarını ve Not Kategorilerini yönetebilir, Otomatik Sıfırlar ekleyebilir ve Öğrenci Performans ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Öğrenci Performansı

Bu bölümden, etkinlik akışınızda etkinlik olmayan günler gibi uyarıları almak için gereken etkinlik performansı ölçütlerini ayarlayabilir veya yüzde notlarını sınırlayabilir ve ardından bu uyarıları öğrencilere gönderebilirsiniz. Sınıf performansını görüntüle davranış grafiği bağlantısı yalnızca onu doldurmak için yeterli veriye sahip kurslar için görünür.

Gradebook panel with a particular student's performance section highlighted.

Kursla ilişkili grafiği ve öğrenci listesini açmak için Sınıf performansını görüntüle ögesini seçin. Ardından bireysel performansını kontrol etmek için herhangi bir öğrenciyi seçebilirsiniz.

Course activity related to grades with My Class panel open.
This is a how a particular student's course activity per week performance looks like.

Not Şemaları

Varsayılan not verme şemasında değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca not defteri kategorilerini görüntüleyebilir ve dereceli puanlama anahtarları oluşturup yönetebilirsiniz. Son olarak, bir öğrencinin genel notunu geçersiz kılmak ve otomatik sıfırlar atamak üzere not gösterimleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Gradebook settings panel showing your current letter grading schema, and its corresponding percentage grade range.

Kategoriler

Not verilebilir bir öge oluşturduğunuzda, otomatik olarak not defterinde görünür ve uygun kategoriyle ilişkilendirilir. Ödev ortalamaları gibi hesaplanan ögeler oluştururken kategorileri kullanabilirsiniz.

Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Genel notu ayarlarken özel kategorileri kullanabilirsiniz.

Yeni bir not defteri kategorisi oluşturmak için Ayarlar simgesini seçin. Not Defteri Ayarları panelinden Yeni Kategori Ekle'yi seçip bir ad yazın.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Kursunuzda not verilen bir öge oluşturduğunuz her defasında, ögenin özel not defteri kategorilerinden birine konabilmesi için not kategorisini değiştirme seçeneğine de sahip olursunuz. Not Defteri Ayarları panelinde, Not Kategorisi menüsünden özel kategoriyi seçin.

Testlerin nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi

Ödevlerin nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi

Genel not notasyonları

Performansı, kursun tanımlanmış not şemasına uymayan bir öğrencinin genel notunu geçersiz kılmak için not notasyonları oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Örneğin, bir öğrenci sömestir ortasında kursunuzdan ayrılmak zorunda kaldıysa gerçekte herhangi bir not vermeden öğrencinin durumunu belirtmek için bir not notasyonu kullanabilirsiniz.

Not Defteri Ayarları panelinden bir not notasyonu oluşturun. Bir not notasyonunu uygulamak için tablo görünümünde not defterine dönüp ilgili öğrencinin genel not hücresinin içini seçin. Menüden notasyonu seçin. Hücre genel notu geçersiz kıldığınızı belirtmek üzere gri renge dönüşür.

Bir geçersiz kılma durumunu kaldırmak için öğrencinin genel not hücresini ve ardından Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı seçin. Genel not, kurs için tanımladığınız genel not hesaplamasına geri alınır.


Notları indirme ve yükleme

Ultra kurslarınızdan not defterinin tümünü indirebilir veya istediğiniz sütunları seçebilirsiniz. Dosyayı virgülle ayrılmış (CSV) veya sekmeyle ayrılmış (XLS) biçimde dışa aktarabilirsiniz. Dosyayı cihazınıza veya İçerik Koleksiyonu'na kaydetmeyi seçebilirsiniz.

İndirdiğiniz dosyayı istatistiksel analiz veya diğer özel amaçlı bir bilgi işlem çalışması yapmak için Microsoft® Excel® gibi bir uygulamaya alabilirsiniz.

Ayrıca çevrim dışı olarak üzerinde çalıştığınız bir not dosyasını karşıya yükleyebilir ve not defterinizi güncelleştirebilirsiniz.

Notlarla çevrim dışı çalışma hakkında daha fazla bilgi


Otomatik olarak sıfır verme

Son tarihi geçmiş ve gönderilmemiş ödevlere otomatik olarak sıfır vermeyi seçebilirsiniz. Öğrenciler ve gruplar, otomatik sıfır atama işleminden sonra da ödevlerini gönderebilirler. Ardından, normal şekilde not verebilirsiniz.

Bu ayarı etkinleştirdikten sonra, not defterinize giderek manuel olarak sıfır atamanız gerekmez. Otomatik sıfır ayarı aşağıdaki not verilen ögelere uygulanır:

 • Ödevler ve grup ödevleri
 • Testler ve grup testleri
 • Not verilen bireysel tartışmalar ve grup tartışmaları

Gönderimleri çevrim dışı olarak topladığınızda otomatik sıfır atama ayarı kullanılamaz. Öğrenci denemeleri ve gönderimlerine ilişkin tarihleri ve saatleri manuel şekilde oluşturursunuz.

Çevrim dışı olarak gönderim toplama hakkında daha fazla bilgi

Not Defteri'nde Ayarlar simgesini seçip Not Defteri Ayarları paneline erişin. Son tarihi geçmiş ödevlere otomatik olarak sıfır ata onay kutusunu seçin. Bu ayar, yeni kurslarda varsayılan olarak etkindir.

Automatic zeros section highlighted in the Gradebook settings panel.

Sonra Sıfır Ver'i seçin. Son tarihi geçmiş tüm ödevlere otomatik olarak sıfır verilir. Sıfır alan öğrencilerin toplam puanı güncelleştirilir.

Not Defteri sayfasında verilen otomatik sıfırlar

Liste görünümünde, hiçbir gönderim yoksa ve son tarih geçmişse öğrencilerin not kutucuklarında "0" görünür. Not kutucuklarının yanında da Otomatik sıfır etiketi görünür. Not vereceğiniz hiçbir ödev bulunmadığı için de Tamamlandı etiketi görünür. Otomatik sıfır notları, otomatik olarak gönderilir.

This is how the automatic zeros function look like.

Not Defteri sayfasında tablo görünümünde son tarih geçmişse sütun başlıkları kırmızı renkte olur. Öğrenci hücrelerinde "0" sayısı ve Otomatik sıfır ifadesi görünür.

This is how automatic zeros look like in the Gradebook grid view.

Öğrenciler geç gönderim yaparak notlarını güncelleştirebilirler. Ödeve ne kadar geç puan verildiği bilgisini öge talimatlarına veya ders programınıza eklemek isteyebilirsiniz. Son tarih geçtikten sonra öğrenci ödevini gönderirse otomatik olarak verilen sıfır kaldırılır. Gönderim tarihi ve saatini içeren bir Geç etiketi görünür.

Example of a late submission.

Son tarih istisnaları olan öğrenciler bu ayardan etkilenmez. Otomatik sıfırı verme işlevini iptal etmek için bir son tarih istisnası ekleyebilirsiniz. Kursunuza yeni bir öğrenci veya grup eklediğinizde son tarihi geçen ödevlere otomatik olarak sıfır verilir.

Bir grup üyesi son tarih istisnasına sahipse grup o istisnayı devralır. Son tarih geçtiğinde gruptaki hiç kimse otomatik sıfır almaz.

Son tarih istisnaları hakkında daha fazla bilgi

Otomatik sıfır vermeyi devre dışı bırakma

Otomatik sıfır verme ayarını istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Not Defteri Ayarları panelinde, otomatik sıfır onay kutusunun işaretini kaldırın. Ardından bir seçim yapın:

 • Varolan otomatik sıfırları koru
 • Varolan otomatik sıfırları temizle

Artık otomatik olarak sıfır verilmez. Otomatik olarak verilen sıfırları temizlediyseniz etkilenen öğrencilerin puan toplamları güncelleştirilir.

Don't assign automatic zeros confirmation panel.

Son tarihi değiştirme

Not defterinde otomatik sıfır verilmiş bir ögenin son tarihini değiştirebilirsiniz. Bunun sonuçlarıyla ilgili bir onay bildirimi alırsınız:

 • Son tarih yerine gelecekte bir tarihi belirtin: Son tarihi geçmiş ödevler için verilmiş varolan otomatik sıfırlar temizlenir.
 • Son tarih yerine geçmişte bir tarih belirtin: Ögenin son tarihi artık geçmiş olduğundan sıfır verilir.

İptal'i seçerseniz, son tarih yerine tekrar orijinal son tarih belirtilir.