Bu bilgi yalnızca Orijinal Kurs Görünümü için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Not Merkezi verilerinin çift girilmesi ihtimalini önlemek için, çevrimdışı not verme işlemini gerçekleştirebilir ve notları Not Merkezi'nde içeri aktarabilirsiniz. Notları Excel tablosu veya virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası gibi dış kaynaklardan karşıya yükleyebilirsiniz. Verileri doğru şekilde karşıya yüklemek ve mevcut Not Merkezi verileriyle eşitlemek için özel olarak biçimlendirmelisiniz.

Kurumunuzda Grades Journey özelliği kullanılıyorsa tek tek kurslara ve ödevlere ilişkin not bilgilerini kaydedip paylaşmak için bu özelliği de kullanabilirsiniz.

Harici dosyaları biçimlendirin

Dış verileri Not Merkezi verileriyle eşitlemek için, Not Merkezi'ndeki her öğrenci ve her sütun için benzersiz tanımlayıcılar gereklidir. Her öğrenci için kullanılan benzersiz tanımlayıcı, öğrencinin kullanıcı adıdır. Her sütuna ait benzersiz tanımlayıcı, bir sütun kimliği numarasıdır. Sütun Kimliği numaraları, sistem tarafından üretilmekte olup bu numaralar değiştirilmemeli veya silinmemelidir. Karşıya yüklenen bir dosyada sütun kimliği numaralarına sahip olmayan sütunlar, Not Merkezi'nde yeni sütunlar oluşturur.

Bir dış dosyadan Not Merkezi'ne eklediğiniz sütunlar, sıfıra (0) eşit olası notlarla metin sütunları olarak eklenir. Metin sütunları ağırlıklı, toplam, ortalama ve minimum/maksimum gibi hesaplanan sütunlara dahil edilemez. Karşıya yükledikten sonra metin sütunlarını başka sütun türlerine dönüştürün ve olası notları ekleyin.

Not Merkezi'ne karşıya yüklediğiniz her veri dosyası, sonrasında satır başına bir kayda sahip bir üstbilgi satırını gerektirir.

Not Merkezi'ne karşıya yüklenen veri dosyası biçimi, verileri ayrı sütunlara ayrıştırmak için kullandığınız ayırıcı türü tarafından belirlenir. Veri dosyaları, XLS dosya uzantısıyla sekmeyle ayrılır veya CSV dosya uzantısıyla virgülle ayrılır.

Virgülle ayrılmış dosyaların her sütunundaki veriler tırnak işareti karakteri içine alınmalıdır. Yaygın olarak ( " " ) tırnak işaretleri kullanılır. Sekmeyle ayrılmış dosyaların her sekmesinde bulunan veriler tırnak işareti karakterine gerek duymaz.


Dış verilerle çalışma ipuçları

Not Merkezi'ne veri yüklerken, sekmeyle ayrılmış dosyalar kullanmanızı öneririz. Sekmeyle ayrılmış dosyalar kullanırken tırnak işareti karakterlerini kullanmanız gerekmez ve dosyaları doğrudan Microsoft® Excel®'de açabilirsiniz.

Karşıya yüklemek için doğru şekilde biçimlendirilmiş bir dosya elde etmek için, önce tam Not Merkezi'ni karşıdan yükleyin ve bir metin düzenleyici veya elektronik tablo uygulamasında açın. Mevcut sütunlarda, gelecekteki karşıya yüklemelere dahil edilmesi gereken sütun kimliği sayıları vardır.


Toplu iş dosyası standardı

Toplu iş dosyaları, sisteme karşıya yüklenecek büyük miktarda bilgiyi tutan TXT dosyalarıdır. Her toplu iş yardımcı programında, toplu iş dosyasını oluşturmayla ilgili özel talimatlar bulunur. Aşağıdaki toplu iş dosyası standartları evrenseldir:

 • Her dosya desteklenen dosya türlerinden biri olmalıdır: TXT veya CSV.

  Microsoft Excel 2003 ve daha sonraki sürümleri, çalışma sayfası bir CSV dosyası olarak kaydedilirse her alana otomatik olarak çift tırnak ekler.

 • Her dosya DOS biçiminde olmalıdır. MAC veya UNIX biçimindeki dosyalar DOS'a çevrilmelidir.
 • Her alan çift tırnak işareti içine alınmalıdır, örneğin: "ENG_201"
 • Bir alanda tırnak işaretleri görünüyorsa sonraki karakterle alan sonunun işaretlenmediğini göstermek için bir çıkış karakteri kullanın. Çıkış karakteri ters eğik (\) çizgidir, örneğin: "\"ENG_201\""
 • Her alan, şu ayırıcılardan biriyle ayrılmalıdır: Virgül, iki nokta veya sekme. Otomatik seçildiğinde her toplu iş dosyasında yalnızca tek ayırıcı türü kullanılabilir. Örneğin: "ENG_201" veya "İngiliz Edebiyatı" ya da " "ENG_201":"İngiliz Edebiyatı"
 • Her kayıt ayrı bir satırda olmalıdır.
 • Kayıtların arasına boş satır eklemeyin. Boş satır işlenir ve bir hata döndürülür.
 • Çoğu tarayıcıda zaman aşımı kısıtlamaları olduğundan, her toplu iş dosyasının 500 kaydı aşmamasını öneririz.

Dosyayı Not Merkezi'ne yükleme

Not girdisi için "Tamamlanmadı" ifadesini içeren ve karşıya yüklediğiniz her dosya, not olmadan boş olarak ayarlanır veya bir metin gösterilir. Bir not girdisi için "Tamamlandı" ifadesini içeren ve karşıya yüklediğiniz herhangi bir dosya, Tamamlandı/tamamlanmadı birincil gösterimine sahip bir sütunda maksimum olası puanların geçersiz kılma notu (not öğesi için %100) olarak ayarlanır. Karşıya yüklediğiniz, bir sayısal girdi içeren herhangi bir dosya bir sayısal girdi olur.

 1. Çevrimdışı Çalış menüsüne erişin ve Karşıya Yükle öğesini seçin.
 2. Dosyaya erişiminiz varsa İçerik Koleksiyonu'ndan veya bilgisayarınızdan gözatın.
 3. Ayırıcı türünü seçin: Virgül, Sekmeveya Otomatik. Otomatik seçildiğinde sistem otomatik olarak seçilen dosyada kullanılan ayırıcıyı tespit etmeye çalışır.
 4. Dosyayı karşıya yüklemek için Gönder öğesini seçin.
 5. Not Onaylarını Karşıya Yükle sayfasında, dosyadan yüklemek istediğiniz veri listesini gözden geçirin. Karşıya yüklemeden hariç tutulacak veriler için onay kutularını işaretleyin. Bu yöntemi kullanarak, dosyadan yalnızca istediğiniz veri sütunlarını karşıya yükleyebilirsiniz.

  Doğru verilerin karşıya yüklendiğinden emin olmak için Veri Önizleme sütununu gözden geçirin. Yanlış görünen veriler hatalı biçimlendirilmiş bir dosyayı belirtebilir. Veri önizlemesi yalnızca dosyada bulunan her sütundaki bir veri örneğini gösterir.

 6. Büyük dosyaların işlenmesi belirli bir süre alır ve işlenmesi ek süre gerektiren dosyalar için uyarı iletisi görünür. Uzun işlem sürelerini önlemek için, büyük dosyaları farklı karşıya yüklemeler şeklinde ayırın.
 7. Dosyayı onaylamak ve karşıya yüklemek için Gönder öğesini seçin.

Not Merkezi'nden notları indirme

Normal veya kısmi verileri Not Merkezi'nden indirebilirsiniz.

 1. Çevrimdışı Çalış menüsüne erişin ve İndir öğesini seçin.
 2. Bu tabloda açıklandığı şekilde indirmek için veriyi seçin.
  İndirilecek veriler
  SeçenekAçıklama
  Tüm Not MerkeziTüm sütunları ve ilişkilendirilmiş verileri içerir. Yorumlar dahil edilmez ve bunları çevrimdışı olarak ekleyemezsiniz.
  Seçilen Not Verme DönemiMenüden not verme dönemi seçin. Seçim yapmadan önce not verme dönemlerini oluşturmalısınız.
  Seçilen SütunMenüden bir sütun ve verilerini seçin. Bu Sütun için yorumları Dahil Et için onay kutusunu işaretleyin. Yorumlar Hızlı Yorum özelliğinden veya Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesinden indirilir. Dahil edilen yorum metnini çevrimdışı düzenleyin.
  Kullanıcı bilgileriKullanıcı adı gibi öğrenci verilerini içeren sütunlar dahil edilir.
 3. Virgül veya Sekme dosya ayırıcısını seçin.
 4. İndirilen verilerde Gizli Bilgileri Dahil Et seçeneğini kullanıp kullanmayacağınızı belirleyin. Gizli bilgiler, indirilen dosyada görünümden gizlediğiniz sütunları ve öğrencileri içerir.
 5. İndirme işlemi için konum seçin. Erişiminiz varsa İçerik Koleksiyonu'ndaki klasörü seçmek için gözatın.
 6. Gönder'i tıklatın.
 7. Sonraki Notları İndir sayfasında, İndir'i seçin ve dosyayı kaydedin. Not Merkezi, karşıya yükleme yaparken uygun sütuna dağıtmak için içerdiği bilgilere gerek duyduğundan kaydederken dosya adını değiştirmeyin.

Not geçmişi verilerini indirin

 1. Raporlar menüsüne erişin ve Not Geçmişini Görüntüle öğesini seçin.
 2. Not Geçmişi sayfasında dosya için İndir'i ve Ayırıcı Türü'nü belirleyin.
 3. Yorumları Dahil Etmek için Evet'i veya bunları indirme işleminden hariç tutmak için Hayır öğesini seçin.
 4. Gönder'i tıklatın.
 5. Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için İndir öğesini seçin.

Çevrimdışı çalışma

Dosyayı indirip uygun düzenleme yazılımında açtıktan sonra, değişiklikleri yapabilirsiniz. Tam Not Merkezi'ni indirmek için notları değiştirebilir, ekleyebilir ve dosyayı karşıya yüklemek için kaydedebilirsiniz. Tek bir sütunu karşıdan yüklediyseniz not ve yorumları ekleyebilir, değiştirebilir veya dosyayı karşıya yüklemek için kaydedebilirsiniz.

Yorumları düzenleyin

Yorumlar yalnızca tek bir Not Merkezi'ni seçtiğinizde ve ilişkilendirilmiş yorumlarını dahil etme seçeneğini belirlediğinizde karşıdan yüklenir. Karşıdan yüklenen ve karşıya yüklenen yorumlar Hızlı Yorum özelliğinden veya Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesinden erişilebilen notlar içindir. Yorumlar, Denemeyi Görüntüle veya not verme sayfalarında erişilen deneme için değildir.

Dört adet yorumla ilgili sütun karşıdan yükleme dosyasına dahil edilir. Yorumları çevrimiçi eklediyseniz bunlar indirme işlemine dahil edilir. Aksi takdirde, yorumları çevrimdışı ekleyebilir ve Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesi veya Hızlı Yorumlar özelliğinde görünmeleri için bunları tam Not Merkezi'ne ekleyebilirsiniz.

Yorumları Not Verme Notları ve Kullanıcıya Geri Bildirim sütunlarına ekleyin veya düzenleyin.

Yorumlarda, görüntü veya ses dosyaları gibi zengin medya içeriği bağlantıları çevrimiçi olarak eklenmeli ve düzenlenmelidir.

Notlar ve yorumlarda yaptığınız düzenlemeler tamamlandığında, dosyayı kaydedin, tam Not Merkezi'ne geri dönün ve karşıya yükleyin.

Yorumla ilgili sütunlar

Yorumla ilgili sütunlar
Sütun AdıAçıklama
Not YorumlarıNot Merkezi sütununa özel yorumlar yalnızca eğitmen veya öğretim görevlisine gösterilir
Not BiçimiAkıllı metin, düz metin veya HTML
Kullanıcıya Geri Bildirim Öğrencilere gösterilen Not Merkezi sütununa özel yorumlar
Geri Bildirim BiçimiAkıllı metin, düz metin veya HTML

Geri Bildirim biçimi seçenekleri

Geri Bildirim biçimi seçenekleri
Biçim TürüAçıklama
Akıllı metinOtomatik olarak bir bağlantıyı, Enter tuşunu paragraf etiketi olarak tanımlar ve HTML etiketlerini kabul eder.
Düz metinMetni metin alanına girildiği gibi görüntüler. Düz metin HTML kodunu görüntülemez. HTML kodu metin olarak görünür.
HTMLMetni kullanıcı tarafından HTML etiketleriyle kodlandığı gibi gösterir.

Grades Journey hakkında

Blackboard Learn 9.1'in, Q4 2015 sürümünden itibaren, kurumlar öğrenci not verilerini Blackboard Learn'den kendi Öğrenci Bilgi Sistemleri'ne (SIS) kolayca aktarmak için Grades Journey'i kullanabilirler. Kurumunuzda bu özellik kullanılıyorsa tek tek kurslara ve ödevlere ilişkin not bilgilerini kaydedip paylaşmak için Grades Journey'i kullanabilirsiniz.

Notları dışa aktarmaya hazır mısınız? Not Merkezi'nden aktarma işlemini başlatmak çok kolaydır. Başlamadan önce, notları sadece yöneticiniz rolünüze uygun şekilde Grades Journey'i not aktarmak üzere yapılandırmışsa aktarabileceğinizi unutmayın. Sorun yaşarsanız bu özelliği kullanma konusunda uygun izinlere sahip olduğunuzdan emin olmak için yöneticinizle iletişime geçin.

Not bilgilerini ayıklamaya başlamak için kursunuzun Not Merkezi'ne gidin ve Yönet menüsünden Not Onayı ve Aktarımı'nı seçin. Göreceğiniz bir sonraki bilgiler yöneticinizin seçtiği ayarlara göre değişir.

Onaylanınca Kilitle

Yöneticiler, not bilgilerini aktarmaya başladığınızda Grades Journey'de Not Merkezi'ni kilitleyen bir ayarı etkinleştirebilirler. Bu ayar, Blackboard Learn'deki not verilerinin not ayıklama dosyasında bulunan bilgilerle tutarlı kalmasını sağlar.

Bu ayar kurumunuz için etkinleştirilirse aktarıma devam ettiğiniz takdirde Not Merkezinizin kilitleneceğini belirten bir uyarı görünür. Söz konusu kursun notlarını görmeye devam edersiniz ancak bunlar salt okunur özellikte olduğundan düzenleyemezsiniz.

Not bilgilerini ayıkladıktan sonra yanlış bir şeyler mi görüyorsunuz? Yanlış veya herhangi bir biçimde güncellenmesi gereken bilgiler olduğunu fark ederseniz yöneticinizle iletişime geçerek o kurs için Not Merkezinin kilidini açmasını isteyin.

Not Ayıklama Geçmişi

Yöneticiniz Onaylanınca Kilitle ayarını etkinleştirmemişse Not Onayı ve Aktarımı'nı seçtikten sonra Not Ayıklama Geçmişi sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu sayfada, söz konusu kursa ilişkin not ayıklama etkinliği görüntülenir.

Eylem sütununda, not verilerine ilişkin ne gibi bir işlem yapıldığı (Ayıklandı, Planlandı veya Kilidi Açıldı gibi) belirtilir. Her satırda, eylemi kimin yaptığını, ne zaman yapıldığını ve başarılı olup olmadığını görebilirsiniz.

Not ayıklama işlemine devam etmek için sayfanın altından Ayıklamayı Planla'yı seçin. Aktarılmak üzere notları göndermek istediğinizi onaylamak için bir ileti görünür. Devam etmek için TAMAM'ı veya geri dönmek için İptal'i tıklatın. Ayıklama işlemi planlanan bir sonraki aralıkta yapılır. Bu aralık da yine yöneticinizin seçtiği bir ayardır.