Not Merkezi verilerinin çift girilmesi ihtimalini önlemek için, çevrim dışı not verme işlemini gerçekleştirebilir ve notları Not Merkezi'nde içeri aktarabilirsiniz. Notları e-tablo veya virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası gibi dış kaynaklardan karşıya yükleyebilirsiniz. Verileri doğru şekilde karşıya yüklemek ve mevcut Not Merkezi verileriyle eşitlemek için özel olarak biçimlendirmelisiniz.

Kurumunuzda Grades Journey özelliği kullanılıyorsa tek tek kurslara ve ödevlere ilişkin not bilgilerini kaydedip paylaşmak için bu özelliği de kullanabilirsiniz.

Grades Journey ile ilgili daha fazla bilgi

Video: Work Offline with Grade Center Data

Watch a video about working offline with Grade Center data

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Work Offline with Grade Center Data shows how to set download options, download the Grade Center file, upload the new file, and select which grades to change.

Not Merkezi'nden notları indirme

Tanıdık gelmiyor mu? Notları indirme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin..

Verilerin tamamını veya bir kısmını Not Merkezi'nden indirebilirsiniz.

Anonim olarak not verme işlevi etkinleştirilmiş öğeler indirilen dosyaya dahil edilmez.

 1. Çevrim Dışı Çalış menüsüne gidin ve İndir öğesini seçin.
 2. Bu tabloda açıklandığı şekilde indirmek için veriyi seçin.
  İndirilecek veriler
  SeçenekAçıklama
  Tüm Not MerkeziTüm sütunları ve ilişkilendirilmiş verileri içerir. Yorumlar dahil edilmez ve bunları çevrim dışı olarak ekleyemezsiniz.
  Seçilen Not Verme DönemiMenüden not verme dönemi seçin. Seçim yapmadan önce not verme dönemlerini oluşturmalısınız.
  Seçilen SütunMenüden bir sütun ve verilerini seçin. Bu Sütun için yorumları Dahil Et için onay kutusunu işaretleyin. Yorumlar Hızlı Yorum özelliğinden veya Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesinden indirilir. Dahil edilen yorum metnini çevrim dışı düzenleyin.
  Kullanıcı bilgileriKullanıcı adı gibi öğrenci verilerini içeren sütunlar dahil edilir.
 3. Virgül veya Sekme dosya ayırıcısını seçin.
 4. İndirilen verilerde Gizli Bilgileri Dahil Et seçeneğini kullanıp kullanmayacağınızı belirleyin. Gizli bilgiler, indirilen dosyada görünümden gizlediğiniz sütunları ve öğrencileri içerir.
 5. İndirme işlemi için konum seçin. Erişiminiz varsa İçerik Koleksiyonu'ndaki klasörü seçmek için gözatın.
 6. Gönder'i seçin.
 7. Sonraki Notları İndir sayfasında, İndir'i seçerek dosyayı kaydedin.

Not geçmişi verilerini indirin

 1. Raporlar menüsüne gidin ve Not Geçmişini Görüntüle öğesini seçin.
 2. Not Geçmişi sayfasında dosya için İndir'i ve Ayırıcı Türü'nü belirleyin.
 3. Yorumları Dahil Etmek için Evet'i veya bunları indirme işleminden hariç tutmak için Hayır öğesini seçin.
 4. Gönder'i seçin.
 5. Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için İndir öğesini seçin.

Çevrim dışı çalışma

Dosyayı indirip uygun düzenleme yazılımında açtıktan sonra, değişiklikleri yapabilirsiniz. Tam Not Merkezi'ni indirmek için notları değiştirebilir, ekleyebilir ve dosyayı karşıya yüklemek için kaydedebilirsiniz. Tek bir sütunu karşıdan yüklediyseniz not ve yorumları ekleyebilir, değiştirebilir veya dosyayı karşıya yüklemek için kaydedebilirsiniz.

Yorumları düzenleyin

Yorumlar yalnızca tek bir Not Merkezi'ni seçtiğinizde ve ilişkilendirilmiş yorumlarını dahil etme seçeneğini belirlediğinizde indirilir. İndirilen ve karşıya yüklenen yorumlar Hızlı Yorum özelliğinden veya Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesinden erişilebilen notlar içindir. Yorumlar, Denemeyi Görüntüle veya not verme sayfalarında erişilen deneme için değildir.

Dört adet yorumla ilgili sütun indirme dosyasına dahil edilir. Yorumları çevrim içi eklediyseniz bunlar indirme işlemine dahil edilir. Aksi takdirde, yorumları çevrim dışı ekleyebilir ve Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesi veya Hızlı Yorumlar özelliğinde görünmeleri için bunları tam Not Merkezi'ne ekleyebilirsiniz.

Yorumları Not Verme Notları ve Kullanıcıya Geri Bildirim sütunlarına ekleyin veya düzenleyin.

Yorumlarda, görüntü veya ses dosyaları gibi zengin medya içeriği bağlantıları çevrim içi olarak eklenmeli ve düzenlenmelidir.

Notlar ve yorumlarda yaptığınız düzenlemeler tamamlandığında, dosyayı kaydedin, tam Not Merkezi'ne geri dönün ve karşıya yükleyin.

Yorumla ilgili sütunlar

Yorumla ilgili sütunlar
Sütun AdıAçıklama
Not YorumlarıNot Merkezi sütununa özel yorumlar yalnızca eğitmen veya öğretim görevlisine gösterilir
Not BiçimiAkıllı metin, düz metin veya HTML
Kullanıcıya Geri Bildirim Öğrencilere gösterilen Not Merkezi sütununa özel yorumlar
Geri Bildirim BiçimiAkıllı metin, düz metin veya HTML

Geri Bildirim biçimi seçenekleri

Geri Bildirim biçimi seçenekleri
Biçim TürüAçıklama
Akıllı metinOtomatik olarak bir bağlantıyı, Enter tuşunu paragraf etiketi olarak tanımlar ve HTML etiketlerini kabul eder.
Düz metinMetni metin alanına girildiği gibi görüntüler. Düz metin HTML kodunu görüntülemez. HTML kodu metin olarak görünür.
HTMLMetni kullanıcı tarafından HTML etiketleriyle kodlandığı gibi gösterir.

Harici dosyaları biçimlendirin

Dış verileri Not Merkezi verileriyle eşitlemek için, Not Merkezi'ndeki her öğrenci ve her sütun için benzersiz tanımlayıcılar gereklidir. Her öğrenci için kullanılan benzersiz tanımlayıcı, öğrencinin kullanıcı adıdır. Her sütuna ait benzersiz tanımlayıcı, bir sütun kimliği numarasıdır. Sütun Kimliği numaraları, sistem tarafından üretilmekte olup bu numaralar değiştirilmemeli veya silinmemelidir. Karşıya yüklenen bir dosyada sütun kimliği numaralarına sahip olmayan sütunlar, Not Merkezi'nde yeni sütunlar oluşturur.

Bir dış dosyadan Not Merkezi'ne eklediğiniz sütunlar, sıfıra (0) eşit olası notlarla metin sütunları olarak eklenir. Metin sütunları ağırlıklı, toplam, ortalama ve minimum/maksimum gibi hesaplanan sütunlara dahil edilemez. Karşıya yükledikten sonra metin sütunlarını başka sütun türlerine dönüştürün ve olası notları ekleyin.

Not Merkezi'ne karşıya yüklediğiniz her veri dosyası, sonrasında satır başına bir kayda sahip bir üstbilgi satırını gerektirir.

Not Merkezi'ne karşıya yüklenen veri dosyası biçimi, verileri ayrı sütunlara ayrıştırmak için kullandığınız ayırıcı türü tarafından belirlenir. Veri dosyaları, XLS dosya uzantısıyla sekmeyle ayrılır veya CSV dosya uzantısıyla virgülle ayrılır.

Virgülle ayrılmış dosyaların her sütunundaki veriler tırnak işareti karakteri içine alınmalıdır. Yaygın olarak (" ") tırnak işaretleri kullanılır. Sekmeyle ayrılmış dosyaların her sekmesinde bulunan veriler tırnak işareti karakterine gerek duymaz.


Dış verilerle çalışma ipuçları

Not Merkezi'ne veri yüklerken, sekmeyle ayrılmış dosyalar kullanmanızı öneririz. Sekmeyle ayrılmış dosyalar kullanırken tırnak işareti karakterlerini kullanmanız gerekmez ve dosyaları doğrudan Microsoft® Excel®'de açabilirsiniz.

Karşıya yüklemek için doğru şekilde biçimlendirilmiş bir dosya elde etmek için, önce tam Not Merkezi'ni indirin ve bir metin düzenleyici veya elektronik tablo uygulamasında açın. Mevcut sütunlarda, gelecekteki karşıya yüklemelere dahil edilmesi gereken sütun kimliği sayıları vardır.


Toplu iş dosyası standartları

Toplu iş dosyaları, sisteme karşıya yüklenecek büyük miktarda bilgiyi tutan TXT dosyalarıdır. Her toplu iş yardımcı programında, toplu iş dosyasını oluşturmayla ilgili özel talimatlar bulunur. Aşağıdaki toplu iş dosyası standartları evrenseldir:

 • Her dosya desteklenen dosya türlerinden biri olmalıdır: TXT veya CSV.

  Microsoft Excel 2003 ve daha sonraki sürümleri, çalışma sayfası bir CSV dosyası olarak kaydedilirse her alana otomatik olarak çift tırnak ekler.

 • Her dosya DOS biçiminde olmalıdır. MAC veya UNIX biçimindeki dosyalar DOS'a çevrilmelidir.
 • Her alan çift tırnak işareti içine alınmalıdır, örneğin: "ENG_201"
 • Bir alanda tırnak işaretleri görünüyorsa sonraki karakterle alan sonunun işaretlenmediğini göstermek için bir çıkış karakteri kullanın. Çıkış karakteri ters eğik (\) çizgidir, örneğin: "\"ENG_201\""
 • Her alan, şu ayırıcılardan biriyle ayrılmalıdır: Virgül, iki nokta veya sekme. Otomatik seçildiğinde her toplu iş dosyasında yalnızca tek ayırıcı türü kullanılabilir. Örneğin: "ENG_201" veya "İngiliz Edebiyatı" ya da " "ENG_201":"İngiliz Edebiyatı"
 • Her kayıt ayrı bir satırda olmalıdır.
 • Kayıtların arasına boş satır eklemeyin. Boş satır işlenir ve bir hata döndürülür.
 • Çoğu tarayıcıda zaman aşımı kısıtlamaları olduğundan, her toplu iş dosyasının 500 kaydı aşmamasını öneririz.

Dosyayı Not Merkezi'ne yükleme

Tanıdık gelmiyor mu? Not içeren dosyaları karşıya yükleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Not girdisi için "Tamamlanmadı" ifadesini içeren ve karşıya yüklediğiniz her dosya, not olmadan boş olarak ayarlanır veya bir metin gösterilir. Bir not girdisi için "Tamamlandı" ifadesini içeren ve karşıya yüklediğiniz herhangi bir dosya, Tamamlandı/tamamlanmadı birincil gösterimine sahip bir sütunda maksimum olası puanların geçersiz kılma notu (not öğesi için %100) olarak ayarlanır. Karşıya yüklediğiniz, bir sayısal girdi içeren herhangi bir dosya bir sayısal girdi olur.

 1. Çevrim Dışı Çalış menüsüne gidin ve Karşıya Yükle öğesini seçin.
 2. Dosyaya erişiminiz varsa İçerik Koleksiyonu'ndan veya bilgisayarınızdan gözatın.
 3. Ayırıcı türünü seçin: Virgül, Sekmeveya Otomatik. Otomatik seçildiğinde sistem otomatik olarak seçilen dosyada kullanılan ayırıcıyı tespit etmeye çalışır.
 4. Dosyayı karşıya yüklemek için Gönder öğesini seçin.
 5. Not Onaylarını Karşıya Yükle sayfasında, dosyadan yüklemek istediğiniz veri listesini gözden geçirin. Karşıya yüklemeden hariç tutulacak veriler için onay kutularını işaretleyin. Bu yöntemi kullanarak, dosyadan yalnızca istediğiniz veri sütunlarını karşıya yükleyebilirsiniz.

  Doğru verilerin karşıya yüklendiğinden emin olmak için Veri Ön İzleme sütununu gözden geçirin. Yanlış görünen veriler hatalı biçimlendirilmiş bir dosyayı belirtebilir. Veri ön izlemesi yalnızca dosyada bulunan her sütundaki bir veri örneğini gösterir.

 6. Büyük dosyaların işlenmesi belirli bir süre alır ve işlenmesi ek süre gerektiren dosyalar için uyarı iletisi görünür. Uzun işlem sürelerini önlemek için, büyük dosyaları farklı karşıya yüklemeler şeklinde ayırın.
 7. Dosyayı onaylamak ve karşıya yüklemek için Gönder öğesini seçin.

Grades Journey hakkında

Blackboard Learn 9.1'in, Q4 2015 sürümünden itibaren, kurumlar öğrenci not verilerini Blackboard Learn'den kendi Öğrenci Bilgi Sistemleri'ne (SIS) kolayca aktarmak için Grades Journey'i kullanabilirler. Kurumunuzda bu özellik kullanılıyorsa tek tek kurslara ve ödevlere ilişkin not bilgilerini kaydedip paylaşmak için Grades Journey'i kullanabilirsiniz.

Notları dışa aktarmaya hazır mısınız? Not Merkezi'nden aktarma işlemini başlatmak çok kolaydır. Başlamadan önce, notları sadece yöneticiniz rolünüze uygun şekilde Grades Journey'i not aktarmak üzere yapılandırmışsa aktarabileceğinizi unutmayın. Sorun yaşarsanız bu özelliği kullanma konusunda uygun izinlere sahip olduğunuzdan emin olmak için yöneticinizle iletişime geçin.

Not bilgilerini ayıklamaya başlamak için kursunuzun Not Merkezi'ne gidin ve Yönet menüsünden Not Onayı ve Aktarımı'nı seçin. Göreceğiniz bir sonraki bilgiler yöneticinizin seçtiği ayarlara göre değişir.

Onaylanınca kilitle

Yöneticiler, not bilgilerini aktarmaya başladığınızda Grades Journey'de Not Merkezi'ni kilitleyen bir ayarı etkinleştirebilirler. Bu ayar, Blackboard Learn'deki not verilerinin not ayıklama dosyasında bulunan bilgilerle tutarlı kalmasını sağlar.

Bu ayar kurumunuz için etkinleştirilirse aktarıma devam ettiğiniz takdirde Not Merkezinizin kilitleneceğini belirten bir uyarı görünür. Söz konusu kursun notlarını görmeye devam edersiniz ancak bunlar salt okunur özellikte olduğundan düzenleyemezsiniz.

Not bilgilerini ayıkladıktan sonra yanlış bir şeyler mi görüyorsunuz? Yanlış veya herhangi bir biçimde güncelleştirilmesi gereken bilgiler olduğunu fark ederseniz yöneticinizle iletişime geçerek o kurs için Not Merkezinin kilidini açmasını isteyin.

Not Ayıklama Geçmişi

Yöneticiniz Onaylanınca Kilitle ayarını etkinleştirmemişse Not Onayı ve Aktarımı'nı seçtikten sonra Not Ayıklama Geçmişi sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu sayfada, söz konusu kursa ilişkin not ayıklama etkinliği görüntülenir.

Eylem sütununda, not verilerine ilişkin ne gibi bir işlem yapıldığı (Ayıklandı, Planlandı veya Kilidi Açıldı gibi) belirtilir. Her satırda, eylemi kimin yaptığını, ne zaman yapıldığını ve başarılı olup olmadığını görebilirsiniz.

Not ayıklama işlemine devam etmek için sayfanın altından Ayıklamayı Planla'yı seçin. Aktarılmak üzere notları göndermek istediğinizi onaylamak için bir ileti görünür. Devam etmek için Tamam'ı veya geri dönmek için İptal'i tıklatın. Ayıklama işlemi planlanan bir sonraki aralıkta yapılır. Bu aralık da yine yöneticinizin seçtiği bir ayardır.


ULTRA: Notları not defterinden indirme

Tanıdık gelmiyor mu? Notları indirme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin..

Ultra kurslarınızdan not defterinin tümünü indirebilir veya istediğiniz sütunları seçebilirsiniz. Ancak anonim olarak not verme işlevi etkinleştirilmiş öğeler seçilemez ve indirilen dosyaya dahil edilmez.

Dosyayı virgülle ayrılmış (CSV) veya sekmeyle ayrılmış (XLS) biçimde dışa aktarabilirsiniz. Dosyayı cihazınıza veya İçerik Koleksiyonu'na kaydetmeyi seçebilirsiniz.

İndirdiğiniz dosyayı istatistiksel analiz veya bir bilgi işlem çalışması için bir uygulamaya Microsoft® Excel® dosyası olarak aktarabilirsiniz.

İndirilen dosyaya şu sütunlar dahil edilir:

 • Soyadı, ad ve kullanıcı adı
 • Öğrenci kimliği, son erişim ve kullanılabilirlik
 • Not sütunları
 • Yoklama
 • Manuel olarak eklenen öğeler
 • Hesaplamalar

İş akışı indirme

Not defterinde, Not Defterini İndir panelini açmak için aşağı ok içeren simgeyi seçin.

Seçimlerinizi yapın:

 • Tüm not defterini indirin veya istediğiniz sütunları seçin.
 • İndirilen dosya için dosya türünü seçin. Veri dosyaları virgülle (CSV) veya sekmeyle ayrılan (XLS) dosyalardır.
 • İndirme işlemi için konum seçin. Dosyayı cihazınıza kaydedebilir veya İçerik Koleksiyonu'ndan bir klasör seçmek için Gözat'ı kullanabilirsiniz.

İçerik Koleksiyonu'na dosya depolama ile ilgili daha fazla bilgi

Sütun seç' öğesini seçtiğinizde sütunların listesi görünür. İndirmek istediğiniz sütunların onay kutularını seçin. Not defterindeki tüm sütunları görüntülemek için Daha fazla göster bağlantısını seçin.

Tek bir sütun seçtiğinizde indirilen dosyaya yalnızca geri bildirimleri dahil edebilirsiniz. Seçilen sütun için geri bildirimleri dahil et onay kutusunu işaretleyin. Seçtiğiniz tek öğe bir ödev veya test ise geri bildirim yalnızca notu yayımladığınızda görünür. Manuel olarak eklenen bir öğe ve not verilmiş tartışmalar için, geri bildirim tüm not verme durumlarında görünür: Gönderildi, gönderilmeye hazır, not verme gerekiyor.

Bir not verip geri bildirim eklediyseniz ve daha sonra notu geçersiz kıldıysanız geri bildiriminiz indirilen tek sütunlu dosyanızda görünmez.

Not durumları

Tüm not defterini indirdiğinizde, dosyada gönderdiğiniz veya gönderilmeye hazır notlar bulunur. Hiçbir geri bildirim eklenmez. Not defterinde genel notları ayarlamışsanız genel notlar da eklenir.

Verdiğiniz notlar; not verilen her öğe için not defterinde seçtiğiniz görüntülenme biçimine göre puan, harf veya yüzde olarak görünür. Sütun başlığına not gösterimi de dahil edilir.

Aşağıdaki gibi bazı ek bilgiler de sağlanır:

 • Sürüyor: Öğrenci öğeyi açmış ancak göndermemiş.
 • Puanlama Gerekiyor: Not vereceğiniz bir deneme var.
 • Not Verme Gerekiyor (not): Bir not verdiniz veya gönderdiniz ve not verilmeye hazır durumda bir veya daha fazla deneme var.
 • Göndermeye Hazır mısınız? (not): Bir not verdiniz ancak göndermediniz.

Hiç not verilmiş öğe oluşturmadıysanız bile not defterini indirebilirsiniz. Bir kursu tamamlarsanız artık not defterini indiremezsiniz.


ULTRA: Not defterine dosya yükleme

Tanıdık gelmiyor mu? Not içeren dosyaları karşıya yükleme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Çevrim dışı olarak üzerinde çalıştığınız bir not dosyasını karşıya yükleyebilir ve not defterinizi güncelleştirebilirsiniz. Doğru biçimlendirilmiş bir dosyayı karşıya yüklemek için not defterini indirin. Ardından, karşıya yüklemek istediğiniz verileri içeren dosyayı düzenleyin.

İndirilen dosyada, yeni bir not eklemek istediğiniz hücreleri temizlediğinizden emin olun. Örneğin, bir notla birlikte "Gönderilmeye Hazır" ifadesi görünüyorsa metni ve notu silin.

Dosya biçimlendirme ile ilgili daha fazla bilgi

Not defterinde, Not Defterini Karşıya Yükle panelini açmak için aşağı ok içeren simgeyi seçin.

Bir dosyayı bilgisayarınızdan sürükleyip karşıya yükleme panelinin "etkin nokta" bölümüne bırakabilirsiniz. Dosyalarınıza gözatabilir veya İçerik Koleksiyonu'nda depoladığınız bir dosyayı kullanabilirsiniz.

Panelde, karşıya yüklemek istediğiniz dosyada değiştirdiğiniz sütunların listesini inceleyebilirsiniz. Karşıya yükleme işlemine dahil edilmeyecek verilerin onay kutularını işaretleyin.

Tablo görünümünde, not değişikliği olan sütunlar bir kaç saniye süreyle vurgulu görünerek değişikliklerin yapıldığı yer gösterilir.

Dosyada eklediğiniz notlar veya gönderilmemiş notlarda yaptığınız değişiklikler not defterinizde geçersiz kılma işlemleri olarak görünür. Öğrenci liste görünümünde, gerekirse bir öğrencinin gönderimini açıp Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı seçebilirsiniz. Dosyada gönderilmiş bir notu değiştirirseniz notu tekrar göndermeniz gerekir.

Bir kursu tamamladıktan sonra not defterine dosya yükleyemezsiniz.

Dosya biçimi kuralları

Dosyayı yalnızca virgülle ayrılmış (CSV) veya sekmeyle ayrılmış (XLS) biçimde dışa aktarabilirsiniz. Anımsatıcı: Doğru biçimlendirilmiş bir dosyayı karşıya yüklemek için not defterini indirin. Ardından, karşıya yüklemek istediğiniz verileri içeren dosyayı düzenleyin.

Dış verileri not defteri verileriyle eşitlemek için, not defterindeki her öğrenci ve her sütun için benzersiz tanımlayıcılar gereklidir. Her öğrenci için kullanılan benzersiz tanımlayıcı, öğrencinin kullanıcı adıdır. Her sütuna ait benzersiz tanımlayıcı, bir sütun kimliği numarasıdır. Sütun Kimliği numaraları, sistem tarafından üretilmekte olup bu numaralar değiştirilmemeli veya silinmemelidir.

Not defterinde yeni bir sütun oluşturmak için karşıya yüklediğiniz dosyada sütun kimlik numarası olmadan bir sütun ekleyebilirsiniz. Ancak sütunun tanınması ve karşıya yüklenebilmesi için en az bir öğrencinin notunu eklemeniz gerekir. Sistem bir sütun kimlik numarası ekler. Puan toplamını eklemek için sütunu not defterinde göründükten sonra düzenleyebilirsiniz.

Hataları görüntüleme

Bir dosya karşıya yüklendikten sonra, not defterini olumsuz etkileyecek değişiklikler yaptıysanız hataların listesi görünür. Ayrıca geçersiz kullanıcı adları da size bildirilecektir. Daha fazla bilgi için Hata Ayrıntılarını Görüntüle bağlantısını seçin.

Notları sildiğiniz yerlere ilişkin bazı hatalar için, bir sonucu seçmeniz gerekir.

Örnekler:

Deneme içeren bazı notları silmek üzeresiniz. Bir sonucu seçin:

 • Notu koru
 • Tüm denemeler "gönderildi, ancak not verilmedi" olarak görünür

Deneme içeren bazı geçersiz kılma notlarını silmek üzeresiniz. Bir sonucu seçin:

 • Deneme notlarını kullan
 • Tüm denemeler "gönderildi, ancak not verilmedi" olarak görünür

Bazı hatalarda, bazı verilerin istenmeyen etkileri olabileceğini belirten bir uyarı olsa da karşıya yükleme yapmaya devam edebilirsiniz.