Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Not defteri ve bölüm başlıkları, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Geçersiz kılınan notlar hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Notları geçersiz kılma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Eğitmen, öğretim asistanı ve not veren rolleri bir kurstaki notları değiştirebilir. Notları değiştirdiğinizde, mevcut ağırlıklı, toplam veya hesaplanan not sütunlarında otomatik olarak yeni veriler hesaplanır. Notları her değiştirdiğinizde, not geçmişinde bir girdi oluşturulur.

Not geçmişi ile ilgili daha fazla bilgi

Bazen bir not değişikliği geçersiz kılma notuyla sonuçlanır. Doğru bir geçersiz kılma notu yalnızca testler ve ödevler içeren deneme temelli Not Merkezi öğelerine uygulanır. Geçersiz kılma notu, atandıktan sonra bir öğrencinin gönderdiği denemelere verilen notlar da dahil olmak üzere diğer tüm not girdilerinden daha fazla öncelik taşır.

Örneğin; bir not, birden fazla ödev denemesi ortalamasına bağlıdır. Ancak öğrencilerden birine, ortalamadan farklı olacak bir not eklemek isteyebilirsiniz. Bu öğrenci için tüm diğer notlardan ve sonraki denemelerden öncelikli olacak şekilde geçersiz kılma notu atayabilirsiniz.

Etkileşimli araçlara ait notlar günlük veya blog girdileri, wiki sayfası kayıtları ve tartışma gönderileri deneme değil etkinliği esas alır.

Bir notu geçersiz kıldığınızda, hücrede Geçersiz Kıl simgesi görünür.

Ödev veya teste ait hiçbir denemeye sahip olmayan bir hücreye not atadığınızda, bu bir geçersiz kılma notudur. Not hücresinde Geçersiz Kıl simgesi görünür. Hiçbir etkinlik yokken etkileşimli aracın not verilebilir etkinliği için bir not atayabilirsiniz. Ancak hiçbir simge not hücresinde görünmez. Ayrıca bir notu bir dereceli puanlama anahtarından geçersiz kılarsanız herhangi bir simge görmezsiniz.


Hücrede notlardan birini geçersiz kılma

Birden fazla denemeye izin verdiğiniz test veya ödev denemesi için Not Merkezi'nde geçersiz kılma notu girebilirsiniz.

Örnek: İzin verilen iki denemeli ödev

Ödeve Not Ver sayfasında ilk deneme için bir not atayabilirsiniz. Ardından ikinci deneme için hücreye girdiğinizde gireceğiniz not geçersiz kılma notudur. Ödeve Not Ver sayfasından ikinci denemeye not vermeye devam ederseniz geçersiz kılma notu, hâlâ atadığınız ikinci deneme notunun yerine geçer. Bu nedenle, dallanmaları dikkate almadan önce ödevler ve testler için Not Merkezi hücrelerine notları atamaktan sakının.

Sadece tek denemeye izin veriyorsanız Not Merkezi hücresine not girebilirsiniz. Gireceğiniz not geçersiz kılma notu değildir.

Not Merkezi hücresine not girdiyseniz ve kullanıcı için geri bildirim veya kendiniz için not eklemek isterseniz bir sonraki bölüme bakın.


Not Ayrıntıları sayfasında notu geçersiz kılma

Not Ayrıntıları sayfasındaki Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesinden bir notu geçersiz olarak atamanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı için geri bildirim ve kendiniz için not değişikliği hakkında notlar ekleyebilirsiniz. Gelecekteki denemeleri geçersiz kılma nedeninizle ilgili bir kaydınız olacaktır.

Not verilebilir günlük ve blog girdileri, wiki sayfası kayıtları ve tartışma gönderileri için bir geçersiz kılma notu atamanın tek yolu, El ile Geçersiz Kılma sekmesidir. Ancak etkileşimli aracın not verme panelinden de geçersiz kılma notu düzenleyebilir ve önceliğini iptal edebilirsiniz.

 1. Not Merkezi'nde, öğrencinin not verilen testini veya geçersiz kılınacak ödevini içeren hücreyi bulun ve bu hücrenin menüsünü açın.
 2. Not Ayrıntılarını Görüntüle öğesini seçin.
 3. Not Ayrıntıları sayfasında Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesini seçin ve Notu Geçersiz Kıl kutusuna yeni bir not girin.
 4. İsteğe bağlı olarak, kendiniz için Kullanıcıya Geri Bildirim ve Not Verme Notları yazın. Metni biçimlendirmek ve dosyaları, görüntüleri, multimedyayı yüklemek için düzenleyicideki seçenekleri kullanın.
 5. Kaydet öğesini seçin.
 6. Ana Not Merkezi sayfasına geri dönmek için Not Merkezine Geri Dön öğesini seçin.

Dosya ekleme ile ilgili daha fazla bilgi


Bir geçersiz kılma notunu geri alın

Varsa bir geçersiz kılma notunu temizlemek ve önceden atanan notu göstermek için Geri Al seçeneğini kullanabilirsiniz. Aksi taktirde Not Bekleyenler simgesi görünür.

 1. Not Merkezi'nde, öğrencinin geçersiz kılma notunu geri almak ve menüsüne erişmek için hücresini bulun.
 2. Not Ayrıntılarını Görüntüle öğesini seçin.
 3. Not Ayrıntıları sayfasında, Geçerli Not bölümündeki Not Ayrıntıları öğesini seçin. Eylemi onaylayın.
 4. Tamam öğesini seçin. Geçersiz kılma notu temizlenir. Eylem, bu sayfada bulunan Not Geçmişi sekmesinde kaydedilir.
 5. Ana Not Merkezi sayfasına geri dönmek için Not Merkezine Geri Dön öğesini seçin.

ULTRA: Notları geçersiz kılma

Tanıdık gelmiyor mu? Notları geçersiz kılma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Geçersiz kılınan notlar manuel olarak verdiğiniz (örneğin, not defterindeki not kutucuğuna yazdığınız) notlardır. Notun yanında bir geçersiz kılma etiketi görünür.

Not kutucuğuna en fazla beş basamaklı bir sayısal değer yazabilirsiniz. Ondalık virgülden sonra iki basamak daha ilave edebilirsiniz.

Birden fazla denemeye izin verirseniz öğenin son notunu el ile düzenlediğinizde bir geçersiz kılma notu atamış olursunuz.

Notları gönderdiğinizde öğrenciler bu notları ve varsa sağladığınız geri bildirimleri görebilir. Tüm denemelere ait bütün geri bildirimler, hatta not verilmemiş denemeler bile öğrencilere gösterilir.

Sadece son notu geçersiz kılabilirsiniz. Her deneme için verilen notları geçersiz kılamazsınız. Geçersiz kılma notu, atandıktan sonra bir öğrencinin gönderdiği denemelere verilen notlar da dahil olmak üzere diğer tüm not girdilerinden daha fazla öncelik taşır. Ayrıca bir soruya tekrar not verirseniz tekrar verilen o puan deneme puanına uygulanır. Not defterinde değerlendirme notunu manuel olarak değiştirirseniz yeniden verilen puan geçersiz kılma puanını değiştirmez.

Son notu el ile değiştirdikten sonra başka bir denemeye not vererek devam ederseniz geçersiz kılma notu, verdiğiniz ikinci deneme notuna göre yine aynı şekilde daha fazla öncelik taşımaya devam eder. Bir öğrenci tüm denemeleri yaptıktan veya son tarih geçtikten sonra puan kırmak isteyebilirsiniz.

İlişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarına sahip bir notu geçersiz kılarsanız geçersiz kılma notu dereceli puanlama anahtarının not kutucuğunda görünür. İçeriği görüntülediğinizde, Dereceli Puanlama Anahtarı Ayrıntıları panelinde notun geçersiz kılındığı belirtilir.

Mevcut bir notu ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarından da geçersiz kılabilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarının not kutucuğuna yeni bir puan yazın. Dereceli puanlama anahtarında geçersiz kılma iletisini ve not defterinde de geçersiz kılma etiketini görürsünüz. Dereceli puanlama anahtarını şu anda kullanamasanız da ölçeği genişleterek açıklamaları görebilirsiniz.

Dereceli puanlama anahtarının not kutucuğuna en fazla beş basamaklı bir sayısal değer yazabilirsiniz. Ondalık virgülden sonra bir basamak daha ilave edebilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarı toplam notu her zaman bir ondalık basamağa yuvarlanır.

Notu değiştirmeye karar verir ve not vermek için dereceli puanlama anahtarını kullanırsanız dereceli puanlama anahtarıyla yeniden not ver'i tıklatın. Dereceli puanlama anahtarı etkinleşir ve ödev için notları vermek üzere onu kullanabilirsiniz. Yeni not, not defterinde görünür ve geçersiz kılma etiketi kaldırılır.

Kursunuz için bir genel not ayarlarsanız notun otomatik hesaplanmasını geçersiz kılabilirsiniz. Not defteri tablo görünümüne gidin ve öğrencinin genel not hücresinin içini tıklatın. Yeni bir değer girebilir veya kurs için oluşturduğunuz genel not notasyonlarından seçim yapabilirsiniz. Not hücresi, notun geçersiz kılındığını belirtmek üzere grileşir. Geçersiz kılma işlemini geri almak için hücrenin içinde Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı tıklatın. Not, kurs için ayarladığınız genel not hesaplamasına geri alınır.

Genel notun nasıl ayarlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi

Gönderilen notlar

Notları göndermeyi seçer ve ardından o notları geçersiz kılarsanız değiştirilmiş notlar öğrenciler tarafından görülür. Gönderdiğiniz bir notu tamamen kaldırırsanız öğrenciler artık o öğenin notunu göremez. Öğe "not verilmedi" durumuna geçer. Yeni notları verdikten sonra, o notları tekrar göndermeniz gerekir.


ULTRA: Geçersiz kılma notunun öğrenci görünümü

Birden fazla deneme için geri bildirim bıraktıysanız notları göndermenizin ardından öğrenciler her bir denemenin geri bildirimini okuyabilir. Öğenin son notunu geçersiz kıldıysanız bir ileti görüntülenir.