Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Not defteri, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Hesaplanan sütunlar hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Notların hesaplanması ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Not Merkezi'nde notları, hesaplanan sütunlar ile notları hesaplayabilirsiniz. Performans sonuçlarını elde etmek için, hesaplanan sütunlar birden çok sütundan gelen verileri birleştirir. Bu sonuçları öğrencilerle ve kurumunuzla paylaşabilirsiniz.

Başka bir hesaplanan sütun oluştururken hesaplanan sütun ekleyebilirsiniz. Örneğin, kısa sınav notlarının ağırlığını hesaplayan bir hesaplanan sütun oluşturduysanız o sütunu, son not sütunu oluştururken ekleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için hesaplanan sütun başlığı menüsünü açın ve Hızlı Sütun Bilgileri’ni seçin. Bazı öğrenciler test veya ödevden muaf olabildiğinden, hesaplanan sütunlarda Olası notlar(öğrenciye göre değişebilir) ifadesini içerir. Bazı öğrenciler, sütun hesaplamasına dâhil olan öğelerin tamamını teslim etmemiş olabilir.

Hesaplanan sütun ayarlarını değiştirebilir ve sütun hesaplamasına dâhil edilecek öğeleri değiştirebilirsiniz. Hesaplama otomatik olarak güncellenir.

Not gösterimi olarak hesaplanmış metin notu içeren sütunlar, sütun hesaplamasına dahil edilmez. Örneğin; bir metin notu göstermek için sütunu Yeterli/Yetersiz olarak ayarlarsanız not hesaplamaları için bunu kullanamazsınız.

Hesaplanan notu düzenleme işlemini, hesaplanan sütun hücresinde yapamazsınız. Hücrelerin içindeyken hiç menü görünmez.

Sistem, varsayılan olarak yeni kurslarda, toplam ve ağırlıklı toplam olmak üzere iki tane hesaplanan sütun oluşturur.

Not değerleri niçin ondalık basamak içeriyor?


Toplam sütun hakkında

Toplam sütun, kazanılan kümülatif puanlara göre izin verilen puanlara bağlı bir not üretir. Hangi sütunların ve kategorilerin toplam sütunu hesaplamasına eklendiğini seçebilirsiniz. Toplam sütununu oluştururken, diğer hesaplanan sütunları da bu sütuna ekleyebilirsiniz.

Toplam sütunu varsayılan olarak oluşturulur ve yeni kurslarda görünür. Ayarları yeniden adlandırabilir, değiştirebilirsiniz. Ayrıca eklenecek sütunlar arasında tercih yapabilir veya sütunu silebilirsiniz.

Toplam puan formülü

Toplam puanı bulmak için tüm seçilen sütunların olası notlarını ekleyin. Ardından seçili tüm sütunlar için öğrencinin kazanılan puanlarını ekleyin. Bu sonuç, toplam olası notların dışında kazanılan toplamdır. Hariç tutulan öğeler yoksayılır. Sonuç, Birincil ve İkincil Gösterim seçeneklerine göre gösterilir.

Sütun 1 kazanılan puanlar + Sütun 2 kazanılan puanlar + Sütun 3 kazanılan puanlar + Sütun 4 kazanılan puanlar = Toplam olası puan dışında kazanılan toplam puan

Örnek: Öğrenci A

Sekiz değer: 8/10, 3/5, 2/2, 3/7, 47/50, 20/25, 88/100

Kazanılan puanların değeri: 171

Olası notların değeri: 199

Toplam puanlar: 171/199


Toplam sütunları oluşturma

 1. Not Merkezi'nde, Hesaplanan Sütun Oluşturmenüsünü açın ve Toplam Sütunu’nu seçin.
 2. Toplam Sütunu Oluştur sayfasında, kısa bir ad ve isteğe bağlı açıklama yazın. Bu ad, Not Merkezi ve öğrencilerin Notlarım sayfalarında sütun adı olarak görünecektir. Aynı ad Not Merkezi'nde eksiksiz olarak görüntülenemeyecek kadar uzunsa Not Merkezi Adı kutusuna daha kısa bir ad girin. Gireceğiniz adın yalnızca ilk 14-15 karakteri Not Merkezi kılavuzundaki sütun başlığında görünür.
 3. İkincil Gösterim menüsünde seçiminizi belirleyin. Seçim, Not Merkezi'nde ve Notlarım'da öğrencilere gösterilen not biçimidir. Özel not verme şemaları oluşturursanız listede görünür. Beş varsayılan seçenek görünür:
  • Puan: Sayısal değer varsayılan ayardır. Seçim yapmazsanız kılavuzda bir puan görünür.
  • Harf: Harf notu görünür. Harf notları atamak için varsayılan not verme şeması görünür. Örneğin, 21/30 puanı %70'e eşittir ve C olarak görünür.
  • Metin: Metin notu verme şeması oluşturduğunuzda ve ilişkilendirdiğinizde sütunda metin görünür. Metin değerleri örnekleri şunları içerir: Mükemmel, Çok İyi, İyi, Orta ve Kötü -VEYA- Yeterli ve Yetersiz. Metin notu verme şeması mevcut değilse ve Metin seçeneği işaretlenmişse sütun hücrelerine metin girebilirsiniz. Sütun sonuçlarını Notlarım'da öğrencilerle paylaşmayı seçerseniz öğrenciler notlarına ait metin değerlerini göreceklerdir.

   Sayısal bir puanı metin notuna dönüştürebilirsiniz. Ancak özel bir metin notu şeması oluşturmamanız ve sayısal puanlamaya geri dönmeniz halinde dönüştürülemeyen değerler geri dönme eyleminden sonra sıfır değerini gösterir. Metinleri not olarak eklemek isterseniz metin notu şeması oluşturmanızı ve ilgili sütunlarla ilişkilendirmenizi öneririz.

  • Yüzde: Bir yüzde görünür. Örneğin, 21/30 puan %70 olarak görünür.
  • Tamamlanmış/Tamamlanmamış: Öğrenci bir öğe gönderdiğinde, elde edilen puandan bağımsız olarak sütunda Tamamlandı simgesi görünür.
 4. İsteğe bağlı olarak, İkincil Gösterim menüsünde seçim yapın. Varsayılan ayar, Hiçbiri seçeneğidir. Not Merkezi sütununda, ikincil değer parantezler için görünür. İkincil değer öğrencilere görünmez.
 5. Not verme dönemleri mevcutsa sütunu bir not verme dönemiyle ilişkilendirebilirsiniz. Not verme dönemleri yoksa menü görünmez. Not Merkezi verilerini filtrelemek ve hesaplanan sütunları oluşturmak için not verme dönemlerini kullanabilirsiniz.
 6. Sütunları Seç bölümünde, sütun hesaplamasına neyin dahil edileceğini seçin. Bu tablo, sütun seçeneklerini listeler.
  Sütun Seçenekleri
  SeçenekAçıklama
  Tüm Puan SütunlarıTüm tek puan sütunlarını Not Merkezi'ne ekleyin.
  Not Verme Dönemindeki Tüm Not SütunlarıYalnızca hesaplamadaki not verme dönemiyle ilişkilendirilmiş sütunları dahil etmek için menüden not verme dönemi seçin. Not verme dönemleri yoksa menü görünmez.
  Seçilen Sütunlar ve KategorilerNot sütunlarını ve kategorileri tek tek seçin.

  Seçilecek Sütunlar kutusunda sütunları seçin ve seçimleri Seçilen Sütunlar kutusuna taşımak için sağı gösteren oku seçin. Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et eylemi için Hayır olarak ayarlanan bir sütun, seçim listesinde görünmez.

  Windows için bir listede birden fazla öğe seçmek üzere Shift tuşuna basın ve ilk ve son öğeleri seçin. Öğeleri sırasız olarak seçmek için Ctrl tuşunu basın ve gereken her öğeyi seçin. Mac için, Ctrl tuşu yerine Command tuşuna basın.

  Seçilecek Kategoriler kutusunda kategorileri seçin ve seçimleri Seçilen Sütunlar kutusuna taşımak için sağı gösteren oku seçin. Kategori seçtiğinizde, Seçilecek Kategoriler kutusu altındaki Kategori Bilgileri alanına dahil edilecek sütunları görüntüleyebilirsiniz. Kategoriyi Seçilen Sütunlar kutusuna taşıdıktan sonra diğer seçenekler görünür:
  • Not verme dönemleri mevcutsa Not Verme Dönemi menüsünde bir seçim yapın.
  • Notları Bırak, hesaplamadan her kategori için en yüksek veya en düşük notlardan birini kaldırır. Kutulara sayıları girmezseniz hiç not bırakılmaz.
  • Hesaplamak İçin Sadece En Düşük -VEYA- En Yüksek Değeri Kullan seçenekleri en iyi veya en kötü puan hariç tüm notları hesaplamadan temizler.

  Seçilen Sütunlar kutusunda bir seçimi silmek için kırmızı X simgesini seçin.

 7. Değişen Toplam Olarak Hesapla: Değişen toplam olarak hesaplamak için Evet öğesini seçin. Veri içermeyen hücreler hariç değişen toplamlar. Not mevcut değilse 0 değerini kullanarak hesaplamaya tüm seçili sütunları dahil etmek için Hayır öğesini seçin. Bu sonuç notlarda yapay bir düşüklüğe neden olur.
 8. Seçenekler'i seçin:
  • Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et: Hesaplanan sütunları oluştururken sütunu olası ilave için kullanıma açmak için Evet öğesini seçin.
  • Bu Sütunu Öğrencilere Göster: Sütunu Notlarım'da öğrencilere göstermek için Evet öğesini seçin.
  • Bu Sütuna ait İstatistikleri (ortalama ve orta değer) Notlarım'da Öğrencilere göster: Öğrencilere gösterildiğinde, istatistiksel bilgileri not değerleriyle eklemek için Evet öğesini seçin.
 9. Gönder'i seçin.

Sütunlardan birini toplam hesaplamaya dahil edilen Not Merkezi'nden silerseniz bu sütun hesaplamadan da kaldırılır.


Ağırlıklı sütunlar hakkında

Ağırlıklı sütun, seçilen sütunlar ve kategorileri ve ilgili yüzde sonuçlarına göre not üretir. Ağırlıklı sütunu oluştururken, hesaplanan diğer sütunları veya ağırlıklı diğer sütunları ekleyebilirsiniz.

Yeni kurslarda varsayılan ağırlıklı toplam sütunu görünür. Bu sütunu yeniden adlandırabilir, ayarları değiştirebilir, buraya dahil edilecek sütunları ve kategorileri değiştirebilir veya bu sütunu silebilirsiniz. Hesaplamaya dahil edilecek sütunları ve kategorileri seçinceye kadar varsayılan ağırlıklı toplam sütununda hiçbir sonuç gösterilmez. Bu sütun, Son Not Görünümü akıllı görünümüne de dahil edilir.

Ağırlıklı toplamlar, not verme şemalarını/harf notlarına göre değil, yüzdelere göre hesaplanır. Ağırlıklı toplama dahil edilen sütunlar, giriş not değerleri ile aynı not verme şemasını kullanarak gösterilmez. Not verme şemaları, görüntüleme amaçları çerçevesinde bir yüzde aralığını belirli bir etiketle eşler. Şemalar, yüzdeleri veya puanları/olası puanları esas alan ağırlıklı toplamın altında yatan hesaplamalar üzerinde etkili değildir.

Ekstra kredi bir ağırlıklı toplam sütunuyla birleştirildiğinde puanlar, elde edilen ağırlıklı nota eklenir. Ardından, bir yüzde değeri elde etmek üzere elde edilen ağırlıklı puan, olası ağırlıklı puanlara bölünür. Ekstra kredi ile ağırlıklı toplam sütunları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Eylem halindeki ağırlıklı sütun

Örnek: Yıllık ağırlıklı son not

Diğer ağırlıklı sütunları içeren ağırlıklı sütunları dahil olmak üzere çok sayıda ağırlıklı sütunları oluşturabilirsiniz. Son notu hesaplamak üzere üç aylık dönemleri kullanan ağırlıklı sütunları ve son test not sütunlarını kullanan ağırlıklı sütunları oluşturabilirsiniz.

(Üç Aylık 1 = %15) + (Üç Aylık 2 = %20) + (Üç Aylık 3 = %15) + (Üç Aylık 4 = %20) + (2 sömestir testi = %30) = (Yıl sonu notu*)

*Yeni bir kursta, varsayılan toplam sütunu varsayılan dış not sütunudur, ancak herhangi bir sütunu dış not olarak ayarlayabilirsiniz. Dış not, kurumunuza rapor edilen puandır.

Dış not sütunu ile ilgili daha fazla bilgi

Learn, hesaplanan sütunlar için ağırlıklı toplamları nasıl hesaplar?

Ağırlıkları kullanarak not defterinizi özelleştirebilir, böylece bir öğrencinin genel puanında belli bir kurs ödevinin diğer kurs ödevlerine göre daha fazla payı olmasını sağlayabilirsiniz.

Ağırlıklar yararlı olmakla birlikte karmaşık görünebilir. Bu örnekte, her öğe farklı bir ağırlığa sahip olduğunda Blackboard Learn'ün bir sütun toplamını nasıl hesapladığı özetlenmektedir.

Örnek: Kursunuzda beş test vardır ancak en son test, final sınavıdır ve bu sütun için son not hesaplanırken grupta en son testin diğer testlerden daha fazla ağırlığı olması gerekir.

İlk dört testte her bir testin ağırlığı %15 iken final sınavının ağırlığı %40'tır. Ayrıca, aşağıda gösterildiği gibi testlerin her birinin farklı puan değeri vardır.

Öğe adıOlası puanlarÖğe ağırlığı
Test 130 puan%15
Test 230 puan%15
Test 360 puan%15
Test 460 puan%15
Final Sınavı100 puan%40
 280 puan%100

Sütunun olası puanları nasıl hesaplanır? Ağırlığı hem öğrencinin puanına hem de toplam olası puana uygulamamız gerekir.

Önce, ağırlığa göre bu sütunda alınabilecek kaç puan olduğuna bakalım.

 • Test 1: 30 puan x 0,15 = 4,5
 • Test 2: 30 puan x 0,15 = 4,5
 • Test 3: 60 puan x 0,15 = 9
 • Test 4: 60 puan x 0,15 = 9
 • Final sınavı: 100 puan x 0,4 = 40

Bu kategorideki olası tüm ağırlıklı puanların toplamı 67'dir.

Şimdi öğrencinin her testteki sonuçlarına bakalım.

Öğe adıÖğrencinin puanıOlası puanlarÖğe ağırlığı
Test 122 puan30 puan%15
Test 225 puan30 puan%15
Test 340 puan60 puan%15
Test 455 puan60 puan%15
Final Sınavı80 puan100 puan%40
 222 puan280 puan%100

Sütunda alınabilecek puanı biliyoruz, şimdi de öğrencinin aldığı ağırlıklı puanlara bakalım.

 • Test 1: 22/30 puan x 0,15 = 0,11
 • Test 2: 25/30 puan x 0,15 = 0,125
 • Test 3: 40/60 puan x 0,15 = 0,1
 • Test 4: 55/60 puan x 0,15 = 0,1375
 • Final sınavı: 80/100 puan x 0,4 = 0,32

Alınan bu ağırlıklı yüzdelerin toplamı 0,7925 veya yaklaşık olarak %79'dur.

Bu sütunun ağırlıklı puan toplamını bulmak için; alınan ağırlıklı yüzdeyi ve olası ağırlıklı puanı çarparız.

0,7925 x 67 puan = 53,0975 puan


Ağırlıklı sütun oluşturma

Hesaplanan sütun oluşturmanın temeli, toplam sütun bölümünde listelenir. Bu tablo, Seçilen Sütunlar kutusuna bir kategoriyi taşıdıktan sonra görünen seçenekleri listeler.

Kategori Seçenekleri
SeçenekAçıklama
Not Verme Dönemleri menüsüHesaplama için bir kategori seçtiyseniz belirli bir not verme dönemini seçerek sütunları sınırlayabilirsiniz.
Ağırlık SütunlarıKategori içindeki sütunların nasıl ağırlıklandırılacaklarını seçin.
 • Kategori içindeki tüm sütunlara eşit değeri uygulamak için Eşit Olarak seçeneğini belirleyin.
 • Sütunlardan birine kategori içindeki diğer sütunlarla karşılaştırılan puanlarına göre uygun değeri uygulamak için Orantısal Olarak seçeneğini belirleyin.
Notları BırakHesaplamadan her kategori için en yüksek veya en düşük notların sayısını kaldırır. Kutulara sayıları girmezseniz hiç not bırakılmaz.
Hesaplamak için yalnızca En Düşük -VEYA- En Yüksek Değeri kullanınHesaplamadan en iyi veya en kötü puan dışındaki tüm notları kaldırır.

Her seçim için bir yüzde girin. Yüzdelerin beklediğiniz şekilde dağıtılabilmesi için, eklenen tüm sütunların yüzdelerinin toplamı %100 olmalıdır.

Yüzde değeri 100'den azsa kaydetmenize izin verilir. Tasarım gereği, ağırlıkların toplamı %100 olmazsa %100'e ulaşılması için ağırlık sütunlara eşit olarak dağıtılır. Ağırlıklı hesaplamalar yanlış olduğunu düşünüyorsanız "Ağırlıklı Sütunu Düzenle" sayfasındaki ağırlıkları kontrol edin ve yüzdeleri gerektiği gibi ayarlayın.

Son yüzdeyi atadıktan sonra, Toplam Ağırlık alanında Seçilen Sütunlar kutusu altındaki yüzdeyi güncelleştirmek için kutuda herhangi bir yeri tıklatın.

Seçilen Sütunlar kutusunda bir seçimi silmek için kırmızı X simgesini seçin.

Ağırlıklı sütununa ait hesaplamaya dahil edilen bir sütunu silerseniz, silinen sütuna atanan yüzde kaldırılır. Seçilen Sütunlar kutusunda, Toplam Ağırlık artık %100 olmaz. Hesaplama kendini dengelemez. Ancak bir sütun eksik olduğundan atadığınız yüzdelere göre olması da gerekmeyecektir. Sistem, Seçilen Sütunlar kutusundaki yüzdeleri güncellemez. Ancak Not Merkezi'ndeki ağırlıklı sütunda görünen not %100'e göredir.

Eşit ve orantısal ağırlık

Ağırlıklı sütun için seçtiğiniz sütunlar ve kategoriler, farklı puan değerlerine sahip olduğunda, Eşit ağırlıklandırma bunları yüzdelere dönüştürür. Ağırlıklı sütununa dahil edilen öğelerin her biri için bir eşit değeri almak üzere bu yüzdelerin ortalaması alınır. Eşit ağırlıklandırma, bileşik puanı belirlerken her öğeye eşit ağırlık verir.

Orantısal ağırlıklandırma, dahil edilen sütun ve kategorilerin ham puanlarını ekler. Ardından sistem, ağırlıklı sütunundaki her öğe için bir yüzde elde etmek üzere sonucu toplam puanlara göre böler. Elde edilen yüzdeler her öğenin orantısal ağırlığını koruyacağından daha büyük puan değerine sahip öğeler bileşik not üzerinde daha fazla etkiye sahiptir.

Ağırlıklı sütunlar için değişen toplamlar

Ağırlıklı sütun için Değişen Toplam olarak Hesapla öğesini seçebilirsiniz. Notlara sahip olmayan sütunlar ve kategoriler Not Merkezi'nde görünen ağırlıklı sütun toplamına dahil edilmez.

Değişen Toplam Olarak Hesapla seçeneği Not Merkezi'nde ağırlıklı sütunu için gösterilen puanı etkilenir. Bu örnekte Kategori C'nin hiç puanı yoktur. Bu örnek kategorileri kullanır. Ancak kategori yerine sütunları seçerseniz aynı prensip uygulanır.

Örnek ağırlıklı değerler
 Kategori A

Ağırlık %40
Kategori B

Ağırlık %40
Kategori C

Ağırlık %20
Elde Edilen Puanlar9075-
Olası Puanlar100100100
Ağırlıklı Değer90 puan * %40 = 3675 puan * %40 = 30-

Örnek: Değişen Toplam olarak Hesaplanan = %82,5

Değişen toplam olarak hesaplandığında; ağırlıklı sütunun toplam yüzdesi, kategori A ve B ağırlıklı değerlerinin toplamını alıp 100/80 ile çarparak hesaplanır. 80 paydası, yalnızca puan içeren kategorilerin toplanan ağırlıklarıdır (40 + 40 = 80).

(36 + 30) * 100/80 = 82.5%

Örnek: Değişen Toplam olarak HESAPLANMAYAN = %66

Değişen toplam olarak hesaplanmadığında, ağırlıklı sütunun toplam yüzdesi kategori A, B ve C ağırlıklı değerlerinin toplamını alıp 100/100 ile çarparak hesaplanır. 100 paydası her zaman 100 olan bütün kategorilerin toplanan ağırlıklarıdır.

(36 + 30 + 0) * 100/100 = 66%

Ağırlıklı toplamınıza ek kredi eklemek mi istiyorsunuz? Ek kredi konusuna bakın.


Ortalama sütunlar hakkında

Ortalama sütun, seçilen sütun sayısı ortalamasını gösterir. Örneğin; tüm testlerin ortalamasını gösterebilir veya bir Not Verme Dönemi için her öğrenciye ait ortalama notu gösterebilirsiniz.

Basit ortalama formülü

Seçilen tüm sütunların ortalamasını bulmak için, yüzde dört ondalık basamak olarak hesaplanır. Tüm seçilen sütunlara ait yüzde değerleri birbirine eklenir. Sonuç, hesaplamaya eklenen sütun sayısına bölünür. Sonuç, Birincil ve İkincil Gösterim seçeneklerine göre gösterilir.

(Sütun %1) + (Sütun %2) + (Sütun %3) + (Sütun %4) = 4 sütuna bölünerek elde edilen %= Ortalama yüzde puanı

Örnek:

Üç değer: 8/10, 3/5, 2/2

Yüzde eşitlikleri: %80.0000, %60.0000, %100.0000

Değerlerin toplamı: 240,0000

Öğe sayısı: 3

Sütun sayısına bölünen toplam değer: 240.0000/3 = %80.00


Ortalama sütunlar oluşturun

Hesaplanan sütun oluşturmanın temeli, toplam sütun bölümünde listelenir. Sütunları Ağırlıklandır için Kategori içindeki sütunların nasıl ağırlıklandırılacaklarını seçin:

 • Kategori içindeki tüm sütunlara eşit değerleri uygulamak için Eşit Olarak öğesini seçin.
 • Sütunlardan birine kategori içindeki diğer sütunlarla karşılaştırılan puanlarına göre uygun değeri uygulamak için Orantısal Olarak seçeneğini belirleyin.

Minimum/maksimum sütunlar hakkında

Minimum/maksimum sütun, seçilen sütunlar için minimum veya maksimum notu gösterir. Örneğin; tüm testlere ait minimum puanı bulabilirsiniz. Sütunu Notlarım sayfalarında öğrencilere göstermeyi veya göstermemeyi seçebilirsiniz.

Minimum/maksimum formülü

Hesaplamaya dahil edilen her sütuna ait yüzde değeri en düşük dört ondalık basamağa kadar karşılaştırılır veya en yüksek değer gösterilir. Sonuç, en fazla iki ondalık basamağa kadar gösterilir.

Örnek:

Üç değer: 8/10, 3/5, 2/2

Yüzde eşitlikleri: %80.0000, %60.0000, %100.0000

En Az: %60.00

En Fazla: %100.00

İki değer, en az/en fazla sütunu için tam olarak aynı ise bu değer Not Merkezi kılavuzunda görünür.


Minimum/maksimum sütunlar oluşturma

Hesaplanan sütun oluşturmanın temeli, toplam sütun bölümünde listelenir. Sütunları Seç bölümünde, Hesaplama Türünü seçin: Minimum veya Maksimum.


ULTRA: Hesaplamalar hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Hesaplanan sütunlar ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Kurs not defterinize kolayca hesaplama ekleyebilirsiniz. Hesaplama, genellikle diğer not verilen öğeleri temel alarak notları görüntülemek veya atamak için kullanılan ve sayısal sonuç üreten bir formüldür.

Kendi formüllerinizi oluşturabilir ve toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi sık kullanılan aritmetik işlemleri, ayrıca grup işleçlerini (parantezler) kullanabilirsiniz.

Kategoriler, not verilen öğeler ve diğer hesaplamalar gibi eklediğiniz değişkenlerin ortalamasına, toplamına, maksimumuna veya minimumuna dayanan hesaplamalar ekleyebilirsiniz. Örneğin, öğrencilerin kendi performanslarına ilişkin genel bir fikir edinmesi için tüm ödevlerin ortalamasını gösteren bir hesaplama ekleyin. İhtiyaç duyduğunuz kadar hesaplama ekleyebilirsiniz.

Ultra Kurs Görünümü'nde, her kursun notlar ve hesaplamalar için kullanılan, varsayılan bir not verme şeması vardır. Şu anda yeni şema oluşturamazsınız ancak varsayılan şemada değişiklik yapabilirsiniz.

Varsayılan not verme şeması ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Satır içi hesaplama oluşturma

Not Verilebilir Öğeler listesinde veya öğrenci tablosu görünümünde, hesaplama eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin ve Hesaplama Ekle'yi tıklatın.

İki not defteri görünümü ile ilgili daha fazla bilgi

Hesaplama arayüzü

Hesaplama için anlamlı bir başlık yazın. Başlık eklemezseniz not defterinde Yeni Hesaplama ifadesi ve tarih görünür. Sayfadaki formül geçerliyse ve kaydedildiyse yer tutucu metnini başlık olarak kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak açıklama ekleyebilir ve hesaplama sütununu öğrenciler tarafından görülebilir hale getirebilirsiniz. Öğrenciler, kendilerine ait Notlar sayfasında, hesaplanan notları görür ancak açıklamaları veya formülleri göremez.

Hesaplama sonucunun nasıl görüneceğini belirleyin. Bir not şeması seç menüsünden Puanlar, Yüzde veya Harf'i seçin.

Formülünüzü oluşturun. Sağ bölmeye eklemek üzere sol bölmeden bir işlev, değişken veya işleç seçin.

İşlevler ve Değişkenler

 • Ortalama: Seçilen sayıda not verilen öğenin, kategorinin ve diğer hesaplamaların ortalamasını verir. Örneğin, bu formülle tüm testlere ait ortalama puanı bulabilirsiniz.
 • Toplam: Kümülatif puanlara göre izin verilen puanlara bağlı toplam değeri verir. Not verilen öğelerin, kategorilerin ve diğer hesaplamaların hangilerinin hesaplamaya dâhil edileceğini seçebilirsiniz.
 • En Az: Seçilen not verilen öğeler, kategoriler ve diğer hesaplamalar için minimum notu verir. Örneğin, bu formülle tüm değerlendirmelere ait minimum puanı bulabilirsiniz.
 • En Fazla: Seçili not verilen öğeler, kategoriler ve diğer hesaplamalar için maksimum notu verir. Örneğin, bu formülle tüm tartışmalara ait maksimum puanı bulabilirsiniz.
 • Değişken: Menüden not verilen tek bir öğe veya hesaplama seçin. Bir defada tek bir değişken ekleyebilirsiniz. Sol bölmeden değişken eklemeye devam ederek istediğiniz sayıda değişken ekleyebilirsiniz.

İşleçler

 • Toplama ( + )
 • Çıkarma ( - )
 • Bölme ( / )
 • Çarpma ( * )
 • Aç Parantez (
 • Kapa Parantez )
 • Değer: Metin kutusu formülde göründükten sonra sayısal bir değer eklemek için kutunun için tıklatın. Ondalık virgülden önce yedi basamak, sonra ise dört basamak ekleyebilirsiniz. Hesaplama yapılıp öğrencilerin not simgelerinde göründüğünde, ondalık virgülden sonra sadece iki basamak görünür.

Formülünüzü oluşturma

Örneğin, sol bölmeden Toplam'ı seçip o işlevi sağ bölmeye ekleyin. Listeyi genişletin ve formüle eklemek istediğiniz öğelerin onay kutularını seçin. Bir kategori seçtiğinizde o kategorinin içerdiği tüm öğeler eklenir. Not verilen öğeleri ve diğer hesaplamaları tek tek seçmeniz gerekir. Tüm öğeleri görmek için listeyi kaydırın. Değişken menüsünden bir öğeyi seçin.

Seçim yaptıktan sonra menüden çıkmak için menünün dışındaki herhangi bir yeri tıklatın ve sağ bölmede seçimi kaydedin. Formüle eklediğiniz her öğe, sonda görünür. Formülünüzdeki sıralamayı değiştirmek istediğinizde, eklenen öğelere basıp sürükleyebilirsiniz. Bir öğeyi kaldırmak için öğeyi seçip X işaretine basın. İşlevleri, değişkenleri veya işleçleri yeniden kullanabilirsiniz.

Kaydet'i veya Doğrula'yı seçtiğinizde, sistem formülünüzün doğruluğunu kontrol eder. Doğrula işlevi, siz sayfadayken formülü kontrol eder. Matematiksel olarak doğru olmadıkça bir hesaplamayı kaydedemezsiniz.

Sağ bölmedeki tüm öğeleri kaldırıp baştan başlamak için Temizle'yi seçin.

İlk üç aylık dönemin toplamı için örnek formül:

Ödev ve Test kategorileri ile Yoklama notunu içeren ancak Kısa Sınav notunu içermeyen bir Toplam hesaplaması oluşturun.

Ödev ve Test kategorileri Toplam menüsünde yer almaktadır. Yoklama ve Kısa Sınav, Değişken menüsünde, not verilen farklı öğelerdir.

Formül: Ödev Toplamı kategorisi + Test kategorisi + Yoklama - Kısa Sınav

Formül doğru değilse Doğrula'nın yanında satır içi bir hata iletisi görünür. Formülünüzdeki sorunlar, sağ bölmede kırmızı renkle vurgulanır.

Örnek hata iletileri:

 • Eşleşmeyen işleç: (+) veya ( -) gibi simgeler, formülün başka bir kısmıyla eşleşiyor. Örnek: Not verilen öğe + (hiçbir şey).
 • Eşleşmeyen işlev, değişken veya değer: Normalde bu, not verilen iki öğe veya kategori gibi iki değişken arasında bir işleç bulunmadığında görünür.
 • Eşleşmeyen aç parantez gibi bazı hata iletileri özel iletiler olup tam olarak neyin eksik olduğu konusunda uyarır.

Yeni oluşturulan hesaplanmış öğe, not defterinizde görünür. Öğe listesi görünümünde, hesaplama satırındaki Taşı simgesini tıklatın ve yeni bir konuma sürükleyip bırakın. Seçtiğiniz sıralama, kılavuz görünümünde ve öğrencilerin Notlar sayfasında da görünür.

Anımsatıcı: Hesaplamaya not verilip öğe öğrencilerin erişimine açılana kadar öğrenciler hesaplamayı göremez.

Hesaplamada not verilen öğelerin silinmesi

Hesaplamada kullanılan not verilmiş bir öğeyi silerseniz hesaplamayı açtığınızda uyarı alırsınız:

Not defterinizde bulunan ve bu hesaplamada kullanılan bir öğe kaldırıldı. Hesaplama, mümkün olan yerlerde güncelleştirildi ancak sizin de işlem yapmanız gerekebilir.

Hesaplamayı güncelleştirmeniz gerekebilir. Hesaplamayı öğrencilerin erişimine açtıysanız öğrenciler, güncelleştirilmiş hesaplamayı kendilerine ait Notlar sayfasında görür.


ULTRA: Ağırlıklı hesaplama oluşturma

Ağırlıklı hesaplama, seçili not verilmiş öğelerin, kategorilerin, diğer hesaplamaların sonuçlarına ve ilgili yüzdelerine göre not verir. İhtiyacınız olan ağırlıklandırmayı oluşturmak için normal aritmetik işleçlerini kullanabilirsiniz.

Blackboard Learn'ün, ağırlıklı öğeleri nasıl hesapladığına ilişkin daha fazla bilgi için Orijinal bölümünü ziyaret edin.

Örneğin, dört testiniz ve bir final testiniz varsa "Ağırlıklı Testler" hesaplaması için bu testlerin her birine ağırlık verebilirsiniz.

Değişken menüsünden testleri birer birer seçin, ardından her test için yüzde eklemek üzere Değer'i seçin (0,15 gibi). Çarpma ve Toplama gibi gerekli işleçleri ekleyin.

Temel formül:

Test 1 x 0,15 + Test 2 x 0,15 + Test 3 x 0,15 + Test 4 x 0,15 + Final Sınavı x 0,40

İsterseniz bu örneği parantezli biçimde düzenleyebilirsiniz:

(Test 1 x 0,15) + (Test 2 x 0,15) + (Test 3 x 0,15) + (Test 4 x 0,15) + (Final Sınavı x 0,40)

Hesaplama, her iki yöntemde de geçerli olup aynı sonucu verir.

Öğe listesi görünümünde, her öğrencinin hesaplanan notunu görüntülemek için hesaplamayı seçin veya öğrenci ızgara görünümüne erişerek ilgili sütuna gidin.


ULTRA: Klavye komutları

Klavyeyle gezintiyi kullanacaksanız bir formül oluşturmak için bölmeler arasında sekme tuşuyla geçiş yapabilirsiniz.

Formüle işlevler ve işleçler ekleyin. İşlev ve İşleç bölmelerinde, listeden bir öğe seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanıp, formüle eklemek üzere Enter tuşuna basın.

Formülün sıralamasını değiştirme. Odağı bir formül öğesine getirin ve Enter tuşuna basın. Ok tuşlarını kullanarak öğeyi taşıyın ve yeni yerine yerleştirmek için tekrar Enter tuşuna basın.

İşlevlere eklenecek öğeleri seçin. Odağı formüldeki bir işlevin veya değişkenin üzerine getirin ve Boşluk tuşuna basın. Menüden, eklenecek not defteri öğelerini seçin. Menüyü kapatmak için Esc tuşuna basın.