Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Not defteri, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Üç sütun türü

Tanıdık gelmiyor mu? Not defterindeki öğe türleriyle ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Not Merkezi'nde, üç sütun türü görünür: kullanıcı, hesaplanmış ve not. Her sütunun seçeneklere sahip bir menüsü vardır. Görünen seçenekler, sütun türüne bağlı olarak değişir.

Sütun oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, istediğiniz verileri Not Merkezi'nde göstermek için ayarları seçebilirsiniz. Ayrıca sütunları gizleyebilir, gösterebilir, kategoriler ve not verme dönemleriyle ilişkilendirebilir ve yeniden düzenleyebilirsiniz.

Hesaplanan sütunlar ile ilgili daha fazla bilgi


Kullanıcı sütunları hakkında

Yeni bir kursta, Not Merkezi kılavuzunda altı varsayılan sütun görünür:

 • Soyadı
 • Ad
 • Kullanıcı Adı
 • Öğrenci Kimliği
 • Son Erişim
 • Kullanılabilirlik

Varsayılan kullanıcı sütunlarını silemez veya düzenleyemezsiniz. Kılavuzdaki ilk kullanıcı sütunu dışında tümünü gizleyebilirsiniz. İlk sütunu gizlemeniz gerekirse Sütun Organizasyonu sayfasında kullanıcı sütunlarını yeniden düzenleyebilirsiniz. Ancak en az bir kullanıcı sütunu gösterilmelidir. Ayrıca kullanıcı sütunlarını siz kılavuzda ilerledikçe yerlerinde kalmaları için dondurabilirsiniz.

Kullanıcılar sayfasında, bir kullanıcıyı kullanıma kapalı hale getirebilirsiniz. Not Merkezinde, kullanıma kapalı kullanıcı sütununda Kullanıcı Kullanıma Kapalı simgesi görünür. Ancak, kılavuzda kullanıcı satırı gizlenmez. Kullanıma kapalı kullanıcılar kursunuza erişemez.

Sütunu sıralamak için sütun başlığını tıklatın. Örneğin; Son Erişim sütununu sıralayabilirsiniz. Kursunuza en son erişen kullanıcılar listede önce görünür. Sıralanan liste siz bunu değiştirinceye veya oturumu kapatıncaya kadar etkili kalır.


Dış not sütunu

Tanıdık gelmiyor mu? Genel notla ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Dış not sütunundaki sonuçlar, öğrencilerinizin kursunuza ilişkin notları olarak kurumunuzla paylaşılır. Hangi sütunun dış not olarak ayarlanacağına siz karar verirsiniz. Yeni kurslarda, varsayılan toplam sütunu varsayılan dış not sütunudur ve sütun başlığında Dış Not simgesi görünür. Başka bir sütunu dış not olarak ayarlayıncaya kadar, varsayılan toplam sütunu silemezsiniz.

Dış notu ayarlamak için bir sütun menüsüne gidin ve Dış Not Olarak Ayarla öğesini seçin. Seçtiğiniz sütun başlığında Dış Not simgesi görünür ve varsayılan toplam sütun başlığında hiçbir işaret görünmez.

Bir kursu kopyalar veya geri yüklerseniz, seçtiğiniz dış not sütunu, dış not sütunu olarak kalır.


Menü seçenekleri

Her sütunun menüsü bu sütun için özel olan seçenekleri gösterir.

Örnek: Sütun adlarını düzenleme

Not Merkezi'nde, test ve ödevler gibi not verilen öğeler için otomatik olarak oluşturulan sütunların Öğe Adı'nı değiştiremezsiniz. Kursunuzdaki not verilen öğe adını düzenleyebilirsiniz ve ad Not Merkezi'nde değişir.

Otomatik oluşturulan sütunlar için Sütun Düzenle sayfasında Not Merkezi Adı kutusuna farklı bir ad girebilirsiniz. Girdiğiniz ad öğrencilerin Notlarım sayfalarında ve Not Merkezi kılavuzunda görünür. Ancak kursunuzdaki öğe adı değiştirilmez. Notlarım bölümündeki adlar ile kursta not verilebilir öğeler için görünen adlar eşleşmediğinde öğrencilerin kafası karışabilir.

JAWS® ile sütun menülerine erişme hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Not defterinin görünümleri

Tanıdık gelmiyor mu? Sütun türleriyle ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Not defteri, öğrenciler kursunuza kaydolduklarında öğrencilerle doldurulur. Bulunduğunuz kursla ilgili tüm kurs ödevlerini görebilirsiniz. Kurs ödevlerine not verebilir, öğeleri yönetebilir ve notları gönderebilirsiniz.

Öğe listesi, kurs not defterine ilişkin varsayılan görünümünüzdür. Atadığınız tüm kurs ödevlerini ve not verme sürecinizi görebilirsiniz. Ayrıca tüm yönetim işlevlerine erişebilirsiniz. Bu görünümden içerikleri yeniden düzenleyebilirsiniz.

Öğrenci tablosunda, öğrencilerin aldığı notlar görüntülenir. Her satırda öğrenci adları, sütunlarda ise not verilen öğeler görünür. Tablo görünümünde öğelere not verebilir ve yönetebilirsiniz.


ULTRA: Otomatik olarak oluşturulan not öğeleri

Tanıdık gelmiyor mu? Otomatik olarak oluşturulan not sütunları ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Kursunuzda not verilebilir bir öğe oluşturduğunuzda, bir not defteri öğesi otomatik olarak oluşturulur. Öğe listesindeki bir öğeyi listede başka bir sürükleyebilirsiniz.

Yoklamayı Kurs İçeriği sayfasından açarsanız not defterinize yoklama ekleyebilirsiniz.

Yoklama özelliği ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Manuel olarak eklenen not öğeleri

Tanıdık gelmiyor mu? Manuel olarak oluşturulan not sütunları ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Katılım gibi gönderim gerektirmeyen not öğeleri ekleyebilirsiniz. Bu not öğelerine aynı zamanda manuel notlar, manuel olarak oluşturulan öğeler veya çevrim dışı öğeler de denir.

Manuel olarak eklenen öğeler için hiçbir gönderim mevcut değildir. Notları ve geri bildirimleri öğrenci listesi sayfasından atayabilirsiniz.

Manuel olarak eklenen öğeler Kurs İçeriği sayfasında görünmez. Öğeler öğrencinin genel ve kurs notu sayfalarında da görünür.

Manuel olarak eklenen öğelere dosya, dereceli puanlama anahtarı, hedef veya grup ekleyemezsiniz. Gönderim olmadan bu seçenekleri değerlendirmelere eklemek istiyorsanız sonraki bölüme bakın: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama.

Kurs not defterinizde, öğe listesine veya öğrenci kılavuz görünümüne yeni bir öğe ekleyebilirsiniz.

 1. Bir öğe eklemek istediğiniz yerdeki artı işaretini ve ardından Öğe Ekle'yi seçin.
 2. Panele bir başlık yazın. Başlık 255 karakterle sınırlıdır.
 3. İsteğe bağlı olarak, öğeyi öğrenciler tarafından görülebilir hale getirebilirsiniz.
 4. Açıklama ve not birimi gibi ayrıntıları sağlayın. Puan, yüzde veya harf seçebilirsiniz. Puan seçerseniz mümkün olan maksimum puanı belirtin. Son tarih isteğe bağlıdır.
 5. İsteğe bağlı olarak, yeni öğeyi hesaplama oluştururken kullanmak için bir kategoriye ekleyebilirsiniz.

Sadece ilişkili not verme şeması olan bir not birimini seçebilirsiniz. Örneğin, metin not verme şemaları Ultra Kurs Görünümü'nde kullanılmıyorsa not birimi olarak Metin kullanamazsınız. Not vermeye başlamış olsanız dahi not birimini değiştirebilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Manuel olarak eklenmiş bir öğeyi öğrenciler için görünür hale getirebilirsiniz. Örenciler bu öğeyi genel ve kurs notları sayfalarında (notlu veya notsuz olarak) görebilirler.

Anımsatıcı: Manuel olarak eklenen öğeler Kurs İçeriği sayfasında görünmez.

Siz bir not atadığınızda, öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.


ULTRA: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama

Manuel olarak eklenen öğeler sadece not defterinde ve öğrencilerin genel ve kurs notu sayfalarında da görünür. Bunun yerine, Kurs İçeriği sayfasında görünen ancak öğrencilerin gönderim yüklemesini gerektirmeyen değerlendirmeler oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin çevrim dışı çalışmaya hazırlanabilmeleri için talimatlar, dosyalar, bir dereceli puanlama anahtarı ve hedefler ekleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetleri etkinleştirebilirsiniz, ancak soru ekleyemez veya anonim olarak not veremezsiniz.

Çevrim dışı çalışma örnekleri:

 • Sözlü sunumlar
 • Bilim fuarı projeleri
 • Aktörlük performansı
 • Bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları
 • Yüz yüze ekip oluşturma çalışmaları, panel tartışmaları ve münazaralar

Hibrit kursların öğretmenliğini yapan eğitmenler en çok bu tür değerlendirmeleri yararlı bulabilir. Örneğin, bir öğrencinin sunduğu sınıf içi bir sunuma not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullanabilirsiniz. Not almak veya daha sonra bir puan eklemek gerekmez.

Bir değerlendirme oluştururken gönderimleri çevrim dışı olarak toplamayı seçebilirsiniz. Öğrencilere, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri bildirilir. Gruplar oluşturursanız öğrenciler kendi grup üyelerini görebilirler.

Çevrim dışı olarak toplanan gönderimler için birden fazla denemeye izin veremez, süre sınırı uygulayamaz veya SafeAssign'ı kullanamazsınız.

Çevrim dışı ödevlere not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Öğrencilerin sınıf dışında toplanmasını gerektiren notlar için yoklama özelliğine toplantılar ekleyebilirsiniz. Öğrencilerden bir saha gezisine veya konuk konuşmacının toplantısına katılmalarını isteyebilir ve gelenleri yoklamada mevcut olarak işaretleyebilirsiniz.

Toplantı ekleme hakkında daha fazla bilgi

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler değerlendirmeyi Kurs İçeriği sayfasında diğer içeriklerle birlikte, ayrıca genel ve kurs notları sayfalarında görüntüleyebilir. Öğrencilere, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri bildirilir. Eğitmenler, talimatlar ve eklediyseniz dereceli puanlama anahtarı gibi diğer bilgilere erişebilirler. Sohbetler etkinleştirilmişse öğrenciler değerlendirmeyle ilgili sohbetlere katılabilir.

Öğrenci iş akışı ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Genel Not

Tanıdık gelmiyor mu? Dış not sütunuyla ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Öğe listesinde veya öğrenci tablosu görünümünde genel notu ayarlayabilirsiniz. Genel not, not verdiğiniz ve gönderdiğiniz tüm öğelere ilişkin değişken bir toplamı öğrencilere göstermek için oluşturduğunuz hesaplanan bir öğedir.

Performans sonuçlarını öğrenmeleri için öğrencilere genel notu gösterebilir veya sadece kendi kullanımınız için gizli tutabilirsiniz.

Genel not için bir not defteri sütunu oluşturmak üzere Ayarla'yı seçin. Görünen sayfada genel notun nasıl hesaplanacağını yapılandırabilirsiniz.

Başlamak için, Genel Not Ayarları'ndan Not defteri öğesi ağırlıkları veya Not defteri kategorisi ağırlıkları'nı seçin. Kurs içeriği listesi yaptığınız seçime göre değişir ve not yüzdesi ağırlıkları atamaya başlayabilirsiniz. Genel notu hesaplamak için kategori ağırlıklarını kullanırsanız; eklenen not verilmiş öğeleri görmek için bir kategoriyi genişletebilirsiniz.

Not defteri kategorilerini oluşturma ve yönetme

Not defterindeki her öğe veya kategori için, öğrencinin notunda daha fazla payı olacak bir genel not yüzdesi yazın. Genel not yüzdesi alanlarının tümünün toplamı %100 olmalıdır.

Öğeleri veya kategorileri genel nottan muaf tutmak için genel not yüzdesi alanının yanındaki Hariç Tut simgesini seçin. Öğe veya kategori, gri renge dönüşerek hesaplamaya dahil olmadığını belirtir. Öğeyi veya kategoriyi hesaplamaya tekrar dahil etmek için simgeyi yeniden seçin.

Bitirdiğinizde Kaydet'i seçin. Her öğrencinin durumunu hızlı şekilde görebilmeniz için not defterinde öğrenci adlarının yanında Genel Not sütunu görünür.

Anonim olarak not verilen değerlendirmeler, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar hesaplamalarda kullanılmaz.

Genel notu geçersiz kılma

Bir öğrencinin performansı veya katılım seviyesi kursun not şemasına uymuyorsa öğrencinin genel notunu geçersiz kılabilirsiniz.

Bir notu geçersiz kılmak için ilgili öğrencinin Genel Not sütunundaki not hücresini seçin. Yeni bir değer yazın veya bir seçenek seçin. Notu bir not notasyonu ile geçersiz kılabilirsiniz. Geçersiz kılma işlemi, bir öğrenci kursu tamamlayamadığında veya tamamlamak için gereken şartları bir şekilde karşılamadığında oldukça işe yarar. Not notasyonları Tamamlanmamış, Bırakılmış vb. olabilir. Not Defteri Ayarları bölümünüzde genel not notasyonları oluşturup yönetebilirsiniz.

Geçersiz kılma durumunu kaldırmak istiyorsanız öğrencinin genel not hücresini ve ardından Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı seçin. Öğrencinin genel notu kursunuz için ayarladığınız hesaplamaya geri alınır.

Öğrenciler neleri görür?

Siz genel not hesaplamasına dahil edilen kurs içerikleri oluşturup not verdikçe öğrenci ve eğitmen genel nottaki değişiklikleri görebilir.

Bir öğenin görünürlüğü genel notu etkilemez. Ancak öğrenciler sadece gönderilen notları görebildiğinden, yalnızca gönderdiğiniz notların etkilediği genel notu görür. Bir eğitmenin gördüğü genel not ise; gönderdiğiniz ve göndermediğiniz tüm notları kapsar. Bazı durumlarda gördüğünüz genel not öğrencilerinizin gördüğünden farklı olabilir.

Öğrencilere yönelik genel not görünümü ile ilgili daha fazla bilgi