Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Not defteri, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Üç sütun türü

Tanıdık gelmiyor mu? Not defterindeki öğe türleriyle ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Not Merkezi'nde, üç sütun türü görünür: kullanıcı, hesaplanmış ve not. Her sütunun seçeneklere sahip bir menüsü vardır. Görünen seçenekler, sütun türüne bağlı olarak değişir.

Sütun oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, istediğiniz verileri Not Merkezi'nde göstermek için ayarları seçebilirsiniz. Ayrıca sütunları gizleyebilir, gösterebilir, kategoriler ve not verme dönemleriyle ilişkilendirebilir ve yeniden düzenleyebilirsiniz.

Hesaplanan sütunlar ile ilgili daha fazla bilgi


Kullanıcı sütunları hakkında

Yeni bir kursta, Not Merkezi kılavuzunda altı varsayılan sütun görünür:

 • Soyadı
 • Ad
 • Kullanıcı Adı
 • Öğrenci Kimliği
 • Son Erişim
 • Kullanılabilirlik

Varsayılan kullanıcı sütunlarını silemez veya düzenleyemezsiniz. Kılavuzdaki ilk kullanıcı sütunu dışında tümünü gizleyebilirsiniz. İlk sütunu gizlemeniz gerekirse Sütun Organizasyonu sayfasında kullanıcı sütunlarını yeniden düzenleyebilirsiniz. Ancak en az bir kullanıcı sütunu gösterilmelidir. Ayrıca kullanıcı sütunlarını siz kılavuzda ilerledikçe yerlerinde kalmaları için dondurabilirsiniz.

Kullanıcılar sayfasında, bir kullanıcıyı kullanıma kapalı hale getirebilirsiniz. Not Merkezinde, kullanıma kapalı kullanıcı sütununda Kullanıcı Kullanıma Kapalı simgesi görünür. Ancak, kılavuzda kullanıcı satırı gizlenmez. Kullanıma kapalı kullanıcılar kursunuza erişemez.

Sütunu sıralamak için sütun başlığını tıklatın. Örneğin; Son Erişim sütununu sıralayabilirsiniz. Kursunuza en son erişen kullanıcılar listede önce görünür. Sıralanan liste siz bunu değiştirinceye veya oturumu kapatıncaya kadar etkili kalır.


Dış not sütunu

Tanıdık gelmiyor mu? Genel notla ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Dış not sütunundaki sonuçlar, öğrencilerinizin kursunuza ilişkin notları olarak kurumunuzla paylaşılır. Hangi sütunun dış not olarak ayarlanacağına siz karar verirsiniz. Yeni kurslarda, varsayılan toplam sütunu varsayılan dış not sütunudur ve sütun başlığında Dış Not simgesi görünür. Başka bir sütunu dış not olarak ayarlayıncaya kadar, varsayılan toplam sütununu silemezsiniz.

Dış notu ayarlamak için bir sütunun menüsünü açın ve Dış Not Olarak Ayarla’yı seçin. Seçtiğiniz sütun başlığında Dış Not simgesi görünür ve varsayılan toplam sütun başlığında hiçbir işaret görünmez.

Bir kursu kopyalar veya geri yüklerseniz, seçtiğiniz dış not sütunu, dış not sütunu olarak kalır.


Menü seçenekleri

Her sütunun menüsü bu sütun için özel olan seçenekleri gösterir.

Örnek: Sütun adlarını düzenleme

Not Merkezi'nde, test ve ödevler gibi not verilen öğeler için otomatik olarak oluşturulan sütunların Öğe Adı'nı değiştiremezsiniz. Kursunuzdaki not verilen öğe adını düzenleyebilirsiniz ve ad Not Merkezi'nde değişir.

Otomatik oluşturulan sütunlar için Sütun Düzenle sayfasında Not Merkezi Adı kutusuna farklı bir ad girebilirsiniz. Girdiğiniz adı Not Merkezi kılavuzunda yalnızca siz görebilirsiniz. Öğrenciler bu adı görmez. Kursunuzdaki öğe adı değiştirilmez.

JAWS® ile sütun menülerine erişme hakkında daha fazla bilgi


Not sütunlarının otomatik olarak silinmesi

içerik alanında bulunan ve hiç deneme yapılmadan not verilmiş öğeler içeren bir içerik klasörünü silerseniz ilgili sütunlar da Not Merkezi'nden silinir.

Kapsayıcıları ve içeriği silme hakkında daha fazla bilgi

Öğrencilerden Sütunları Gizleme


Öğrencilerin ne zaman notlarını ve geri bildirimleri görebileceklerini kontrol edebilir miyim?

Notlarını ve geri bildirimlerini verirken öğrencilerin Notlarım sayfalarından bir sütunu gizleyebilirsiniz. Bir sütunu öğrencilerinizden gizlediğinizde onu hâlâ Not Merkezi kılavuzunda görürsünüz.

 1. Not Merkezi'nde sütun menüsüne gidin ve Sütun Bilgilerini Düzenle'yi seçin.
 2. Sütunu Düzenle sayfasında Seçenekler bölümüne gidin.
 3. Bu sütunu Not Merkezi hesaplamalarına dahil et ve Bu sütunu öğrencilere göster seçenekleri için Hayır'ı seçin.
 4. Gönder'i seçin.

Not verilen çalışma öğrencilere Notlarım sayfalarında gösterilmeyecektir. Öğrenci not verilen çalışmaya içerik alanından erişirse herhangi bir not veya geri bildirim görünmeyecektir.

Sütun Not Merkezi kılavuzunda, sütun başlığının hemen yanındaki Sütun Kullanıcılar Tarafından Görünür Değil simgesi ile birlikte görünür.

Notların ve geri bildirimlerin öğrenciler tarafından görülebilmesini istediğinizde Sütunu Düzenle sayfasına erişip her iki seçenek için Evet'i seçin.


Otomatik olarak oluşturulan not sütunları

Tanıdık gelmiyor mu? Otomatik olarak oluşturulan not öğeleriyle ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Kursunuzda not verilen öğeler oluşturduğunuzda, Not Merkezi'nde puan sütunları otomatik olarak oluşturulur. Yeniden adlandırmak, farklı bir kategoriyle, dereceli puanlama anahtarı ve not verme dönemiyle ilişkilendirmek üzere not sütununu düzenleyebilirsiniz. Öğrencilerin sonuçları Notlarım'da görüp göremeyeceğini belirleyebilir, sütunu hesaplamalara ekleyebilir veya hesaplamalardan çıkarabilirsiniz.

Öğrenciler not verilmeye hazır ödevleri gönderdiklerinde kendi hücrelerinde Not Bekleyenler simgesi görünür.

 • Ödevler: Ödevleri bireylere veya gruplara dağıtabilirsiniz.
 • Ölçme Sınavları: Ölçme sınavlarına sistem tarafından otomatik olarak puan verilir. Öğrenciler anketi tamamlandığında öğrenci hücresinde Tamamlandı simgesi görünür. Ölçme sınavı sonuçlarını görüntülemek için sütun menüsünü açın ve Denemeler İstatistiği’ni seçin. Her bir yanıtı seçen öğrencilerin yüzdesini görüntüleyebilirsiniz. Öğrenci yanıtları anonim olduğundan sonuçları tek tek görüntüleyemezsiniz.
 • Testler: Çoğu test sorusuna sistem tarafından otomatik olarak puan verilir. Yalnızca otomatik olarak puan verilen soruları kullanarak oluşturduğunuz testlerde bu notlar öğrencilerin hücrelerinde görünür. Manuel olarak puanlamanız gereken Deneme soruları gibi sorular içeren bir test oluşturursanız öğrencilerin hücrelerinde Not Bekleyenler simgesi görünür. Test sonuçları öğrencilerin hücrelerinde görünmeden önce, bu soruları puan vermelisiniz.
 • Tartışma panosu: Forumlar veya ileti dizileri için not vermeyi etkinleştirirseniz gönderilere manuel olarak not vermelisiniz. Bir grup üyesi not verilen grup tartışma panosuna bir gönderi gönderdiğinde, atadığınız puan yalnızca bireysel üye içindir.
 • Bloglar, günlükler ve wiki'ler: Not vermeyi etkinleştirdiğinizde, gönderilen girdileri ve wiki katılımlarına manuel olarak not vermelisiniz.
 • Yoklama: Yoklama'yı Denetim Masası > Kurs Araçları bölümünden açarsanız Not Merkezi'nde yoklama oluşturabilirsiniz.

Manuel olarak oluşturulan not sütunları

Tanıdık gelmiyor mu? Manuel olarak eklenen not öğeleri ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Bilim sergisi veya jürili resim sergisi gibi sınıf dışında yer alan etkinlikler için not sütunları oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir olaya katılım için kredi atayabilirsiniz. Manuel olarak eklenen öğeler için hiçbir gönderim mevcut değildir. Notları atadığınızda sütun çoğalır.

 1. Not Merkezi'nde Sütun Oluştur öğesini seçin.
 2. Not Sütunu Oluştur sayfasında kısa bir ad ve isteğe bağlı olarak açıklama yazın. Bu ad, Not Merkezi ve öğrencilerin Notlarım sayfalarında sütun adı olarak görünecektir. Aynı ad Not Merkezi'nde eksiksiz olarak görüntülenemeyecek kadar uzunsa Not Merkezi Adı kutusuna daha kısa bir ad girin.
 3. İkincil Gösterim menüsünde seçiminizi belirleyin. Seçim, Not Merkezi'nde ve Notlarım'da öğrencilere gösterilen not biçimidir. Özel not verme şemaları oluşturursanız listede görünür. Beş varsayılan seçenek görünür:
  • Puan: Sayısal değer varsayılan ayardır. Seçim yapmazsanız kılavuzda bir puan görünür.
  • Harf: Harf notu görünür. Harf notları atamak için varsayılan not verme şeması görünür. Örneğin, 21/30 puanı %70'e eşittir ve C olarak görünür.
  • Metin: Metin notu verme şeması oluşturduğunuzda ve ilişkilendirdiğinizde sütunda metin görünür. Metin değerleri örnekleri şunları içerir: Mükemmel, Çok İyi, İyi, Orta ve Kötü -VEYA- Yeterli ve Yetersiz. Metin notu verme şeması mevcut değilse ve Metin seçeneği işaretlenmişse sütun hücrelerine metin girebilirsiniz. Metninizi 32 karakterle sınırlayın. Sütun sonuçlarını Notlarım'da öğrencilerle paylaşmayı seçerseniz öğrenciler notlarına ait metin değerlerini göreceklerdir.

   Sayısal bir puanı metin notuna dönüştürebilirsiniz. Ancak özel bir metin notu şeması oluşturmamanız ve sayısal puanlamaya geri dönmeniz halinde dönüştürülemeyen değerler geri dönme eyleminden sonra sıfır değerini gösterir. Metinleri not olarak eklemek isterseniz metin notu şeması oluşturmanızı ve ilgili sütunlarla ilişkilendirmenizi öneririz.

  • Yüzde: Bir yüzde görünür. Örneğin, 21/30 puan %70 olarak görünür.
  • Tamamlanmış/Tamamlanmamış: Öğrenci bir öğe gönderdiğinde, elde edilen puandan bağımsız olarak sütunda Tamamlandı simgesi görünür.
 4. İsteğe bağlı olarak, İkincil Gösterim menüsünde seçim yapın. Varsayılan ayar, Hiçbiri seçeneğidir. Not Merkezi sütununda, ikincil değer parantezler için görünür. İkincil değer öğrencilere görünmez.
 5. İsteğe bağlı olarak sütunu bir kategori ile ilişkilendirebilirsiniz. Varsayılan ayar, Kategori Yok şeklindedir. Not Merkezi verilerini filtrelemek, akıllı görünümler oluşturmak ve hesaplanan sütunlar oluşturmak için kategorileri kullanın.
 6. Olası Notlar kutusuna toplam notları girin. Girdiler sayısal olmalıdır.

  Olası puanlar olarak 0 değerini atarsanız Yüzde veya Harf gibi bir yüzde kullanan herhangi bir not verme şeması, Tam Not Merkezi’nde bir puan olarak temsil edilir. Bu not verme şemaları, puan yüzdesi ile olası puanların karşılaştırılmasını temel alır. Olası puanlar 0 olduğunda bir yüzde hesaplanamaz.

 7. Not verme dönemleri mevcutsa sütunu bir not verme dönemiyle ilişkilendirebilirsiniz. Not verme dönemleri yoksa menü görünmez. Not Merkezi verilerini filtrelemek ve hesaplanan sütunları oluşturmak için not verme dönemlerini kullanabilirsiniz.
 8. İsteğe bağlı olarak bir Son Tarih belirleyin. Test veya ödev, zamanında gönderilmezse bir uyarı oluşturmak için Koruma Merkezi ile son tarihleri kullanabilirsiniz. Son tarihler kurs takviminde de görünür.
 9. Seçenekler'i seçin:
  • Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et: Hesaplanan sütunları oluştururken sütunu olası ilave için kullanıma açmak için Evet öğesini seçin.
  • Bu Sütunu Öğrencilere Göster: Sütunu Notlarım'da öğrencilere göstermek için Evet öğesini seçin.
  • Bu Sütuna ait İstatistikleri (ortalama ve orta değer) Notlarım'da Öğrencilere göster: Öğrencilere gösterildiğinde, istatistiksel bilgileri not değerleriyle eklemek için Evet öğesini seçin.

  Bir test için Not Merkezi sütununu düzenlediğinizde Diğer Not Merkezi Hesaplamalarına bu Sütunu Dahil Et ve Notlarım'daki Öğrencilere bu Sütun İstatistiklerini Göster (ortalama ve orta değer) seçenekleri mevcut olmayabilir. Test Seçenekleri sayfasında Bu Test Sonuçlarını Eğitmen ve Not Merkezi'nden Tamamen Gizle seçeneğini belirlerseniz bu seçenekler kullanıma kapatılır.

 10. Gönder'i seçin.

ULTRA: Not defterinin görünümleri

Tanıdık gelmiyor mu? Sütun türleriyle ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Not defteri, öğrenciler kursunuza kaydolduklarında öğrencilerle doldurulur. Bulunduğunuz kursla ilgili tüm kurs ödevlerini görebilirsiniz. Kurs ödevlerine not verebilir, öğeleri yönetebilir ve notları gönderebilirsiniz.

Not Verilebilir Öğeler listesi, kurs not defterine ilişkin varsayılan görünümünüzdür. Atadığınız tüm kurs ödevlerini ve not verme sürecinizi görebilirsiniz. Ayrıca tüm yönetim işlevlerine erişebilirsiniz. Bu görünümden içerikleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Her bir öğrencinin katılımına ilişkin fikir verecek genel bir görünüm için Öğrenciler sekmesine geçiş yapabilirsiniz.

Öğrenci tablosu, öğrencilerin aldığı puanları gösterir. Her satırda öğrenci adları, sütunlarda ise not verilen öğeler görünür. Tablo görünümünde öğelere not verebilir ve yönetebilirsiniz.


ULTRA: Otomatik olarak oluşturulan not öğeleri

Tanıdık gelmiyor mu? Otomatik olarak oluşturulan not sütunları ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Kursunuzda not verilebilir bir öğe oluşturduğunuzda otomatik olarak bir not defteri öğesi oluşturulur. Not Verilebilir Öğeler listesindeki bir öğeyi listede yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.

Yoklamayı Kurs İçeriği sayfasından açarsanız not defterinize yoklama ekleyebilirsiniz. Yoklamayı ayrıca Not Defteri ana sayfasına da ekleyebilirsiniz. Listede yoklama satırının görünmesini istediğiniz yerde artı işaretini ve ardından Yoklama Ekle'yi seçin.

Yoklama özelliği hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Manuel olarak eklenen not öğeleri

Tanıdık gelmiyor mu? Manuel olarak oluşturulan not sütunları ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Katılım gibi gönderim gerektirmeyen not öğeleri ekleyebilirsiniz. Bu not öğelerine aynı zamanda manuel notlar, manuel olarak oluşturulan öğeler veya çevrim dışı öğeler de denir.

Manuel olarak eklenen öğeler için hiçbir gönderim mevcut değildir. Notları ve geri bildirimleri öğrenci listesi sayfasından atayabilirsiniz.

Manuel olarak eklenen öğeler Kurs İçeriği sayfasında görünmez. Öğeler öğrencinin genel ve kurs notu sayfalarında da görünür.

Manuel olarak eklenen öğelere dosya, dereceli puanlama anahtarı, hedef veya grup ekleyemezsiniz. Gönderim olmadan bu seçenekleri değerlendirmelere eklemek istiyorsanız sonraki bölüme bakın: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplayın.

Kurs not defterinizde, Not Verilebilir Öğeler listesine veya öğrenci tablosu görünümüne yeni bir öğe ekleyebilirsiniz.

 1. Öğe eklemek istediğiniz yerde artı işaretini ve ardından Öğe Ekle'yi seçin.
 2. Panele bir başlık yazın. Başlık 255 karakterle sınırlıdır. Başlık eklemezseniz listede “Yeni Öğe” ve tarih görünür.
 3. İsteğe bağlı olarak, öğeyi öğrenciler tarafından görülebilir hale getirebilirsiniz.
 4. Açıklama ve not birimi gibi ayrıntıları sağlayın. Puan, yüzde veya harf seçebilirsiniz. Puan seçerseniz mümkün olan maksimum puanı belirtin. Son tarih isteğe bağlıdır.
 5. İsteğe bağlı olarak, yeni öğeyi hesaplama oluştururken kullanmak için bir kategoriye ekleyebilirsiniz.

Sadece ilişkili not verme şeması olan bir not birimini seçebilirsiniz. Örneğin, metin not verme şemaları Ultra Kurs Görünümü'nde kullanılmıyorsa not birimi olarak Metin kullanamazsınız. Not vermeye başlamış olsanız dahi not birimini değiştirebilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Manuel olarak eklenmiş bir öğeyi öğrenciler için görünür hale getirebilirsiniz. Örenciler bu öğeyi genel ve kurs notları sayfalarında (notlu veya notsuz olarak) görebilirler.

Anımsatıcı: Manuel olarak eklenen öğeler Kurs İçeriği sayfasında görünmez.

Siz bir not atadığınızda, öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.


ULTRA: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama

Manuel olarak eklenen öğeler sadece not defterinde ve öğrencilerin genel ve kurs notu sayfalarında da görünür. Bunun yerine, Kurs İçeriği sayfasında görünen ancak öğrencilerin gönderim yüklemesini gerektirmeyen değerlendirmeler oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin çevrim dışı çalışmaya hazırlanabilmeleri için talimatlar, dosyalar, bir dereceli puanlama anahtarı ve hedefler ekleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetleri etkinleştirebilirsiniz, ancak soru ekleyemez veya anonim olarak not veremezsiniz.

Çevrim dışı çalışma örnekleri:

 • Sözlü sunumlar
 • Bilim fuarı projeleri
 • Aktörlük performansı
 • Bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları
 • Yüz yüze ekip oluşturma çalışmaları, panel tartışmaları ve münazaralar

Hibrit kursların öğretmenliğini yapan eğitmenler en çok bu tür değerlendirmeleri yararlı bulabilir. Örneğin, bir öğrencinin sunduğu sınıf içi bir sunuma not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullanabilirsiniz. Not almak veya daha sonra bir puan eklemek gerekmez.

Bir değerlendirme oluştururken gönderimleri çevrim dışı olarak toplamayı seçebilirsiniz. Öğrencilere, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri bildirilir. Gruplar oluşturursanız öğrenciler kendi grup üyelerini görebilirler.

Çevrim dışı olarak toplanan gönderimler için birden fazla denemeye izin veremez, süre sınırı uygulayamaz veya SafeAssign'ı kullanamazsınız.

Çevrim dışı ödevlere not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Öğrencilerin sınıf dışında toplanmasını gerektiren notlar için yoklama özelliğine toplantılar ekleyebilirsiniz. Öğrencilerden bir saha gezisine veya konuk konuşmacının toplantısına katılmalarını isteyebilir ve gelenleri yoklamada mevcut olarak işaretleyebilirsiniz.

Toplantı ekleme hakkında daha fazla bilgi

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler değerlendirmeyi Kurs İçeriği sayfasında diğer içeriklerle birlikte, ayrıca genel ve kurs notları sayfalarında görüntüleyebilir. Öğrencilere, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri bildirilir. Eğitmenler, talimatlar ve eklediyseniz dereceli puanlama anahtarı gibi diğer bilgilere erişebilirler. Sohbetler etkinleştirilmişse öğrenciler değerlendirmeyle ilgili sohbetlere katılabilir.

Öğrenci iş akışı ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Genel Not

Tanıdık gelmiyor mu? Haricî not sütunu ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Not Verilebilir Öğeler listesinde veya öğrenci tablosu görünümünde genel notu ayarlayabilirsiniz. Genel not, not verdiğiniz ve gönderdiğiniz tüm öğelere ilişkin değişken bir toplamı öğrencilere göstermek için oluşturduğunuz, hesaplanan bir öğedir.

Genel not için bir not defteri sütunu oluşturmak üzere Ayarla'yı seçin. Görünen sayfada, genel notun nasıl hesaplanacağını ve genel notu öğrencilere göstermek isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz.

Başlamak için Genel Not Ayarları'ndan Not Defteri Öğesi Ağırlıkları veya Not Defteri Kategorisi Ağırlıkları'nı seçin. Kurs içeriği listesi yaptığınız seçime göre değişir ve not yüzdesi ağırlıkları atamaya başlayabilirsiniz. Genel notu hesaplamak için kategori ağırlıklarını kullanırsanız; eklenen not verilmiş öğeleri görmek için bir kategoriyi genişletebilirsiniz.

Not defteri kategorilerini oluşturma ve yönetme

Not defterindeki her öğe veya kategori için, öğrencinin notunda daha fazla payı olacak bir genel not yüzdesi yazın. Genel not yüzdesi alanlarının tümünün toplamı %100 olmalıdır.

Öğeleri veya kategorileri genel nottan muaf tutmak için genel not yüzdesi alanının yanındaki Hariç Tut simgesini seçin. Öğe veya kategori, gri renge dönüşerek hesaplamaya dahil olmadığını belirtir. Öğeyi veya kategoriyi hesaplamaya tekrar dahil etmek için simgeyi yeniden seçin.

Bitirdiğinizde Kaydet'i seçin. Her öğrencinin durumunu hızlıca görebilmeniz için Genel Not sütunu, not defterinde öğrenci adlarının yanında görünür.

Anonim olarak not verilen değerlendirmeler, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar hesaplamalara dâhil edilmez.

Genel notu geçersiz kılma

Bir öğrencinin performansı veya katılım seviyesi kursun not şemasına uymuyorsa öğrencinin genel notunu geçersiz kılabilirsiniz.

Bir notu geçersiz kılmak için ilgili öğrencinin Genel Not sütunundaki not hücresini seçin. Yeni bir değer yazın veya bir seçenek seçin. Notu, bir not gösterimi ile geçersiz kılabilirsiniz. Geçersiz kılma işlemi, bir öğrenci kursu tamamlayamadığında veya tamamlamak için gereken şartları bir şekilde karşılamadığında oldukça işe yarar. Not gösterimleri; Tamamlanmamış, Bırakılmış vb. ifadeleri içerebilir. Not Defteri Ayarları bölümünüzde genel not notasyonları oluşturup yönetebilirsiniz.

Geçersiz kılma durumunu kaldırmak istiyorsanız öğrencinin genel not hücresini ve ardından Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı seçin. Öğrencinin genel notu kursunuz için ayarladığınız hesaplamaya geri alınır.

Öğrenciler neleri görür?

Siz genel not hesaplamasına dahil edilen kurs içerikleri oluşturup not verdikçe öğrenci ve eğitmen genel nottaki değişiklikleri görebilir.

Bir öğenin görünürlüğü genel notu etkilemez. Ancak öğrenciler sadece gönderilen notları görebildiğinden, yalnızca gönderdiğiniz notların etkilediği genel notu görür. Bir eğitmenin gördüğü genel not ise; gönderdiğiniz ve göndermediğiniz tüm notları kapsar. Bazı durumlarda gördüğünüz genel not öğrencilerinizin gördüğünden farklı olabilir.

Öğrencilere yönelik genel not görünümü ile ilgili daha fazla bilgi