Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Not defteri, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Kategoriler hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Not defterindeki kategorilerle ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Not Merkezi'nde, kategorileri ilgili sütunları birlikte gruplandırmak ve verileri düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Kategoriler ile aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Not Merkezi görünümünüzü filtreleme. Örneğin; yalnızca Not Merkezi kılavuzunda ödev sütunlarını görüntüleyebilirsiniz.
 • Notları hesaplayın. Örneğin; ağırlıklı sütun ile son notları hesaplarken kategoriye ağırlık atayabilirsiniz.
 • Akıllı görünüm oluşturun. Akıllı görünüm, Not Merkezi'ne odaklanmış bir görünüm olup yalnızca ölçütler kümesine uyan sütunları gösterir. Örneğin; yalnızca test kategorisiyle ilişkilendirilmiş sütunları gösteren akıllı görünüm oluşturabilirsiniz.
 • Rapor oluşturma. Belirli bir kategorideki tüm sütunlara ait istatistik ve performansı gösteren yazdırılabilir bir rapor oluşturabilirsiniz.

Sekiz varsayılan kategori

Varsayılan olarak, Not Merkezi'nde aşağıdaki sekiz kategori oluşturulur:

 • Ödev
 • Blog
 • Tartışma
 • Günlük
 • Kendi ve Eş
 • Ölçme Sınavı
 • Test
 • Wiki, araç mevcut olduğunda ve puanlanabilir bir wiki oluşturduğunuzda

Listeden not verilen öğe oluşturduğunuzda Not Merkezi'nde öğe için otomatik olarak not sütunu oluşturulur. Sütun otomatik olarak doğru kategori ile ilişkilendirilir.


Kategori oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Kategoriler sayfasıyla ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Not Merkezi verilerini düzenlemek için gerektiği kadar çok kategori oluşturabilirsiniz. Not Merkezi'ndeki Kategoriler sayfası varsayılan ve sizin oluşturduğunuz kategorileri gösterir. Her kategori satırı, isteğe bağlı açıklama ve bu kategoriyle ilişkilendirilmiş not sütunlarını gösterir.

Oluşturduğunuzda not sütununu varsayılan veya özel kategori ile ilişkilendirebilirsiniz. Aksi takdirde, varsayılan olarak Kategori Yok olarak kategori atanacaktır.

 1. Not Merkezi'nde Yönet menüsünü açın ve Kategoriler'i seçin.
 2. Kategoriler sayfasında Kategori Oluştur öğesini seçerek ad ve isteğe bağlı açıklama girin.
 3. Gönder'i seçin.

Oluşturduğunuz bir kategoriyi düzenlemek veya silmek için kategorinin menüsünü açın. Kendisiyle ilişkilendirilmiş sütunlara sahip bir kategoriyi silemezsiniz.


Kategori görüntüleme ve sütun ilişkilendirme

Not Merkezi'nde, bir kategoriyle ilişkilendirilmiş sütunları iki şekilde görüntüleyebilirsiniz. Not Merkezi görünümünü filtreleyebilir ve bir kategori seçebilirsiniz. Kılavuzda kategori ile ilişkilendirilmiş sütunlar görünür. Değiştirinceye veya tarayıcıyı kapatıncaya kadar görünüm Not Merkezi'nde kalır.

Ayrıca Sütun Organizasyonu sayfasında tüm kategorileri ve ilişkilendirilmiş sütunları da görüntüleyebilirsiniz. Bir veya daha fazla sütunu bir kategoriye, farklı bir kategoriye veya kategori yok seçeneğine taşıyabilirsiniz. Yönet menüsünden sayfayı açın.

Oluşturduğunuz sütunları bir kategori ile ilişkilendirmediyseniz Sütun Organizasyonu sayfasında sütunları manuel olarak ilişkilendirebilirsiniz. Sütun ayarlarını da düzenleyebilirsiniz.


ULTRA: Not kategorileri

Tanıdık gelmiyor mu? Not Merkezi'ndeki kategorilerle ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Not verilebilir bir öğe oluşturduğunuzda, otomatik olarak not defterinde görünür ve uygun kategoriyle ilişkilendirilir. Ödev ortalamaları gibi hesaplanan öğeler oluştururken kategorileri kullanabilirsiniz.

Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Genel notu ayarlarken özel kategorileri kullanabilirsiniz.

Yeni bir not defteri kategorisi oluşturmak için not defterindeki Ayarlar simgesini seçin. Not Defteri Ayarları panelinden Yeni Kategori Ekle'yi seçip bir ad yazın.

Kursunuzda not verilen bir öğe oluşturduğunuz her defasında, öğenin özel not defteri kategorilerinden birine konabilmesi için not kategorisini değiştirme seçeneğine de sahip olursunuz. Not Defteri Ayarları panelinde, Not Kategorisi menüsünden özel kategoriyi seçin.