Öğrenci ön izlemesi hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Öğrenci ön izlemesi ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Öğrencileriniz görmeden önce kursunuzun iyi tasarlandığından ve amaçladığınız gibi işlev gördüğünden emin olmak istersiniz. Öğrenci ön izlemesi ile, kurs içeriğini öğrencinin gözünden inceleyebilirsiniz. Ayrıca koşullu içerik yayınlama ve notların görünüşü gibi kurs davranışlarını doğrulayabilirsiniz.

Öğrenci ön izleme modunda, aşağıdaki öğrenci etkinliklerini gerçekleştirebilirsiniz:

 • Ödevleri gönderme
 • Testlere girme
 • Blog ve tartışma gönderileri oluşturma
 • Günlük ve wiki girdileri oluşturma
 • Notlarım gibi öğrenci araçlarını görüntüleyin

Öğrenci ön izlemesi, Düzenleme Modu'nu kullanmaktan farklıdır. Düzenleme Modu düzenleme denetimlerinizi ve belli koşullarda içerikleri gizlerken öğrenci ön izlemesi ise kursunuzu öğrencilerin gördüğü şekilde görmenize olanak tanır.


Öğrenci ön izlemesi moduna girme

Öğrenci ön izleme moduna girmek için Öğrenci Ön İzlemesi Moduna Gir simgesini seçin.

Öğrenci ön izlemesi, ön izleme kullanıcısı adında bir öğrenci hesabı oluşturur. Geçerli kursa ön izleme kullanıcısı olarak giriş yapar ve kaydolursunuz. Öğrenci ön izlemesi moduna girdiğinizde öğrenci ön izlemesi çubuğu her sayfanın üstünde görünür. Çubukta "Öğrenci Ön İzleme modu AÇIK" metni görüntülenir. Ayrıca çubukta Ayarlar ile Ön İzlemeden Çık işlevleri de vardır.

Öğrenci ön izleme modu yalnızca etkinleştirdiğiniz kurslarda etkindir. Blackboard Learn'ün geri kalanında hala bir eğitmensiniz. Ancak, birden fazla kurstaki öğrenci ön izleme moduna girdiğinizde aynı ön izleme kullanıcı hesabı kullanılır.


Ön izleme kullanıcı hesabınız

Öğrenci ön izleme moduna girdiğinizde ve ön izleme kullanıcı hesabınızla kursunuzda oturum açtığınızda ön izleme kullanıcınız kurs katılımcı listesinde görünür. Ön izleme kullanıcısı, kursunuza kayıtlı tüm öğrenciler tarafından görülebilir. Öğrenciler ve yöneticiler, ön izleme kullanıcı hesabınızı adından kolayca tanıyabilir: Soyadı, _PreviewUser ifadesinin eklendiği soyadınızdır, kullanıcı adı ise _previewuser ifadesinin eklendiği kullanıcı adınızdır.

Bir kursta başka bir eğitmenle birlikte öğretmenlik yapıyorsanız her birinizin kendi ön izleme kullanıcı hesabı olur.

Bir ön izleme kullanıcısı olarak ödevler ve tartışma gönderileri gibi etkinliklerinizle ilişkilendirilmiş tüm veriler Blackboard Learn tarafından kaydedilir. Diğer öğrenciler, ön izleme kullanıcınızla etkileşimde bulunabilir. Örneğin, gönderilerinize kursa kayıtlı başka bir öğrenciymiş gibi yanıtlayabilirler.


Ön izleme kullanıcı hesabınızdan çıkma ve hesabınızı silme

Öğrenci ön izlemesinden çıkmak için Ön İzlemeden Çık'ı seçin. Öğrenci ön izlemesinden çıkmadan kurstan ayrılırsanız kursa geri döndüğünüzde öğrenci ön izlemesine geri dönersiniz.

Öğrenci ön izlemesinden çıktığınızda ön izleme kullanıcısını ve ilişkili tüm verileri korumak mı silmek mi istediğiniz sorulur.

Ön izleme kullanıcısı ve verilerini silme

Ön izleme kullanıcısını ve ilişkili verileri kaldırmanızı öneririz.

Öğrenci Ön İzlemesinden Çık penceresinde Ön izleme kullanıcısını ve tüm verileri sil (Önerilen) öğesini seçin. İsterseniz Sorma onay kutusunu işaretleyin. Kurs, öğrenci ön izlemesinden her çıkışınızda seçiminizi otomatik olarak doldurur.

Bu ayarı değiştirmek için öğrenci ön izlemesi çubuğunda bulunan Ayarlar'ı seçin.

Ön izleme kullanıcısını sildiğinizde ön izleme kullanıcısı olarak yürütülen veya oluşturulan tüm etkinlik kurstan kalıcı olarak kaldırılır. Test denemeleri, ödev gönderimleri, notlar ve tartışma gönderileri kaldırılır. Ayrıca kayıtlı bir öğrencinin ön izleme kullanıcısıyla olan etkileşimleri de (örneğin, ön izleme kullanıcısının tartışma gönderilerine verilen yanıtlar) kaldırılır. Ön izleme kullanıcısının kurstan kaydı silinir. Kullanıcı başka bir kursa kayıtlı değilse ön izleme kullanıcı hesabı silinir.

Ön izleme kullanıcı hesabını, geleneksel kayıt araçlarıyla kurstan silebilirsiniz. Bunu yaparsanız ön izleme öğrencisi olarak yürütülen ve oluşturulan bazı etkinlikler kursta kalır ancak anonim hale getirilir. Örneğin, tartışma gönderileri korunur ancak adın yerine Anonim ifadesi görünür.

Ön izleme kullanıcısı ve verilerini tutma

Not hesaplamaları gibi öğrenci etkinliğinin kendisinin sizi nasıl eğitmen olarak gördüğünü görüntülemek için kullanıcı ve verileri tutmanız gerekiyorsa Ön izleme kullanıcısını ve tüm verileri tut'u seçin. Verileri korursanız ön izleme kullanıcısı kurs ad listesinde, Not Merkezi'nde ve bu kullanıcı olarak bazı şeyler yaptığınız her yerde görünür.

Ön izleme kullanıcı hesabını kaydettiğinizde Öğrenci Ön İzlemesi Moduna Gir simgesinin ortasındaki nokta yeşil olur. Ön izleme kullanıcısı hesabı kullanıma hazırdır.

Kursunuzdan raporları çalıştırır veya istatistikleri toplarsanız rakamlarınız bir kere olmak kaydıyla sapar (öğrenci ön izlemesini kullanan birden çok eğitmen varsa rakam daha fazla sapar). Ayrıca, etkileşimi izlemek için öğrenci ön izlemesi modunda olmadığınız zaman, ön izleme öğrencisiyle etkileşimde bulunan öğrencilerinizin kafasını karıştırabilir.


ULTRA: Öğrenci ön izlemesi hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Öğrenci ön izlemesi ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Öğrencileriniz görmeden önce kursunuzun iyi tasarlandığından ve amaçladığınız gibi işlev gördüğünden emin olmak istersiniz. Öğrenci ön izlemesi ile, kurs içeriğini öğrencinin gözünden inceleyebilirsiniz. Ayrıca kurs davranışlarını da doğrulayabilirsiniz. Örneğin, koşullu içerik yayınlamayı ve notların görünme biçimini inceleyebilirsiniz.

Öğrenci ön izleme modunda iken, aşağıdaki öğrenci etkinliklerini gerçekleştirebilirsiniz:

 • Ödevleri gönderme
 • Testlere girme
 • Dosya indirme ve yükleme
 • Sohbetlere katılma
 • Tartışmalara ve günlüklere katılma
 • Kurs iletileri gönderme
 • Notları öğrencinin gözünden görme
 • Grup üyeliğini deneme

Tamamlanmış bir kursta öğrenci ön izlemesini kullanamaz veya başka değişiklikler yapamazsınız.


ULTRA: Öğrenci ön izlemesini başlatma

Başlatmak için, Kurs İçeriği sayfanızda, Ayrıntılar ve Eylemler panelinden Öğrenci ön izlemesi moduna gir'i seçin. Ön İzlemeyi Başlat'ı seçin.

Öğrenci ön izlemesi, ön izleme kullanıcısı adında bir öğrenci hesabı oluşturur. Geçerli kursa ön izleme kullanıcısı olarak giriş yapar ve kaydolursunuz. Her sayfanın üstünde öğrenci ön izleme çubuğu görünür.

Çubukta Öğrenci Ön İzlemesine Hoş Geldiniz ifadesi görüntülenir ve üç seçenekli bir menü bulunur:

 • Not Defterini Görüntüle
 • Ön İzlemeyi Sıfırla
 • Ön İzlemeden Çık

Not Defterini Görüntüle

Ön izleme kullanıcılarınızdan bazılarına not verdikten sonra, notları görüntülemek üzere not defterine erişebilirsiniz. Not Defterini Görüntüle'yi seçtiğinizde, öğrenci ön izlemesi kapanır. Tekrar açmak ve ön izleme kullanıcınız olarak devam etmek için Öğrenci Ön İzlemesi'ni seçin.

Ön İzlemeyi Sıfırla

Ön izleme kullanıcınızın kurs etkinliğini sıfırlayabilir ve sıfırdan başlatabilirsiniz. Etkinliklerin çoğu kaldırılır ancak bazı etkinlikler kalır. Ön izleme kullanıcınız kursta kalır.

Etkinlik kaldırıldı

 • Değerlendirme denemeleri, puanlar ve geri bildirimler kaldırılır.
 • Verilen SCORM puanları kaldırılır.
 • Yoklama işaretleri ve istisnalar kaldırılır.
 • Ön izleme kullanıcınızın değerlendirme özel durumları orijinal değerlendirme ayarlarına döndürülür.
 • Not verilen tartışma puanları ve geri bildirimler kaldırılır.
 • Ön izleme kullanıcınız tüm gruplardan kaldırılır.

Bazı etkinlikler kalır

 • Ön izleme kullanıcınızın tartışma yanıtları ve yorumlar kalır. Ön izleme kullanıcınızın adının yerine anonim ifadesi görünür. Her yanıtı ve yorumu silebilirsiniz.
 • Ön izleme kullanıcınızın sohbetleri kalır. Ön izleme kullanıcısının adının yerine anonim ifadesi görünür. Kullanıcıların katkılarını silebilirsiniz.
 • Ön izleme kullanıcınızın iletileri kalır. İstediğiniz iletileri silebilirsiniz.
 • Ön izlemeniz Grupları Yönet sayfasındaki atanmamış listesinde görünür.

Ön İzlemeden Çık

İstediğiniz zaman eğitmen görünümüne geri dönebilirsiniz. Örneğin, güncellenecek bazı içerikler bulabilirsiniz. Ön izleme kullanıcınız ve etkinliği kursta kalır. Kullanıcıyı katılımcı listesinden kaldırmadığınız sürece ön izleme kullanıcınız kursunuzdan KALDIRILMAZ.


ULTRA: Ön izleme kullanıcınız

Öğrenci ön izlemesini etkinleştirdikten sonra ön izleme kullanıcınız katılımcı listesinde görünür. Ön izleme kullanıcısı, kursa kayıtlı tüm öğrenciler tarafından görülebilir.. Herkes ön izleme kullanıcınızı adından tanıyabilir. Soyadı, eğitmen olarak sizin soyadınıza _PreviewUser ifadesi eklenerek oluşturulur. Kullanıcı adı, sizin kullanıcı adınıza _previewuser ifadesi eklenerek oluşturulur.

Bir kursta başka bir eğitmenle birlikte öğretmenlik yapıyorsanız her birinizin kendi ön izleme kullanıcı hesabı olur. Kullanıcıyı katılımcı listesinden silmediğiniz sürece ön izleme kullanıcınız kursunuzda kalır.

Ön izleme kullanıcısı olarak tüm etkinlikleriniz Blackboard Learn tarafından kaydedilir. Ön izleme kullanıcınızın etkinlikleri analizlere ve kurs raporlarına dahil edilmez. Diğer öğrenciler, ön izleme kullanıcınızla etkileşimde bulunabilir.

Başka öğrencilerin bulunduğu bir gruba bir ön izleme kullanıcısı eklerseniz karışıklığa neden olabilirsiniz. Ön izleme kullanıcısını eklerseniz ön izleme kullanıcısı olarak bir grup ödevi göndermemenizi öneririz. Ön izlemeyi sıfırladıktan sonra ön izleme kullanıcısı gruptan kaldırıldığından grup gönderisine erişemeyebilirsiniz. Kendi kendine kayıt olunabilen kurs grupları oluşturursanız ön izleme kullanıcınız, isteğe bağlı kayıt döneminin sonunda otomatik olarak kaydedilir.

Örnek: Tartışmalar

Ön izleme kullanıcınız konu alanında ve Katılımcılar listesinde görünür. Bir yanıt oluşturursanız başka bir öğrenci yanıt verebilir.

Ön izlemeyi sıfırlarsanız ön izleme kullanıcısının tartışma etkinlikleri kalır ancak ön izleme kullanıcınızın adı olarak Anonim ifadesi görünür. Herhangi bir tartışmayı, yanıtı veya yorumu silebilirsiniz.


ULTRA: Ön izlemeden çıkma ve ön izleme kullanıcınızı kaldırma

Öğrenci ön izlemesinden çıkmak için Ön İzlemeden Çık'ı seçin. Ön izleme kullanıcınız kursta kalır. Öğrenci ön izlemesinden çıkmadan kurstan ayrılırsanız kursa geri döndüğünüzde öğrenci ön izlemesinde olmazsınız. Devam etmek için Öğrenci Ön İzlemesi'ni seçin.

Kursunuzdan çıkmadan öğrenci ön izlemesinden çıkarsanız öğrenci ön izlemesine geri dönebilirsiniz. Öğrenci ön izleme kullanıcınız çıktığınız alandan başlayarak devam eder.

Ön izleme kullanıcınızı ve etkinliklerini kaldırma

Ön izleme kullanıcınızı katılımcı listesinden kaldırmanızı öneririz. Kaldırdıktan sonra bazı kurs etkinlikleri kalır. Tartışma gönderilerinde ve sohbetlerde ön izleme kullanıcınızın adı Anonim haline gelir. Ön izleme kullanıcınızın iletileri kursta kalır. Bu etkinliğin tümünü silebilirsiniz.

Ön izleme kullanıcınızı ve etkinliği korursanız ön izleme kullanıcınız katılımcı listesinde, not defterinde ve o kullanıcı olarak etkileşimde bulunduğunuz yerlerde görünür.

Anımsatıcı: Ön izleme kullanıcınız, bu öğrenciyi tartışmalar veya sohbetler gibi kurs alanlarında gören öğrencilerin kafasını karıştırabilir.

Kullanıcıyı katılımcı listesinden kaldırma

Katılımcı Listesi sayfasında, ön izleme kullanıcınızın menüsüne erişin. Üye bilgilerini düzenle'yi seçerek Üye Bilgileri panelini açın. Ön izleme kullanıcınızı kursunuzdan kaldırmak için Üyeyi Kaldır simgesini seçin. Kurumunuz üyeleri kaldırıp kaldıramayacağınızı belirler.

Ön izleme kullanıcınızı kaldırdıktan sonra tekrar öğrenci ön izlemesinden başlayabilirsiniz. Ön izleme kullanıcısının yeni bir örneği oluşturulur.


ULTRA: Ön izleme kullanıcısı içeren kursları arşivleme ve geri yükleme

Bir ön izleme kullanıcısı ve etkinlik içeren bir kursu arşivlerseniz geri yüklenen kurs, ön izleme kullanıcısını veya notları ve denemeleri içermez. Ön izleme kullanıcısının tartışmaları, iletileri ve sohbetleri ise kalır. Ön izleme kullanıcısını gruplara eklediyseniz üyelik kaldırılır, ancak ön izleme kullanıcısının sohbetleri kalır.