Bu bilgi yalnızca Ultra Kurs Görünümü için geçerlidir.

Müfredat mı oluşturuyorsunuz? Sıfırdan başlamanıza gerek yok.

Bu bilgiler aynı zamanda organizasyonlar için de geçerlidir.

Kurslarınız için içerik oluşturmak zaman alır ve dikkatli bir planlama gerektirir. Benzer içerikleri barındıran birden fazla kursta öğretmenlik yapıyorsanız zamandan kazanmak için kurslar arasında belirli içerik öğelerini ve klasörleri kopyalamak isteyebilirsiniz. Ultra Kurs Görünümü'nde, öğretmenlik yaptığınız başka kurslardan içerik kopyalayabilirsiniz, böylece her şeye sıfırdan başlamanız gerekmez.

Başka bir kurstan kopyalanacak içerik listesini hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Kurslarınızdaki tüm içerikler dahil olmak üzere, kurslarınızdaki içeriklerden belirli parçaları da kopyalamak isteyebilirsiniz. İşe Kurs İçeriği sayfasından başlayın.

ULTRA: Desteklenen içerik türleri

Ultra Kurs Görünümü'nde, öğretmenlik yaptığınız başka kurslardan şu içerik türlerini kopyalayabilirsiniz.

 • Klasörler
 • Belgeler
 • Testler (grup testleri dahil)
 • Ödevler (grup ödevleri dahil)
 • Web sitelerine bağlantı oluşturma
 • SCORM paketleri

Bazı içerik türleri desteklenmemektedir:

 • LTI araçları
 • Tartışmalar

ULTRA: Kopyalanacak içeriği seçin

Öğretmenlik yaptığınız diğer Ultra kurslarınızın tüm içeriğini veya istediğiniz içerik parçalarını kopyalayabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında menüyü açmak için artı işaretini seçin. İçeriği Kopyala’yı seçin. Veya içerik listesinin üstünde, sağdaki menüyü açın. İçeriği Kopyala’yı seçin. İçeriği Kopyala paneli açılır.

Ultra önizleme modunda, kurslar için İçeriği Kopyala seçeneği kullanılamaz. Şu anda sadece Ultra Kurs Görünümü'ndeki diğer kurslardan içerik kopyalayabilirsiniz.

Bir kursu yeni ya da mevcut bir kursa kopyaladığınızda yoklama verileri dahil edilmez.

Yoklama ve içerik kopyalama ile ilgili daha fazla bilgi

 1. İçerik Kopyala panelinde tüm kurslarınız, Kurslarınız listesinde görünür. Pek çok kursta öğretmenlik yapıyorsanız ad veya kurs kimliğine göre listelenen kursları bulmak için arama çubuğunu kullanın.
 2. Tüm kurslarınız Kurslarınız listesinde görünür. Pek çok kursta öğretmenlik yapıyorsanız ad veya kurs kimliğine göre listelenen kursları bulmak için arama çubuğunu kullanın.
 3. Kopyalanacak içerikleri barındıran listenizi oluşturun:
  • Bir kursun tüm içeriğini mevcut kursa kopyalamak için kursun onay kutusunu seçin.
  • Bir kursun içeriğini keşfetmek için adını seçin, ardından kopyalamak istediğiniz klasörler ile öğelerin yanındaki onay kutularını seçin.
  • Her ikisini de yapın! Bir kursun tüm içeriğini, başka bir kurstan ise bazı öğeleri kopyalayabilirsiniz. Tek seferde birden fazla kurstan içerik kopyalamak için İçerik Kopyala seçeneğini kullanın.
 4. Kurs listenize dönmek ve listeye içerik eklemeye devam etmek için kurs başlığının yanındaki kitap simgesini seçin, ardındanKurslarınız'ı seçin.
 5. Seçtiğiniz içerikleri görüntülemek ve düzenlemek için panelin altındaki Seçili Öğeler bölümünden Tümünü Görüntüle'yi seçin. Seçimlerinizi gözden geçirin ve kopyalamak istemediğiniz öğelerin onay kutularının işaretlerini kaldırın.

Tüm klasörleri veya klasörler içindeki öğeleri seçtiğinizde onay kutuları farklı görünür. Klasörün yanında bulunan onay işareti tüm klasörü kopyalamak için seçtiğinizi gösterir. Eğik çizgi klasördeki bazı içerik parçalarının seçildiğini belirtir.

Kopyalamaya hazır mısınız? Seçim yapma işlemini bitirdikten sonra kopyalama işlemini başlatmak üzere Seçili içeriği kopyala'yı seçin. Kurs İçeriği sayfasındaki durum göstergeleri, ilerleme durumunu gösterir. İşlem tamamlandığında işlemin başarılı olduğunu belirten bir ileti görünür. Kopyalanan içerik, içerik listesinin sonuna eklenir.


ULTRA: İçerik kopyalama ile ilgili sorunlar ve özel durumlar

Sistem bir içeriği kopyalarken sorunlarla karşılaşırsa Kurs İçeriği sayfasında bir hata raporu görünür. İçeriğin niçin kopyalanamadığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ayrıntıları Görüntüle'yi seçin.

Kopyalama Ayrıntıları panelinde, sorunların sunucun bağlantınızdan mı yoksa içeriğinizden mi kaynaklandığını görebilirsiniz. Öğenin niçin başarıyla kopyalanmadığını görmek için bir girişi seçin.


ULTRA: İçerik kopyalama işlemlerinde görünürlük ayarları

Bir kursun tüm içeriğini kopyalayacağınız zaman, içerik yeni kursa eklendiğinde görünürlük ayarları korunur. Örneğin, kopyalanan kurstaki gizli içerikler oluşturduğunuz kopyada da gizli kalır. Kursunuza tek tek öğe kopyalıyorsanız içerik, Öğrenciler tarafından görülemez olarak ayarlanır.

Görünmesini istediğiniz içeriği öğrencilerin görebildiğinden emin olmak için kopyalanan tüm öğeleri gözden geçirin.