İçerik yayınlamanın iki yolu

Tanıdık gelmiyor mu? İçerikleri yayınlama ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

İçeriğin yayınlanma durumunu özelleştirdiğinizde, daha etkileşimli ve her bir öğrencinin ihtiyaçlarına uyumlu bir kurs oluşturursunuz. Orijinal Kurs Görünümü'nde uyarlamalı sürümü kullanarak uygun içeriği seçili bireylere uygun zamanda gösterebilirsiniz.

İki tür uyarlamalı sürüm kullanabilirsiniz:

Temel uyarlamalı sürüm yoluyla bir içerik öğesine kural uygulayabilirsiniz. Bu kural dört ölçüt türünün tümünü içerebilir, ancak aynı türün birden fazla örneğini içeremez. Öğe yayınlanmadan önce kuraldaki tüm ölçütlerin karşılanması gerekmektedir. Kurala ne kadar fazla ölçüt eklenirse o öğenin yayınındaki kısıtlamalar o kadar fazla olur. Daha fazla ölçüt olması, kullanıcıların erişim sağlamalarını daha da zorlaştırır.

Gelişmiş uyarlamalı sürüm yoluyla daha karmaşık yayınlama ölçütleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, daha fazla ölçütü bir kurala ekleyebilirsiniz veya içeriği yayınlamak için farklı seçenekleri belirtebilirsiniz. Öğrencilerin erişim sağlamak için kurallardan birinin tüm ölçütlerini karşılamaları gerekir.

Örneğin, bir kural, Grup A'daki bir testte 85'ten yüksek puan almış üyelerin içerik öğesini görüntülemesine imkan veriyor. Aynı öğeye ait başka bir kural, Grup B'deki üyelerin aynı içerik öğesini yalnızca belirli bir tarihten sonra görüntülemesine imkan veriyor.

Her kural için yalnızca bir üyelik ölçütü ve bir tarih ölçütü ekleyebilirsiniz. Her kurala birden fazla Not Merkezi ve gözden geçirme durumu ölçütü ekleyebilirsiniz.


Kurallar ve ölçütler

Tanıdık gelmiyor mu? İçerik yayınlamak için tarih kullanma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Ölçütler, uyarlamalı sürüm kuralını tanımlayan parçalardır. Her kurala bir veya daha fazla ölçüt uygulayabilirsiniz. Örneğin bir kural, içeriği belirli bir tarihten sonra erişime açık hale getirebilir. Birden fazla ölçüte sahip başka bir kural, belirli bir tarihten sonra içeriği bir kurs grubunun erişimine açık hale getirebilir.

Kural oluştururken dört türde ölçütler ekleyebilirsiniz:

 • Tarih
 • Üyelik
 • Not
 • Durumu Gözden Geçirme

Kurallar ile ilgili daha fazla bilgi

Ölçütler ile ilgili daha fazla bilgi


İçeriği birden fazla not sütununa göre yayınlama

Hem ilk dönem ödevlerinde, hem ara sınavlarında %85 veya daha fazla puan alan öğrencilere ileri düzey okuma malzemeleri sunuyorsunuz. Her iki öğeye ait not ölçütlerini kapsayan bir kural oluşturabilirsiniz. Her iki ölçütün de karşılanması gerektiğinden, bu içeriğe ulaşma yolunun kapsamı daralır.


Öğrenciler birden fazla içerik öğesini gözden geçirdiğinde içeriği yayınlama

Ünite testini, öğrenciler ünitedeki üç içerik öğesini gözden geçirdiğinde erişime açık hale getirin. Her içerik öğesine birer tane olmak üzere, üç gözden geçirme durumu ölçütü ekleyin. Öğrencilerin bu kuralın ölçütlerinden üçünü de karşılaması gerektiğinden, bu içeriğe ulaşma yolunun kapsamı daralır.


Aynı içerik öğesine iki veya daha fazla kural ekleme

Bir içerik öğesini Hafta 5'teki tüm öğrenciler için kullanılabilir yapın ve önceki tüm içeriği gözden geçirildi olarak işaretleyen öğrencilere daha sonra kullanılabilir yapın. Gözden geçirme durumu ölçütü içeren bir kural ve tarih ölçütü içeren başka bir kural ekleyin. Öğrencilerin yalnızca bir kuralı karşılamaları gerektiğinden, içerik öğesine erişmek için iki farklı yol izleyebilir.


İçeriği iki tarihte veya tarih aralığında yayınlama

Hem ara sınavdan, hem de son sınavdan önceki hafta etüt kılavuzunu erişime açık hale getirmek istiyorsanız her hafta için bir adet olmak üzere iki tarih kuralı ekleyin. Böylece, aynı içerik öğesine ulaşmak için tarihle belirlenen iki yol oluşturursunuz.


Uygulamada içerik yayınlama

Üç profesör, kurslarında uyarlamalı sürüm kullanmakta izledikleri farklı yolları tartışıyor.

Shelby M.

"Kursumu ders kitabı bölümlerine göre üniteler halinde düzenliyorum.

Öğrencilerin çalışmaya erken başlamalarını istemiyorum, bu yüzden her üniteyi belirli bir tarihte yayınlanacak şekilde ayarlıyorum. Örneğin, dönem başladığında Ünite 1 kullanılabilir. Ünite 2, gelecek haftaya kadar erişime açık olmayacak."


Maria R.

"Düzeltme amaçlı ek kurs materyalleri oluşturuyorum. Bu malzemenin kursumda ekstra yardıma ihtiyacı olan öğrenciler tarafından kullanılabilmesini istiyorum.

Düzeltme materyalini ara sınavlarında %65 veya daha az puan alan öğrencilerin kullanabileceği şekilde ayarlıyorum."


Tom K.

"Kursum haftalık klasörler halinde düzenlenmiş haldedir. Her klasörde bir genel bakış, bir tartışma, zorunlu okuma ve test var.

Öğrencilerin kısa sınavdan önce malzemeleri okumalarını istiyorum. Öğrencilerin, okumayı incelendi olarak işaretleyene kadar kısa sınavı görmelerini önlemek için uyarlamalı sürüm kullanıyorum."


ULTRA: İçerikleri tarihli olarak yayınlama

Tanıdık gelmiyor mu? İçerik yayınlama ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Kurs İçeriği sayfasında, içerik listenizdeki her öğenin ve klasörün görünürlük ayarına erişebilirsiniz. Görünürlük menüsünde, öğenin paneline erişmek için Şartlı kullanılabilirlik öğesini seçin.

Klavyenizin sekme tuşuyla görünürlük listesine gidin ve menüyü açmak üzere Enter tuşuna basın. Belirli bir seçeneğin üzerine gelmek için Alt/Option ve yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın.

Öğrencilere içerikleri gösterebilir, onlardan gizleyebilir veya içerikler için yayınlama kuralları belirtebilirsiniz.

Bir öğeyi veya klasörü belirli bir tarihte, belirli bir tarihe kadar veya belirli bir süre boyunca yayınlayabilirsiniz.

Örnek: İçerik belirli bir sırada kapsanır. İçeriğin yalnızca sınıfta işlendikten sonra erişime açık olmasını istiyorsunuz. Öğrencilerin çalışmaları erkenden bitirip öne geçmelerini istemezsiniz.

Örnek: Kurumunuzun planlı test haftası içinde son testinizi yayınlayın.

Tarih ve saat seçtikten sonra öğrenciler içeriğe erişmeden önce içeriği göstermeyi veya gizlemeyi de seçebilirsiniz.

 • Öğrencilere görünebilir. Öğrenciler içeriğe erişemeden önce içeriği göstermek isterseniz tarih ve saat seçimleriniz Kurs İçeriği sayfasında öğeyle birlikte gösterilir. Öğrenciler içeriğin yayınlanacağı ve artık erişilemeyeceği tarih ve saati görür. Öğrencilerin erişimi bittiğinde içerik görünmeye devam eder, ancak öğrenciler içeriğe erişemez.
 • Öğrencilerden gizli. Öğrenciler içeriğe erişmeden önce içeriği gizlemeyi seçerseniz içerik yalnızca öğrenciler erişim hakkına sahip olduğunda görünür. İçerik artık erişilemediği zaman öğrenciler tarih ve saatleri göremez. Öğrencinin erişimi bittiğinde içerik gizlenir ve artık görünmez.

Bir klasörü belirli bir tarihte yayınlanacak şekilde ayarlarsanız öğrenciler erişime sahip olmadan önce klasörü görünür yapsanız bile, öğrenciler o tarihe kadar klasördeki içerikleri genişletemez veya görüntüleyemez. Yayınlanma tarihinden sonra tüm içeriklerde tarih kısıtlaması kalkıyorsa öğrenciler klasördeki her şeyi görebilir.

Şartlı kullanılabilirlik kuralları Kurs İçeriği sayfasındaki içerikle beraber görünür, böylece içeriğin ne zaman öğrencilerin kullanımına sunulacağını hemen öğrenebilirsiniz.


ULTRA: Performansa göre içerik yayınlama

Kurs İçeriği sayfasında, içerik listenizdeki her öğenin ve klasörün görünürlük ayarına erişebilirsiniz. Bir öğeyi veya klasörü ancak bir öğrenci bir öğede veya kursunuzdaki not defteri sütununda belli bir puana ulaştığında yayınlayabilirsiniz. Ayrıca kursunuzun içerik öğelerini açtığınızda ekranınızın üstünde görünürlük ayarlarını da kolayca bulabilirsiniz.

Örnek: Öğrencilerin kurs ödevlerini belli bir sırayla ve anladıklarını gösterdikten sonra tamamlaması gerekir. Öğrencilerin bir sonraki öğeye ancak B veya daha yüksek bir puan aldıktan sonra geçmesini istiyorsunuz.

Öğrencilere yayınlamak istediğiniz içerik parçasını tanımlayın ve görünürlük menüsünden Şartlı kullanılabilirlik öğesini seçin. İçeriği öğrencinin kursunuzdaki başka bir öğeden aldığı puana göre yayınlamak için Şartlı Kullanılabilirlik panelinden Performans'ı seçin. Kuralın temel almasını istediğiniz not verilen öğeyi seçin. Öğenin not şemasına ve maksimum puan değerine dayalı bir dizi puan içeren Not şartı listesi görüntülenir.

Örnek: 100 puanlık bir kısa sınavı temel alan şartlı bir yayın kuralı oluşturmak istiyorsunuz. Öğrencilerin 1. Bölüm Testi'ne erişebilmek için 70 veya daha yüksek puan alması gerekiyor.

 1. 1. Bölüm Testi'nin görünürlük menüsünden Şartlı kullanılabilirlik öğesini seçin.
 2. Performans'ı ve ardından Not verilen öğe menüsünden kısa sınavı seçin.
 3. Not şartı altından, bir öğrencinin kısa sınavda alması gereken puanı seçin. Bu örnekte şart 70 veya daha yüksek bir puandır.
 4. Kuralı kaydedin.

Öğrenciler alıştırma testini yaptıktan ve 70 veya daha yüksek puan aldıktan sonra 1. Bölüm Testi'ne erişebilir ve denemeleri gönderebilir.

İçeriğiniz için birden fazla koşul seçerseniz öğrencilerin içeriğe erişebilmek için tüm koşulları yerine getirmesi gerekir.

İstediğiniz gibi bir not şartı bulamıyorsanız özel bir not aralığı belirtebilirsiniz. Özel aralık öğesini seçin; ek alanlar görünür. Bir özel aralık kullandığınızda, kuralı öğenin not şemasına ve maksimum puanına dayandırabilir veya puan yüzdesi kullanabilirsiniz.

Görünürlük seçenekleri

Şartlı kullanılabilirlik kuralları oluştururken Kurs İçeriği listesinde öğrencilerin erişim hakkı yokken öğenin görünüp görünmeyeceğini seçebilirsiniz.

İçeriği, öğrenciler erişim hakkına sahip değilken göstermek için Öğrencilere görünür'ü seçin. Öğrenciler içeriğe erişebilmek için yerine getirmeleri gereken şartları görürler.

İçeriği, öğrenciler erişim hakkına sahip değilken gizlemek için Öğrencilerden gizli'yi seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde şartlar öğrencilere görünmez. İçerik, kursunuzda Öğrencilere görünür olarak ayarlanmış diğer içerikler gibi yalnızca kullanılabilir olduğunda görünür.

Öğrenciler neleri görür?

İçerik kullanılabilir olmadan önce şartlı kullanılabilirliği olan öğeleri öğrencilere gösterebilirsiniz.

İçeriği kullanılabilir değilken gösterirseniz öğrenciler içeriğe erişemeden önce yerine getirmeleri gereken şartları görebilir. Öğeler aynı zamanda kurs takviminde ve Notlar sayfasında da görünür. İçerik öğrencilerin etkinlik akışında görünmez.

İçeriği kullanılabilir değilken göstermezseniz öğrenciler, kullanılabilir olana kadar içeriği hiçbir yerde görmez.

Bir kuralı öğrencilere gizli bir öğeye dayandırırsanız erişim kuralının şartlarını karşılayamazlar. Ancak şartlı kullanılabilirliği olan öğe, görünürlük ayarlarına bağlı olarak Kurs İçeriği sayfasında görünebilir. Bu durumda öğrenciler, içeriğe erişemeyeceklerini ve eğitmenlerine başvurmaları gerektiğini belirten bir ileti görürler.

Bozuk bir kuralı düzeltme

Kuralın dayandığı içeriği silerseniz şartlı yayınlama kuralı bozulur. Öğrenciler bozuk kurallar nedeniyle içeriğe erişemediğinde siz bunu bildirmek için Kurs İçeriği sayfasında bir uyarı görünür. Yeni bir kural oluşturmak için Şartlı Kullanılabilirlik panelini açın.

Bir kuralı kaldırma

Şartlı yayınlama kuralını kaldırmak için içerik öğesinin görünürlük menüsünde Öğrencilere görünür veya Öğrencilerde gizli'yi seçin. Yeni bir kural oluşturmak istiyorsanız Şartlı Kullanılabilirlik panelini tekrar açın.


ULTRA: İçerikleri sıralı olarak yayınlama

Düzenli içerik koleksiyonları için kapsayıcı olarak kursunuzdaki öğrenim modüllerini kullanabilirsiniz. Modüller, öğrencilerin araya giren hiçbir şey olmadan veya sürekli tıklamalar yapmadan içerik öğeleri arasında gezinmesine olanak verir.

Kurs müfredatında temel bir ders kitabı veya başka materyaller kullanıyorsanız modüller, içerikleri söz konusu materyallerle birlikte ilerleyecek şekilde gruplandırmak için kullanılabilecek etkili ve mantıksal bir yoldur. Bu şekilde ilerlemeyi ve bu mantığı desteklemek için öğrencilerin modül materyallerine seçtiğiniz bir sırayla erişmesini şart koşabilirsiniz.

Sıra koşulunu, yalnızca öğrenciler modülde çalışmaya başlamadıysa ayarlayabilirsiniz. Öğrenciler çalışmaya başladıktan sonra koşulu kaldırabilirsiniz ancak buna yeniden yanıt veremezsiniz.

 1. Kurs İçeriği sayfasında modüllerin görünürlük ayarına diğer içeriklerde yaptığınız gibi erişebilirsiniz. Görünürlük menüsünde modülün paneline erişmek için Şartlı kullanılabilirlik öğesini seçin.

  Klavyenizin sekme tuşuyla görünürlük listesine gidin ve menüyü açmak üzere Enter tuşuna basın. Belirli bir seçeneğin üzerine gelmek için Alt/Option ve yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın.

 2. Şartları Tanımla altından Sıra'yı seçin. Bu seçenek sadece öğrenim modülleri içindir.
 3. Ayrıca öğrenciler için modüllerin kullanımını tarihe veya performansa göre de açabilirsiniz.
 4. Kaydet öğesini seçin. Şartlı kullanılabilirlik kuralları Kurs İçeriği sayfasındaki içerikle beraber görünür, böylece içeriğin ne zaman öğrencilerin kullanımına sunulacağını hemen öğrenebilirsiniz.

Modül içindeki içerik parçalarına erişimi tek tek kontrol edin. Modüldeki içerikleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz, modül görünür olduğunda dahi görünürlük ayarı korunur. Ayrıca bu içeriği başka şartlara göre de kullanıma sunabilirsiniz.

Bir öğrenim modülü içinde ayarladığınız şartların birbiriyle çakışmamasına dikkat edin. Tarihe ve performansa göre başka kullanılabilirlik şartları ayarlamadan önce öğrenim modülündeki öğelerin sırasını dikkate alın.

Öğrenciler neleri görür?

Bir modül görünür durumdayken öğrenciler, son tarihler dahil olmak üzere modülde görünür olan tüm içerikleri de görüntüleyebilirler. Öğrenciler, ayarladığınız diğer koşullarla birlikte içeriği sırayla açıp tamamlamaları gerektiğini belirten bir mesaj görür.