Düzenleyici Klavye Kısayolları

Düzenleyici araç çubuğu klavye kısayolları

Düzenleyici, Windows ve Mac'ler için klavye kısayollarını destekler.

  • Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Odak en üst satırda soldaki ilk simgeye yerleştirilir. İleri ve geri gitmek için sağ ve sol okları kullanabilirsiniz. Yukarı ve aşağı oklar farklı satırlara gitmek için kullanılamaz. Ok tuşlarını, bir satırın sonuna ve ardından sonraki satırda yukarı veya aşağı gitmek için kullanın.
  • Araç çubuğundan bir simge seçmek için Enter tuşuna basın. Düzenleme penceresine geri gidersiniz.
  • Araç çubuğuna geri dönmek için aynı klavye kısayollarını kullanın: Alt + F10 veya Fn + ALT + F10 (Mac). Odak, eriştiğiniz son simgeye gider.
  • Düzenleyiciden çıkmak için Sekme tuşunu kullanın ve sayfada bulunan sonraki alana gidin.
  • Düzenleyiciden çıkmak için Shift + Sekme tuşunu kullanın ve sayfada bulunan önceki alana gidin.

Seçilen öğeleri bir karakter sola, sağa, yukarı veya aşağı taşıyan kısayol tuşlarını kullanırsanız nesne kesin olarak yerleştirilir. "Kesin olarak yerleştirilen" öğe piksellerle belirlenir. Bir nesneyi bir defa yukarı taşıdığınızda bir piksel yukarı taşınmış olur.

Düzenleyici metin kutusu kısayolları

Lütfen Mac kullanıcılarının Ctrl tuşu yerine Command tuşunu kullandığını unutmayın. Tabloda bu kısayollar "Mac" ifadesiyle belirtilmişlerdir.

Klavye kısayolları
Klavye KısayoluAçıklama
Sağ OkBir karakter sağa taşıyın.
Sol OkBir karakter sola taşıyın.
Aşağı OkBir satır aşağı taşıyın.
Yukarı okBir satır yukarı taşıyın.
Ctrl + Sağ Ok
Mac: Command + Sağ Ok
Bir sözcük sağa taşıyın.
Ctrl + Sol Ok
Mac: Command + Sol Ok
Bir sözcük sola taşıyın.
SonSatır sonuna taşıyın.
Ana SayfaSatır başına taşıyın.
Ctrl + Aşağı Ok
Mac: Command + Aşağı Ok
Bir paragraf aşağı taşıyın.
Ctrl + Yukarı Ok
Mac: Command + Yukarı Ok
Bir paragraf yukarı taşıyın.
Sayfa AşağıBir sayfa aşağı taşıyın.
Sayfa YukarıBir sayfa yukarı taşıyın.
Ctrl + Home
Mac: Command + Home
Metin başlangıcına taşıyın.
Ctrl + End
Mac: Command + End
Metin sonuna taşıyın.
Seçim
Shift + Sağ OkSeçimi bir karakter sağa genişletin.
Shift + Sol OkSeçimi bir karakter sola genişletin.
Ctrl + Shift + Sağ Ok
Mac: Command + Shift + Sağ Ok
Seçimi bir sözcük sağa genişletin.
Ctrl + Shift + Sol Ok
Mac: Command + Shift + Sol Ok
Seçimi bir sözcük Sola genişletin.
Shift + Yukarı OkSeçimi bir satır yukarı genişletin.
Shift + Aşağı OkSeçimi bir satır aşağı genişletin.
Shift + EndSeçimi geçerli satırın sonuna genişletin.
Shift + HomeSeçimi geçerli satırın başına genişletin.
Shift + Page DownSeçimi bir sayfa aşağı genişletin.
Shift + Page UpSeçimi bir sayfa yukarı genişletin.
Ctrl + Shift + EndSeçimi belgenin sonuna genişletin.
Ctrl + Shift + Home
Mac: Command + Shift + Home
Seçimi belgenin başına genişletin.
Ctrl + A
Mac: Command + A
Metin kutusunda görünen tüm öğeleri seçin.
Düzenleme
Geri Tuşu
Mac: Sil
Seçimi silin. Ya da, seçim yapmazsanız fare imlecinin solundaki karakteri silin.
Ctrl + Geri Tuşu
Mac: Shift + Command + Delete
Fare işaretçisinin solundaki tüm sözcüğü silin.
Mac: Fare imlecinin solundaki bir satırda bulunan tüm sözcükleri silin.
Ctrl + C
Mac: Command + C
Seçimi kopyalayın.
Ctrl + V
Mac: Command + V
Kesilen veya kopyalanan içeriği yapıştırın.
Ctrl + X
Mac: Command + X
Seçimi kesin.
SilSeçimi silin.
EkleMetin ekleme ve üzerine yazma arasında geçiş yapın.
Ctrl + Z
Mac: Command + Z
En son biçimlendirme komutunu geri alın.
Ctrl + Y
Mac: Command + Y
En son geri al komutunu yineleyin.
Ctrl + F
Mac: Command + F
Metin bulun.
Shift + F10Menüyü görüntüler (sağ tıklatmayla aynıdır).
Biçimlendirme
Ctrl + B
Mac: Command + B
Kalın biçimlendirmeyi seçin veya temizleyin.
Ctrl + I
Mac: Command + I
İtalik biçimlendirmeyi seçin veya temizleyin.
Ctrl + U
Mac: Command + U
Alt çizgiyi seçin veya temizleyin.