Bu bilgi yalnızca Orijinal Kurs Görünümü için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

İçerik yürütücüsü’nü kullanmak için içerik ekleme

Kursunuzda kullanabileceğiniz bir web tabanlı öğrenme içeriği türü SCO veya Paylaşılabilir İçerik Nesnesi olarak adlandırılır. Bu SCO’lar sıkıştırılmış dosya denilen içerik paketlerinde bir arada bulunurlar. Sıkıştırılmış dosya dizine çıkarılabilir ve içerik oynatıcı aracılığıyla görüntülenebilir. Genellikle ayrı içerikler veya bütün halindeki paketler okullar, yayıncılar, özel kuruluşlar ya da diğer kaynaklar tarafından size sağlanır.

Blackboard Learn geçerli olarak iki içerik yürütücüsüne sahiptir:

 • SCORM (Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli) Motoru
 • Açık Standartlar İçerik Yürütücüsü
İçerik türleri
İçerik YürütücüsüDesteklenen İçerik Türleri
SCORM MotoruSCORM 1.2, SCORM 2004 (4. Sürüme kadar) IMS, NLN, AICC (Seviye 1) ve Temel Tin Can API
Açık Standartlar İçerik YürütücüsüSCORM 1.2, SCORM 2004 (en fazla 3. Sürüm), IMS, NLN

Kurumunuz SCORM Motorunun, Açık Standartlar İçerik Yürütücüsünün veya her ikisinin de etkin olup olmayacağını denetler. Kurumunuz etkinleştirdiyse SCORM Motoru B2, Açık Standartlar İçerik Yürütücüsü B2 etkin olsa bile, karşıya yüklenen tüm yeni içerik paketleri ve yeniden karşıya yüklenecek mevcut içerik paketleri için varsayılan içerik yürütücüsü olur. İçerik alanlarında hangi yürütücülerin kullanılabildiğini görmek için Denetim Masası'na gidin, Özelleştirme bölümünü genişletin ve Araç Kullanılabilirliği öğesini seçin.

Açık Standartlar İçerik Yürütücüsü, Java Uygulamasına bağlı olarak çalışır ve eski bir yürütücü olduğu için Learn 2015 Nisan sürümünde çerçeve değişikliklerinin eklendiği sırada güncelleştirilmemiştir. Bu da 2015 Nisan sürümünde ve sonrasını kullananlarda söz konusu yürütücünün çalışmayacağı anlamına gelir. Yürütücü, eski bir uygulamaya bağlı olmasından ve Blackboard Learn’ün ilerideki sürümlerinden kaldırılacak olmasından dolayı artık modern tarayıcılar ile çalışmamaktadır. Yöneticilerin ve eğitmenlerin tamamen SCORM motoruna geçişi için yeniden yükleme ve var olan içeriğin kullanım amaçlı test edilmesi oldukça önemlidir.

SCORM içeriği

SCORM Motoru, SCORM 1.2 ile SCORM 2004 standartlarının yanı sıra AICC'ye uygun olan içerikleri ve Tin Can API paketlerinin oynatılmasını destekler. Blackboard Learn şu anda bir Tin Can Öğrenim Kayıt Deposu (LRS) içermemektedir ancak aktarılan temel veriler, Learn Not Merkezi'nde görüntülenebilir.

İçerik türünün ne olacağını önceden belirlemeniz gerekmez çünkü içerik ekle seçeneği desteklenen tüm türler için aynı süreci uygular. Örneğin, IMS içerik paketi karşıya yüklemeniz durumunda İçerik Ekle çalışma akışı ekranda Bu kursta oynatılabilirliği etkileyebilecek bazı sorunlar bulundu şeklinde bir ileti ve paketin SCORM formatında olmadığını, programın bunu bir IMS İçerik paketi olarak algıladığını belirten bir alt ileti gösterir.

SCORM içeriği ile ilgili daha fazla bilgi

Tin Can API içeriği ile ilgili daha fazla bilgi

IMS içeriği

SCORM Motoru Building Blocks web içeriği özniteliğiyle IMS İçeriği ve Paketleme 1.1.2 standardını karşılayan içerikleri destekler. Bu tür paketler kullanıcı deneme ayrıntılarını izlemez, bu sebeple not sütunu oluşturmayın. Aksi halde, büyük bir fark görmezsiniz.

IMS içeriği

NLN içeriği

SCORM Motoru Building Blocks, SCORM ve IMS standartlarına uyan NLN içeriğini destekler. Birleşik Krallık NLN Materyalleri Ekibi, NLN için e-öğrenme materyallerini hizmete almaktan ve geliştirmekten sorumludur ve NLN materyallerini öğretim ve öğrenim programlarına entegre etmede en iyi uygulama hakkında öneriler sunar.

NLN içeriği ile ilgili daha fazla bilgi

NLN içerik paketleri ile ilgili daha fazla bilgi


İçerik paketi ekleme

 1. Bir içerik alanına veya klasöre erişin.
 2. İçerik Oluşturun üzerine gelin ve İçerik Paketi (SCORM)u seçin.
 3. İçerik Paketi Ekle sayfasında, gerekli standartları karşılayan bir dosya ekleyin. Bilgisayarınızdaki dosyaları karşıya yüklemek istiyorsanız Bilgisayarıma Gözat seçeneğini tıklatın. Ayrıca bir dosyayı kursunuzun saklama deposundan da karşıya yükleyebilirsiniz: Kurs Dosyaları veya İçerik Koleksiyonu.

Dosya karşıya yüklendikten ve kontrol edildikten sonra, içerik paketi ayrıntılarını ayarlayabileceğiniz ikinci bir İçerik Paketi Ekle sayfası görüntülenecektir.

 1. İkinci İçerik Paketi Ekle sayfasında SCORM Bilgileri kısmına bir Başlık girin.
 2. İsteğe bağlı olarak bir Açıklama girin.
 3. SCORM Kullanılabilirliği ayarlarını belirleyin. Seçenekler içerik yürütücünün öğrenciler tarafından kullanılabilir olup olmadığını belirlemenizi deneme sayısını denetlemenizi ve kurs içeriği kullanılabilirliğini ayarlamanızı sağlar.
  1. SCORM’u Kullanıma Aç işlemi için Evet’i tıklatın.
  2. Deneme Sayısı için Tek denemeye izin ver ve Sınırsız denemeye izin ver öğesini seçebilir ya da izin verilen Deneme sayısı için bir sayı yazabilirsiniz.
  3. Blog gösterimleriyle ilgili tarihi ve zamanı belirlemek için Şu Tarihten İtibaren ve Şu Tarihe Kadar onay kutularını işaretleyin. Yalnızca göründüğünde içerik paketi kullanılabilirliğini etkilemeyen kısıtlamaları gösterin
  4. Görüntüleme Sayısını İzlemek için Evet'i seçin.
 4. Not Verme ayarlarını seçin.
  1. SCORM’ye No Ver için Not Yok öğesini seçebilir veya Not girebilirsiniz: Olası Puanlar, SCORM Puanı, SCORM’u Tamamlama veya SCORM Yeterliliği’ne bağlıdır.
  2. SCOS’ye Not Ver işlemi için Evet’i tıklatın ve sonra not vermek için tek tek öğeleri seçin.

SCORM deneme ayrıntılarını görüntüleme

Not verme işlemi için SCORM paketi ayarlandığında, kullanıcıların içerikle olan etkileşimleriyle ilgili deneme ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar kullanıcının içeriği görüntülediği toplam süreyi, tamamlanma durumunu, pakette bulunan sorulara yanıtları ve yanıtların doğru olup olmadığını içerir. Deneme verisi Not Merkezi öğesi için bir puan belirlemenize yardımcı olur. Tüm paketler, tüm verileri izlemez. Pakette Blackboard Learn'e bilgi sağlanmıyorsa veriler için Yok ifadesi görünür. Eksik veriler hakkında sorularınız varsa hangi verilerin izlenecek şekilde tasarlandığını öğrenmek için paketi oluşturan kişiyle iletişme geçin.

Tek tek denemeleri görmek için:

 1. Denetim Masasından Tam Not Merkezine erişin ve kurs içerik öğesinin sütununu bulun.
 2. Kullanıcı denemesini tıklatın.
 3. Notu Düzenle sayfasından Görüntüleyi tıklatın. Deneme Ayrıntıları sayfası açılır.

Tüm denemeler hakkında ayrıntıları görüntülemek üzere bir raporu çalıştırmak için:

 1. Denetim Masası'nda Değerlendirme kısmını genişletip SCORM Raporları'nı seçin.
 2. SCORM Raporları sayfasından bir öğenin menüsüne gidin ve Çalıştır seçeneğini tıklatın.

SCORM yürütücüsünün gelişmiş seçeneklerini düzenleme

Varsayılan ayarlar maksimum özellik ve performans için ayarlandığından, çoğu zaman SCORM yürütücüsünün Gelişmiş Seçenekleri’ne erişmeniz veya değiştirmeniz gerekmez. İçerik paketi zaten beklenen gezinti, akış ve davranışa sahiptir ve varsayılan ayarlar çoğunlukla düzgün ve tutarlı görüntüler. Gezinti Denetimleri ve Başlatma Davranışı, SCORM içeriğinin çalışmasıyla ilgili temel seviyede bilgisi olan eğitmenler için en kullanışlı olanlarıdır, Hata Ayıklayıcı Seçenekleri ve Geçmiş Seçenekleri ise sorun gidermede yardımcı olabilir. Bunları değiştirmeniz gerektiğiniz düşünüyorsanız önce yardım ve kılavuzluk için kurumunuza başvurmanız gerekir.

SCORM yürütücüsü Gelişmiş Seçenekleri’ne erişmek için, var olan bir SCORM içerik paketini düzenlemeniz gerekir.

 1. SCORM içerik paketinin önceden karşıya yüklendiği bir içerik alanına veya klasöre erişin.
 2. SCORM içerik paketinin menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin.
 3. Gizli SCORM yürütücüsü Gelişmiş Seçenekler’ine erişmek için SCORM Yürütücüsü Davranışını Düzenle öğesini Evet olarak ayarlayın. SCORM motoru Gelişmiş Seçenekleri iki ya da üç sütun olarak görünecektir. Sol sütun, gelişmiş seçenekler denetimlerinin kategorisini seçmenizi sağlarken, sağ sütun seçili kategoriyle ilişkilendirilmiş seçenekleri ve ayarları listeler. Kategoriler şunlardır:
  • Gezinti Denetimleri
  • Başlatma Davranışı
  • Temel Sıralama
  • Temel Toplama
  • Uyumluluk Ayarları
  • İletişim Ayarları
  • Hata Ayıklayıcı Seçenekleri
  • Geçmiş Seçenekleri
  • Diğer Davranış Seçenekleri
 4. Gönder'i tıklatın. Yaptığınız değişikler geçerli olsun istemiyorsanız İptal’i tıklatın.


Gezinti denetimleri

Gezinti Denetimleri öğrencinin SCORM yürütücüsünü kullanarak göreceği ve kurs içeriğine erişirken kullanabileceği düğmeler, çubuklar ve diğer gezinti yardımları eklemenize izin verir.

Seçenekİşlev
Gezinti Çubuğunu GösterSCORM yürütücüsünün öğrenciye bir gezinti çubuğu görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirleyin. Aşağıdaki ayarların etkili olabilmesi için gezinti çubuğu etkinleştirilmelidir:
 • Bitir Düğmesini Göster: Gezinti çubuğunda bir Kurstan Çık düğmesi görüntüler. Buna basarsanız tamamlanmanın geçerli durumuna bakılmaksızın geçerli içeriği bitirmeye ve ana derse dönmeye çalışır.
 • SCO’yu Kapat Düğmesini Göster: Gezinti çubuğunda bir SCO’yu Kapat düğmesi görüntüler. Buna basma geçerli SCO'yu kapatır. Bu seçenek çoğu öğrenci için kullanışlı olmadığından kapalı kalmalıdır.
 • Geri/İleri seçeneklerini etkinleştirme: Öğrencinin içerikte ileri veya geri gitmesini etkinleştirmek için gezinti çubuğuna Geri ve İleri denetimlerini ekleyin.
 • İlerleme Çubuğu Göster: İçerik için bir ilerleme çubuğu gösterir, böylece öğrenci ilerlemesini ölçebilir.
  • İlerleme Çubuğu İçin Ölçüm Kullan: Ayarlanırsa yürütücü ilerlemeyi hesaplamak için İlerleme Ölçümü Toplama değerlerini kullanır. Aksi halde, geçerli içerik nesnesini tamamlama kullanılır. Bu, yalnızca SCORM 2004 4. sürümü ve üstü içerikte kullanılabilir.
 • Yardımı Göster: Öğrenciye bir Yardım tuşu görüntülenir.
Başlık Çubuğu GösterSCORM yürütücüsünün öğrenciye bir başlık çubuğu görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirleyin. Gezinti Çubuğu Göster seçeneği bu ayarın etkili olması için etkinleştirilmelidir.
Sağ Tıklatmayı ÖnleBir öğrencinin SCORM yürütücüsü penceresinde sağ tıklatmasını önler. Sağ fare düğmesi tıklatılırsa hiçbir şey olmaz. Bu, büyük miktarda değerlendirmede veya öğrencinin yürütücüdeki dahili yapıyı veya içeriği görebilmesini istemediğinizde kullanılışlı olabilir. Bu ayar yalnızca, kurs yapısı ve gezinti çubuğu (varsa) dahil SCORM yürütücüsü pencerelerini etkiler ve tarayıcı pencereleri veya bilgisayar masaüstü işlevleri gibi diğer içerikleri etkilemez.
Kurs Yapısını GösterSCORM yürütücüsünün kurs yapısını görüntülemesi gerekip gerekmediğini belirler. Seçilirse kurs yapısı bir çevrim içi biçimde içeriğin sol tarafında görüntülenir. Bu, birden fazla içerik nesnesi içeren kurslar için kullanışlı olabilir. Aşağıdaki ayarların etkili olabilmesi için bu seçenek etkinleştirilmelidir:
 • Başlangıçta Kurs Yapısı Açık: SCORM yürütücüsünün kurs yapısı gösterilerek veya gizli olarak başlatılacağını belirler. Öğrenci, Kurs Yapısını Göster ve Gezinti Çubuğunu Göster etkin olduğu sürece herhangi bir durumda yapıyı gösterebilir veya gizleyebilir.
 • Seçim Gezintisini Etkinleştir: SCORM yürütücüsünün öğrencinin ana hattaki bağlantıları seçerek kurs yapısı içinde gezinebilmesine izin verilip verilmeyeceğini belirler. Aksi halde kurs yapısı görünümü yalnızca bilgi ve referans amaçlıdır.
 • Kurs Yapısı Genişliği: Kurs yapısı penceresinin genişliğini piksel cinsinden ayarlar. Varsayılan sıfır (0), otomatik genişliğe ayarlar.
 • Yapı Durumu Görünümü: Başarı ve tamamlanma durumunu göstermek için simgelerin öğrencilere nasıl sunulduğunu tanımlar.
  • Yalnızca Başarı: Yalnızca kurs başarı durumu (geçti/başarısız oldu).
  • Yalnızca Tamamlama: Yalnızca tamamlama durumu (tamamlandı/tamamlanmadı).
  • Ayrı Ayrı: Hem başarı hem de tamamlanma durumu ayrı ayrı sunulur.
  • Birleşik: Başarı ve tamamlama birleştirilmiş bir ölçek olarak sunulur.
  • Hiçbiri: Öğrenciye hiç SCO düzeyi durumu gösterilmez.
 • Geçersiz Menü Öğesi Eylemi: SCORM yürütücüsünün geçersiz olan menü öğesi seçenekleri seçimlerini nasıl işleyeceğini belirler.
  • Bağlantıları Göster ve Gizle: Geçersiz menü öğesi bağlantıları görünür durumdadır, ancak bunları seçtiğinizde geçersiz bir eylem iletisi görüntülenir.
  • Gizle: Geçersiz menü öğesi bağlantıları gösterilmez.
  • Bağlantıları Göster ancak Devre Dışı Bırak: Geçersiz menü öğesi bağlantıları görünür durumdadır, ancak bunları seçtiğinizde hiçbir eylem olmaz.

Başlatma davranışı

Başlatma Davranışı seçenekleri, öğrenci tarafından ilk başlatıldığında içeriğin başlangıç görünümünü denetler.

Seçenekler
Seçenekİşlev
SCO Başlatma TürüBu ayarlar her SCO'nun nasıl başlatılacağını belirler. Olası değerler şunlardır:
 • Çerçeve Kümesi: SCO'yu yeni bir pencerede açmak yerine satır içinde, bir tarayıcı çerçevesinde başlatın.
 • Yeni Pencere: SCO'yu yeni bir tarayıcı penceresinde başlatın.
 • Tıkladıktan Sonra Yeni Pencere: Öğrencinin bir bağlantıyı tıklatmasını gerektirdikten sonra SCO'yu yeni bir tarayıcı penceresinde başlatın. Bu ayar, bir bağlantıyı tıklatma genellikle engelleyiciyi geçersiz kılacağından tarayıcı açılır pencere engelleyicileriyle baş etmekte kullanışlı olabilir.
 • Tarayıcı Araç Çubuğu Olmadan Yeni Pencere: Bir araç çubuğu olmadan SCO'yu yeni bir tarayıcı penceresinde başlatın.
 • Tıkladıktan Sonra Tarayıcı Araç Çubuğu Olmadan Yeni Pencere: Öğrencinin bir bağlantıyı tıklatmasını gerektirdikten sonra bir araç çubuğu olmadan SCO'yu bir tarayıcı penceresinde başlatın.
Yürütücü Başlatma TürüBu ayarlar SCORM yürütücüsünün nasıl başlatılacağını belirler. Olası değerler şunlardır:
 • Çerçeve Kümesi: SCORM yürütücüsünü yeni bir pencerede açmak yerine satır içinde, bir tarayıcı çerçevesinde başlatın.
 • Yeni Pencere: Yürütücüyü yeni bir tarayıcı penceresinde başlatın.
 • Tıkladıktan Sonra Yeni Pencere: Öğrencinin bir bağlantıyı tıklatmasını gerektirdikten sonra yürütücüyü yeni bir tarayıcı penceresinde başlatın. Bu ayar, bir bağlantıyı tıklatma genellikle engelleyiciyi geçersiz kılacağından açılır pencere engelleyicileriyle baş etmekte kullanışlı olabilir.
 • Tarayıcı Araç Çubuğu Olmadan Yeni Pencere: Bir araç çubuğu olmadan yürütücüyü yeni bir tarayıcı penceresinde başlatın.
 • Tıkladıktan Sonra Tarayıcı Araç Çubuğu Olmadan Yeni Pencere: Öğrencinin bir bağlantıyı tıklatmasını gerektirdikten sonra bir araç çubuğu olmadan yürütücüyü bir tarayıcı penceresinde başlatın.
Yeni Pencere SeçenekleriBu ayarlar, yeni bir pencerede açıldığında içerik yürütücüsünün boyutlarını belirler. Yeni bir pencere seçeneği SCO Başlatma Türü veya Yürütücü Başlatma Türü olarak seçilmediyse bu ayarların bir etkisi yoktur.
 • Kullanıcı Değer Varsayılanları: İstemci tarayıcısının varsayılan boyutlarını kullanarak yeni pencereyi başlatın.
 • Tam Ekran: Yeni pencereyi tam ekran modunda başlatın. Bu ayarın seçilmesi halinde öğrenciye çıkış yapması için bir yol sunmalısınız. Örneğin bir çıkış ya da kapatma tuşu ya da bağlantısı.
 • Yeni Pencere Boyutlarını Belirt: Yeni pencere boyutlarını açıkça ayarlayın.
  • İçerik için genişlik: Yeni pencerelerin piksel cinsinden genişliğidir.
  • İçerik için yükseklik: Yeni pencerelerin piksel cinsinden yüksekliğidir.
 • GEREKENLER: Yukarıdaki boyutlar kursun düzgün çalışması için zorunludur: Seçiliyse ve istemci tarayıcısı belirtilen boyutları destekleyemiyorsa öğrenciye bir uyarı mesajı görüntülenir.
Pencereyi Yeniden Boyutlandırmayı Önleİçerik yürütücüsü pencerelerinin öğrenci tarafından yeniden boyutlandırılmasını öneyip önlememeyi belirtir.

Temel sıralama

Temel Sıralama seçenekleri, öğrenci bir SCORM İçerik Paketini tamamladığında veya tamamlamadan önce ayrıldığında hem normal koşullardan hem de hata koşullarından sonra ne olması gerektiğini denetlemenizi sağlar. Bu ayarlara göre, SCORM yürütücüsü sonra ne olacağını belirler.

Alınacak eylemi belirlemede birçok faktör önemlidir:

 • SCO'nun ilk (ve büyük olasılıkla tek), orta SCO veya sonuncu olması
 • Hem tek başına hem de komple İçerik Paketi kursunun bir parçası olarak SCO'nun durumu
 • Tamamlanan veya durdurulan SCO'nun çıkış durumu

Bu ayarlar yalnızca SCORM 1.2 İçerik Paketleri içindir ve SCORM 2004 standartlarına göre oluşturulan gelişmiş sıralama emülasyonu sağlar. SCORM 2004'te (tüm sürümler), Basit Sıralama içeriğin SCO sıralamasını nasıl işlediğini belirlemesine izin verir.

Seçenekler
Seçenekİşlev
Orta SCOBunlar, birden fazla SCO içeren, yani sonuncu hariç her SCO'yı içeren, kurs sıralamasının başlangıcında veya ortasında bulunan Paylaşılabilir İçerik Nesneleri'ne (SCO) uygun ayarlardır. İster Kurs Karşılandı ister Kurs Karşılanmadı durumunda olsun, olası koşulların her biri için sonra ne olacağını denetleyebilirsiniz:
 • Normal: Öğrenci, doğru gezinti yöntemlerini kullanarak geçerli SCO'daki içerikten çıkmıştır.
 • Askıya al: Öğrenci, birden fazla SCO içeren bir kursta SCO'lar arasında atlarken olduğu gibi geçerli oturumu askıya almıştır.
 • Zaman aşımı: Kurs oturumu, öğrencinin ayrılan zamanda SCO'yu tamamlamaması veya bilgisayar ve sunucu arasındaki iletişim arızası nedeniyle bir zaman aşımı yaşadı.
 • Oturumu kapat: SCO hala etkinken öğrenci geçerli oturumu kapattı.

Her çıkış için kullanıma açık seçenekler ve kurs karşılandı koşulu şunlardır:

 • Onaydan sonra kurstan çık: Öğrenciden çıkışı onaylamasını ve onaylarsa ana derse dönmesini isteyin. Onay verilmezse uygun bir mesaj görüntülenir.
 • Kurstan çık: SCORM yürütücüsünü kapatın ve ana derse dönün.
 • Sonraki SCO'ya gitme: Öğrenciyi sıradaki sonraki SCO'ya götürür.
 • İleti görüntüle: Bir mesaj sayfası görüntüler. SCORM yürütücüsü, yürütücünün geçerli durumuna bağlı olarak hangi mesajın görüntüleneceğini belirler.
 • Hiçbir şey yapma: SCORM yürütücüsü hiç bir eylemde bulunmaz.
Son SCOBunlar, kurstaki son SCO'ya uygun ayarlardır. Bir kurs tek bir SCO içeriyorsa son SCO'ymuş gibi davranılır. İster Kurs Karşılandı ister Kurs Karşılanmadı durumunda olsun, olası koşulların her biri için sonra ne olacağını denetleyebilirsiniz:
 • Normal: Öğrenci geçerli SCO'daki içeriği bitirmiştir.
 • Askıya al: Öğrenci geçerli oturumu askıya almıştır.
 • Zaman aşımı: Oturum, öğrencinin ayrılan zamanda SCO'yu tamamlamaması veya bilgisayar ve sunucu arasındaki iletişim arızası nedeniyle bir zaman aşımı yaşadı.
 • Oturumu kapat: Öğrenci geçerli oturumu kapatmıştır.

Her çıkış için kullanıma açık seçenekler ve kurs karşılandı koşulu şunlardır:

 • Onaydan sonra kurstan çık: Öğrenciden çıkışı onaylamasını ve onaylarsa ana derse dönmesini isteyin. Onay verilmezse uygun bir mesaj görüntülenir.
 • Kurstan çık: SCORM yürütücüsünü kapatın ve ana derse dönün.
 • Sonraki SCO'ya gitme: Bu zaten sıradaki son SCO olduğundan bir mesaj sayfası görüntüler.
 • İleti görüntüle: Bir mesaj sayfası görüntüler. SCORM yürütücüsü, yürütücünün geçerli durumuna bağlı olarak hangi mesajın görüntüleneceğini belirler.
 • Hiçbir şey yapma: SCORM yürütücüsü hiç bir eylemde bulunmaz.

Temel toplama

Temel Toplama seçenekleri, verilen bir öğrenci için SCO puanlarını ve durumunu nasıl değerlendirmek istediğinizi belirlemenizi sağlar. Toplama terimi tek tek SCO puanlarını ve tamamlanma durumunu toplama işlemini ve o verileri SCORM İçerik Paketi kursu için toplam son puanı ve toplam tamamlanma durumunu hesaplamak ve atamak için kullanmayı gösterir. Bir ölçüt seçmenin, test puanların ortalamasını almanın ve hem bir puanı hem de tamamlanma durumunu hesaplamanın birçok farklı yolu vardır.

Bu ayarlar yalnızca SCORM 1.2 içeriği için geçerlidir ve SCORM 2004 standardı içindeki puanı öykünmenin ve durum toplama davranışının bir yolunu sağlar. SCORM 2004 Basit Sıralama, içerin toplamaların nasıl işleneceğini belirlemeye izin verdiğinden SCORM 2004 içeriğine uygun değildirler.

Seçenekler
Seçenekİşlev
Puan Toplama ModuSCORM yürütücünün bireysel SCO puanlarını hangi yolla toplayacağını tanımlar, bunları analiz eder ve toplam hesaplanan bir puanı raporlar. Olası değerler şunlardır:
 • Kurs Tarafından Sağlanan Puan: Temel olarak tek bir SCO içeren İçerik Paketleri için kullanışlıdır, bu ayar ilk SCO tarafından sağlanan puanı rapor eder.
 • Tüm Ünitelerin Ortalama Puanı: Sağlanan tüm puanları toplar ve kaç tanesinin bir puan raporladığına bakılmaksızın sayıyı kurstaki toplam SCO sayısına böler.
 • Sabit Ortalama: Sağlanan tüm puanları toplar ve sayıyı Puanlama Nesneleri Sayısı içinde belirtilene böler
 • Sıfır Olmayan Puanlarla Tüm Ünitelerin Ortalama Puanı: Tüm puanları toplar ve o sayıyı bir puan raporlayan toplam SCO sayısına böler.
 • Son SCO Puanı: Son SCO puanını raporlar.

Puanlama Nesnesi Sayısı: Kaç SCO'nun bir puan raporlaması gerektiğini gösterir. Bu değer yalnızca Puan Toplama Modu öğesi Sabit Ortalama olarak ayarlanırsa uygundur.

Durum Toplama ModuToplam tamamlanma durumunun nasıl belirlendiğini belirtir. Olası değerler şunlardır:
 • Kurs Tarafından Sağlanan Durum: Temel olarak tek bir SCO içeren İçerik Paketleri için kullanışlıdır, bu ayar ilk SCO tarafından sağlanan tamamlanma durumunu rapor eder.
 • Tüm Üniteler Tamamlandığında Tamamla: Sonucun başarısız, tamamlandı veya geçti olmasına bakılmaksızın İçerik Paketi'ndeki tüm SCO'lar tamamlandığında kurs tamamlandı olarak düşünülür.
 • Tüm Üniteler Tamamlandığında ve Başarısız Olunmadığında Tamamla: İçerik Paketi'ndeki tüm SCO'lar tamamlandı veya geçti durumuyla tamamlandığında kurs tamamlandı olarak düşünülür.
 • Eşik Puan Karşılandığında Tamamla: Puanı (Puan Toplama Modu ile belirlenen) Tamamlama İçin Eşik Puanı içinde ayarlanan eşik karşıladığında veya aştığında kurs tamamlandı olarak düşünülür. Bu örnekte, tüm SCO ünitelerinin tamamlanmış olması gerekmez.
 • Tüm Üniteler Tamamlandığında ve Eşik Puanı Karşılandığında Tamamla: İçerik Paketi'ndeki tüm SCO'lar tamamlandığında ve puanı (Puan Toplama Modu ile belirlenen) Tamamlama İçin Eşik Puanı içinde ayarlanan eşik karşıladığında veya aştığında kurs tamamlandı olarak düşünülür.
 • Tüm Üniteler Geçildiğinde Tamamla: İçerik Paketi'ndeki tüm SCO'lar tamamlandığında ve geçildiğinde kurs tamamlandı olarak düşünülür.

Tamamlama İçin Eşik Puanı: 0.0-1.0: Kursu tamamlama için eşiği belirler ve yalnızca Durum Toplama Raporu Eşik Puanı Karşılandığında Tamamla veya Tüm Üniteler Tamamlandığında ve Eşik Puanı Karşılandığında Tamamla olarak ayarlandığında kullanılabilir. Değer 0,0 ve 1,0 arasında ondalık bir sayıdır. (Eşdeğer bir yüzde değeri için, 100 ile çarpın; örneğin, 0,8 olarak ayarlanırsa bu gerekli eşik puanının %80 olduğu anlamına gelir.)

Toplama Durumunu Başarı Durumuna UygulaBu seçenek seçildiğinde Durum Toplama Modu'nun yalnızca tamamlama durumuna değil başarı durumuna da uygulanılmasına neden olur.
İlk SCO Önceden AyarlıBu seçeneği etkinleştirme bir ders sırasındaki ilk SCO geçti durumu arşivlenirse SCORM İçerik Paketinde kalan SCO'lar tamamlandı olarak işaretlenecektir. Bu, öğrencilerin yeterlilik gösterebildikleri konuları atlamalarına izin veren bir dizi kurs tasarlamanızı mümkün kılar.

Uyumluluk ayarları

Bu ayarları genellikle varsayılanlarından değiştirmek gerekmese de Uyumluluk Ayarları, hatalarla karşılaşan, başlatılamayan veya başka sorunları olan kurs içerik paketleri sorunlarını gidermede yardımcı olabilir. Tüm gelişmiş ayarlarla olduğu gibi, ancak özellikle burada, Uyumluluk Ayarları'nı ayarlamanız gerektiğini düşünüyorsanız önce yardım ve rehberlik hizmeti için kurumunuza başvurmanız gerekir.

Önceden Açık Standartlar içerik oynatıcısını kullanan kurs içeriğini yeniden yüklerken, sorunlar veya hatalar varsa bunlar özellikle eski ve büyük olasılıkla standart olmayan içerik için değiştirilmesi gereken ayarlardır. Sorunun tam olarak nerede olduğunu belirlemeye yardımcı olmak için, ayrıntılı Hata Ayıklayıcı Seçenekleri'ni etkinleştirmeniz ve sonuçtaki mesaj günlüklerini gözden geçirmeniz gerekir.

Seçenekler
Seçenekİşlev
Bitirme Anında Kayda Neden OlurBu ayar çıkış durumunu yakalamada zorluk yaşanan, tek SCO kursları için sağlanmıştır. Tek bir SCO kursu tamamlamaları doğru şekilde kaydedemiyorsa bu seçeneği etkinleştirmeye çalışmak isteyebilirsiniz.
SCO Penceresini API ile SarBir SCO yeni bir pencerede başlatıldığında, bazı standart olmayan veya kötü kodlanmış içerik SCORM Motorunu bulamayabilir ve düzgün iletişim kuramayabilir. Bu ayarı etkinleştirme, oynatıcının çevresine bir tür sarıcı (bir API veya uygulama programı arayüzü) koyar ve bu API otomatik olarak SCORM Motoruyla nasıl konuşulacağını bilir.
Her Zaman İlk SCO'ya AkışEtkinse sıralama kurallarının bu davranışı belirlemesine bakılmaksızın SCORM yürütücüsü her zaman bir SCO'daki ilk kursu yükler.
Yeterlilik Puanı Ders Durumunu Geçersiz KılarEtkinken, yeterlilik puanı SCO'nun tamamlandı veya tamamlanmadı durumunu gösterirse bu, gerçek ders durumu ne olursa olsun geçersiz kılar.
Eksiksiz Ders Durumunun Değişmesine İzin VerSCORM 1.2 için geçerlidir, bu ayar tamamlandı olarak işaretlenen veya işaretlenmeyen bir dersin daha sonraki bir tarihte tamamlandı dışında bir değere değiştirilebilip değiştirilemeyeceğini belirler.
Boş Kümeyi Bilinmiyorsa ToplaSCORM 2004 kursları için, bu ayar, durumu ayarlamak için bilgi sağlayan hiç etkinlik olmadığında toplama durumunu belirler. Seçiliyse hem kurs tamamlama hem de yeterlilik durumu bilinmiyor olarak ayarlanır.
Kök Etkinliğini Devre Dışı BırakKurs gezinti ağacını ve kursu veya içindeki bir SCO'yu yeniden başlatabilen diğer bağlantıları devre dışı bırakmaya ve tıklatmalara yanıt vermemeye zorlayarak bir öğrencinin yeni bir deneme oluşturmasını önler.
SCO Yükü Kaldırılırken ToplamaBir toplamanın gerçekleştirilmesi için açıkça çağrılamayan bu SCO'ların işlenmesi için SCO yükü kaldırılırken puan toplamaya zorlar.
İçerik Tarafından Doğru Olarak Ayarlanan Amaç ve Tamamlanmayı Geçersiz KalSCORM 2004 için varsayılan ve SCORM 1.2 yürütücüsü için varsayılan, SCO doğru çalışma zamanı durum verilerini raporlayamazsa bazen bir SCO'nun tamamlandı ve karşılandı olarak işaretlenmesine neden olabilir. Bu ayar uygun varsayılan sıralama kurallarını ayarlamayan kursların varsayılan davranışını geçersiz kılar.
Öğrenci Tercihlerini Kurs İçin Global YapVerilen SCO'da ayarlanan bir öğrenci tercihlerinin verilen bir SCORM İçerik Paketi kursundaki tüm SCO'lara uygulanmasına neden olur.
Tamamlanan Kayıtları Kredi Yok Olarak BaşlatTamamlanan kurs kayıtlarının ardından normal veya kredi yok olarak başlatılacağını belirler.
Başarısız Başarı Durumunun Tamamlanma DurumuÖğrencinin başarısız olduğu bir SCO'nun tamamlanma durumu için bir geçersiz kılma değeri ayarlayın:
 • Tamamlandı
 • Tamamlanmadı
 • Bilinmiyor
İleri Görme Sıralayıcı Moduİleri görme işlemi SCORM Motorunun dinamik olarak geçerli SCO durumuna bağlı olarak görünür ve kullanılabilir olan kurs gezinti yapısını güncelleştirmesini etkinleştirir. Varsayılan olarak, bu ayar etkin olmalıdır. Çok büyük kurslar için, bu, web tarayıcılarında fark edilebilir bir yavaşlığa neden olabilir ve kabul edilemez olduğu düşünülüyorsa bunu devre dışı olarak ayarlayabilirsiniz. Kullanıma açık ayarlar şunlardır:
 • Devre dışı: SCORM ileri görme sıralayıcısını devre dışı bırakır
 • Etkin: SCORM ileri görme sıralayıcısını etkinleştirir (varsayılan)
 • Gerçek zamanlı: Bazı çalışma zamanı değerleri değiştikten sonra, görünür kurs gezinti yapısını güncelleştirerek hemen, çalışan SCORM gerçek zamanlı ileri görme sıralayıcısını etkinleştirin
Çalışma Zamanı Veri Zamanlamasını SıfırlaSCORM yürütücüsünün ne zaman CMI (bilgisayarla yönetilen talimat) veri zamanlamasını sıfırlayacağını belirler. Seçenekler şunlardır:
 • Hiçbir zaman: SCORM yürütücüsü çalışma zamanı durumunu hiçbir zaman sıfırlamaz
 • Çıkış Askıya Alınmadığında: SCORM yürütücüsü çalışma zamanı verilerini yalnızca çıkış durumu Askıya Alındı olarak ayarlanmadığında korur
 • Her Yeni Sıralama Denemesi: SCORM yürütücüsü çalışma zamanı verilerini sistem kuralları her yeni bir denemenin başladığını bildirdiğinde sıfırlayacaktır
LMS Eylemine DönSCORM 2004 4. Sürümü öğrenim içeriğinin öğrencilerin bir kurstan ayrılırken bir çıkış türü seçmeleri için bir arayüz sunmasını gerektirdiğinden, öğrenci Kurstan Çıkı tıkladığında SCORM yürütücüsü bir istem görüntüleyebilir. Bu istemi açmak ve kapatmak mümkün olduğundan, istem kapalı olduğunda bu seçenek eylemi otomatik olarak uygulamayı seçmenize izin verir. Ayar, kursun askıya alınıp alınmadığını belirler ve geçerli durumu kaydeder veya çıkış durumunda kursu tamamen sonlandırır. Kullanıma açık seçenekler şunlardır:
 • Eski: SCORM 3. Sürüm davranışını olan, denemenin geçerli durumunu kaydederken ana kursa dönmeyi kullanın
 • Tümünü Askıya Al: Açık tüm SCO'lar (yalnızca SCORM 4. Sürümü) dahil, geçerli tüm denemelerin geçerli durumunu kaydeder
 • Tümünden Çık: Denemeyi sonlandırır (yalnızca SCORM 4. Sürümü)
 • Seçilebilir: Öğrencilerin Tümünü Askıya Al ile Tümünden Çık seçenekleri arasında seçim yapmalarına izin verin (Yalnızca SCORM 4. Sürümünde)

İletişim ayarları

İletişim Ayarları İçerik Yürütücüsünün sunucuyla nasıl etkileştiğini belirler. Öğrencilerin bilgisayarları ve sunucu arasında rapor edilen zaman aşımları veya iletişim arızaları varsa bu ayarların ayarlanmaları gerekebilir, ancak yalnızca bir yönetici veya deneyimli SCORM geliştiricisi tarafından değiştirilmesi gerekir.

Seçenekler
Seçenekİşlev
Maksimum Başarısız DenemeBaşarısız olarak bildirmeden önce sunucuya bir çalışma zamanı verisi güncelleştirmesi denemek için maksimum deneme sayısını ayarlar. Bu sayı aşılırsa bir hata mesajı görüntülenir.
Sıklığı KaydetMilisaniye cinsinden çalışma zamanı verilerinin sunucuya güncelleştirilme sıklığını belirtir. Bir kursu tamamlama gibi bazı olaylar bir güncelleştirmeye zorlanır.

Hata ayıklayıcı seçenekleri

Hata Ayıklayıcı Seçenekleri çeşitli SCORM alt sistemleri içinde günlüğe alma bilgilerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve ne kadar kaydedileceğini belirler.

Kurs içeriği oynatma veya sunumuyla ilgili sorunlarla veya hatalarla karşılaşıldığında, Hata Ayıklayıcı Seçenekleri etkinleştirildiğinde, yöneticiniz, uzman bir SCORM destek kişisi veya siz sorun gidermede ve sorunu çözmede genellikle önemli bir adım olan mesaj günlüklerini gözden geçirebilirsiniz. Rutin (hata yok) durumu ayrıntılarını kaydetmek için Geçmiş Seçenekleri'ni kullanma da kullanışlı bilgiler sağlayabilir.

Seçenekler
Seçenekİşlev
Hata Ayıklayıcı SeçenekleriBağlı durumdaki her SCORM alt sistemi içinde gerçekleştirilecek günlüğe alma düzeyini belirler: Denetim (tüm sistem işlevleri), Çalışma Zamanı (SCO’ları başlatma ve çalıştırma) veya Sıralama (SCO'ların dışında ve arasında neler oluyor)
 • Kapalı: Hiç hata ayıklama günlüğü mesajı kaydedilmez.
 • Denetim: Temel hata ayıklama günlüğü mesajları kaydedilir.
 • Ayrıntılı: Denetleme düzeyi günlüğü mesajları ek ayrıntı mesajlarıyla kaydedilir.
Zaman Damgaları EkleHata ayıklayıcı günlüğü dosyalarındaki olaylarla zaman damgalarının kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler.

Geçmiş seçenekleri

Geçmiş Seçenekleri SCORM Content Package kurs içeriği hakkında rutin (hata değil) durum bilgilerinin günlüğe kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve ne kadar kaydedileceğini denetler.

Seçenekler
Seçenekİşlev
Yakalama Geçmişiİçerik Paketinin her deneme hakkında bilgileri geri gönderip göndermemesi gerektiğini belirler.
Ayrıntılı Geçmişi Yakalaİçerik Paketinin her deneme hakkında ayrıntılı bilgileri geri gönderip göndermemesi gerektiğini belirler.

Diğer davranış seçenekleri

Seçenekler
Seçenekİşlev
Süre SınırıÖğrencinin İçerik Paketi'nde harcamasına izin verilen dakika cinsinden toplam süre. Belirtilen süre geçerse tamamlanmanın geçerli durumundan hesaplanan puanlar ve durumla öğrenci otomatik olarak çıkarılır. Bu değer sıfıra (0) ayarlanırsa bir süre sınırı yoktur.