Klasörleri ve dosyaları düzenlerken izinlerin konuma göre devralındığını unutmayın

Klasörleri ve dosyaları İçerik Koleksiyonuna eklediğinizde, paylaşılacak içeriği hangi kullanıcılar ve kullanıcının listelediğini unutmayın.

İzinleri dosyadan ziyade klasöre göre yönetmeyi sağlayacak şekilde düzenlemeyi faydalı bulabilirsiniz. Aynı kullanıcılarla paylaşılan fakat faklı klasörlere yayılan öğeleri yönetmek zor olabilir. Örneğin, bir grup projesinde kullanılan tüm dosyaları içeren bir klasör oluşturun. Bu şekilde, izinleri farklı klasörde depolanan ayrı öğelerde yönetmeye çalışmak yerine tüm klasör grup üyeleriyle paylaşılabilir.

İçerikleri klasörler halinde düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi

Dosyalar otomatik olarak dosyayı ekleyen kullanıcı tarafından kullanılabilir ancak başka kullanıcılar öğeyi görüntüleyecekse paylaşılmalıdır.

Dosyalar izinleri bulundukları klasörden devralır. Dosya zaten belirli kullanıcılar veya kullanıcı listeleri için okuma ve yazma iznine sahip bir klasöre eklenirse aynı kullanıcılar yeni eklenen dosyada okuma ve yazma iznine sahip olur.

İçerik Koleksiyonunda öğelerin nasıl bulunacağı ve paylaşılacağı ile ilgili daha fazla bilgi

Klasör izinleri, varsayılan olarak devralınır. Bir klasör için kullanıcı izinlerini güncellediğinizde söz konusu izinler ayrıca, bu klasörde yer alan tüm öğeler (klasör ve dosyalar) için de otomatik olarak uygulanır. Üst düzey klasör izinlerinde değişiklik yapmak istiyorsanız kullanıcıların belirli klasörlere izinsiz erişiminin olmadığını doğrulamanız gerekebilir.


İzinler

İzin, bir kullanıcının veya grubun İçerik Koleksiyonu'ndaki bir dosya ya da klasörle etkileşim kurma özelliğiyle ilgilidir.

 • Okuma, kullanıcının öğeyi sadece açabilmesi ve indirebilmesi anlamına gelir.
 • Yazma, kullanıcının okuma izinlerinin yanı sıra dosya adı ve ayarları dahil olmak üzere, öğeyi düzenleme veya öğenin üzerine yazma izninin de olması anlamına gelir. Kullanıcıların bir klasöre yazma izinleri varsa klasörün içinde yeni öğeler (klasörler ve dosyalar) de oluşturabilirler.
 • Kaldırma, kullanıcının okuma ve yazma izinlerinin yanı sıra öğeyi silme izninin de olması anlamına gelir.
 • Yönetme, kullanıcının öğe üzerinde tam kontrole sahip olması ve diğer kullanıcılara izin verebilmesi anlamına gelir.

Kullanıcılara tek tek izin atama

 1. İçerik Koleksiyonunda, izinleri atamak istediğiniz klasör veya dosyaya gidin.
 2. Dosya veya klasörün satırından İzinler sütunundaki simgeyi seçin.
 3. İzinleri Yönetme sayfasından Belirli Kullanıcıları Seç'i seçin.
 4. Kullanıcı Ekleme sayfasına bir ya da daha fazla kullanıcı adını aralarına virgül koyarak yazın veya Gözat'ı seçin.
 5. Gözat'ı seçerseniz Arama kutusuna arama ölçütlerini girin ve Ara'yı seçin.
 6. İlgili kullanıcıların yanındaki onay kutularını işaretleyin ve Gönder'i tıklatın.
 7. Kullanıcı Ekleme sayfasından ilgili izinler için onay kutularını işaretleyin.
 8. Gönder'i tıklatın.

Gruplama izin atama

Zaman kazanmak aşağıda örneği verildiği gibi kullanıcı gruplarına izinler atayabilirsiniz:

 • Eğitim verdiğiniz bir kursun tüm üyeleri
 • Eğitim verdiğiniz bir kursun tüm öğrenciler veya tüm eğitim asistanları gibi belirli rollere sahip tüm kullanıcıları
 • Eğitim verdiğiniz bir kursta grupları seçmek için atanan tüm kullanıcılar

Bir gruba ait izinleri ayarladığınızda, seçenekler seçilen gruba bağlı olarak değişir. Bu örnekte, bir kursun tüm üyelerini seçebilirsiniz.

 1. İçerik Koleksiyonunda, izinleri atamak istediğiniz klasör veya dosyaya gidin.
 2. Dosya veya klasörün satırından İzinler sütunundaki simgeyi seçin.
 3. İzinleri Yönetme sayfasından Belirli Kullanıcıları Yere Göre Seç'i tıklatın.
 4. Listeden bir grup seçin.
 5. Kurs Kullanıcı Listesi sayfasındaki Kursları Seç bölümünden ilgili kursların yanındaki onay kutularını işaretleyin.
 6. Rolleri Seç bölümünden sadece bazı kullanıcı grupları için kullanılabilir Tüm Kurs Kullanıcıları'nın yanındaki onay kutusunu seçin. Alternatif olarak, seçiminizi role göre daraltın.
 7. İzinleri ayarla bölümünden ilgili izinler için onay kutularını işaretleyin.
 8. Gönder'i tıklatın.

İzinleri düzenleme

 1. İçerik Koleksiyonunda, klasör veya dosyaya gidin.
 2. Dosya veya klasör için İzinler simgesini seçin.
 3. İzinleri Yönetme sayfasında Kullanıcı/Kullanıcı Listesi sütunundaki rolün yanından öğe menüsünü açın.
 4. Düzenle öğesini seçin.

  Silme, dosya veya klasörün rol ve izinlerini kaldırır. Silinen bir rolü geri yüklemek için işlev seçin.

 5. İzinleri Düzenle sayfasında, İzinler türünün yanındaki onay kutusunu seçin veya kutunun işaretini kaldırın. Klasörlerle ilgili olarak, tüm klasör içeriğinde ve alt klasörlerde bu izin değişikliklerini yapıp tüm mevcut izinleri değiştirmek için Üzerine Yaz onay kutusunu seçin. Üzerine Yaz'ı seçmediğinizde, seçilen izinler tüm klasör içerikleri ve alt klasörlere eklenir ancak önceden mevcut izinler kaldırılmaz.
 6. Gönder'i seçin.
 7. İçerik Koleksiyonu'na dönmek için Tamam'ı seçin.

Klasör izinlerinin üzerine yazma seçeneği

Bir üst klasör izinlerini düzenlerken veya eklerken tüm dosyaların ve alt klasörlerin bu izinleri devralmasını sağlayan Üzerine Yazma seçeneğini kullanabilirsiniz. Örneğin klasöre okuma ve yazma izinleri eklenmişse ve Üzerine Yaz'ı seçtiğinizde söz konusu klasördeki tüm öğe izinler, okuma ve yazma için sıfırlanır. Kaldırma gibi farklı izinleri olan bir klasörde yer alan her öğe, sadece okuma ve yazma izinlerine geri alınır.

Üzerine Yaz seçeneğini belirlemezseniz dosyalara ve alt klasörlere otomatik olarak üst klasöre verilen ek izinler verilir ancak mevcut izinler silinmez. Örneğin, klasöre okuma, yazma ve yönetme izinleri eklenirse ve klasör içindeki bir öğe okuma, yazma ve kaldırma izinlerine halihazırda sahipse dosya izinleri okuma, yazma ve kaldırma olarak kalır ve yönetme eklenir.

Klasördeki izinleri düzenledikten sonra, bir öğedeki izinleri düzenleyebilirsiniz ancak üst klasörde düzenlenen sonraki izinler bunların üzerine yazılır. Bunun tek nedeni aynı amaca sahip öğeleri depolamaktır ve tek bir klasördeki hedef kitle izinleri yönetmeyi kolaylaştırır.