Kurumunuzun içerik yönetimine erişime varsa içerik depolayabilir, paylaşabilir ve yayınlayabilirsiniz. Kişisel kurstaki içerikleri; İçerik Koleksiyonu'ndaki kurum dosyalarını ve kursunuzun faklı alanlarında bu dosyalara ait bağlantıları depolayabilir ve bulabilirsiniz. Karşıya yüklediğiniz dosyaları İçerik Koleksiyonunda kursunuza karşıya yükleyebilirsiniz ve tekrar bunlara bağlanabilirsiniz.

Bu araç sizin için kullanılabilir durumdaysa sayfa üstbilgisi alanında İçerik Koleksiyonu sekmesi görünür.

Kurs Dosyaları ve İçerik Koleksiyonu Karşılaştırması

Kurs Dosyaları, tüm Blackboard Learn kursları için kullanılabilen bir dosya deposudur. Ancak kurumunuzun içerik yönetimine erişimi varsa kullanılan dosya deposu, İçerik Koleksiyonu'dur. Bir kurstaki Kontrol Paneli'ne bakarak, kurumunuzun hangisini kullandığını kolayca belirleyebilirsiniz. İlk menü öğenizde Dosyalar yer alıyorsa kurumunuz, Kurs Dosyaları'nı kullanıyor demektir. İçerik Koleksiyonu yer alıyorsa kurumunuz, dosya deposu olarak İçerik Koleksiyonu'nu kullanıyor demektir.

Kurs Dosyaları

  • İçerik, tek bir kurs için depolanır.
  • İçeriği kurslarda paylaşamazsınız.
  • Öğrenciler dosya depolama veya paylaşma erişimine sahip değildir.

Kurs Dosyalarını kullanma ile ilgili daha fazla bilgi

İçerik Koleksiyonu

  • Öğrettiğiniz birden fazla kursa ait içeriği depolayabilirsiniz.
  • İçeriği kurslarda ve diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.
  • Öğrenciler dosyaları depolama veya paylaşma dosyalarına erişime sahip olabilir.