Bu bilgi yalnızca Orijinal Kurs Görünümü için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Toplu silme nedir?

Kurs malzemelerinin kurs sonunda toplu olarak silinmesi daha yararlı olabilir. Silmek istediğiniz malzemeleri seçebilir ve kalanları ileride kullanmak için tutabilirsiniz. Örneğin, bir kurstan öğrencileri ve puanlarını silebilirsiniz, ancak içeriği tutabilirsiniz.

Toplu olarak silmeyi seçtiğiniz malzemeleri kurtaramazsınız.

"Kullanıcıları" sildiğinizde toplu silme işlemi, öğrenci rolü olan tüm kullanıcıları kursunuzdan kaldırır. Eğitim asistanları, not verenler ve kursu oluşturanlar silinmeyecektir.

Kursunuzun toplu silme işlemi öncesi durumuna tam olarak geri yüklenmesi için öncelikle kursunuzu arşivlemeyi düşünebilirsiniz.


Toplu silme süreci

Denetim Masası > Paketler ve Yardımcı Programlar > Toplu Silme

  1. Silinecek İçerik Malzemelerini Seç bölümünden silmek istediğiniz kurstaki İçerik Malzemeleri onay kutularını işaretleyin. Örneğin Personel Bilgileri'ni seçerseniz, personel bilgileri ile ilişkili tüm veriler silinecektir.
  2. Silinecek Diğer Malzemeleri Seç bölümünde, silmek istediğiniz kurs içindeki diğer alanlarda bulunan içerik için onay kutularını işaretleyin. Örneğin Bloglar'ı seçerseniz, kurstaki tüm bloglar silinecektir.
  3. Toplu silme işlemini onaylamak için Onay bölümünden kutuya "Sil" yazın.
  4. Gönder'i tıklatın.