SafeAssign, gönderilen ödev ile mevcut çalışmalar arasında çakışan bölümleri tanımlamak üzere gönderilen ödevleri bir dizi akademik makale ile karşılaştırabilir.

SafeAssign hem caydırıcı nitelikli hem de eğitim amaçlı olarak etkili bir araçtır. Ödev gönderimlerinin orijinalliği değerlendirmek ve öğrencilerin kaynakları değiştirerek yeniden yazmaları yerine uygun şekilde atıfta bulunarak kullanmalarına yardımcı olmak için SafeAssign aracını kullanabilirsiniz.

SafeAssign bir makale ile kaynak materyal arasında eşleşen isabetli ve isabetsiz eşleşmeleri algılama kapasitesine sahip benzersiz bir metin eşleştirme algoritmasına dayanmaktadır. Gönderimler birkaç adet veritabanı ile karşılaştırılır:

 • Kurumsal belge arşivleri: Öğrencilerin bünyesinde bulundukları kurumdaki kullanıcılar tarafından SafeAssign'a gönderilen tüm makaleleri içerir.
 • Global Reference Database: Blackboard müşteri kurumlarındaki öğrenciler tarafından kurumlar arası bir şekilde yazılı eser kopyalanmasını önlemeye yardımcı olmak üzere gönüllü olarak gönderilen 15 milyonun üzerinde makaleden oluşur.
 • ProQuest Journal Database: 1970'lerden bugüne, "reklamcılıktan" "kadınlara yönelik araştırmalara" kadar çeşitli konuları ele alan 3000'den fazla yayın adı, 4,5 milyon belge ve 200'den fazla konu kategorisi.
 • İnternet: SafeAssign, metin eşleştirmesi yapmak üzere dahili bir arama hizmeti kullanarak internetteki geniş kaynaklar arasında arama yapar.

Ödevlerinizde SafeAssign'ı kullanma

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlerde SafeAssign'ı kullanma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Ödevlerinizin herhangi birinde SafeAssign yazılı eser kopyalama kontrolünü kullanabilirsiniz.

 1. Ödev Oluştur sayfasında, Gönderim Ayrıntıları bölümünü genişletin.
 2. SafeAssign ile gönderimleri telif hakkı ihlaline karşı kontrol edin'i seçin.
 3. İsteğe bağlı olarak seçeneklerden birini veya ikisini seçin:
  1. Öğrencilerin gönderimlerinde SafeAssign Originality Report'larını görüntülemesine izin verin.
  2. Bu ödeve ait tüm öğrenci gönderimlerini Institutional Database veya Global Database'den çıkarın.
 4. Ödev Oluştur sayfasını tamamlayın.
 5. Gönder'i tıklatın.

SafeAssignment oluşturduğunuzda, Not Merkezi'nde otomatik olarak bir not sütunu oluşturulur. SafeAssignment not vermek için hazır olduğunda, Not Merkezi hücresinde Not Verme Gerekiyor simgesi görünür. SafeAssignment'lara Not Merkezi'nden not verin veya bu öğelere Not Verme Gerekiyor sayfasından erişin.

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlerde ve testlerde SafeAssign'ı kullanma ile ilgili bilgi için "Ultra" video bölümüne geçin.


Gönderim seçeneğini hariç tut hakkında

Ödevi oluştururken SafeAssign ayarlarında "gönderimleri hariç tut" seçeneği vardır. Bu seçenek, eğitmenlerin Institutional Database veya Global Database'deki öğrenci gönderimlerini içermeyen ödevler oluşturmalarına olanak verir. Blackboard ödevlerine ilişkin diğer seçenekler gibi bu seçenek de belirli süreli ve düzenlenebilir nitelikte olur. Bu seçeneği daha sonraki bir tarihte değiştirirseniz yeni gönderimler, yeni ayar durumuna uyacaktır. Bir örnek kullanım:

Eğitmen, bir ödevde taslak gönderimlere izin verip ardından tek bir son gönderim yapılmasını isteyebilir. Sonraki gönderimlere referans olmak üzere SafeAssign tarafından Institutional Database'e sadece son gönderim eklenmelidir.

Aşağıdaki adımları uygulayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz:

 1. Birden fazla denemeye izin verilen, SafeAssign'ın kullanıldığı ve "gönderimleri hariç tut" seçeneğinin etkinleştirildiği bir ödev oluşturun.
 2. Öğrenciler "taslak" çalışmalarını gönderir ve gönderimler Institutional Database'e veya Global Reference Database'e eklenmez.
 3. Son gönderimlerini yapmanın zamanı geldiğinde ise "gönderimleri hariç tut" seçeneğini devre dışı bırakırsınız.
 4. Öğrenciler çalışmalarının son halini gönderir ve gönderimler Institutional Database veya Global Database'e eklenir.

Desteklenen dosyalar

SafeAssign sadece düz metne dönüştürülebilen aşağıdaki dosya türlerini destekler: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML ve HTM. Elektronik tablo dosyaları desteklenmez.

SafeAssign, aynı zamanda ZIP dosyalarını da kabul etmekte ve bu dosya türleri ile eşleşen dosyaları da işleme almaktadır.

SafeAssign bir gönderimdeki toplam ek sayısının yanı sıra SafeAssign tarafından işleme alınan ek sayısını da belirler ve görüntüler. SafeAssign yalnızca desteklenen dosya türleri ile eşleşen ekleri işleme alır ve yalnızca bu ekler için Originality Report oluşturur. Desteklenmeyen dosya türleri için, SafeAssign Originality Report bir eşleşme puanını hariç tutar.


SafeAssign Originality Report

Bir makale işleme alındıktan sonra, gönderilen makalede mevcut kaynaklar ile eşleşen metin yüzdesini ayrıntılı olarak gösteren bir rapor oluşturulur. Rapor gönderilen makalede eşleşme olan her bir kısım için şüphelenilen kaynakları da gösterir. Doküman aynı öğrencinin daha önce gönderdiği bir çalışmanın devamı niteliğinde ise eşleşen kaynakları rapordan silerek yeniden işleme alabilirsiniz.

Raporu dikkatli bir şekilde okuyun ve her metin bloğu için uygun şekilde atıfta bulunulduğundan emin olun.

SafeAssign Originality Report'ları ile ilgili daha fazla bilgi


Yeni URL önerme

URL Ekleyici aracını kullanarak SafeAssign'a Originality Report'larda işaretlenmemiş veya referans gösterilmemiş ek web sayfaları ve web siteleri önerebilirsiniz.

Eğitmenler, URL Ekleyici aracına şu şekilde ulaşabilirler: Kurs Araçları > SafeAssign > URL Ekleyici. Bir web adresini göndermek için SafeAssign sayfasında URL öner'i seçin.

Bir kullanıcı belirli bir web sayfasını önerdiğinde; SafeAssign, temel web sitesi URL'sinin altındaki tüm web sayfalarını eklemeye çalışır. Örneğin, http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx adresi önerildiğinde, http://www.blackboard.com temel web sitesi URL'siyle ilişkili tüm web sayfalarını bulmaya çalışılır.

URL Ekleyici ile eklenen tüm URL'ler tüm SafeAssign kullanıcıları ve kurumları tarafından kullanılabilir, yani bir URL önerildiğinde bundan tüm SafeAssign topluluğu yararlanır.


Global Reference Database

Blackboard'un Global Reference Database'i, orijinalliğin geliştirilmesine yardımcı olması için öğrencilerin kendi makalelerinin kopyalarını gönüllü olarak paylaştığı bağımsız bir veritabanıdır. Bu veritabanı, ilgili kurumun tüm makalelerinin saklandığı dahili veritabanından ayrıdır. Öğrenciler makalelerinin Global Reference Database'e göndermeme seçeneğini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Öğrenciler makalelerini veritabanına gönüllü olarak gönderir ve bu makaleleri gelecekte silmeyeceklerini kabul eder. Global Reference Database'e yapılan gönderimler, orijinalliği sağlamaya yardımcı olmak üzere gönüllü olarak verilmiş ekstra kopyalardır. Blackboard, gönderilen makaleler üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmamaktadır.


ULTRA: Ödevlerinizde SafeAssign'ı kullanma

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlerde SafeAssign'ı kullanma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Öğrencilerin, gönderimlerinde başkasının yazılı çalışmasını kopyalama durumu olup olmadığını kontrol etmek için SafeAssign'ı kullanabilirsiniz.

 1. Yeni bir ödevde veya mevcut ödevde Test Ayarları'nı açın.
 2. SafeAssign altından, Originality Report'u Etkinleştir'i seçin.
 3. SafeAssign ile gönderimleri "başkasının yazılı çalışmasını kopyalama" durumuna karşı kontrol edin öğesini seçin.
  • Ödev için SafeAssign'ı etkinleştirdiğinizde öğrencilere de Originality Report'u görme izni verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verdiğiniz ödevlerde, öğrencinin gönderdiği her deneme için bir Originality Report oluşturulur.
  • Institutional Database veya Global Database'de gönderimlerin hariç tutulup tutulmayacağını seçin.
 4. Katmanı kapatın. Değişiklikleriniz kaydedilir.

Bir ödev için Originality Report'u etkinleştirdiğinizde Gönderimler sayfasına bir Orijinallik sütunu eklenir. Hangi gönderimlerde başkasının yazılı çalışmasını kopyalama durumu olabileceğini belirlemek için listeyi hızlı bir şekilde tarayın.

SafeAssign Originality Report'u, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz ancak gönderimler, sadece SafeAssign etkinken kontrol edilir. Siz ayarı etkinleştirmeden önce alınan gönderimler, SafeAssign tarafından kontrol edilmez.

SafeAssign, hem Orijinal hem Gelişmiş Kurs Görünümü'nde aynı teknoloji ile desteklenir. SafeAssign hakkında daha fazla bilgi için önceki bölümlere dönün.

Global Database'de gönderimleri hariç tutma

SafeAssign'da desteklenen dosyalar

Global Reference Database nedir?