SafeAssign ile not verme

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign ile not verme hakkında bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Ödev oluştururken SafeAssign orijinalliği algılama hizmetini etkinleştirebilirsiniz. Notları atarken; kullanılan kaynaklarla ilgili mevcut bilgileri içeren bir Orijinallik Raporu'na erişebilirsiniz.

Bir SafeAssign raporunun işleme alınması tamamlandığında, rapora Ödeve Not Ver sayfasından erişebilirsiniz. Not Merkezi veya Not Verme Gerekiyor sayfasından Ödeve Not Ver sayfasına erişin.

Not Merkezi'nde, SafeAssign seçeneklerini etkinleştirdiğiniz ödevin konumunu bulun. Öğrenciler gönderimde bulunduğunda, not verme gerekiyor simgesini görürsünüz. Hücre menüsüne erişin ve denemeyi seçin.

Ödeve Not Ver sayfasında, not verme kenar çubuğunda bir SafeAssign bölümü görüntülenir. Rapor işleme alınırken bu ifade görüntülenir: Rapor işlemleri sürdürülüyor...

Rapor görüntülenmeye hazır olduğunda, not verme kenar çubuğunda bir yüzde değeri görüntülenir. Sonuçları yeni bir pencerede görüntülemek için SafeAssign bağlantısını genişletin ve Orijinallik Raporunu Görüntüle öğesine tıklayın.

SafeAssign ile birlikte satır içi not verme dipnotlarını kullanmak istiyorsanız öğrencilerin ödevlerini aşağıdaki dosya biçimlerinde göndermesi gerekir:

  • DOC
  • DOCX
  • PDF

ULTRA: SafeAssing ile not verme

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign ile not verme hakkında bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Ödevlere SafeAssign ile not verme özelliği etkinken, bir öğrencinin gönderdiği içeriğin ne kadarının yayınlanmış diğer materyallerle örtüştüğünü görmek için bir Orijinallik Raporu görüntüleyebilirsiniz.

SafeAssign, ayar devre dışı iken gönderilen denemeleri kontrol etmez ve metin eşleştirmeyi baz alarak otomatik not vermez. Ödev gönderimlerinin orijinalliği değerlendirmek ve öğrencilerin kaynakları değiştirerek yeniden yazmaları yerine uygun şekilde atıfta bulunarak kullanmalarına yardımcı olmak için SafeAssign aracını kullanabilirsiniz.

Başlamak için bir denemeyi açın. Bir öğrenci, çalışmasını gönderdikten sonra SafeAssign, gönderim içeriği üzerinde otomatik olarak işlem yapmaya başlar. Orijinallik Raporu'nun işlenmesi bitince, gönderim içeriğinin yanında bir SafeAssign paneli görünür. Bu panel görünmezse raporun işlenmesi henüz bitmemiştir.

Rapor hazır olduğunda, denemenin SafeAssign Orijinallik Raporu panelinde yüzdeler görünür. SafeAssign, metin yanıtları ve ekler de dahil olmak üzere denemenin her bölümünü analiz eder. Ayrıntılı sonuçları yeni bir pencere görüntülemek için Orijinallik Raporu listesinden bir giriş seçin.

SafeAssign Orijinallik Raporu'nun nasıl okunacağı ile ilgili daha fazla bilgi

SafeAssign ile birlikte satır içi not verme dipnotlarını kullanmak istiyorsanız öğrencilerin ödevlerini aşağıdaki dosya biçimlerinde göndermesi gerekir:

  • DOC
  • DOCX
  • PDF

Gruplar veya birden fazla denemenin kullanıldığı SafeAssignment'lara not vermek için aynı iş akışını kullanın. SafeAssign kullanılan bir ödev için birden fazla denemeye izin verirseniz her deneme için bir Orijinallik Raporu oluşturulur. Her deneme için Orijinallik Raporu'nu Gönderim listesinde görüntüleyebilirsiniz.

Birden fazla denemeye not verme ile ilgili daha fazla bilgi