Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Ödevler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Bir grup ödevi oluşturduğunuzda, otomatik olarak bir not sütunu oluşturulur.

Grup ödevine erişme

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevlerine not verme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Orijinal Kurs Görünümü'nde Not Verme Gerekiyor sayfasından veya Not Merkezi'nden grup ödevlerine not vermeye başlayabilirsiniz.

Not Verme Gerekiyor sayfası

Denetim Masası > Not Merkezi bölümünü genişletin > Not Verme Gerekiyor'a gidin

  1. Not Verme Gerekiyor sayfasında, öğe listesini daraltmak için Kategori, Öğe, Kullanıcı ve Gönderim Tarihi seçeneklerine göre not vermek için Filtre listelerini kullanın. Örneğin, belirli bir grubu seçmek için listeyi Kategori'ye göre filtreleyebilir ve yalnızca ödevleri Kullanıcı'ya göre görüntüleyebilirsiniz.
  2. Git'i tıklatın. Not Verme Gerekiyor sayfasında filtrelenmiş öğeler görünür. Öğeleri sıralamak için bir sütun başlığı seçin.
  3. Bir öğe menüsüne gidin ve Tüm Kullanıcılara Not Ver seçeneğini belirleyin. Ya da Kullanıcı Denemesi sütununda bir grup adı seçin.
  4. Ödeve Not Ver sayfası görünür.

Not Verme Gerekiyor sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi

Not Merkezi'nden

Not Merkezi'nde, gönderilmiş, ancak not verilmemiş grup ödevleri Not Verme Gerekiyor simgesi ile gösterilir.

Grup ödevini kimin gönderdiğine bakılmaksızın tüm grup üyelerinin hücrelerinde Not Verme Gerekiyor simgesi görüntülenir.

Ödev için yalnızca bir gönderiye izin verdiyseniz ve grup yanlış bir dosya gönderirse grubun yeniden gönderi yapabilmesi için denemeyi temizlemeniz gerekir.

  1. Not Merkezi'nde, grup ödevi sütunu menüsünü açın ve Denemelere Not Ver seçeneğini tıklatın. Ya da Not Verme Gerekiyor işareti içeren grup ödevi için herhangi bir grup üyesinin hücresinin yerini bulabilirsiniz. Hücre menüsüne gidin ve Grup Denemesi'ni seçin.
  2. Ödeve Not Ver sayfası görünür.

Not Merkezi'nde notları atama ile ilgili daha fazla bilgi


Eksik kurs ödevlerine ilişkin anımsatıcılar gönderme

Not Merkezi sütunlarından kurs ödevi eksik olan öğrencilere ve grup üyelerine anımsatıcı e-postalar gönderebilirsiniz. Öğrenciler sistem tarafından oluşturulan ve kursu, kurs ödevini ve belirlemişseniz son tarihi listeleyen bir e-posta alırlar.

Anımsatıcılar gönderme ile ilgili daha fazla bilgi


Bb Annotate satır içi not verme

Hem Ultra hem de Orijinal Kurs Görünümünde satır içi not vermek için Bb Annotate'ten yararlanabilirsiniz. Bb Annotate, öğrencilere özelleştirilebilir geri bildirimler sağlamak üzere daha güçlü bir özellik seti sunar. Özellikler arasında kenar çubuğu özet görünümü, serbest çizim araçları, çeşitli renk seçimleri ve çok daha fazlası yer alır.

İçerik düzenleyiciyle oluşturulan ödev gönderimleri grupları, satır içi not verme ile uyumlu değildir. Bu tür gönderimler not verme ekranında gösterilir ancak ek açıklama kullanılamaz.

Satır içi not verme ve desteklenen dosya türleri ile ilgili daha fazla bilgi


Anonim not verme

Grup ödevi için anonim not vermeyi etkinleştirdiyseniz grup tanımlama bilgileri şu yollarla gizlenir:

Not Merkezi'nden: Grup ödevi son tarihi geçtikten veya tüm denemeler gönderildikten sonra, grup ödev sütununa erişin ve Denemelere Not Ver seçeneğini tıklatın. Anonim not vermeyi etkinleştirdiğiniz sütunlarda, gönderimleri yapan grupları tanımamanız için tüm hücreler grileşir.

Not Verme Gerekiyor sayfasından: Yalnızca not vermek istediğiniz grup ödevini göstermek için not verme gerektiren öğeleri filtreleyin. Kullanıcı Denemesi sütununda, tüm tanımlama bilgileri "Anonim Grup" ve bir deneme kimliği ile değiştirilir. Bir grup ödevi menüsünden not vermeye başlamak için Tüm Kullanıcılara Not Ver seçeneğini işaretleyin.

Her iki seçenek de sizi gönderimleri görüntülediğiniz ve normalde yaptığınız gibi satır içi not verdiğiniz Ödeve Not Ver sayfasına götürür. Gruptan gruba gezinirken grup adları yerine Anonim Grup ifadesi konur. Ayrıca kuyrukta kaç adet not verilebilir grup öğesi olduğunu da görebilirsiniz.

Anonim not verme ile ilgili daha fazla bilgi


Vekaleten not verme

Grup ödevlerine not verirken, güvenilirliği artırmak ve önyargıyı kaldırmak için birden fazla not verene ait not ve geri bildirimleri kullanabilirsiniz. Büyük sınıflar için not verme sorumluluklarını bölebilirsiniz.

Vekaleten not verenler yaptığınız aynı not verme adımlarını takip eder ancak gördükleri grup ödevi denemeleri sayısı belirlediğiniz seçeneklere göredir. Örneğin, her not verenden rastgele, grup ödevlerinin bir alt kümesine not vermesini ya da tüm not verenlerden tüm grup gönderimlerine not vermesini isteyebilirsiniz. Ardından notları karşılaştırabilir ve son grup notlarını atayabilirsiniz.

Vekaleten not verme ile ilgili daha fazla bilgi


Tek bir grup üyesinin notunu değiştirme

Bir grup ödevine not verdiğinizde not otomatik olarak grubun tüm üyelerine verilir. Ancak tek bir grup üyesine gruptan farklı bir not atayabilirsiniz. Grup üyesinin notunu değiştirirseniz ve yeni bir grup notu atarsanız bu yeni grup notu bireyin yeni notunu etkilemeyecektir. Bireysel üyeler her üyenin kazandığını değil, yalnızca kendi notunu görür.

Not verme kenar çubuğunda, bir grup üyesinin notunu değiştirmek için Geçersiz Kıl/geri al simgesini tıklatın. Yeni bir not girin ve kaydetmek için Kaydet simgesini tıklatın. Bu not, geçersiz kılma notu haline gelir.

Grup notu ve grup üyelerinden birinin düzenlenen notu Not Merkezi'nde de görülür. Grileştirilmiş hücreler, grubun parçası olmayan kurs üyeleri için grup ödevi sütununda görünür.

Üyenin düzenlenen notunu geri alma

Bir üyenin düzenlenen notunu, tüm grup üyelerinin aldığı orijinal grup notuna geri alabilirsiniz.

Not verme kenar çubuğunda, düzenlenen notu olan kullanıcı için Geçersiz kıl/geri al simgesini tıklatın. Notu, orijinal grup notuna değiştirmek için sola bakan ok işaretini tıklatın. Geçersiz kılma simgesi kaldırılır. Değişiklik ayrıca Not Merkezi'nde de görülür.


Grup üyesi ekleme ve silme

Bir grup ödevi için bir not verdikten sonra bir üyeyi bir gruba eklerseniz işlemin bir parçası olmadığından yeni üye bir not almaz. Grup notunu güncelleseniz bile yeni üye bir not almaz. Yeni üye için üyenin Not Ayrıntıları sayfasından bir not verebilirsiniz ancak not verme sırasında görüntülemek için hiç gönderim bulunmaz.

Grup ödevi için bir not verdikten sonra grubun bir üyesini kaldırırsanız not verme güncellemeleri o grup üyesinin hücresine uygulanır. Gruptan çıkarılmış bir üyenin bir puanını kaldırmak için üyenin Not Ayrıntıları sayfasında bulunan Kullanıcı Denemesini Sil seçeneğini işaretleyin. Denemeyi silmek istediğinizden emin olup olmadığınız sorulacaktır. Grup ödevi notu, Not Merkezi'nde üyenin hücresinden silinir.


ULTRA: Gruplara not vermeye hazır mısınız?

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevlerine not verme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Gruplar ödevlerini gönderdikten sonra bu çalışmalara not defterinden veya kurs içinden erişebilirsiniz. Tüm gruba aynı notu verin veya herkes eşit katkıda bulunmamışsa ekibin her üyesinin yaptığı katkıya ayrı ayrı not verin. Not vermeye başladıktan sonra not ayarlarını veya grup üyeliğini değiştiremezsiniz.

Grup ödevlerinde paralel veya anonim not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

Gönderimler sayfasından, not vermeye başlamak için bir grup adı seçin.

Bir grubun gönderiminden, önceki ve sonraki oklarını kullanarak diğer gruplara geçebilirsiniz. Grup üyelerini görüntülemek için listeye erişmek üzere geri bildirim simgesinin yanındaki aşağı oku seçin. Ayrıca grup adına gönderim yapan üyeyi de görebilirsiniz.

Ekranın kenarında sabit kalacak olan geri bildirim panelini açmak için geri bildirim simgesini seçin. Ödevin içinde gezinebilir ve not verebilirsiniz. Grup sekmesinde, grup için genel geri bildirim ekleyin. Bireysel sekmesini seçin ve gruptaki her öğrenci için geri bildirim ekleyin. Önceki ve sonraki oklarını kullanarak öğrenciler arasında gezinebilirsiniz.

Grup gönderimlerine not verirken düzenleyicide geri bildiriminizin ses/video kaydını da ekleyebilirsiniz.

Geri bildirimi görüntüleme ve düzenleme

Tek tek üyelerin geri bildirimlerini görüntülemek için üye listesini genişletin. Grubun veya tek tek üyelerin geri bildirimini silmek veya değişiklik yapmak için menüyü açın ve Geri Bildirimi Düzenle'yi seçin. Notları verdikten sonra değişiklik yaparsanız öğrencilere güncellenen veya silinen geri bildirim hakkında bildirim yapılmaz.

Öğrenci görünümü

Grup notu gönderildiğinde etkinlik akışında öğrencilere bildirilir. Grup geri bildirimi gönderirseniz notla birlikte görünür. Öğrenciler tüm notlarına erişmek üzere Kurs Notları sayfasını açmak için grup ödevinin başlığını seçebilir.

Grup geri bildirimi ve bireysel geri bildirimler sağlanmışsa öğrenciler bunlara erişebilirler.

Ödevlere not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Grup üyelerine farklı not verme

Varsayılan olarak bir grup ödevi için not verildiğinde tüm grup üyeleri aynı notu almış olur. Ancak bir grup üyesinin katkısının gruptan farklı bir notu hak ettiğini düşünüyorsanız o grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

Gönderimler sayfasında tüm gruba bir not atayabilirsiniz. Not sütununa bir değer girin. Notu asıl gönderimden vermediğiniz için not Geçersiz Kılma olarak etiketlenir.

Bir grup üyesine farklı not vermek için grup listesini genişletin ve üyenin Not sütununa bir değer yazın. Grubun genel notu Devam Ediyor olarak görünür. Bazı öğrenciler ödevleri için henüz not almadığından Gönder seçeneği görünmez.

Genel gruba not verdikten sonra bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz. Grup üyeleri listesini genişletin ve istediğiniz grup üyesinin notunu gerektiği gibi değiştirin. Grubun genel notu Çoklu olarak görünür. Grup üyesinin notu Geçersiz Kılma olarak etiketlenir.

Notları geçersiz kılma ile ilgili daha fazla bilgi

Ayrıca not defteri kılavuz görünümünden de farklı notlar verebilirsiniz. Bir grup üyesinin hücresini seçin, bunun üzerine grubun diğer tüm üyeleri kılavuzda vurgulanır. Bir grup üyesinin notunu gerektiği gibi düzenleyin. Düzenlenen bu notu gruptaki herkese uygulayabilme seçeneğiniz vardır.

Bazı çalışmalara not verdikten sonra grup üyelerini taşıyabilir miyim?

Gruplar arasında öğrenci taşıyabilir ve kursunuza yeni öğrenciler ekleyebilirsiniz. Yeni üyeler, grubun o ana kadar kaydettiği çalışmalara erişebilir. Yeni grup üyeleri ayrıca çalışmayı grup adına gönderebilir.

Notları olan öğrencileri farklı gruplara taşıdığınızda onlarla birlikte notları da taşınır ancak çalışmaları taşınmaz. Bu yeni grup üyeleri mevcut notlarını korur. Üyelerin notları grubun geri kalanına uygulanmaz. Ancak, grup çalışmasına not vermediyseniz yeni üyelerin notları güncelleştirilir.

Bir grup not aldıysa ve bu gruba öğrenci taşırsanız onlara el ile not vermeniz gerekir.


ULTRA: Grup değerlendirme özel durumları

Belirli bir grup değerlendirmesi için, grup değerlendirmesi diğer gruplardan gizlenmiş olsa bile belirli bir gruba genişletilmiş erişim özel durumu atayabilirsiniz. Özel durum, sadece söz konusu değerlendirmeye yönelik olarak başka herkes için şartlı kullanım ayarlarını geçersiz kılar. Grup değerlendirmeleri için şu anda birden fazla denemeye izin verilmediğinden izin verilen deneme sayısını değiştiremezsiniz.

Bir grup değerlendirmesinin Gönderimler sayfasından, gruplar için tek tek özel durumlar ekleyebilirsiniz. Özel durumları bir grubun kendi gönderim sayfasından da ekleyebilirsiniz.

Grup özel durumları hakkında daha fazla bilgi