Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Ödevler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Bir grup ödevi oluşturduğunuzda, otomatik olarak bir not sütunu oluşturulur.

Grup ödevine erişme

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevlerine not verme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Orijinal Kurs Görünümü'nde Not Verme Gerekiyor sayfasından veya Not Merkezi'nden grup ödevlerine not vermeye başlayabilirsiniz.

Not Verme Gerekiyor sayfası

Denetim Masası > Not Merkezi bölümünü genişletin > Not Verme Gerekiyor'a gidin

  1. Not Verme Gerekiyor sayfasında, öğe listesini daraltmak için Kategori, Öğe, Kullanıcı ve Gönderim Tarihi seçeneklerine göre not vermek için Filtre listelerini kullanın. Örneğin, belirli bir grubu seçmek için listeyi Kategori'ye göre filtreleyebilir ve yalnızca ödevleri Kullanıcı'ya göre görüntüleyebilirsiniz.
  2. Git'i tıklatın. Not Verme Gerekiyor sayfasında filtrelenmiş öğeler görünür. Öğeleri sıralamak için bir sütun başlığı seçin.
  3. Bir öğe menüsüne gidin ve Tüm Kullanıcılara Not Ver seçeneğini belirleyin. Ya da Kullanıcı Denemesi sütununda bir grup adı seçin.
  4. Ödeve Not Ver sayfası görünür.

Not Verme Gerekiyor sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi

Not Merkezi'nden

Not Merkezi'nde, gönderilmiş, ancak not verilmemiş grup ödevleri Not Verme Gerekiyor simgesi ile gösterilir.

Grup ödevini kimin gönderdiğine bakılmaksızın tüm grup üyelerinin hücrelerinde Not Verme Gerekiyor simgesi görüntülenir.

Ödev için yalnızca bir gönderiye izin verdiyseniz ve grup yanlış bir dosya gönderirse grubun yeniden gönderi yapabilmesi için denemeyi temizlemeniz gerekir.

  1. Not Merkezi'nde, grup ödevi sütunu menüsünü açın ve Denemelere Not Ver seçeneğini tıklatın. Ya da Not Verme Gerekiyor işareti içeren grup ödevi için herhangi bir grup üyesinin hücresinin yerini bulabilirsiniz. Hücre menüsüne gidin ve Grup Denemesi'ni seçin.
  2. Ödeve Not Ver sayfası görünür.

Not Merkezi'nde notları atama ile ilgili daha fazla bilgi


Eksik kurs ödevlerine ilişkin anımsatıcılar gönderme

Not Merkezi sütunlarından kurs ödevi eksik olan öğrencilere ve grup üyelerine anımsatıcı e-postalar gönderebilirsiniz. Öğrenciler sistem tarafından oluşturulan ve kursu, kurs ödevini ve belirlemişseniz son tarihi listeleyen bir e-posta alırlar.

Anımsatıcılar gönderme ile ilgili daha fazla bilgi


Ödeve satır içi not verme

Kurumunuz tarafından izin verildiği taktirde tarayıcı üzerinden öğrenci dosyalarına doğrudan not verebilir ve açıklama ekleyebilirsiniz. Satır içi görüntüleyici, New Box View adı verilen bulut tabanlı bir üçüncü taraf teknolojisiyle desteklenmektedir. Grup notu atayabilir, geri bildirim sağlayabilir ve kendiniz için notlar alabilirsiniz.

Ödeve Not Ver sayfasında, desteklenen dosya türleri tarayıcı içinde açılır. Orijinal biçimlendirme ve eklenen görüntüler korunur. Grup, desteklenmeyen bir dosyayı karşıya yüklerse, onu indirmeniz istenir.

Öğrencilerin içerik düzenleyiciyle oluşturdukları ödev teslimleri satır içi not verme ile uyumlu değildir. Bu tür gönderimler not verme ekranında gösterilir ancak ek açıklama kullanılamaz.

Satır içi not verme ve desteklenen dosya türleri ile ilgili daha fazla bilgi


Anonim not verme

Grup ödevi için anonim not vermeyi etkinleştirdiyseniz grup tanımlama bilgileri şu yollarla gizlenir:

Not Merkezi'nden: Grup ödevi son tarihi geçtikten veya tüm denemeler gönderildikten sonra, grup ödev sütununa erişin ve Denemelere Not Ver seçeneğini tıklatın. Anonim not vermeyi etkinleştirdiğiniz sütunlarda, gönderimleri yapan grupları tanımamanız için tüm hücreler grileşir.

Not Verme Gerekiyor sayfasından: Yalnızca not vermek istediğiniz grup ödevini göstermek için not verme gerektiren öğeleri filtreleyin. Kullanıcı Denemesi sütununda, tüm tanımlama bilgileri "Anonim Grup" ve bir deneme kimliği ile değiştirilir. Bir grup ödevi menüsünden not vermeye başlamak için Tüm Kullanıcılara Not Ver seçeneğini işaretleyin.

Her iki seçenek de sizi gönderimleri görüntülediğiniz ve normalde yaptığınız gibi satır içi not verdiğiniz Ödeve Not Ver sayfasına götürür. Gruptan gruba gezinirken grup adları yerine Anonim Grup ifadesi konur. Ayrıca kuyrukta kaç adet not verilebilir grup öğesi olduğunu da görebilirsiniz.

Anonim not verme ile ilgili daha fazla bilgi


Vekaleten not verme

Grup ödevlerine not verirken, güvenilirliği artırmak ve önyargıyı kaldırmak için birden fazla not verene ait not ve geri bildirimleri kullanabilirsiniz. Büyük sınıflar için not verme sorumluluklarını bölebilirsiniz.

Vekaleten not verenler yaptığınız aynı not verme adımlarını takip eder ancak gördükleri grup ödevi denemeleri sayısı belirlediğiniz seçeneklere göredir. Örneğin, her not verenden rastgele, grup ödevlerinin bir alt kümesine not vermesini ya da tüm not verenlerden tüm grup gönderimlerine not vermesini isteyebilirsiniz. Ardından notları karşılaştırabilir ve son grup notlarını atayabilirsiniz.

Vekaleten not verme ile ilgili daha fazla bilgi


Tek bir grup üyesinin notunu değiştirme

Bir grup ödevine not verdiğinizde not otomatik olarak grubun tüm üyelerine verilir. Ancak tek bir grup üyesine gruptan farklı bir not atayabilirsiniz. Grup üyesinin notunu değiştirirseniz ve yeni bir grup notu atarsanız bu yeni grup notu bireyin yeni notunu etkilemeyecektir. Bireysel üyeler her üyenin kazandığını değil, yalnızca kendi notunu görür.

Not verme kenar çubuğunda, bir grup üyesinin notunu değiştirmek için Geçersiz Kıl/geri al simgesini tıklatın. Yeni bir not girin ve kaydetmek için Kaydet simgesini tıklatın. Bu not, geçersiz kılma notu haline gelir.

Grup notu ve grup üyelerinden birinin düzenlenen notu Not Merkezi'nde de görülür. Grileştirilmiş hücreler, grubun parçası olmayan kurs üyeleri için grup ödevi sütununda görünür.

Üyenin düzenlenen notunu geri alma

Bir üyenin düzenlenen notunu, tüm grup üyelerinin aldığı orijinal grup notuna geri alabilirsiniz.

Not verme kenar çubuğunda, düzenlenen notu olan kullanıcı için Geçersiz kıl/geri al simgesini tıklatın. Notu, orijinal grup notuna değiştirmek için sola bakan ok işaretini tıklatın. Geçersiz kılma simgesi kaldırılır. Değişiklik ayrıca Not Merkezi'nde de görülür.


Grup üyesi ekleme ve silme

Bir grup ödevi için bir not verdikten sonra bir üyeyi bir gruba eklerseniz, işlemin bir parçası olmadığından yeni üye bir not almaz. Grup notunu güncelleseniz bile, yeni üye bir not almaz. Yeni üye için üyenin Not Ayrıntıları sayfasından bir not verebilirsiniz ancak not verme sırasında görüntülemek için hiç gönderim bulunmaz.

Grup ödevi için bir not verdikten sonra grubun bir üyesini kaldırırsanız not verme güncellemeleri o grup üyesinin hücresine uygulanır. Gruptan çıkarılmış bir üyenin bir puanını kaldırmak için üyenin Not Ayrıntıları sayfasında bulunan Kullanıcı Denemesini Sil seçeneğini işaretleyin. Denemeyi silmek istediğinizden emin olup olmadığınız sorulacaktır. Grup ödevi notu, Not Merkezi'nde üyenin hücresinden silinir.


ULTRA: Gruplara not vermeye hazır mısınız?

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevlerine not verme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Gruplar ödevlerini gönderdikten sonra, Notlar sayfasından veya kursun içinden ödevlerine not vermeye başlayabilirsiniz. Tüm gruba aynı notu verin veya herkes eşit katkıda bulunmamışsa ekibin her üyesinin yaptığı katkıya ayrı ayrı not verin. Not vermeye başladıktan sonra not ayarlarını veya grup üyeliğini değiştiremezsiniz.

Grup ödevlerinde anonim not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

Geri bildirim simgesi grubun not simgesinin yanında görünür. Ekranın kenarında sabit kalacak olan geri bildirim panelini açmak için simgeyi seçin. Ödevin içinde gezinebilir, genel geri bildirim ve bir not ekleyebilirsiniz. Grup gönderimlerine not verirken düzenleyicide geri bildiriminizin ses/video kaydını da ekleyebilirsiniz.

Grup üyelerini görüntülemek için listeye erişmek üzere grubun başlığını seçin. Ayrıca grup adına gönderim yapan üyeyi de görebilirsiniz.

Ödevlere not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Grup üyelerine farklı not verme

Varsayılan olarak, bir grup ödevi için not verildiğinde tüm grup üyeleri aynı notu almış olur. Ancak bir grup üyesinin katkısının gruptan farklı bir notu hak ettiğini düşünüyorsanız o grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

Gönderim görünümünde tüm gruba bir not atayabilirsiniz. Not sütununa bir değer girin. Veya tek bir grup üyesine not verebilirsiniz. Gruptaki bir öğrenciye farklı not atamak için grup listesini genişletin ve Not sütununa bir değer yazın. Grubun genel notu Devam Ediyor olarak görünür. Bazı öğrenciler ödevleri için henüz not almadığından Gönder seçeneği görünmez.

Aynı şekilde, genel gruba not verdikten sonra bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz. Grup üyeleri listesini genişletin ve istediğiniz grup üyesinin notunu gerektiği gibi değiştirin. Grubun genel notu Çoklu olarak görünür.

Ayrıca not defteri kılavuz görünümünden de farklı notlar verebilirsiniz. Bir grup üyesinin hücresini seçin, bunun üzerine grubun diğer tüm üyeleri kılavuzda vurgulanır. Bir grup üyesinin notunu gerektiği gibi düzenleyin. Düzenlenen bu notu gruptaki herkese uygulayabilme seçeneğiniz vardır.