Anonim not vermenin faydaları nelerdir?

Önemli sonuçları olan ödevler için not verme ön yargısını önlemek üzere oluşturma aşamasında anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz.

Not vermenize başka bir eşitlik ve tarafsızlık katmanı eklemek istediğinizde, anonim not verme özelliğini kullanabilirsiniz. Gönderimi kimin yaptığınız bilmezsiniz, böylece öğrencinin önceki performansı, sınıf katılımı, çatışmalar, ırk, cinsiyet veya algılanan öğrenci eğiliminden aşırı derecede etkilenmezsiniz. Öğrenciler not vermenin önyargısız olduğundan emin olduğundan, bu uygulama ayrıca öğrenci-eğitmen ilişkisine de katkıda bulunur.Anonim not vermeyi etkinleştirme

Tanıdık gelmiyor mu? Anonim not verme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Ödevlere not verirken, not verme süreci boyunca istediğiniz zaman öğrenci adlarını gizleyebilirsiniz. Ancak bir ödev oluştururken anonim not vermeyi etkinleştirirseniz öğrenciler ödeve eriştiklerinde uyarı alırlar. Ayrıca öğrencilerden, kimlik bilgilerini ortaya çıkaracak hiçbir bilgi paylaşmamalarını (örneğin ödevlerine ekledikleri dosyalara adlarını eklememelerini) isteyebilirsiniz.

Not Verme Seçenekleri bölümündeki Ödev Oluştur sayfasında Anonim Not Vermeyi Etkinleştir onay kutucuğunu tıklatın. Daha sonra otomatik olarak öğrencilerin anonimlik durumunu kaldırmak istediğinizde seçin:

 1. Belirli bir tarihte: Anonim not vermeyi devre dışı bırakmak istediğiniz tarihi girin. Sistem otomatik olarak bu son tarihten önce anonimlik durumunu kaldırmaya başlar.
 2. Tüm gönderimlere not verildikten sonra: Bir son tarih girin. Öğrenciler denemeleri gönderdikten, son tarih geçtikten ve denemelere puan vermenizden sonra, öğrenci anonimlik durumu devre dışı bırakılır.

Manuel olarak anonim not vermeyi istediğiniz zaman devre dışı bırakmak için Anonim Not Vermeyi Etkinleştir onay kutucuğunu temizleyin. Öğrenci bir deneme gönderinceye kadar anonim not vermeyi açabilir ve kapatabilirsiniz. İlk gönderimden sonra, yalnızca açabilirsiniz. Denemelerin bazılarına anonim olarak not verdikten sonra anonim ayarını kapatırsanız açık adlarla not verilen öğeler "Anonim Olarak Not Verildi" şeklinde izlenmeyecektir.


Anonim not verme bildirimleri

Not verilmeye hazır olan ödevler anonim bir şekilde gönderildiklerinde bildirim alırsınız. Şu alanlarda uyarı oluşur:

 • Not Verme Gerekiyor sayfası (kullanıcı anonimliği listede korunur)
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Uyarılar modülleri
 • Bireysel e-posta bildirimleri
 • SMS, ses ve günlük e-posta özet bildirimleri

Anonim gönderimlere erişme

Tanıdık gelmiyor mu? Anonim gönderimlere erişme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Anonim not verme için ayarladığınız ödev gönderimlerine, Not Merkezi'nden veya Not Verme Gerekiyor sayfasından erişebilirsiniz.

 1. Not Merkezi: Ödevin son tarihi geçtikten veya tüm denemeler gönderildikten sonra, ödev sütununa gidin ve Denemelere Not Ver'i seçin.
 2. Not Verme Gerekiyor sayfası: Yalnızca not vermek istediğiniz ödevi göstermek için not verme gerektiren öğeleri filtreleyin. Bir ödev menüsünden not vermeye başlamak için Tüm Kullanıcılara Not Ver seçeneğini belirleyin.

Her iki erişim seçeneği de sizi gönderimleri görüntülediğiniz ve normalde yaptığınız gibi not verdiğiniz Ödeve Puan Ver sayfasına götürür.

Öğrenciden öğrenciye gezinirken kullanıcı adlarının yerine "Anonim Öğrenci" ifadesi görünür. Ayrıca kuyrukta kaç adet puan verilebilir öğe olduğunu da görebilirsiniz. Anonim not verme devre dışı bırakıldıktan sonra notlar, Not Merkezi sütununda görünür.


Birden fazla anonim deneme

Birden fazla denemeye izin verdiğinizde, tümüne not vermeniz gerekmeyebilir. Anonim olarak not vermeyi seçtiğinizde, öğrenci adları ve denemeleri gizlenir. Not için ilk veya son denemeyi kullanmayı seçtiğinizde öğrenicilerin kaç deneme gönderdiğini görüntüleyemezsiniz. Not sütunundan not vermeye başladığınızda, öğrenci notlarının parçası olarak hangi denemelerin hesaplanacağını kolayca görebilirsiniz.

Not sütununun menüsünden Denemelere Not Ver'i tıklatın. Anonim Öğrenci'nin yanında sadece Not Verme Gerekiyor simgesi bulunan denemelere gidin.

Öğrenci notunun hesaplanmasında kullanılmayan denemeler Kullanıcının notunu etkilemez simgesiyle görünür ve bunlara not vermeniz gerekmez.

Not Verme Gerekiyor sayfasından not vermeye başlarsanız sadece ilk not vermeyi veya en son not vermeyi seçtiğiniz denemeye göre not verilmesi gereken denemeleri görürsünüz. Tüm denemeleri görüntülemeyi seçebilirsiniz. Öğrencilerin adları ve deneme durumları gizlidir.

Not Verme Gerekiyor sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi

Anonim not verme için ek denemeler

Ek Denemelere İzin Ver yalnızca, bir öğrenci ödev için izin verilen maksimum deneme sayısını zaten gönderdiyse görünür. Öğrenci maksimum sayıya her ulaştığında yeniden deneme gönderme şansı vermeye devam edebilirsiniz. Öğrencinin yeniden göndermesine izin vermek için, önceki denemelere puan vermeniz gerekmez.

Bir ödev anonim durumdaysa yine de bir öğrenciye ek deneme hakkı verebilirsiniz. Öğrencilerin adlarını görüntüleyebilirsiniz ancak gönderimlerini veya kaç deneme kaldığını görüntüleyemezsiniz. Kalan deneme hakkı varsa isteğiniz yoksayılır.

Alternatif olarak, deneme puanını not hesaplamalarında yok saymak ve maksimum deneme sayısında hesaba katmamak için Denemeyi Yoksay'ı tıklatın.


Eksik kurs ödevlerine ilişkin anımsatıcılar gönderme

Not Merkezi sütunlarından kurs ödevi eksik olan öğrencilere ve grup üyelerine anımsatıcı e-postalar gönderebilirsiniz. Öğrenciler sistem tarafından oluşturulan ve kursu, kurs ödevini ve belirlemişseniz son tarihi listeleyen bir e-posta alırlar. E-posta gönderildiğinde ekranın üstünde işlemin başarılı olduğunu belirten bir ileti alırsınız.

Anonim veya vekaleten not vermenin etkinleştirildiği ödevler için de anımsatıcılar gönderebilirsiniz. Anonimliği korumak için öğrencilerin adları ve deneme durumları gizli kalır.

Kurumunuzda Blackboard Learn'ün eski bir sürümü kullanılıyorsa bu menü seçeneğini göremezsiniz.


Anonim not verme kanıtı

Kurumlar belirli ödevlere anonim olarak puan verildiğini doğrulamak için bir yönteme gerek duyarlar.

Not verdiğiniz anda siz ve yöneticiler anonim not vermenin etkinleştirilmiş olduğunu doğrulayabilirsiniz. Anonimlik durumu devre dışı bırakıldığında bile bu doğrulama, denemenin not verme ekranında ve Not Merkezi geçmişinde görünür.

Ödevlerinin Ödevi Karşıya Yükle sayfasında anonim olarak not verilmeye ayarlı olması halinde öğrenciler bu durumla ilgili bilgilendirilir. Gönderimlerine herhangi bir tanımlama bilgisi eklememeleri istenir.

Gönderim Geçmişini İnceleme sayfasında veya Notlarım bölümünde, öğrencilerin ödevlerine anonim olarak not verildiyse öğrenciler, Anonim Olarak Not Verildi simgesini görür.


Not Merkezi'nde Anonimlik Durumu

Siz anonim olarak not verirken öğrencilerin kimlikleri görünmez:

 • Siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar, anonim olarak not verilen ödevlerin puanları, hesaplanan sütunlarda kullanılmaz.
 • Anonim olarak not verilen ödevler, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar Not Merkezi raporlarında görünmez.
 • Not Merkezi verilerini indirdiğinizde, anonim olarak not verilen ödevin sütunları seçime açık olmaz.

ULTRA: Anonim not vermeyi etkinleştirme

Tanıdık gelmiyor mu? "Orijinal" yardımın anonim not verme ile ilgili bölümüne geçin.

Dahili soru türleri içermeyen ödevler ve testler için anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Anonim olarak not verilen ödevlere ve testlere sadece metin ve dosya ekleyebilirsiniz.

Öğrenci adları, siz not verirken görünmez ve sadece tüm notlar gönderildikten sonra görüntülenir. Öğrencilerin istisnalarıyla ilgili herhangi bir simge görüntülenmez.

Öğrenciler bir ödevi veya testi açtıktan ya da denemelerini gönderdikten sonra öğrenci adlarını gizleyemez veya gösteremezsiniz.

Anonim not vermeyle uyumlu ayarlar

Anonim şekilde not verirken aşağıdaki ayarlar ve özellikler kullanılabilir:

 • Son tarih: Son tarih geçtiğinde, anonim not verme işlevi etkin kalır.
 • Birden fazla deneme
 • Paralel not verme
 • Zaman sınırı ekleme
 • Dereceli puanlama anahtarı ekleme
 • Hedeflerle hizalama
 • SafeAssign: Anonim not verme işlevi etkinken sonuçlar gizlenir. Siz notları gönderdikten sonra adlar görünür ve SafeAssign sonuçları ile Originality Report'ları görüntüleyebilirsiniz.

Anonim not vermeyle uyumlu olmayan ayarlar

Anonim şekilde not verirken aşağıdaki ayarlar ve özellikler kullanılamaz:

 • Sınıf sohbetlerine izin verme
 • Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama
 • Gruplara atama
 • Soru ekleme ve yeniden kullanma

Ödev oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Soru içeren ödev oluşturursanız anonim not vermeyi etkinleştiremezsiniz. Öğrenci adlarını gizlemişseniz bir soru türü seçtiğinizde anonim not vermeyi devre dışı bırakmak isteyip istemediğiniz sorulur. Devam'ı seçerseniz soru alanı açılır ve anonim not verme devre dışı bırakılır.

Öğrenci görünümü

Öğrenciler değerlendirmeyi açtığında şu ileti görünür:

Bu değerlendirmeye anonim olarak not verilecektir. Adınız gibi kişisel bilgileri eklemeyin.


ULTRA: Anonim gönderimlere erişme

Tanıdık gelmiyor mu? "Orijinal" yardımın anonim gönderimlere erişme ile ilgili bölümüne geçin.

Not Defteri sayfasında, not vermeye başlamak için ödev başlığını seçin. Testler için aynı iş akışını izleyin.

Gönderimler sayfasında, anonim not vermenin devam ettiğini belirten bir ileti görünür.

Gönderimler listesi sadece gönderim yapmış öğrencilerin listesini içerir. Tüm öğrenci bilgileri gizlenir. Öğrenci resimlerinin yerine genel bir silüet konur. Gönderim yapmış olan öğrencilere “Anonim Öğrenci” adı ile birlikte bir de numara atanır; örneğin, Anonim Öğrenci 244260. Gönderimler, gönderim tarihine göre değil, rastgele sıralanır.

Sayfanın üst tarafında, gönderim sayısı/olası toplam sayı görünür. Siz notları gönderene kadar öğrenci adları gösterilmez. Ayrıca kaç gönderime not verdiğinizi Gönderilecek başlığında görebilirsiniz.

Tablo görünümü

Tablo görünümünde, kaç gönderime not verdiğiniz, sütun başlığında belirtilir. Her öğrencinin hücresinde Anonim ifadesi görünür. Hangi öğrencilerin gönderim yaptığı anlaşılmaz. Bir hücrenin üzerine geldiğinizde şu ileti görünür: Anonimliği kapatmak ve tüm notları göndermek için not vermeyi bitirin.


ULTRA: Anonim gönderimlere not verme

Bir gönderimi seçtiğinizde, Anonim Öğrenci ifadesi ve numara görünür. Dereceli puanlama anahtarına erişebilir, öğrenci dosyalarını açabilir, satır içi olarak açıklama ekleyebilir, not verebilir ve geri bildirimde bulunabilirsiniz.

Ödevlere not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Notu gönderimler sayfasından gönderemezsiniz. Sayfanın üst tarafındaki diğer gönderimlere gidebilirsiniz.

Gönderimler sayfasında, not verilen bir gönderiminin durumu için Not verilecek öğe yok ifadesini görürsünüz. Siz tüm notları gönderene kadar hiçbir not görünmez.

Tüm notları gönderme

Not vermeyi bitirdiğinizde sayfanın üstündeki başlıktan Tüm Notları Gönder bağlantısını seçin.

Tüm Notları Gönder, sadece o yetkiye sahip roller tarafından görülebilir. Örneğin, Not Veren, tüm notları gönderemez ve anonim not vermeyi devre dışı bırakamaz.

Not verilecek denemeler varsa veya bazı öğrencilerin gönderilmemiş denemeleri varsa onay bildirimi alırsınız. Tüm notları gönderirseniz anonim not verme devre dışı bırakılır ve öğrenci adları gösterilir. Bu eylem geri alınamaz. Daha sonra, gönderilen notları güncelleştirebilir ve geç gönderimlere not verebilirsiniz.

Kursun Not Defteri sayfasında, not verme sürecinizi görebilirsiniz. Ayrıca not verme işlemi tamamlanmadan veya tüm gönderimler yapılmadan tüm notları göndermeye çalıştığınız takdirde uyarı alırsınız. Ayrıca adınızın göründüğü listenin genel Notlar bölümünde Notları Gönder'i seçtiğiniz takdirde uyarı alırsınız.

Tüm notları gönderdikten sonra öğrenci adları ve profil resimleri görünür. Verdiğiniz tüm notlar gönderilir. Tamamlandı simgesi, o öğrenci için bekleyen not verme görevinizin olmadığını belirtir.

Bu aşamada, tüm notları gönderdiğinizde değerlendirmeye anonim olarak not verildiğini belirten herhangi bir etiket veya simge görünmez.

Geç gönderimler

Son tarih geçtiğinde anonim not verme devre dışı bırakılmaz. Geç gönderimler etiketlenir.

Denemeyi silme

Denemeyi, örneğin öğrenci kimlik bilgisi eklediyse silebilirsiniz. Gönderim sayfasındaki menüyü açın ve Sil'i seçin. Deneme ile not silinir ve öğrenci tekrar gönderim yapabilir.

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler, kendi Notlar sayfalarından notların anonim olarak verildiğini anlamaz. Not vermiş olsanız bile öğrenciler, siz tüm notları gönderene kadar Not sütununda Not verilmedi ifadesini görür.


ULTRA: Birden fazla anonim deneme

Anonim not vermeyi etkinleştirdiğinizde, öğrencilerin ödev için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz. Her denemede öğrenci adları gizli tutulur. Not defterinde, her öğrencinin kaç deneme gönderdiğini ve kaç denemeye not vermeniz gerektiğini görebilirsiniz.

Bir öğrencinin tüm denemelerine not vermeyi bitirdiğinizde öğrencinin satırında Not verilecek öğe yok ifadesini görürsünüz.

Bazı öğrenciler tüm denemelerini göndermediği halde Tüm Notları Gönder'i seçerseniz uyarı alırsınız. Bekleyen denemeler varken tüm notları gönderirseniz anonim not verme devre dışı bırakılır.

Birden fazla denemeye ilişkin öğrenci görünümü

Öğrenciler, denemelerini görüntülediklerinde not kutucuğunda Not verilmedi ifadesini görür. Tüm notları gönderdiğinizde tüm denemelerin notlarını görürler.


ULTRA: Not defterinde anonimlik durumu

Siz anonim olarak not verirken öğrencilerin kimlikleri görünmez:

 • Anonim olarak not verilen değerlendirmenin puanları, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar, hesaplanan sütunlarda kullanılmaz.
 • Anonim olarak not verilen değerlendirmeler, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar öğrenci etkinlik raporlarında görünmez.
 • Not defteri verilerini indirdiğinizde, anonim olarak not verilen ödevin sütunları seçime açık olmaz.

ULTRA: Kurs dönüştürme ve anonim not verme

Orijinal kursunuzu Ultra kursuna dönüştürdüğünüzde, soru içermeyen mevcut değerlendirmeler için anonim not ayarı korunur. Dönüştürme sırasında değerlendirme notları kaldırılır.

Kurslarınızı dönüştürme ile ilgili daha fazla bilgi