Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Ödevler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Grup çalışması atamadan önce

Öğrencilerin grup etkinliklerini tatsız bir iş olarak görmesini istemezsiniz. Grup çalışması öğrenme hedeflerinizi geliştirmiyor ve bir değer katmıyorsa alternatif öğretme tekniklerini değerlendirin. Grup çalışmasını sadece öğrencilerin tek başlarına iyi yapamayacağı ve amaçlanan sürede bitiremeyeceği projeler için kullanmalısınız.

Araştırmalar, öğrencilerin kendilerine güvenen birileri olduğunda daha çok çalıştığını göstermektedir. Bu birbirine bağımlılığı teşvik etmek için, öğrencilerin hedefe ulaşmak için işi bölüşmesini, birbirinin fikirlerini sorgulamasını ve ihtilaf etmesini ve geri bildirimi ve özendirmeyi paylaşmasını gerektiren grup ödevleri oluşturun.

Kursunuza grup çalışmasını dahil etmeden önce aşağıdaki sorular hakkında düşünün:

 • Grup çalışma kursumun amaçlarını geliştirecek mi?
 • Öğrencilerimin başarılı olmasına yardımcı olmak için hangi giriş materyallerini ya da grup kaynaklarını sağlayabilirim?
 • Gruplar nasıl şekillendirilecek?
 • Öğrenciler grupların planlanmasına katkı sağlayacak mı?
 • Öğrencileri nasıl değerlendireceğim? Gruptaki öğrencilerin birey olarak sahip olduğu sorumlulukları nasıl sürdüreceğim? Gruba, bana teslim etmeleri gereken görev verecek miyim?
 • Grup çalışmasında ortaya çıkacak endişeleri ve sorunları nasıl ele alacağım?

Kaynak: 1"44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Web. 3 Oca. 2014.

Grup ödevleri oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevleri oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Öğrencilerin işbirliği yaptıklarından ve etkileşimde bulunduklarından emin olmak için, etkileşimli çevrim içi ortamı teşvik etmek için gruplar aracını ve grup ödevlerini kullanabilirsiniz.

Grup oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Bir grup ödevi oluşturabilir ve kursunuz içinde bir veya daha fazla gruba yayınlayabilirsiniz. Her grup bir işbirliğine dayalı ödev gönderir ve tüm üyeler aynı notu alır. Tek bir ödev oluşturabilir ve onu tüm gruplara atayabilirsiniz veya birçok benzersiz ödev oluşturabilir ve onları tek tek gruplara atayabilirsiniz. Yalnızca sizin ve bir gruptaki üyelerin ödevlere erişme hakkı vardır.

Başlamadan önce

 • Kurs grubu için grup ödevleri oluşturmadan önce kurs grubunun var olması gerekir.
 • Öğrenciler aynı ödevi alan birden fazla gruba kaydolduysa, bu ödev için birden fazla deneme gönderebilirler. Bu öğrencilere ödev için genel not vermeniz gerekebilir.
 • Grup ödevinin gönderildiği zamanda kayıtlı olmayan öğrencilerin o gönderime erişimleri olmaz. Bu öğrenciler yalnızca gönderimin oluştuğunu görür.
 • Gruptan çıkardığınız öğrenciler grup ödevlerini göremez. Gönderimlerine Notlarım'dan erişebilir.
 • Oluşturma ve son tarih arasında ödevi düzenlerseniz, tüm grup zaten sürmekte olan işleri kaybedebilir.
 • Öğrencilerin bir denemeye başlamasından sonrası ile gönderim arasındaki süreçte ödevden bir grubu silerseniz bu gruptaki öğrenciler ödeve erişimlerini ve çalışmalarını kaybeder.

Bir grup ödevi oluşturmak için, öğrencilerin bireysel olarak yapacakları ödevleri oluştururken kullandığınız yöntemin aynısını izlersiniz. Grup ödevi oluşturduğunuzda, bir not defteri öğesi de otomatik olarak oluşturulur. İçerik alanları, öğrenim modülleri, ders planları ve klasörlerde grup ödevleri oluşturabilirsiniz. Grup ödevleri, ödevi oluşturduğunuz kurs alanında ve grup ana sayfasında görüntülenir.

Ödev Oluştur sayfasında, bir ödevi gruplara vermek için Gönderim Ayrıntıları bölümünü genişletin.

 1. Grup Gönderimi'ni Seçin.
 2. Seçilecek Öğeler kutusunda, bu ödevi alacak grubu veya grupları seçin. Seçimi Seçilen Öğeler kutusuna taşımak için sağı gösteren oku tıklayın. Bir Windows bilgisayarında çoklu grupları bir defada seçmek için Shift tuşuna basılı tutun ve grupların her birini seçin. Grupları sırasız olarak seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve tek tek grupları tıklatın. Mac için, Ctrl tuşu yerine Command tuşuna basın. Tüm grupları dahil etmek isterseniz Tümünü Seç işlevini kullanın.
 3. Deneme sayısını seçin. Bir grup ödevinde birden fazla denemeye izin verebilirsiniz.

ULTRA: Grup ödevleri hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevleri ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

İşbirliğine dayalı öğrenme geleneksel eğitime göre birçok avantaj sunar. Araştırmalar ekip olarak çalışan öğrencilerin pozitif yaklaşımlar geliştirdiğini, sorunları daha etkili şekilde çözdüğünü ve daha yüksek seviyede başarı hissi yaşadığını göstermektedir.

Bir grup ödevi oluşturmak için öğrencilerin bireysel olarak yapacakları ödevleri oluştururken kullandığınız yöntemin hemen hemen aynısını izlersiniz. Not defteri öğeleri otomatik olarak oluşturulur.

İstisnalara sahip öğrenciler bir gruptaysa o gruptaki tüm öğrenciler o öğe için istisnayı devralır. Örneğin, bir grup ödevi oluşturursunuz ve grup üyelerinden birinin son tarih istisnası vardır. O grup çalışmasını son tarihten sonra gönderirse çalışma "geç" olarak işaretlenmez.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

Belirli bir grup ödevi veya grup testi için bir gruba sadece genişletilmiş erişim için özel durum atayabilirsiniz. Şu anda grup değerlendirmeleri için birden fazla denemeye izin verilmemektedir.

Grup özel durumları hakkında daha fazla bilgi

Kursunuzda Collaborate Ultra kullanılabiliyorsa ve ödev için sohbeti etkinleştirmişseniz öğrenciler diğer grup üyeleriyle sanal toplantılar da yapabilir.

Kursunuzda Collaborate Ultra'yı kullanma hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Grup ödevi oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Yeni Ödev sayfasında, Ayarlar simgesini seçerek Ödev Ayarları panelini açın. Bir son tarih belirtin ve grup ödevine uygulamak istediğiniz ayarları seçin:

Şu anda birden fazla denemenin yapılabildiği veya süre sınırı olan ya da öğrenci adları gizli olan bir grup ödevi oluşturamazsınız. Ayrıca soru ekleyemez, anonim olarak not veremez veya paralel not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

Gruplara ata'yı seçin.

Grup oluşturma

Gruplar sayfasında, Atanmamış öğrenciler bölümünde öğrencilerinizin bir kısmının listesi görünür. Tüm listeyi görüntülemek için Tümünü Göster'i seçin. Ödevi verecek birden fazla grup oluşturabilirsiniz. Ayrıca öğrenci listesinin altındaki artı işaretini seçerek özel bir grup oluşturabilir ve öğrenci ekleyebilirsiniz.

Eğitim asistanlarınız grup kayıtlarını oluşturabilir ve yönetebilir. Not verenleriniz sadece grup ödevlerine not verebilir.

Bir gruba atanmamış öğrenciler, grup ödevine Kurs İçeriği sayfalarında görünmediğinden erişemez. Öğrencilerinizden bir gruba kendilerini kaydetmelerini isterseniz bir gruba katılana kadar ödeve erişemezler.

Öğrencilerinizi gruplara aşağıdaki yöntemlere göre atayabilirsiniz.

Özel gruplar

İstediğiniz sayıda grup oluşturabilirsiniz ve her grupta istediğiniz sayıda öğrenci olabilir. Ayrıca bir ödev için kaç grup olmasını istediğinize bağlı olarak yeni gruplar oluşturabilir veya istediğiniz grupları kaldırabilirsiniz.

 1. Öğrencileri gruplandır menüsünden Özel'i seçin.
 2. Öğrencileri aynı anda seçmek için her birinin adını seçin. Seçimi kaldırmak için bir öğrencinin adını tekrar seçin.
 3. Öğrencileri seçtikten sonra içlerinden birinin adının yanındaki menüyü açın ve Yeni bir grup oluştur'u seçin.
 4. Varsayılan adlandırmayı değiştirmek istiyorsanız grubun adını düzenleyin.
 5. İsteğe bağlı bir açıklama ekleyin.

Başka bir grup eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. 2-4 arası adımları da tekrarlayabilirsiniz.

Ayrıca birden fazla öğrenciyi menüde listelenen bir gruba taşıyabilirsiniz. Ödev gönderimi yapılmış bir gruba öğrenci taşıyamazsınız.

Rastgele atama

Seçmek istediğiniz sayıda gruba öğrenciler rastgele biçimde atanır.

 1. Öğrencileri gruplandır menüsünden Rasgele Atama'yı seçin.
 2. Grup sayısı menüsünden kaç grup oluşturacağınızı seçin. Seçmek istediğiniz sayıda gruba öğrenciler eşit biçimde atanır. Geçerli grup kümesindeki tüm öğrencileri kaldırmak için sayfanın üstündeki Tümünün Atamasını Kaldır'ı seçin. Gruplandırılmış öğrencileri farklı gruplara taşırsanız siz kaydetmeden önce ayar Özel seçeneğine ayarlanır.
 3. Varsayılan adlandırmayı değiştirmek istiyorsanız her grubun adını düzenleyin.
 4. İsteğe bağlı grup açıklamaları ekleyin.

Sistemin oluşturduğu gruplara ek olarak grup oluşturmak istediğiniz her yerde artı işaretini seçin.

Kendi kendine kaydolma

Grup atamasını tamamlamak üzere öğrencilerinizden gruplara kendilerini kaydetmelerini isteyebilirsiniz. Sadece öğrenciler katılabilir.

Öğrenciler Kurs İçeriği sayfasında atanacakları grubu ve bir kayıt bağlantısı görür. Bir kayıt dönemi de ekleyebilirsiniz. Kayıt için son tarih yaklaştığında durum öğrencilere bildirilir. Kayıt dönemi bittiğinde öğrenciler artık gruplara katılamaz ve sizden kendilerini eklemenizi istemeleri gerekir. Ayrıca kaydolmamış öğrencileri seçtiğiniz gruplara da ekleyebilirsiniz.

Grup ödevlerini ileri bir tarihte yayınlamak isterseniz öğrenciler içeriğe erişemez ancak bir gruba katılabilirler.

Ödev göndermiş gruplara üyelik ekleyemez veya mevcut üyelikleri değiştiremezsiniz.

Gruplar sayfasında istediğiniz sayıda grup oluşturabilirsiniz ve her grupta istediğiniz sayıda öğrenci olabilir. Ayrıca bir ödev için kaç grup olmasını istediğinize bağlı olarak yeni gruplar oluşturabilir veya istediğiniz grupları kaldırabilirsiniz. En az iki tane kendi kendine kaydolma grubu oluşturmanız gerekir.

Atanmamış öğrenciler bölümünde öğrencilerinizin bir kısmının listesi görünür. Tüm listeyi görüntülemek için Tümünü Göster'i seçin.

 1. Öğrencileri gruplandır menüsünden Kendi kendine kaydolma'yı seçin.
 2. Grup sayısı menüsünden kaç grup oluşturacağınızı seçin.
 3. İsteğe bağlı olarak, kayıt başlangıç ve bitiş tarihi ekleyin. Kayıt bölümünü daraltmak için Gelişmiş seçenekler'in yanındaki oku seçin.
 4. İsteğe bağlı olarak, grup başına maksimum üye sayısını değiştirin veya temizleyin. Varsayılan olarak görünen sayı Grup sayısı menüsünde belirtilen seçenekteki büyük olan sayıdır. İsteğe bağlı maksimum değer 2 veya daha büyük olmalıdır. Bir grup için bu sayıyı geçersiz kılabilirsiniz. Örneğin, grup henüz ödev göndermemişse yeni kaydolan bir öğrenciyi ekleyebilirsiniz. Grup başına sınırsız sayıda üye eklenmesine izin vermek için boş bırakın. Öğrenciler grup seçimlerini yaparken izin verilen maksimum sayıyı görürler. Grup için sınırsız üye sayısına izin verirseniz öğrenciler sınıflarındaki toplam öğrenci sayısını görürler. Örneğin, dört okul gezisi düzenlediyseniz tüm öğrencilerin tüm gruplara katılmasına izin verebilirsiniz.
 5. Öğrencilerin gruba katılmış olanları görmesini istemiyorsanız Kayıtlı üyeleri gizle onay kutusunu seçin.
 6. Varsayılan adlandırmayı değiştirmek istiyorsanız her grubun adını düzenleyin.
 7. İsteğe bağlı grup açıklamaları ekleyin. Her grup farklı bir konu üzerinde çalışıyor veya belirli bir saatte ya da yerde buluşuyorsa öğrencilerin grup seçmesine yardımcı olmak için bu bilgileri de ekleyin.
 8. Yönetim seçeneklerine erişmek için bir grubun yanındaki menüyü açın.
 9. Başka bir grup eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin.

Öğrenciler gruplara katılmaya başladıktan sonra yaptığınız değişikliklere dikkat edin. Başlığı olan dört grup oluşturup ardından menüyü kullanarak grup sayısını altıya çıkarırsanız önceki gruplarınız kaldırılır. Altı yeni grup oluşturulur ve öğrencilerin kaydı silinir. Ancak grupları ve kaydı kaldırmadan kayıt tarihlerini değiştirebilirsiniz.

Not defterinde kendi kendine kayıt grupları

Kendi kendine kayıt grupları oluşturduktan sonra, her grup not defterindeki Gönderimler sayfasında bir soru işareti simgesi ile görünür. Öğrenciler gruplara katıldıktan sonra, listeyi göstermek veya gizlemek için üyeler bağlantısını seçin.

Grupları yeniden kullanma

Önceki bir ödevin veya tartışmanın gruplarını tekrar kullanmak mı istiyorsunuz? Söz konusu grupları yeni ödevde kullanmak için ödevin adını seçin.

Şu anda, oluşturduğunuz kurs grupları seçilebilecek gruplar olarak görünmemektedir.

 1. Öğrencileri gruplandır menüsünde, Grubu tekrar kullan bölümünden bir başlık seçin.
 2. Aynı öğrenciler yeni ödevinize eklenir. Gerektiğinde öğrencileri gruplar arasında taşıyabilirsiniz. Değişiklikler, kopyaladığınız orijinal grubu etkilemez.
 3. Bireysel grup adlarını gerektiği gibi düzenleyin.
 4. İsteğe bağlı grup açıklamaları ekleyin.

Kursunuza eklenen yeni öğrencileri yeni gruplarınıza eklemeniz gerekebilir.

Gruplara kendi kendine kayıt olma konusunun öğrenci görünümü hakkında bilgi edinin (bu konuya dönmek için tarayıcınızın geri işlevini kullanın)


ULTRA: Bireysel grupları yönetme

Bir grup ödevi oluşturduktan sonra tek tek gruplar ekleyebilir veya silebilir ve öğrenci üyeliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca grup adlarını düzenleyebilir, grup açıklamaları ekleyip bunları düzenleyebilir ve işbirliğini başlatmak için gruplarınıza iletiler gönderebilirsiniz.

Ödev göndermiş gruplara üyelik ekleyemez veya mevcut üyelikleri değiştiremezsiniz.

Grup ekleme ve silme

Grup eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin.

Bir gruba artık ihtiyacınız kalmadıysa grubun menüsünü açarak Grubu sil'i seçin. Söz konusu gruptaki öğrencilerin atamaları otomatik olarak kaldırılır ve sayfanın üstünde görünürler. Bu öğrencileri yeni gruplara el ile atayabilirsiniz. Veya sadece atamasını kaldırdığınız öğrencileri değil tüm öğrencileri seçtiğiniz sayıda gruba rasgele olarak atayabilirsiniz. Ödev göndermiş grupları silemezsiniz.

Öğrenci üyeliklerini yönetme

Gruplar henüz çalışma göndermemişse gruplar arasında öğrenci taşıyabilir ve kursunuza yeni öğrenciler ekleyebilirsiniz. Yeni üyeler, grubun o ana kadar kaydettiği çalışmalara erişebilir. Yeni grup üyeleri ayrıca çalışmayı grup adına gönderebilir.

Bir öğrenci adının yanındaki menüyü açarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

 • Öğrenciyi üye yaparak yeni bir grup başlatın.
 • Öğrenciyi gruptan çıkarmak için Atamasını Kaldır'ı seçin. Atanmamış öğrenciler sayfanın en üstünde görüntülenir. Anımsatıcı: Bir gruba atanmamış öğrenciler, grup ödevine Kurs İçeriği sayfalarında görünmediğinden erişemez.
 • Öğrenciyi varolan farklı bir gruba atayın. Menüden grubun adını seçin. Kendi kendine kaydolma gruplarında, grup limiti aşılsa bile seçili öğrencileri diğer gruplara taşıyabilirsiniz.

Ayrıca birden fazla öğrenciyi farklı bir gruba tek bir işlemle taşıyabilir, onlar için yeni bir grup oluşturabilir veya gruptan atamalarını kaldırabilirsiniz.

Tüm gruplardaki öğrencilerin tümünü kaldırmak için sayfanın üstündeki Tümünün Atamasını Kaldır'ı seçin. Gruplar denemelerini gönderdikten sonra Tümünün Atamasını Kaldır düğmesi kaybolur.

Kendi kendine kaydolma gruplarının sayısını değiştirirseniz yeni gruplar oluşturulur ve tüm üyelerin ataması kaldırılır. Daha önce kaydolmuş olan öğrencilere tekrar kaydolmaları gerektiği bildirilmez.


ULTRA: Grup atamaları Kurs İçeriği sayfasında görünür

Kaç grup atadığınızı görebilir ve üyeleri görüntülemek için bağlantıyı açabilirsiniz. Grup sohbetlerini etkinleştirdiyseniz yeni etkinlik için bir etkinlik simgesi görünür.


ULTRA: Not vermeye hazır mısınız?

Her grup için tek bir not atayabilir veya öğrencilere notlarını bireysel katkılarına göre verebilirsiniz.

Grup ödevine not verme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Öğrenci iş akışı

Öğrenciler Kurs İçeriği sayfasında grup ödeviyle birlikte grup adlarını görebilirler. Grup ödevine eriştiklerinde gruplarının üyelerini de görebilirler. Her grup üyesi, grup ödevinde kaydedilen taslağı düzenleyip güncelleştirebilir.

Bir gruba atanmamış öğrenciler, grup ödevine Kurs İçeriği sayfalarında görünmediğinden erişemez.

Bir grup ödevi başlığının altında Katılmak için kendinizi kaydedin ifadesi görünürse öğrenciler bir grup seçmek için ilgili bağlantıyı kullanırlar. Bir kayıt dönemi eklediyseniz öğrenciler bunu görebilirler. Öğrencilerin son tarihten önce bir gruba katılması gerekir. Öğrenciler bir gruba katılmadıysa kayıt son tarihi yaklaştığında kendilerine bildirilir.

Grup ödevi gönderimi

Bazı öğrenciler bir grup ödevini açmak istemeyebilir. Öğrenciler grup ödevini açtıkları takdirde göndermek zorunda kalacaklarını düşünebilir. Öğrencilere, Değerlendirmeyi görüntüle'yi seçtiklerinde sadece ödevi görüntüleyebileceklerini veya eklemeler yapabileceklerini söyleyebilirsiniz.

Grup üyeleri grup ödevine eklemeler yapabilir, taslak olarak kaydedebilir ve diğer üyelerin de test üzerinde çalışmasına izin verebilir. Bir grup üyesi ödevi görüntüledikten veya eklemeler yaptıktan sonra panelden Kaydet ve Kapat'ı seçer. Grup adına yaptığı çalışma kaydedilir ancak gönderilmez. Daha sonra başka bir grup üyesi ödev üzerinde çalışmaya devam edebilir. Gruptaki herkes çalışmaların en son sürümünü takip edebilir.

Çalışma bittiğinde gruptan sadece tek bir öğrencinin ödevi grup adına göndermesi gerekir.

Öğrenci iş akışı ile ilgili daha fazla bilgi