Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Ödevler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Grup çalışması atamadan önce

Öğrencilerin grup etkinliklerini tatsız bir iş olarak görmesini istemezsiniz. Grup çalışması öğrenme hedeflerinizi geliştirmiyor ve bir değer katmıyorsa alternatif öğretme tekniklerini değerlendirin. Grup çalışmasını sadece öğrencilerin tek başlarına iyi yapamayacağı ve amaçlanan sürede bitiremeyeceği projeler için kullanmalısınız.

Araştırmalar, öğrencilerin kendilerine güvenen birileri olduğunda daha çok çalıştığını göstermektedir. Bu birbirine bağımlılığı teşvik etmek için, öğrencilerin hedefe ulaşmak için işi bölüşmesini, birbirinin fikirlerini sorgulamasını ve ihtilaf etmesini ve geri bildirimi ve özendirmeyi paylaşmasını gerektiren grup ödevleri oluşturun.

Kursunuza grup çalışmasını dahil etmeden önce aşağıdaki sorular hakkında düşünün:

 • Grup çalışma kursumun amaçlarını geliştirecek mi?
 • Öğrencilerimin başarılı olmasına yardımcı olmak için hangi giriş materyallerini ya da grup kaynaklarını sağlayabilirim?
 • Gruplar nasıl şekillendirilecek?
 • Öğrenciler grupların planlanmasına katkı sağlayacak mı?
 • Öğrencileri nasıl değerlendireceğim? Gruptaki öğrencilerin birey olarak sahip olduğu sorumlulukları nasıl sürdüreceğim? Gruba, bana teslim etmeleri gereken görev verecek miyim?
 • Grup çalışmasında ortaya çıkacak endişeleri ve sorunları nasıl ele alacağım?

Kaynak: 1"44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Web. 3 Oca. 2014.

Grup ödevleri oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevleri oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Öğrencilerin işbirliği yaptıklarından ve etkileşimde bulunduklarından emin olmak için, etkileşimli çevrim içi ortamı teşvik etmek için gruplar aracını ve grup ödevlerini kullanabilirsiniz.

Grup oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Bir grup ödevi oluşturabilir ve kursunuz içinde bir veya daha fazla gruba yayınlayabilirsiniz. Her grup bir işbirliğine dayalı ödev gönderir ve tüm üyeler aynı notu alır. Tek bir ödev oluşturabilir ve onu tüm gruplara atayabilirsiniz veya birçok benzersiz ödev oluşturabilir ve onları tek tek gruplara atayabilirsiniz. Yalnızca sizin ve bir gruptaki üyelerin ödevlere erişme hakkı vardır.

Başlamadan önce

 • Kurs grubu için grup ödevleri oluşturmadan önce kurs grubunun var olması gerekir.
 • Öğrenciler aynı ödevi alan birden fazla gruba kaydolduysa, bu ödev için birden fazla deneme gönderebilirler. Bu öğrencilere ödev için genel not vermeniz gerekebilir.
 • Grup ödevinin gönderildiği zamanda kayıtlı olmayan öğrencilerin o gönderime erişimleri olmaz. Bu öğrenciler yalnızca gönderimin oluştuğunu görür.
 • Gruptan çıkardığınız öğrenciler grup ödevlerini göremez. Gönderimlerine Notlarım'dan erişebilir.
 • Oluşturma ve son tarih arasında ödevi düzenlerseniz, tüm grup zaten sürmekte olan işleri kaybedebilir.
 • Öğrencilerin bir denemeye başlamasından sonrası ile gönderim arasındaki süreçte ödevden bir grubu silerseniz bu gruptaki öğrenciler ödeve erişimlerini ve çalışmalarını kaybeder.

Bir grup ödevi oluşturmak için, öğrencilerin bireysel olarak yapacakları ödevleri oluştururken kullandığınız yöntemin aynısını izlersiniz. Grup ödevi oluşturduğunuzda, bir not defteri öğesi de otomatik olarak oluşturulur. İçerik alanları, öğrenim modülleri, ders planları ve klasörlerde grup ödevleri oluşturabilirsiniz. Grup ödevleri, ödevi oluşturduğunuz kurs alanında ve grup ana sayfasında görüntülenir.

Ödev Oluştur sayfasında, bir ödevi gruplara vermek için Gönderim Ayrıntıları bölümünü genişletin.

 1. Grup Gönderimi'ni Seçin.
 2. Seçilecek Öğeler kutusunda, bu ödevi alacak grubu veya grupları seçin. Seçimi Seçilen Öğeler kutusuna taşımak için sağı gösteren oku tıklayın. Bir Windows bilgisayarında çoklu grupları bir defada seçmek için Shift tuşuna basılı tutun ve grupların her birini seçin. Grupları sırasız olarak seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve tek tek grupları tıklatın. Mac için, Ctrl tuşu yerine Command tuşuna basın. Tüm grupları dahil etmek isterseniz Tümünü Seç işlevini kullanın.
 3. Deneme sayısını seçin. Bir grup ödevinde birden fazla denemeye izin verebilirsiniz.

ULTRA: Grup ödevleri hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevleri ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

İşbirliğine dayalı öğrenme geleneksel eğitime göre birçok avantaj sunar. Araştırmalar ekip olarak çalışan öğrencilerin pozitif yaklaşımlar geliştirdiğini, sorunları daha etkili şekilde çözdüğünü ve daha yüksek seviyede başarı hissi yaşadığını göstermektedir.

Bir grup ödevi oluşturmak için öğrencilerin bireysel olarak yapacakları ödevleri oluştururken kullandığınız yöntemin hemen hemen aynısını izlersiniz. Not defteri öğeleri otomatik olarak oluşturulur.

İstisnalara sahip öğrenciler bir gruptaysa o gruptaki tüm öğrenciler o öğe için istisnayı devralır. Örneğin, bir grup ödevi oluşturursunuz ve grup üyelerinden birinin son tarih istisnası vardır. O grup çalışmasını son tarihten sonra gönderirse çalışma "geç" olarak işaretlenmez.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

Belirli bir grup ödevi veya grup testi için bir gruba sadece genişletilmiş erişim için özel durum atayabilirsiniz. Şu anda grup değerlendirmeleri için birden fazla denemeye izin verilmemektedir.

Grup özel durumları hakkında daha fazla bilgi

Kursunuzda Collaborate Ultra kullanılabiliyorsa ve ödev için sohbeti etkinleştirmişseniz öğrenciler diğer grup üyeleriyle sanal toplantılar da yapabilir.

Kursunuzda Collaborate Ultra'yı kullanma hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Grup ödevi oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Grup ödevleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Yeni Ödev sayfasında, Ayarlar simgesini seçerek Ödev Ayarları panelini açın. Bir son tarih belirtin ve grup ödevine uygulamak istediğiniz ayarları seçin:

Gruplara ata'yı seçin.

Gruplar ata sayfasında, Atanmamış Öğrenciler bölümünde öğrencilerinizin bir kısmının listesi görünür. Tüm listeyi görüntülemek için Tümünü Göster'i seçin. Ödevi verecek birden fazla grup oluşturabilirsiniz. Ayrıca öğrenci listesinin altındaki artı işaretini seçerek özel bir grup oluşturabilir ve öğrenci ekleyebilirsiniz.

Bir gruba atanmamış öğrenciler, grup ödevine Kurs İçeriği sayfalarında görünmediğinden erişemez.

Öğrencileri manuel olarak gruplar halinde bölebilir veya grupların otomatik olarak nasıl oluşturulacağını seçebilirsiniz:

 • Rastgele Atama
 • Özel
 • Çalışma gruplarını tekrar kullanma

Rastgele Atama

Seçmek istediğiniz sayıda gruba öğrenciler rastgele biçimde atanır.

 1. Öğrencileri Gruplandır menüsünden Rasgele Ata'yı seçin.
 2. Grup Sayısı menüsünden kaç grup oluşturacağınızı seçin. Seçmek istediğiniz sayıda gruba öğrenciler eşit biçimde atanır. Geçerli grup kümesindeki tüm öğrencileri kaldırmak için sayfanın üstündeki Tümünün Atamasını Kaldır'ı seçin. Gruplandırılmış öğrencileri farklı gruplara taşırsanız siz kaydetmeden önce ayar Özel seçeneğine ayarlanır.
 3. Varsayılan adlandırmayı değiştirmek istiyorsanız her grubun adını düzenleyin.

Sistemin oluşturduğu gruplara ek olarak grup oluşturmak istediğiniz her yerde artı işaretini seçin.

Özel gruplar

İstediğiniz sayıda grup oluşturabilirsiniz ve her grupta istediğiniz sayıda öğrenci olabilir. Ayrıca bir ödev için kaç grup olmasını istediğinize bağlı olarak yeni gruplar oluşturabilir veya istediğiniz grupları kaldırabilirsiniz.

 1. Öğrencileri Gruplandır menüsünden Özel'i seçin.
 2. Öğrencileri aynı anda seçmek için her birinin adını seçin. Seçili öğrencilerin adları mor bir çerçeveyle vurgulanır. Seçimi kaldırmak için bir öğrencinin adını tekrar seçin.
 3. Öğrencileri seçtikten sonra adlarından birinin yanındaki menüye erişin ve Yeni bir grup oluştur'u seçin.
 4. Varsayılan adlandırmayı değiştirmek istiyorsanız grubun adını düzenleyin.
 5. Başka bir grup eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin.

Ayrıca birden fazla öğrenciyi menüde listelenen bir gruba taşıyabilirsiniz.

Çalışma gruplarını tekrar kullanma

Önceki bir değerlendirmedeki grupları tekrar kullanmak mı istiyorsunuz? Söz konusu grupları yeni değerlendirmede kullanmak için değerlendirmenin adını seçin.

 1. Öğrencileri Gruplandır menüsünde, Çalışma gruplarını tekrar kullan bölümünden bir başlık seçin.
 2. Aynı öğrenciler yeni ödevinize eklenir. Gerektiğinde öğrencileri gruplar arasında taşıyabilirsiniz. Değişiklikler kopyaladığınız orijinal çalışma grubunda geçerli olmaz.
 3. Bireysel grup adlarını gerektiği gibi düzenleyin.

Şu anda, oluşturduğunuz kurs grupları seçilebilecek çalışma grubu olarak görünmemektedir.


ULTRA: Bireysel grupları yönetme

Bir grup ödevi oluşturduktan sonra tek tek gruplar ekleyebilir veya silebilir ve öğrenci üyeliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca grup adlarını düzenleyebilir ve işbirliğini başlatmak için gruplarınıza ileti gönderebilirsiniz.

Çalışmalarını gönderen gruplara üyelik ekleyemez veya varolanları değiştiremezsiniz.

Grup ekleme ve silme

Grup eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin.

Bir gruba artık ihtiyacınız kalmadıysa grubun menüsüne erişerek Grubu sil'i seçin. Söz konusu gruptaki öğrencilerin atamaları otomatik olarak kaldırılır ve sayfanın üstünde görünürler. Bu öğrencileri yeni gruplara el ile atayabilirsiniz. Veya sadece atamasını kaldırdığınız öğrencileri değil tüm öğrencileri seçtiğiniz sayıda gruba rasgele olarak atayabilirsiniz.

Öğrenci üyeliklerini yönetme

Gruplar henüz çalışma göndermemişse gruplar arasında öğrenci taşıyabilir ve kursunuza yeni öğrenciler ekleyebilirsiniz. Yeni üyeler, grubun o ana kadar kaydettiği çalışmalara erişebilir. Yeni grup üyeleri ayrıca çalışmayı grup adına gönderebilir.

Bir öğrenci adının yanındaki menüye erişerek aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

 • Öğrenciyi üye yaparak yeni bir grup başlatın.
 • Öğrenciyi gruptan çıkarmak için Atamasını Kaldır'ı seçin. Atanmamış öğrenciler sayfanın en üstünde görüntülenir. Anımsatıcı: Bir gruba atanmamış öğrenciler, grup ödevine Kurs İçeriği sayfalarında görünmediğinden erişemez.
 • Öğrenciyi varolan farklı bir gruba atayın. Menüden grubun adını seçin.

Ayrıca birden fazla öğrenciyi farklı bir gruba tek bir işlemle taşıyabilir, onlar için yeni bir grup oluşturabilir veya gruptan atamalarını kaldırabilirsiniz.

Tüm gruplardaki öğrencilerin tümünü kaldırmak için sayfanın üstündeki Tümünün Atamasını Kaldır'ı seçin. Gruplar denemelerini gönderdikten sonra Tümünün Atamasını Kaldır düğmesi kaybolur.


ULTRA: Grup ödevi Kurs İçeriği sayfasında görünür

Kaç grup atadığınızı görebilir ve üyeleri görüntülemek için bağlantıyı açabilirsiniz. Öğrenciler ödevi yapmaya başladıktan sonra grupları değiştiremezsiniz. Grup tartışmalarını etkinleştirdiyseniz yeni tartışma etkinlikleri için bir etkinlik simgesi görünür.


ULTRA: Not vermeye hazır mısınız?

Her grup için tek bir not atayabilir veya öğrencilere notlarını bireysel katkılarına göre verebilirsiniz.

Grup ödevine not verme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Öğrenci iş akışı

Öğrenciler Kurs İçeriği sayfasında grup ödeviyle birlikte grup adını görebilirler. Grup ödevine eriştiklerinde grup üyelerini de görebilirler. Her grup üyesi, grup ödevinde kaydedilen taslağı düzenleyip güncelleştirebilir.

Bir gruba atanmamış öğrenciler, grup ödevine Kurs İçeriği sayfalarında görünmediğinden erişemez.

Bazı öğrenciler bir grup ödevini açmak istemeyebilir. Öğrenciler grup ödevini açtıkları takdirde göndermek zorunda kalacaklarını düşünebilir. Öğrencilere, Değerlendirmeyi görüntüle'yi seçtiklerinde sadece ödevi görüntüleyebileceklerini veya eklemeler yapabileceklerini söyleyebilirsiniz.

Grup üyeleri grup ödevine eklemeler yapabilir, taslak olarak kaydedebilir ve diğer üyelerin de test üzerinde çalışmasına izin verebilir. Bir grup üyesi ödevi görüntüledikten veya eklemeler yaptıktan sonra panelden Kaydet ve Kapat'ı seçer. Grup adına yaptığı çalışma kaydedilir ancak gönderilmez. Daha sonra başka bir grup üyesi ödev üzerinde çalışmaya devam edebilir. Gruptaki herkes çalışmaların en son sürümünü takip edebilir.

Çalışma bittiğinde gruptan sadece tek bir öğrencinin ödevi grup adına göndermesi gerekir.

Öğrenci iş akışı ile ilgili daha fazla bilgi