Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Ödevler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Diğer içeriklerle birlikte ödevler oluşturabilirsiniz.

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlere erişme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Ödevler ile, kurs çalışması oluşturabilir ve ayrı ayrı her bir öğrenci için notları ve geri bildirimi yönetebilirsiniz. İçerik alanları, öğrenim modülleri, ders planları ve klasörlerde ödevler oluşturabilirsiniz.

Ödev oluşturduğunuzda, otomatik olarak Not Merkezi sütunu oluşturulur. Not Merkezi veya Not Verme Gerekiyor sayfasından kimin çalışmalarını gönderdiğini görebilir ve not vermeye başlayabilirsiniz. Öğrenciler, Notlarım sayfalarından veya ödeve ait Gönderim Geçmişini Görüntüle sayfasından kendi notlarına erişebilir.

Ayrıca, bir grup ödevi oluşturabilir ve bunu kursunuz içinde bir veya daha fazla gruba yayınlayabilirsiniz. Her grup bir işbirliğine dayalı ödev gönderir ve tüm üyeler aynı notu alır. Tek bir ödev oluşturabilir ve onu tüm gruplara atayabilirsiniz veya birçok benzersiz ödev oluşturabilir ve onları tek tek gruplara atayabilirsiniz.

Grup ödevleri hakkında daha fazla bilgi


Ödev oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Ödev oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

İçerik alanları, öğrenim modülleri, ders planları ve klasörlerde ödevler oluşturabilirsiniz.

 1. Değerlendirmeler menüsünden Ödev seçeneğini belirledikten sonra bir ad ve talimat vererek öğrencilerin ihtiyacı olan dosyaları yayınlayın. Metinleri biçimlendirmek ve dosya eklemek için düzenleyicideki seçenekleri de kullanabilirsiniz. Ayrıca, Ödev Dosyaları bölümünden de dosyalar ekleyebilirsiniz.
 2. Bilgisayarınızdaki dosyaları karşıya yüklemek istiyorsanız Bilgisayarıma Gözat seçeneğine tıklayın. Dosya kursunuzun dosya deposunun en üstünde yer alan klasöre kaydedilecektir: Kurs Dosyaları veya İçerik Koleksiyonu. Ayrıca depodaki bir dosyayı ekleyebilirsiniz.

  -VEYA-

  Dosyaları bilgisayarınızdan Dosya Ekle alanındaki "etkin noktaya" sürükleyin. Tarayıcınız izin veriyorsa bir dosya klasörünü de sürükleyebilirsiniz. Dosyalar birer birer karşıya yüklenir. Tarayıcınız bir klasörü karşıya yükledikten sonra ödevinizi göndermenize izin vermiyorsa, kaldırmak için klasör satırında Ekleme seçeneğini seçin. Dosyaları tek tek sürükleyip yeniden gönderebilirsiniz.

  Kurumunuz Blackboard Learn'ün eski bir sürümünü kullanıyorsa dosyaları sürükleyerek karşıya yükleyemezsiniz.

  Dosya adını kullanabilir veya dosya için başka bir ad sağlayabilirsiniz.

 3. İsteğe bağlı olarak, Son Tarih seçin. Son tarihi belirli ödevler kurs takviminde otomatik olarak gösterilir.
 4. Not Verme bölümünde, Olası Notlar'ı girin ve isteğe bağlı olarak dereceli puanlama anahtarı ekleyin. Anonim not verme, notun nasıl gösterildiği ve deneme sayısı gibi seçimleri yapmak için bölümleri genişletin. Bir ödev için birden fazla denemeye izin verebilirsiniz.
 5. Öğrencilerin denemeye erişimlerine hazır olduğunuzda ödevleri erişilebilir yapın. Kullanılabilirlik, takip ve görüntüleme tarihleri için uygun bulduğunuz seçeneği belirleyin. Görüntüleme tarihleri sadece göründüğünde ödev erişilebilirliğini etkilemez.
 6. Gönder'i seçin.

Ödev not ayarları ile ilgili daha fazla bilgi

Düzenleyicide dosya ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Kurs Dosyaları ve İçerik Koleksiyonu karşılaştırması ile ilgili daha fazla bilgi


Öğrenci ödev gönderim onayları

Öğrenciler ödevleri başarıyla gönderdiğinde, gönderilen ödevle ilgili bilgilerin, ayrıca başarılı olduğunu belirten ve bir onay numarası içeren mesajın bulunduğu Gönderim Geçmişini Gözden Geçir sayfası görünür. Öğrenciler, gönderim yaptıklarının bir kanıtı olarak, ayrıca akademik ihtilaflarda da kanıt olarak sunmak için bu numarayı kopyalayıp kaydedebilir. Birden fazla denemeye izin verilen ödevlerde, öğrenciler her gönderim için farklı bir numara alır. Kurumunuz gönderim onayı için e-posta bildirimlerini etkinleştirmişse öğrenciler her gönderim için bir onay numarası ve diğer ayrıntıları içeren bir e-posta alırlar.

Kurumunuzda Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 veya daha eski bir sürüm kullanılıyorsa öğrencileriniz ve siz, onay numaralarını göremezsiniz. Öğrenci e-posta bildirimleri ve öğrencilerin teslim alma geçmişine erişimi, ilk olarak Blackboard Learn 9.1 Q2 2017 sürümünde sunulmuştur.

Bir deneme, ödev veya öğrenci daha sonra silindiği takdirde yöneticileriniz ve siz sistemde bunlara ilişkin tutulan kayıtlara ulaşabilirsiniz. Bu kayıtlar kursta saklanır ve arşivleme/geri yükleme işleminden sonra bunlara ulaşılabilir.

Tüm öğrencilerinizin onay numaralarına Not Merkezi'nden erişebilirsiniz. Raporlar menüsünden, Gönderim Onayları'nı seçin.

Gönderim Onayları sayfasında, her ödevle ilgili bilgileri (kimin ne zaman gönderdiği gibi) görebilirsiniz. Grup ödevleri de günlüğe kaydedilir ve Gönderen sütununda grup adına kimin gönderdiği belirtilir. Gönderim sütununda, bir öğrencinin bir dosyayı gönderirken veya gönderimi yazarken ödevin düzenleyicisini kullanıp kullanmadığını görebilirsiniz.

Öğelere filtre uygulamak için sayfanın en üstündeki menüleri kullanın. Tüm gönderim onaylarını görmek istiyorsanız ikinci menüde Boş değil'i seçin ve arama kutusunu boş bırakın. Öğeleri sıralamak için bir sütun başlığı seçin.


Ödevleri düzenleme, sıralarını değiştirme ve ödevleri silme

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlerinizi yönetme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Ödevlerinizi düzenleyebilir, yeniden sıralayabilir ve silebilirsiniz. Sürükle bırak işlevini veya klavye ile erişilebilen yeniden sıralama aracını kullanarak ödevlerin sırasını değiştirebilirsiniz. Örneğin, geçerli olanı üstte tutmak için ödevleri yeniden sıralayın.

Ödev menüsünden bir seçenek belirleyin:

 • Ödevi kursunuzdaki başka bir yere taşıyın. Bir ödevi taşıdığınızda, orijinal konumundan kaldırılır. Bir ödevi kopyalayamazsınız.
 • Ödevi düzenleyin. Yönergeleri değiştirirseniz zaten gönderim yapmış olan öğrenciler yeni yönergeleri yalnızca sonraki denemelerde göreceklerdir.
 • Sürüm ölçütleri, izleme, meta veri uygulayın ve durumu inceleyin.

Kullanabileceğiniz seçeneklerle ilgili daha fazla bilgi

Ödevleri silme

Bir ödevi kurs alanından silebilirsiniz ve hiçbir öğrenci gönderimi yoksa Not Merkezi sütunu da silinebilir.

Öğrenci gönderimlerinin olduğu bir ödevi sildiğinizde tüm gönderimleri de silersiniz. İki seçeneğiniz vardır:

 • Not Merkezi'nde puanları koruyun, ancak ödevi ve tüm gönderimleri silin. Puanlar Not Merkezi'nde kalır ancak öğrencilerin gönderimlerine bir daha erişemezsiniz. Bu eylem geri alınamaz.
 • Ödevi, Not Merkezi sütununu, tüm atanan notları ve tüm gönderimleri silin. Bu eylem geri alınamaz.

Alternatif olarak, gönderimleri ve puanları Not Merkezi'nde saklamak için kursunuzda puanlanabilir öğeyi kullanılamaz yapın.


ULTRA: Ödev oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Ödev oluşturma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Ödevler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Diğer içeriklerle birlikte ödevler oluşturabilirsiniz. Öğrenciler çalışmalarına, ihtiyaç duydukları içeriğin yanından ve ihtiyaç duydukları anda erişebilir. Ayrıca, bir grup ödevi oluşturabilir ve bunu kursunuz içinde bir veya daha fazla gruba yayınlayabilirsiniz.

Öğrenci grupları için ödev oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Çekinmeden deneyebilirsiniz. Siz ödevleri görünür hale getirinceye kadar öğrenciler eklediğiniz içeriği göremez.

Mevcut ödevlerin nasıl düzenleneceği ile ilgili daha fazla bilgi

Kurs İçeriği sayfasında, ödev eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Ödevleri, yeni bir klasör oluşturarak veya mevcut bir klasörü genişleterek de ekleyebilirsiniz.

Öğe Oluştur panelini açmak için Oluştur'u seçin. Değerlendirme bölümünü genişletin ve Ödev'i seçin. Yeni Ödev sayfası açılır.

Ödev oluşturduğunuzda bir not defteri öğesi de otomatik olarak oluşturulur.

Öğrenciler, siz ödev notlarını gönderdikten sonra notlarını kendi not sayfalarında veya etkinlik akışında görebilir. Ayrıca Kurs İçeriği sayfasındaki ödev bağlantısını kullanarak bir ödeve, gönderimlerine, yaptığınız geri bildirimlere, dereceli puanlama anahtarlarına ve notlarına erişebilirler.

Çoktan Seçmeli ve Doğru/Yanlış gibi sadece otomatik olarak puanlanan sorular içeren bir ödev oluşturursanız, söz konusu puanlar öğrencilerin görüntülemesi için otomatik olarak gönderilir.

 

ULTRA: Yeni Ödev sayfası

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlerle ilgili temel bilgiler için "Orijinal" yardıma atlayın.

Ödevle ilgili temel bilgileri ekleme. Öğrencilerin ödevi kurs içeriğiniz arasından kolayca bulabilmesi için ödeve anlaşılır bir başlık verin. Başlık öğrencilerin materyalleri görüntülemek için seçebileceği bir bağlantı olarak görünecektir. Bir başlık eklemezseniz içerik listesinde "Yeni Ödev" adı görünür.

Metin, dosya ve soru ekleme. Menüyü açmak ve bir seçim yapmak için artı işaretini seçin. Ödeve ilişkin yönergeler gibi dosya ve metinler de ekleyebilirsiniz.

Soru ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Ödevi gösterme/gizleme. Siz bir ödevi göstermeyi seçene kadar öğrenciler tarafından görülemez. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve programınıza göre öğrencilerin görmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer öğeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrenciler ödevin ne zaman gösterileceğini öğrenebilirler.

Ödev ayarlarını uygulayın. Ödevle ilgili ayrıntıları ve bilgileri vereceğiniz paneli açmak için Ödev Ayarları simgesini seçin.

Bir son tarih girin. Son tarihler takvimde ve etkinlik akışında görünür. Öğrenciler, bir ödevin son tarihinde ve o tarih geçtikten sonra bir kursa ilk eriştiklerinde açılır pencerede bir kurs bildirimi alır. Geç yapılan gönderimler kurs not defterinde Geç etiketiyle görünür. Öğrencileri, mümkün olan en kısa sürede soru sorabilmeleri için son tarihi gelen ve yaklaşmakta olan öğeleri kontrol etmeye teşvik edin.

İstisnaları görüntüleyin: Öğrenciler için, ödev son tarihleri gibi belirli kurs şartlarından onları muaf tutan istisnalar ayarlayabilirsiniz. İstisnaları seçmek için Katılımcı Listesi 'ne gidin ve bir öğrencinin adının üzerine gelin. Ayarladığınız istisnaların sayısı Ödev Ayarları bölümündeki ödev sayfasında görünür.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

Süre sınırı ekleyin. Süre sınırı, her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olacağından öğrencilerin dikkatleri dağılmadan ödevlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Süre dolduğunda ödev denemeleri otomatik olarak kaydedilip gönderilir. Ayrıca öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra çalışmasına da izin verebilirsiniz. Şu anda grup ödevleri için bir süre sınırı ekleyemezsiniz.

Sınıf görüşmelerine izin verme. Ya öğrencilerinizin bir ödevle ilgili soruları varsa? Bir ödev içinden görüşmelere izin verebilirsiniz ve bu şekilde herkes katkıda bulunabilir. Sohbet geliştikçe sadece ilgili ödevde görünür.

Soruları rastgele sıralayın Uygulama/alıştırma etkinliklerini desteklemek veya akademik dürüstlüğü sağlamak için soruları rastgele sıralayabilirsiniz. Soruları rastgele sırala öğesini seçtiğinizde, öğrencinin her deneme açışında, sorular farklı bir sıralamayla görünür. Soruların sizin için sıralı olarak görüntülendiğini, öğrenciler içinse rastgele hale getirildiğini unutmayın. Karışıklık olmaması için, ödevdeki diğer soruları belirtmek için sayı kullanmayın.

Şu anda metin bloğu veya ek içeren ödevlerde soruları rastgele sıralayamazsınız.

Not kategorisini değiştirin. Ödevin not kategorisini, kursunuzda oluşturduğunuz özel not defteri kategorilerinden birinin parçası olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Özel kategoriler genel notu belirlerken yararlı olabilir.

Deneme sayısını seçin. Öğrencilerinizin bir ödev için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz, son notun nasıl hesaplanacağını da seçebilirsiniz.

Not verme şemasını seçme. Not ölçütü menüsündeki not verme şemalarından birini (Puanlar gibi) seçin. Not verme şemasını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, bu değişiklikler hem öğrenciler tarafından hem sizin not defterinizde görülür.

Not verme dereceli puanlama anahtarı ekleyin. Dereceli puanlama anahtarları, tanımladığınız temel ölçütlere göre öğrenci gönderimlerini değerlendirmede size yardımcı olabilir. Yeni bir dereceli puanlama anahtarı ekleyebilir veya mevcut bir bölüm başlığını ilişkilendirebilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarı, not verilen ödevleri değerlendirmek için kullanabileceğiniz bir puanlama aracıdır. Şu anda sadece soru içermeyen ödevlere, bir dereceli puanlama anahtarı ekleyebilirsiniz.

Hedefler ve standartlar ekleme. Bir hedefi bir veya daha fazla grupla hizalayabilirsiniz. Kurumunuz ve siz, öğrencilerin programlarda ve müfredatlardaki başarısını ölçmek için çeşitli hedefler kullanabilirsiniz. Ayrıca soruları tek tek hedeflerle uyumlu hale getirebilirsiniz.

Grup ödevi oluşturma. Bir veya daha fazla öğrenci grubu için bir grup ödevi oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, notu grup bazında verirsiniz, ancak bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

SafeAssign'ı etkinleştirme. Öğrencilerin gönderimlerinde başkalarının çalışmalarını kopyalama durumu olup olmadığını kontrol etmek için SafeAssign'ı kullanabilirsiniz. SafeAssign Orijinallik Raporu'nu, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz ancak gönderimler, sadece SafeAssign etkinken kontrol edilir.

İsteğe bağlı bir açıklama yazma. Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında ödev başlığıyla birlikte görünür.


ULTRA: Görüşmeyi teşvik etme

Sınıf görüşmelerini etkinleştirirseniz ödev geçerliyken öğrencileriniz sizinle ve sınıf arkadaşlarıyla ödev üzerinde tartışabilirler Yardım isteyebilir, kaynak paylaşabilir veya diğer öğrencilerin sorularını yanıtlayabilirler. Sohbet geliştikçe sadece ilgili ödevde görünür. Sohbetler, tartışma sayfasında gözükmez.

Sohbeti görüntülemek için Kurs İçeriği sayfasında ödevin menüsünden Sohbet'i seçin. Dilerseniz ödev sayfasının sağ üst köşesinden ya da gönderiler sayfasından Sınıf sohbeti aç simgesini de seçebilirsiniz. Öğrencilerinizin neler yazdığını okuyabilir ve kendi düşüncelerinizi ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, metni biçimlendirmek amacıyla düzenleyicideki seçenekleri de kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Madde işaretli liste gibi seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Birisi konuşmaya gönderim yaptığında, yeni bir etkinlik olduğunu size bildirmek için Kurs İçeriği sayfasında ödev başlığının yanında bir simge görünür.

Ayrıca bir ödevi açtığınızda da yeni konuşma etkinliğini hızlı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sohbet simgesiyle birlikte görünen mor renkli daire, yeni etkinlik olduğunu belirtir. Yeni sohbet iletileri Yeni simgesiyle görünür, böylece okunmamış sohbet gönderilerini hızlı şekilde görebilirsiniz.

Bir kişinin yaptığı katkıyı kaldırmak için Sil simgesini seçin. Öğrenciler kendi yaptıkları katkıları silebilirler, ancak hiç kimse katkılar üzerinde düzenleme yapamaz.


ULTRA: Ödevlere dosya ve metin blokları ekleme

Soru, metin veya dosya eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçerek menüyü açın. İstediğiniz kadar metin bloğu ve dosya ekleyebilirsiniz.

Metin blokları ekleme. Düzenleyiciyi açmak için Metin ekle'yi seçin. Ödevin bir bölümüyle ilgili talimatlar veya bir ses dosyası ya da resim için bilgilendirici açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir Word belgesinden metin de yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca metninize resim katıştırmak ve dosya eklemek için metin düzenleyicisini de kullanabilirsiniz.

Sadece metin blokları içeren bir ödev oluşturuyorsanız Ödev Ayarları'ndan Maksimum puan'ı elle değiştirebilirsiniz.

Dosya ekleme. Bilgisayarınızdaki bir dosyaya gözatmak için Yerel dosya ekle'yi seçin. Karşıya yükleyebileceğiniz maksimum dosya boyutunu, kurumunuz kontrol eder. Dosya içeren bir klasörü ekleyemezsiniz.

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Tarayıcınız izin veriyorsa ödevlere eklediğiniz medya dosyaları varsayılan olarak satır içi olarak görünür. Tarayıcınız bir medya dosyasını satır içi olarak görüntüleyemiyorsa, bu dosya bir ek olarak görünür.

Satır içi olarak görüntülenen resimler en büyük kesim noktalarında 768 piksellik bir blok içine yerleştirilir. Resimlerin boyutu bu boyuta ne kadar yakın olursa, etraflarındaki boşluk da o kadar az olur.

Medya dosyası menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin. Dosya Ayarlarını Düzenle penceresinde, video, ses veya görüntü dosyanızın ödevde nasıl görüneceğini seçebilirsiniz: Satır içi veya ek olarak. Örneğin, aşırı büyük dosyaları öğrencilerin karşıdan yükleyebileceği ekler olarak görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak görüntülenen dosyaların dosya adlarını düzenleyebilirsiniz.

Eklediğiniz resimleri açıklamak için alternatif metin de ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

Öğrenciler satır içi olarak görünen video ve ses dosyaları için oynatma, duraklatma, ses kontrolü ve indirme kontrollerine sahip olurlar. Öğrenciler video dosyalarını tam ekran olarak görüntüleyebilirler.

Medya dosyalarını ek olarak görüntüleme

Ek şeklinde görünen medya dosyaları için öğrenciler menüyü ve ardından Dosyayı Önizle veya Dosyayı İndir'i seçerler. Eğitmenler; taşıma, düzenleme ve silme gibi ek işlevlere de sahip olur.

Soruların içinden dosyaları düzenleme

Sorulara eklediğiniz dosyaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Düzenleyicide dosyayı seçin ve ardından düzenleyici işlevleri satırında Eki Düzenle simgesini seçin. Açılan ekranda Görünen ad ve Alternatif metin ekleyebilirsiniz.

Düzenleyicide dosyayı bir bağlantı olarak mı yoksa daha önce eklediğiniz diğer içeriklerle birlikte satır içi olarak görünecek şekilde doğrudan mı ekleyeceğinizi de seçebilirsiniz.


ULTRA: Süreölçer ekleme

Ultra Kurs Görünümü'nde bir ödeve süre sınırı ekleyebilirsiniz. Süre sınırı, her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olacağından öğrencilerin dikkatleri dağılmadan ödevlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Süre dolduğunda ödev denemeleri otomatik olarak kaydedilip gönderilir.

Ayrıca öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra çalışmasına da izin verebilirsiniz. Ek süre öğrencilerin denemeleri sırasında bağlantıları kesilmişse tekrar bağlanmalarına imkan verir. Ayarladığınız esas sürenin öğrencilerin ödevi tamamlamasına yetip yetmediğini görmek için ek süre tanıyabilirsiniz. Ödevlere not verirken, her öğrencinin ödevi bitirmek için ne kadar ek süre kullandığını görebilirsiniz. Sorular eklediyseniz hangi soruların süre sınırı dolduktan sonra yanıtlandığını da görüntüleyebilirsiniz. Öğrenciler bu bilgilerin aynısını not verilen ödevlerine eriştiklerinde de görürler.

Şu anda grup ödevleri için bir süre sınırı ekleyemezsiniz.

Ödev Ayarları panelindeki Ek Araçlar bölümünden Süre sınırı ekle komutunu seçin.

Önce bir süre sınırı yazın. Süre sınırı, 1-480 arası bir tamsayı olmalıdır. Kesirli sayılar desteklenmez. Ardından iki seçenekten birini seçin:

 • Süre dolduğunda çalışma otomatik olarak kaydedilip gönderilir: Bir öğrenci belirlenen süre içinde gönderim yapmazsa sistem ödevi otomatik olarak kaydedip gönderir.
 • Öğrenciler süre dolduktan sonra da çalışmak için ek süreye sahip olur: Bu seçeneği belirlediğinizde görünen menüden ek süreyi seçin:
  • %50
  • %100
  • Sınırsız ek süre

%50 ve %100 seçenekleri, ödev kaydedilip otomatik olarak gönderilmeden önce süre sınırına ne kadar zaman eklendiğini gösterir. Örneğin, süre sınırı olarak 60 dakika ayarlayıp, ek süre olarak %50'yi seçerseniz öğrencileriniz, süre dolduktan sonra 30 dakika daha çalışabilir. Esas süre sınırının bitmesine az bir zaman kalana kadar öğrencilerinize herhangi bir uyarı yapılmaz. Ek süre verildiğini belirten bir açılır ileti alırlar. Ek süreyi kullanmayı veya ödevi göndermeyi seçebilirler. Çalışmalarını süre sınırı dolduktan sonra gönderdikleri takdirde kısmi puan alacakları bildirilir.

Birden fazla denemeye izin verirseniz süre sınırı her deneme için geçerli olur.

Ödev Ayarları paneline dönmek için X işaretini seçin. Yaptığınız süre sınırı ayarını görüntüleyebilirsiniz. Değişiklik yapmak için süre sınırını seçin. Ancak öğrenciler gönderim yaptıktan sonra süre sınırını düzenleyemezsiniz. Süre sınırını kaldırmak üzere Kaldır simgesine erişmek için süre sınırının üzerine gelin. Süre sınırı ödev ayrıntılarıyla birlikte Kurs İçeriği sayfasında da görünür ancak ek süre görünmez.

Öğrenci iş akışı

Öğrenciler süre sınırını Kurs İçeriği sayfasında diğer ödev ayrıntılarıyla birlikte görürler. Süre sınırını ayrıca ödevin Ayrıntılar ve Bilgiler panelinde ve çalışırken ödevin içinde de görürler.

Öğrenciler Denemeyi başlat'ı seçtiğinde, ödeve erişebilmeleri için önce açılan bir pencerede süreölçer başlatılır.

Ek süre verdiyseniz esas süre dolduğunda başka bir açılır pencerede ödevi o anda gönderebilecekleri veya daha uzun süre çalışabilecekleri bildirilir. Ayrıca süre sınırı dolduktan sonra gönderilen ödevlere kısmi puan verileceği de belirtilir. Esas süre sınırının bitmesine az bir zaman kalana kadar öğrencilerinize herhangi bir uyarı yapılmaz.

Öğrenciler ödev üzerinde aktif şekilde çalışıyor olsalar da olmasalar da süreölçer çalışmaya devam eder. Süreölçer pencerenin altında görünür ve öğrencilere kalan süreyi gösterir. Bir taslak kaydeder veya ödev penceresinden çıkarlarsa geri sayım devam eder ve süre dolduğunda çalışmaları kaydedilip gönderilir.

Süre sınırı olan ödevlere not verme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Ödevleri düzenleme, yeniden sıralama ve silme

Tanıdık gelmiyor mu? Ödevlerinizi yönetme hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardıma atlayın.

Mevcut ödevlerde değişiklik yapabilir ve Kurs İçeriği sayfanızda göründüğü yeri değiştirebilirsiniz. Bir ödevin satırında Taşı simgesine basın ve yeni bir konuma taşıyın. Bir ödevi bir klasöre de taşıyabilirsiniz.

Bir ödevi taşımak için klavyenizi kullanabilirsiniz.

 1. Sekme tuşuna basarak bir öğenin Taşı simgesine geçin.
 2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
 3. Konum seçmek için ok tuşlarını kullanın.
 4. Enter tuşuna basın ve öğeyi yeni konuma bırakın.

Düzenle ve Sil seçeneklerine erişmek için bir ödevin satırında Daha fazla seçenek seçeneğini seçin.

Ödevleri silme

Bir ödevi kursunuzdan silebilirsiniz. Hiçbir öğrenci gönderimi yoksa not defteri öğesi de silinir. Gönderimi yapılmış ödevler söz konusu olduğunda; ödevi, tüm gönderimleri ve notları kursunuzdan kalıcı olarak kaldırmak istediğinizi onaylamanız gerekir.

Veya gönderimleri ve not defterindeki puanları korumak için ödevi öğrencilerden gizleyebilirsiniz. Gönderimlere not vermiş olsanız bile öğrenciler Kurs İçeriği sayfasında veya kendi not sayfalarında gizli ödevlere erişemezler.

Ödevleri ve medya dosyalarını düzenleme

Öğrencilerin erişebildiği mevcut bir ödevde değişiklik yaparken dikkat edin; bazı öğrenciler gönderim yapmaya başlamış olabilirler. Not vermeye başladıysanız not verme şemasını değiştiremezsiniz.

Ödev öğesine ve ayarlarına bağlı olarak, öğeyi taşıyabilir, düzenleyebilir, silebilir veya karşıdan yükleyebilirsiniz. Seçeneklere erişmek için Daha fazla seçenek'i tıklatın. Bir öğeyi ödevin sayfasında yeni bir yere taşımak için Taşı simgesine basın.


ULTRA: Ödevler ve etkinlik akışı

Bir ödev oluşturup öğrencilere açtığınızda, durum öğrenciler için etkinlik akışlarında belirtilir.

Ödev notlarını gönderdiğinizde, öğrenciler Notunuzu görüntüleyin'i seçerek notları görüntüleyebilirler. Sağladığınız bir geri bildirim ödev başlığının ardından görünür.

Not verilecek gönderimler varsa akışta bir uyarı görürsünüz. Ödev gönderimleri sayfasında not vermeye başlamak için ödev başlığını seçin.

Etkinlik akışı ile ilgili daha fazla bilgi