Not Verme bölümü hakkında

Ödev Oluştur sayfasında Not Verme bölümü üç grup halinde düzenlenmiştir:

 1. Gönderim Ayrıntıları: Ödevin kimin için olduğu ve öğrencilerin kaç defa gönderebileceği gibi genel ayarları seçin.
 2. Not Verme Seçenekleri: Anonim ve vekaleten not vermeyi ayarlayın.
 3. Notların Gösterilmesi: Notun öğrencilere gösterilip gösterilmeyeceği gibi tercihleri belirten Not Merkezi sütun ayarlarını seçin.

1. Gönderim Ayrıntıları

Öğrenci gönderimleriyle ilgili seçenekleri belirleyin:

Ödev Türü: Bireysel, grup veya portföyü seçin. Ödev gönderimi olarak bir portföye gerek duyabilirsiniz.

Atanan portföyler ile ilgili daha fazla bilgi

Deneme Sayısı: Tek, birden fazla veya sınırsız denemeye izin verin. Bir denemeden fazlasını seçerseniz Not Merkezi'nde hangi denemenin kullanılacağına da karar verebilirsiniz.

Ödev için birden fazla deneme ile ilgili daha fazla bilgi

Başkasının Yazılı Çalışmasını Kopyalama Araçları: Kurumunuz SafeAssign hizmetini etkinleştirdiyse kullanmak istediğiniz başkasının yazılı çalışmasını kopyalama aracı seçeneklerini belirleyin. SafeAssign kullanılabilir değilse bu seçenekler görünmez.

SafeAssign ile ilgili daha fazla bilgi


2. Not Verme Seçenekleri

Ödevlere anonim olarak not vermeyi seçebilir ve not verme görevlerinizde size yardımcı olması için başka not verenler atayabilirsiniz.

Anonim Not Vermeyi Etkinleştirme

Tanıdık gelmiyor mu? Anonim not verme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Öğrenciler için önemli sonuçları olan ödevlerde not verme ön yargısını önlemek adına anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Not verme işlemi sırasında öğrencilerin adlarını gizleyerek onları anonim hale getirebilirsiniz. Öğrencinin önceki performansı, sınıf katılımı, çatışmalar, ırk, cinsiyet veya algılanan öğrenci eğiliminden aşırı derecede etkilenmezsiniz. Öğrenciler not vermenin önyargısız olduğundan emin olduğundan, bu uygulama ayrıca öğrenci-eğitmen ilişkisine de katkıda bulunur.

Anonim Not Vermeyi Etkinleştir onay kutusunu işaretledikten sonra, öğrencinin durumunu otomatik olarak kaldırmak istediğiniz zamanı seçin:

 • Belirli bir tarihte: Anonim not vermeyi devre dışı bırakmak istediğiniz tarihi girin. Sistem otomatik olarak bu son tarihten önce anonimlik durumunu kaldırmaya başlar.
 • Tüm gönderimlere not verildikten sonra: Bir son tarih girin. Öğrenciler denemeleri gönderdikten, son tarih geçtikten ve denemelere puan verdikten sonra, öğrenci anonimlik durumu devre dışı bırakılır.

Anonim not vermeyi manuel olarak devre dışı bırakmak için Anonim Not Vermeyi Etkinleştir onay kutusunun işaretini temizleyin.

Anonim not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Vekaleten Not Vermeyi Etkinleştirme

Birden fazla not verene ait notlar ve geri bildirim, güvenilirliği artırmaya ve ön yargıyı kaldırmaya yardımcı olur. Belirli öğrenci gönderimleri kümesine puan vermek için kursunuza belirli kullanıcılar atayabilirsiniz. Büyük sınıflarda, not verme görevlerini Öğretim Asistanları ve diğer not verenler arasında paylaştırabilirsiniz.

Vekaleten not vermeyi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretledikten sonra, tüm olası not verenlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan not verme ayrıcalıklarına sahip rollere eğitmen, öğretim asistanı ve not veren dahildir. Not verilecek gönderimleri atamak için her not verenin adının yanındaki menüyü kullanın:

 • Tüm Gönderimler
 • Rastgele Küme: Belirli sayıda öğrencinin rastgele kümesine puan verin. Rastgele bir kümeye puan vermek için birden çok not veren atamanız halinde, herhangi bir öğrenci birden çok rastgele kümeye dahil edilmeden önce öğrenciler eşit olarak dağıtılır.
 • Gruplar: Seçilen kurs gruplarının parçası olan tüm öğrencilere puan verin.
 • Hiçbiri

  Tüm not verenler notları atadıktan sonra, eğitmen rolüne sahip kullanıcılar Notu Uzlaştır sayfasında tüm notları ve geri bildirimi görüntüler ve her öğrenciye ait son notu belirler.

Vekaleten not verme ile ilgili daha fazla bilgi


3. Notların Gösterilmesi

Notların Not Merkezi'nde ve öğrencilere Notlarım'da nasıl görüneceğini seçin. Öğrencilere yalnızca Birincil seçiminiz görünür.

Ayrıca not verme hesaplamalarına ödev puanını da dahil etmeyi seçebilirsiniz.

Ödev gereksinimlerine göre, öğrencilere Notlarım'da not ve istatistik bilgilerinin gösterilmemesiniseçebilirsiniz.


ULTRA: Anonim not vermeyi etkinleştirme

Tanıdık gelmiyor mu? "Orijinal" yardımın anonim not verme ile ilgili bölümüne geçin.

Dahili soru türleri içermeyen ödevler ve testler için anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Anonim olarak not verilen ödevlere ve testlere sadece metin ve dosya ekleyebilirsiniz.

Öğrenci adları, siz not verirken görünmez ve sadece tüm notlar gönderildikten sonra görüntülenir.

Öğrenciler bir ödevi veya testi açtıktan ya da denemelerini gönderdikten sonra öğrenci adlarını gizleyemez veya gösteremezsiniz.

Adları gizlediğinizde; soru ekleyemez, soruları tekrar kullanamaz veya şu ayarları seçemezsiniz:

 • Sınıf sohbetlerine izin verme
 • Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama
 • Gruplara atama

Anonim not verme ile ilgili daha fazla bilgi