a">Bu bilgi yalnızca Orijinal deneyim için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Testlere erişme

Testleri Kontrol Paneli'nden açabilirsiniz. Kurs Araçları Başlık 4 bağlantısını ve ardından Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar öğesini seçin.


Test oluşturma

 1. Testler, Anketler ve Havuzlar'da Testler başlık 3 bağlantısını seçin.
 2. Test Oluştur bağlantısını seçin.
 3. Ad düzenle alanını bulun. Bu alana gireceğiniz ad yeni testinizin adı olacaktır. Ardından Açıklama Zengin Düzenleme öğesine gitmek için Tab tuşuna basın.
 4. Açıklama'da iki kez Sekme tuşuna bastıktan sonra İptal tuşunun üzerine gelirsiniz. Gönder sayfasına gitmek için Tab tuşuna ve test oluşturmak için Enter tuşuna basın. Bu eylem Test Tuvali sayfasını açar. Soruları ekleyin ve puan değerlerini de bu sayfada yönetin.
 5. Soru Oluştur başlığını bulun ve menüyü açmak için Enter tuşuna basın.

  Bir soruyu yeniden kullanmak istiyorsanız Yeniden Kullan öğesine gitmek üzere Sekme tuşuna basın.

 6. Çıkan menüden soru türünü seçin.

Soru oluştururken veya düzenlerken odak, Doğru Yanıt alanında sıkışabilir. Bu durumda NumPad'de bulunan artı tuşuna iki kez basın ve Doğru Olmayan Yanıt Geri Bildirimi düzenleyicisinin üzerine gelmek için E tuşuna basın.

Test oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi


Hesaplanmış Formül ipuçları

Bir formülü düzenlemek için yardıma ihtiyacınız olabilir. Sembol ekleyebilseniz bile kesrin payı ve paydasını düzenleme gibi görevler JAWS kullanırken mümkün değildir.

Soru Metni ve formül metni kutuları arasında sembolleri kendi formülünüze ekleyebileceğiniz bir araç çubuğu vardır. Bu düğmelerden birçoğu etiketli olsa bile ek sembolleri açığa çıkaracak menü düğmeleri etiketli değildir ve JAWS tarafından "Etiketlenmemiş x" (x'in rastgele bir rakamdır) olarak ifade edilir. Aşağıdaki liste satır başındaki (etiketlenmemiş) işaretli etiketlenmemiş düğmeleri olan araç çubuğunu göstermektedir:

 • Karekök
 • (Etiketlenmemiş) Karekök parantezleri, düşey çubuklar.
 • 3 satır, 3 sütun parantezli matrisi
 • (Etiketlenmemiş) Matris seçenekleri: sütun ve satırları ekle/kaldır.
 • Çarpma işareti
 • (Etiketlenmemiş) Ek matematik işaretleri: Artı, Eksi, Artı veya eksi.
 • Pi sayısı
 • (Etiketlenmemiş) Ek irrasyonel sayılar: e.
 • (Etiketlenmemiş) Ek Yunan harfleri.
 • Büyük omega
 • (Etiketlenmemiş) Ek büyük Yunan harfleri.
 • (Etiketlenmemiş) Ek geometrik semboller.
 • (Etiketlenmemiş) Ek düzenleme kumandaları - Kes.

Hesaplanmış formül soruları ile ilgili daha fazla bilgi


Çoktan seçmeli ve çoklu yanıt ipuçları

Sekme tuşuna basarak yanıtın onay düğmesi ve düzenleyici arasında normal bir şekilde gezinilir. Ara sıra odak her yanıtın düzenleyicisinde sıkışabilir. Bu, sonraki kontrole geçmek için Sekme tuşunu kullanamayacağınız anlamına gelir.

Bu gerçekleşirse Doğru onay düğme grubuna odaklanın. Yanıtı doğru yanıt için girmek üzere Tab tuşuna basın. Doğru onay düğmesi varsayılan olarak odaklanır. Yanıtı girdikten sona onay düğmeleri grubuna geri dönmek için Shift + Tab tuşuna basın. Sonraki yanıtı doğru olarak işaretlemek için aşağı oku kullanın. Buradan Sekme tuşuna bastığınızda düzenleyici sonraki yanıt için odaklanır.

Bu işleme yanıtların tümünü girene kadar devam edin. Daha sonra onay düğmelerine geri dönmek için Shift + Sekme tuşuna basın ve doğru yanıtı bulmak için ok tuşlarını kullanarak yeniden seçin.

Çoktan Seçmeli sorularla ilgili daha fazla bilgi

Çok Yanıtlı sorularla ilgili daha fazla bilgi

Örnek:

 1. Soru Başlığı düzenle alanını bulun. Bir başlık girin.
 2. Soru Metni alanına gidin. Soru metni girin.
 3. Yanıt Numaralandırma öğesine gidin. Seçiminizi belirleyin.
 4. Bu sorunun bir doğru yanıtı ve bir daha az doğru yanıtı vardır. Kısmi Krediye İzin Ver onay kutusunu kontrol edin. Bu kutuyu kontrol ederek Doğru olmayan yanıtlar için eksi puanlara izin ver onay kutusunu gösterir. Bu onay kutusunu işaretlemeyin. İşaretleme yapmadığınızda eksi puan olmayacaktır.
 5. Tab tuşunu kullanarak Yanıt Sayısı öğesine gidin. Varsayılan sayı 4 olmalıdır. Bu sorunun 4 yanıtı vardır.

Tab tuşuna basarak dört sorudan birini doğru olarak tanımlayan onay düğmelerine odaklanabilirsiniz. Yanıtlar, daha önce seçilen yanıt numaralandırma harf türlerine bağlı olmaksızın numaralandırılır.

Normalde Sekme tuşuna basarak bu yanıt için düzenleyiciye odaklanabilirsiniz. Ara sıra odak, ilk onay düğmesi grubunda sıkışabilir.

Bu sorunun doğru yanıtı 1 no'lu yanıttır. Onay düğmesi varsayılan olarak işaretlidir. Sekme tuşu doğru şekilde çalışmıyorsa Formlar Modunu kapatmak için NumPad'de bulunan artı tuşuna iki kez hızlıca basın. Yanıt 1 için düzenleyiciye gitmek üzere E tuşuna basın. Formlar Modunu yeniden etkinleştirmek için Enter tuşuna basın, yanıtı girin ve Sekme tuşuna basın. Odak sonraki onay düğmesine giderse şanslısınız. Aksi takdirde NumPad'de bulunan artı tuşuna yeniden iki kez basın ve "Doğru 2 onay düğmesi işaretlenmedi" ifadesini duyana kadar F tuşuna basın.

Yanıt 2 için düzenleyiciye gitmek üzere E tuşuna basın.

Puanlar alanına bir değer girin ve Tab kullanarak ilerleyin. Yukarıda açıklanan adımları da bu adımdan sonra takip edebilirsiniz.

Son iki yanıta girin ve kısmi kredi yüzdelerini 0 olarak bırakın.

Tüm yanıtlar girildiğinde Doğru Yanıt Geri Bildirimi alanına gidin. Doğru yanıtı girin.

Odak Doğru Yanıt alanında sıkışabilir. Bu durumda NumPad'de bulunan artı tuşuna iki kez basın ve Doğru Olmayan Yanıt Geri Bildirimi düzenleyicisinin üzerine gelmek için E tuşuna basın.


Boşluk doldurma ipuçları

Odak, Seçenek Etiketi Seç: açılan kutusuna gittikten sonra JAWS, Sorular bölümündeki tüm alan etiketlerinin duyurusunu yapar.

Aşağıdaki gibi bir şey duyduğunuzda bu kutuya eriştiğinizi anlarsınız:

"Gerekli  Yanıt 1 SelectOptionLabel sayı İçerir  Büyük Küçük Uyumu Büyük Küçük Uyumunun Kaldırılması Gerekli  Yanıt 2 SelectOptionLabel tam sayı İçerir  Büyük Küçük Uyumu Büyük Küçük Uyumunu Kaldır Sadece SelectOptionLabel Açılır Kutusunu Oku"

Bu, verilen bir yanıtın tamamen eşleşmesi, yanıt alanı içeriklerini içermesi veya desenle eşleşmesi gerekip gerekmediğini seçebileceğiniz kumandadır.

Boşluk doldurma soruları ile ilgili daha fazla bilgi

Örnek:

 1. Soru Başlığı alanına gidin. Bu sorunun başlığı yoktur.
 2. Soru Metni alanına bir kez gidin. Soru metnini bir boşluk alanı ile girin. Boşluk alanı tekli boşluk doldurma sorularında herhangi bir biçimde olabilir.
 3. Tab tuşunu kullanarak Yanıt Sayısı öğesine gidin. Bu sorunun 2 doğru yanıtı vardır; 2 için aşağı ok.
 4. Tab tuşuna basarak Seçenek Etiketi Seç açılan kutusuna odaklanılır. Her iki yanıtın da belli bir sözcüğü varsa yanıtlar doğru olacağı için oku Kapsar öğesine getirin.
 5. Yanıt 1 alanına gidin ve yanıtı girin.
 6. Yanıt 2 için Seçenek Etiketi Seç öğesine ulaşana kadar gidin ve yanıt değerini Kapsar olarak ayarlayın.
 7. Yanıtı girin.

Çoklu boşluk doldurma ipuçları

Boşluk Doldurma sorusunun doğru yanıtını belirlerken kumandalardan hareket etmek için Tab ve Shift+Tab yerine Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanın.

Başlıklar her soru bölümünün başını işaretlediği için H tuşu özellikle burada kullanışlıdır.

Çoklu Boşluk Doldurma soruları ile ilgili daha fazla bilgi


Kısa yanıt ipuçları

Odak * Soru Metni alanında sıkışabilir. Bu durumda uygun kumandayı bulmak için NumPad'deki artı tuşuna iki kez basın ve E, H veya diğer gezinti düğmelerini kullanın.

Kısa Yanıt sorularıyla ilgili daha fazla bilgi