Blackboard Learn Entegrasyonu

En son sürüm notlarını mı arıyorsunuz? SafeAssign sürüm notlarına bakın.

SafeAssign’ı çalışırken görün

SafeAssign, gönderilen makale ile kaynak materyal arasında eşleşen tam veya tam olmayan eşleşmeleri algılama kapasitesine sahip benzersiz bir metin eşleştirme algoritmasına dayanmaktadır. Bu patentli algoritma gönderilen metni analiz eder ve kelimeler ile terimleri birden fazla veri kaynağında karşılaştırmalı olarak aranmak üzere optimize eder. Her bir hizmetten gelen sonuçlar, arama servisinden gelen sonucun ağırlığına ve SafeAssign algoritmasının karşılaştırmalı ağırlığına dayanarak ileri düzeyde işleme alınır ve bu şekilde Orijinallik Raporunda varılacak sonuç belirlenir.

Öğrencilerin SafeAssign'a yaptığı gönderiler birkaç kaynak ile karşılaştırılır:

 • Kurumsal belge arşivleri: Öğrencilerin bünyesinde bulundukları kurumdaki kullanıcılar tarafından SafeAssign'a gönderilen tüm makaleleri içerir.
 • Global Reference Database: Blackboard kullanıcısı olan kurumlardaki öğrenciler tarafından kurumlar arası bir şekilde intihali önlemeye yardımcı olmak üzere gönüllü olarak gönderilen 59 milyonun üzerinde makaleden oluşur.
 • ProQuest ABI/Inform Journal Database: 1970'lerden bugüne, "reklamcılıktan" "kadınlara yönelik araştırmalara" kadar çeşitli konuları ele alan 3000'den fazla yayın başlığı, 5 milyon belge ve 200'den fazla konu kategorisi.
 • İnternet: SafeAssign, metin eşleştirmesi yapmak üzere dahili bir arama hizmeti kullanarak internetteki geniş kaynaklar arasında arama yapar.

Global Reference Database

SafeAssign Global Reference Database, başkalarının yazılı çalışmalarının kopyalanmasını önlemek üzere öğrencilerin kendi makalelerinin kopyalarını gönüllü olarak gönderdiği bağımsız bir veritabanıdır. Bu veritabanı, ilgili kurumun tüm makalelerinin saklandığı dahili veritabanından ayrıdır. Öğrenciler makalelerinin Global Reference Database'e göndermeme seçeneğini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Öğrencilerin makalelerini bu veritabanına göndermesi zorunlu değildir. Öğrenciler makalelerini gönüllü olarak gönderir ve bu makaleleri gelecekte silmeyeceklerini kabul eder. Blackboard gönderilen makaleler üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmamaktadır.

Global Reference Database’e Bağlanma

Global Reference Database, kurumların kendi veri depoları ile birçok diğer veri deposunda arama yapmasına olanak tanır. Veritabanına erişim varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumadır. Global Reference Database'e bağlanmak için Blackboard Uygulama sunucularının aşağıdaki ana bilgisayara ve bağlantı noktalarına erişebildiğine emin olmanız gerekir.

Bu bağlantı noktaları yalnızca giden HTTP trafiği içindir. 

Blackboard Learn
URL'si: safeassign.blackboard.com
IP Adresi: 34.202.93.213 ve 34.231.5.82
Bağlantı Noktaları: 80, 443

Aşağıdaki IP Adresleri üzerindeki herhangi bir bağlantı noktası üzerinden, SYNC dışında bir işarete sahip bir bağlantıya izin vererek Learn için kurulan tüm bağlantılardan gelen trafiğe izin verin: 34.202.93.213 ve 34.231.5.82. SafeAssign, bu IP'den Blackboard sisteminize web hizmeti çağrıları yapar.

Dahili arama motoru

SafeAssign tarafından kullanılan internet arama dizinleri SafeAssign tarafından yürütülen geniş çaplı arama sorguları kapsamında güvenilirlik, performans ve verim için tasarlanmıştır. Bu arama dizinleri, tüketici internet arama hizmetlerinin kullandığı dizinler kadar sık yenilenemez. Genel olarak, bu dizinlerin güncellik durumunda 1-3 günlük fark olabilir. Bu arama dizini özellikleri ve SafeAssign algoritmasının uyguladığı ağırlık sisteminin birleşiminin bir sonucu olarak, herhangi bir cümle ya da kelime öbeği için SafeAssign Orijinallik Raporu'nda bildirilen sonuçlar ile tüketicilere yönelik internet arama hizmetinin verdiği sonuçlarla aynı olmayabilir.

Öncesinde Blackboard SafeAssign, internetten daha kapsamlı sonuçlar sağlamak için Yahoo! BOSS hizmetinden yararlanıyordu. Yahoo! BOSS hizmetinin 31 Mart 2016 tarihinden itibaren sonlandırılması nedeniyle Blackboard, SafeAssign için internet sonuçları sağlamak üzere dahili bir arama hizmeti geliştirdi. Bu değişiklik SafeAssign Merkez Hizmeti’nde gerçekleştirildiğinden ve tüm müşteriler için geçerli olduğundan, müşterinin SafeAssign dahili arama hizmetini etkinleştirmek üzere herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

En son arama/bilgi toplama ve dizin oluşturma teknolojileri kullanılarak oluşturulan dahili arama hizmeti, Blackboard’un üçüncü taraf araçlara olan bağımlılığı ve bu araçlara karşı zafiyeti önemli ölçüde azaltmasına olanak tanır. Arama hizmeti artık dahili olarak yönetildiği için Blackboard, arama sonuçlarını zaman içinde geliştirme ve daraltmanın yanı sıra genel SafeAssign ürün kalitesi ve performansını artırma yeteneğine sahiptir. Buna ek olarak, internetten arama sonuçları sağlama konusunda bu yeni yaklaşım kullanılarak müşteri verilerinin Blackboard iş ortaklarıyla paylaşılmasıyla ilgili her türlü potansiyel endişe tümüyle azaltılır.

İnternetin sürekli değişen yapısı nedeniyle SafeAssign dâhilî arama hizmetinin, belirli web sayfalarını veya web sitelerini henüz dâhil etmediği durumlar olabilir. Bunun sonucunda ise SafeAssign Orijinallik Raporları, öğrencilerin çalışmalarında potansiyel olarak eşleşen metni tanımlayamayabilir. Bu durumlar ortaya çıktığında Blackboard, kaynak web içeriğini inceler ve mümkünse içeriği gelecekteki gönderimler için SafeAssign dahili arama hizmetine ekler.

SafeAssign dahili arama hizmetinin geliştirilmesi, Blackboard'un SafeAssign ürün işlevselliğini ve Blackboard Learn müşterilerinin SafeAssign hizmetini kullanmasını desteklemeye olan bağlılığını ortaya koyan bir diğer unsurdur. Her zaman olduğu gibi Blackboard, iyileştirme fırsatları için SafeAssign’ı izlemeye devam edecektir. Blackboard bu doğrultuda arama sonuçları ve genel SafeAssign performansıyla ilgili müşteri geri bildirimini teşvik etmektedir.

SafeAssign Orijinallik Raporundan alınan sonuçların, herhangi bir cümle veya kelime öbeği için tüketicilere yönelik internet arama hizmetleri (ör. Google, Bing vb.) tarafından alınan sonuçlarla aynı olmayabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. SafeAssign hizmetinden alınan sonuçların, yalnızca öğretmen veya eğitmenin takdirine bağlı olarak kullanılacak bir araç olması amaçlanmıştır. SafeAssign tarafından aranan akademik konuların boyutu, kapsamı ve kaynakların sayısı nedeniyle sonuçların, intihalin gerçekleşip gerçekleşmediğini garanti etmesi veya başka bir şekilde göstermesi amaçlanmaz. Potansiyel intihal değerlendirmesi eğitmenin yetkisinde olmalı ve SafeAssign sonuçları her zaman diğer kaynaklar bağlamında ve sağduyulu olarak dikkate alınmalıdır.


SafeAssign Orijinallik Raporları

Bir makale gönderimi işleme alındıktan sonra SafeAssign, makaledeki metnin mevcut kaynaklar ile eşleşen yüzdesini ayrıntılı olarak gösteren bir rapor oluşturur. Raporda, gönderilen makalenin her bölümünde eşleşme görülmüş şüphelenilen kaynaklar da gösterilir. Eğitmenler eşleşen kaynakları rapordan silerek yeniden işleme alabilir. Bu, makalenin aynı öğrenci tarafından daha önce gönderilen bir çalışmanın devamı niteliğinde olduğu durumlarda yararlı bir yöntemdir.

SafeAssign, Ultra Kurs Görünümü’nde gönderimin her bölümü (serbest biçimli metin yanıtları ve ekler dâhil) için bir Orijinallik Raporu oluşturur.

Orijinallik Raporu hakkında daha fazla bilgi


SafeAssign dil desteği

SafeAssign'ın dil desteği hakkında daha fazla bilgi edinin

SafeAssign, resmi olarak yalnızca İngilizce’yi destekler ancak hizmetin diğer dillerle kullanılmasına engel olan herhangi bir teknik kısıtlama yoktur. Sonuçlar değişebilir ve garanti edilmez. Blackboard, diğer bir intihal tespit kuruluşu olan TurnItIn ile ortak olarak çalışmaktadır. TurnItIn, Blackboard Learn ile entegre şekilde çalışır ve uluslararası müşteriler ya da İngilizce dışındaki diller için destek ihtiyacı olan herkes tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.turnItIn.com.


SafeAssign’ı yapılandırma ve kaydetme

 1. Yönetici Paneli > Building Blocks > Yüklü Araçlar’a gidin.
 2. SafeAssign Building Block'u bulun. Bu menüde Ayarlar’ı seçin. Yapılandırma sayfasında SafeAssign Ayarları’nı seçin. 
 3. Aşağıdaki bilgileri girin:
  • Kurum adı
  • Yerel sunucu URL’si: Yerel Sunucu URL'si, kayıt sistemini doğrular ve merkezi hizmet veritabanına izinsiz girişleri ve korsan girişimlerini önler.
  • SafeAssign yöneticisinin adı
  • SafeAssign yöneticisinin soyadı
  • SafeAssign yöneticisinin e-posta adresi
  • SafeAssign yöneticisinin iş unvanı
 4. Bir Saat Dilimi seçin. Bu, SafeAssign Building Block'ta gösterilen saatin Blackboard Learn sunucusunda gösterilen saat ile aynı olmasını sağlar.
 5. Eğitmenlerin gönderilen makaleleri listeleyen tabloda öğrenci kimliklerini görüntülemesine izin vermek için Öğrenci Numarasını Göster'i tıklatın. Bu seçenek seçilmediğinde öğrencinin adını yalnızca Eğitmenler görür.
 6. Kuruluşların ödevlerde SafeAssign’ı kullanmasına izin vermek için Kuruluşlarda SafeAssignment’lara İzin Ver seçeneğini işaretleyin. 
 7. SafeAssign’ı kullanan her ödevde görünen Kurum Bırakma Bildirimi’ni girin. Bu ileti, çalışmalarının intihal bakımından kontrol edildiği konusunda öğrencileri uyarır. Bir uyarı iletmek istemiyorsanız metin kutusunu boş bırakın.
 8. SafeAssign kullanan ödevleri Global Reference Database'e göndermek ve diğer kurumların gönderdiği makalelerin analizine olanak tanımak için Global Reference Database Etkinliği'ni seçin. Bu öge seçili olmadığında erişim kısıtlı olarak sunulacaktır.
 9. SafeAssign Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Kabul ediyorum'u seçin.
 10. Gönder'i seçin.
 11. Yeniden Ayarlar sayfasını açın. Bağlantının başarılı bir şekilde kurulması halinde sayfanın üst kısmında Bağlantı Durumu: Kuruldu iletisi görüntülenir.

SafeAssign'a başarılı bir şekilde bağlanıldıktan sonra, onay iletisinde bir katılım kodu alırsınız. Bu katılım kodu kurumunuzun ve ilgili gönderim verilerinin tanımlanması için kullanılır. Katılım kodu aynı zamanda sorun giderme işlemlerinde ve sunucu geçişlerinde kullanılır.


Blackboard Learn'de SafeAssign'ı Etkinleştirme

 1. Yönetici Paneli > Building Blocks > Yüklü Araçlar’a gidin.
 2. SafeAssign Building Block'u bulun.
 3. Bu menüde Kullanılabilir Olarak Ayarla’yı seçin.

Kurslara SafeAssign’ı ekleme

 1. Yönetici Paneli’ndeki Kurslar menüsünde yer alan Kurs Ayarları’nı seçin.
 2. Kurs Araçları’nı seçin.
 3. Listeden SafeAssign'ı bulun ve Açık'ı seçin. SafeAssign misafirler veya gözlemcilerin erişimi için uygun değildir.
 4. Gönder'i seçin.