This information applies only to the Original Course View.

The Performance Dashboard provides instructors with a window into all types of user activity in a course or organization. All users enrolled in the course are listed, with pertinent information about each user's progress and activity in the course.

When enabled for a course, the Performance Dashboard appears under Evaluation in the Course Menu.

More on how to make the Performance Dashboard available in courses and organizations

How instructors use the Performance Dashboard

Performans Panosu

Performans Panosu, kurs veya organizasyonunuzdaki her türdeki kullanıcı etkinliğini gösterir. Eğitmenler, öğrenciler, eğitim asistanları, not verenler, gözlemciler ve konuklar dahil olmak üzere kursunuza kayıtlı tüm kullanıcılar, her kullanıcının ilerlemesi ve etkinliğiyle ilgili uygun bilgilerle birlikte kaydedilmiştir.

Performans Panosu sayfası

Denetim Masası > Değerlendirme > Performans Panosu

Performans Panosu sayfası kursunuz için bilgi özeti sunmaktadır:

  • Soyad, Ad ve Kullanıcı adı: Kullanıcının adlarını ve Blackboard Learn'de oturum açmak için kullandığı kullanıcı adlarını gösterir.
  • Rol: Kullanıcının kursunuzda tanımlı rolünü gösterir. Rol örneklerine eğitmen, öğrenci, not veren, öğretim asistanı, konuk ve gözlemci dahildir. Bir kullanıcı, bir kursta bir role ve başka bir kursta farklı bir role sahip olabilir.
  • Kursa Son Erişim Zamanı: Kullanıcıların kursunuza son eriştiği tarih ve saati gösterir.
  • Son Erişimden Bu Yana Geçen Gün Sayısı: Kullanıcıların kursunuza son eriştiği zamandan bu yana geçen gün sayısını gösterir.
  • Gözden Geçirme Durumu: Kaç öğenin gözden geçirildiğini gösterir. Ayrıntılı görünüm için gösterilen sayıyı seçin. Gözden geçirme durumu aracı etkinleştirilmediyse kursunuzda bu araca ait sütun görünmez.
  • Uyarlamalı Sürüm: Yalnızca kursunuzda uyarlamalı sürüm etkinleştirildiğinde gösterilir. Tüm kurstaki kullanıcı ve erişim durumuyla ilgili dizin ağacı şeklindeki genel bakışı gösteren yeni bir pencere açmak için simgeyi seçin.
  • Tartışma Panosu: Yalnızca kursunuzda tartışma panosu aracı etkinleştirildiğinde gösterilir. Kursunuzda, seçilen kullanıcı tartışma iletilerinin hepsini listeleyen Tartışma Panosu sayfasını açmak için numara bağlantılarından birini seçin.
  • Devamlılık Merkezini Özelleştirme: Yalnızca kursunuzda Devamlılık Merkezi aracı etkinleştirildiğinde gösterilir. Bu sütunda tetiklenen kuralların sayısı ve bir uyarıyı tetikleyebilen toplam kural sayısı gösterilir. Örneğin, 2/6, bir kullanıcının altı kuraldan ikisini tetiklediğini belirtir. Kullanıcının Devamlılık Merkezi'ndeki durumunu gösteren sayfayı görüntülemek için bu sütundaki veriyi seçin.
  • Notları Görüntüleme: Bu bölüm yalnızca Not Merkezi etkin olduğunda gösterilir. Sütun Tam Not Merkezi'ne doğrudan bağlantı sağlar.

Sayfayı yazdırmaya uygun formatta yeni bir pencerede açmak için Yazdır'ı seçebilirsiniz. Sütunları gerektiğinde sıralayabilirsiniz.


Gözden geçirme durum göstergesi

Gözden Geçirme Durumu sütunundaki sayılar bir öğrencinin Gözden Geçirildi olarak işaretlediği öğelerin sayısını gösterir. Gözden Geçirme Durumu sütunu yalnızca gözden geçirme durumu aracı kursunuzda etkinleştirildiğinde görülebilir.

Gözden geçirme durumunu etkinleştirdiğinizde öğrencilerin ilerleyebileceği bir yol oluşturursunuz. Her öğrenciye kursunuzda belirli öğeleri Gözden Geçirildi olarak işaretlemesi için farklı bir koşul belirleyebilirsiniz. Kurs süresince öğrencilerin yoluna çıkacak öğeler görünür veya görünmez şekilde planlanabilir. Performans Panosu, öğenin kullanılabilirliğine ve öğrencilerin öğeleri inceleme sürecindeki ilerlemesine ait anlık görünümü sağlar.

Öğrencilerin Gözden Geçirme Durumu sayısı kursunuzda Gözden Geçirildi ve Gözden Geçirildi Olarak İşaretlendi şeklinde görünen bir öğe listesi ile bağlantılıdır.


Uyarlamalı sürüm

İçeriğin yayınlanma durumunu özelleştirdiğinizde, daha etkileşimli ve her bir öğrencinin ihtiyaçlarına uyumlu bir kurs oluşturursunuz. Orijinal Kurs Görünümü'nde uyarlamalı sürümü kullanarak uygun içeriği seçili bireylere uygun zamanda gösterebilirsiniz.

İçerik yayınlama ile ilgili daha fazla bilgi

Her kullanıcının Performans Panosu’ndaki uyarlamalı sürüm göstergesi kursunuzdaki tüm öğeleri gösteren ağaç görünümünde bir kurs menüsü açar. Simgeler kullanıcıların öğeleri görüp göremediğini de gösterir. Simgeler aynı zamanda varsa gözden geçirmeye gerek duyulan öğelerin gözden geçirme durumunu da gösterir.

Uyarlamalı Sürüm sütunu yalnızca uyarlamalı sürüm kursunuzda etkinleştirilirse görülebilir.

Simgeler
Uyarlamalı Sürüm ve Gözden Geçirme Durumu Simgeleri 
Görünür: Bu öğe kullanıcı tarafından görülür.
Görünmez: Bu öğe kullanıcı tarafından görülmez.
Gözden Geçirilmiş: Bu öğe, kullanıcı tarafından Gözden Geçirildi olarak işaretlenmiştir.
Gözden Geçirildi olarak işaretle: Bu öğe, kullanıcıya Gözden Geçirildi Olarak İşaretle olarak gösterilse de henüz gözden geçirilmemiştir.