İçerik Kopyalama ve Taşıma

Bir dosyayı veya klasörü kopyalamak o öğenin tam bir kopyasını oluşturur. Dosyayı veya klasörü aynı yere kopyalayabilirsiniz, ancak bunu yaptığınızda öğenin adı değiştirilir ve başına "Kopya" ifadesi eklenir. Öğeyi yeni bir yere kopyaladığınızda ise öğenin veya klasörün adı aynı kalır. Kopyalanan öğe veya klasörün adı, hedef konumdaki bir dosya veya klasörle aynı ise İçerik Koleksiyonu kullanıcıdan üzerine yazma işlemi için onay ister.

Klasörler arasında içerik paylaşmayı kolaylaştırmak için birden fazla öğe ve klasörü kopyalamak üzere seçebilirsiniz.

Klasörleri ve dosyaları taşıdığınızda öğenin konumu değişir. Büyük içerik yığınlarını yeni konumlara aktarmayı kolaylaştırmak için birden fazla öğeyi ve klasörü taşımak üzere seçebilirsiniz.


İzinler

Bir öğeyi kopyalamak için dosya ve hedef klasör üzerinde okuma ve yazma iznine sahip olmanız gerekir. Bir öğeyi taşımak için, dosyalar ve aralarında içerik taşımak istediğiniz klasörler üzerinde okuma, yazma ve kaldırma izinlerine sahip olmanız gerekir.


Bir dosya veya klasörü kopyalama

 1. İçerik Koleksiyonu'nda, kopyalamak istediğiniz dosyayı veya klasörü içeren klasöre gidin.
 2. Öğenin yanındaki onay kutusunu ve ardından Kopyala'yı seçin. Kopyala seçeneğine öğenin menüsünden de erişebilirsiniz.
 3. Hedef klasörün yolunu girin veya hedef klasörü bulup seçmek için Gözat'ı seçin.
 4. Hedefte, hedefe kopyaladığınız öğelerle aynı ada sahip öğeleri değiştirmek için onay kutusunu seçin.
 5. Gönder'i seçin.

Dosya veya klasör taşıma

 1. İçerik Koleksiyonu'nda, taşımak istediğiniz dosyayı veya klasörü içeren klasöre gidin.
 2. Öğenin yanındaki onay kutusunu ve ardından Taşı'yı seçin. Taşı seçeneğine öğenin menüsünden de erişebilirsiniz.
 3. Hedef klasörün yolunu girin veya hedef klasörü bulup seçmek için Gözat'ı seçin.
 4. Hedefte, hedefe kopyaladığınız öğelerle aynı ada sahip öğeleri değiştirmek için onay kutusunu seçin.
 5. Gönder'i seçin.

Unique ID tool

In previous releases of Learn, external links to the Content Collection files and folders were stored as absolute paths in the database. The problem was that every time these files or folders were moved, the link would break and prevent the user from finding the item.

The Unique ID tool prevents links from breaking when items are moved in the Content Collection. Each item is given a unique ID that never changes, even if the item is moved within the Content Collection. By having a link that refers to the item's ID instead of absolute path, links don't break when the items moves.

This tool can be run more than once in case problems occur.

The system can generate a log file with this tool that shows broken links that could not be reconciled with a Content Collection item.

Use the UniqueID the tool with a log file

 1. From the command line, execute the following command to run the tool and generate a log file: updatecspathtoxythosid > path/filename.txt

  Path is the folder where the log file should be placed, and filename should be the name of the log file.

 2. Press Enter.