Bir oturuma katılmaya mı yoksa oturuma moderatörlük yapmaya mı çalışıyorsunuz?