Collaborate Zamanlayıcısı

Zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı ayarlayarak katılımcılarınıza ne zaman başlayacağınızı ve ne kadar süre kaldığını bildirin. Collaborate panelini açın, İçerik Paylaş'ı seçin ve ardından Zamanlayıcı'yı başlatın.

Özel oda grupları kullanıyorsanız zamanlayıcıyı ana odaya ayarlayın. Herkes zamanlayıcıyı görür. Hangi grupta oldukları fark etmez.

Collaborate Oturum Eylemsizliği


Oturum eylemsizliği

Oturumdaki katılımcılar bir süre boyunca etkin olmadıklarında oturum sona erer. Bunun amacı kayıtların sonunda uzun süreli sessiz ve etkinliğin olmadığı bölümleri önlemektir.

Etkin oturumlar, şu etkinlikleri içerir:

  • Mikrofonu açık olan bir katılımcının konuşması
  • Sohbet iletileri
  • Kullanıcıların oturuma katılması veya oturumu terk etmesi
  • Anketler
  • Beyaz tahta düzenlemeleri ve slayt güncelleştirmeleri
  • El Kaldırma
  • İçerik etkinliği (karşıya yükleme, dönüştürme, silme vb.)
  • Özel Oda etkinliği
  • Zamanlayıcı

Etkinlik yaşanmayan oturumların moderatörleri oturumun açık olduğuna ve bir dakika içinde kapanacağına ilişkin bir anımsatıcı görür ve duyar. Sesli uyarı sıçrama veya zıplama sesi gibidir.

Ara verilmesini gerektiren uzun bir toplantıyı yönetiyorsanız oturumu etkin tutmak için zamanlayıcıyı kullanın.