Yardımcı Teknolojiden Yararlanarak Süreölçer Kullanma


Zamanlayıcı

Moderatör süreölçeri başlattıktan sonra ekran okuyucu kullanıcılarına ne kadar sürelerinin kaldığını bildirmek üzere bir uyarı devreye girer. Süreölçer geri sayıma devam ederken bir dakika süre kaldığında ve ardından 30 saniye kaldığında açık bir biçimde bunu belirtir.

Süreölçer geri sayımı bitirdiğinde ekranın sağ üst köşesinde, metni "Süre doldu" olan görsel bir uyarı görünür. Süreölçer düğmesinin metni "Bitti" olarak değişir ve ekran okuyucu kullanıcıları "Süre doldu" ifadesini duyar.

Süreölçerin Ayrıntıları

 1. Süreölçerin sayımını gerçek zamanlı olarak duymak için Süreölçer: Etkin açılır düğmesine gidin.
 2. Süreölçer bölümünü açmak için Ara Çubuğuna basın veya Süreölçer: Etkin açılır düğmesini tıklatın.
  • Süreölçerin ayrıntıları, DD.SS biçiminde büyük boyutlu ve kalın beyaz renkli sayılarla kalan mevcut süreyi göstererek açılır. Altında toplam süre yine DD.SS biçiminde, beyaz renkli daha küçük bir yazı tipi ile görünür. 
  • Ekran okuyucu kullanıcıları "Kalan: DD.SS, Toplam: DD.SS" ifadesini duyar.

Süreölçer bölümü, açıldıktan sonra süre dolana kadar kapatılamaz. Bu noktada Bitti düğmesine gidin.Moderatörün kaldırmaması durumunda sayfadan süreölçeri kendiniz kaldırmak için Ara Çubuğuna basın veya Bitti düğmesini tıklatın.


Süreölçeri ayarlama

 1. İçerik Paylaş panelinden Süreölçer düğmesine gidin.
 2. Süreölçeri Başlat panelini açmak için Ara Çubuğuna basın veya Süreölçer düğmesini tıklatın.
 3. Aşağıdaki özellikleri gerektiği gibi değiştirmek için Süreölçeri Başlat panelinde gezinin:
  • Dakika ayarlama metin alanı
   • Alan otomatik olarak 5 ile doldurulur. Değeri temizlemek için Sil veya Geri tuşunu kullanın ve ardından yeni bir sayısal değer girin. Dakika alanından çıkmak için Sekme tuşuna basın veya Saniye alanını tıklatın
  • Saniye ayarlama metin alanı
   • Alan otomatik olarak "0" ile doldurulur. Değeri temizlemek için Sil veya Geri tuşunu kullanın ve ardından yeni bir sayısal değer girin. Saniye alanından çıkmak için Sekme tuşuna basın veya Süreölçer açıklamasını tıklatın. Süreölçer açıklaması düzenleme alanında maksimum 120 karakter olabilir.
  • Değerin azaltılıp artırılabileceği Süreölçer ayarı seçim alanı
  • Herkes ve Yalnızca moderatörler değerlerine sahip Süreölçeri görebilenler seçim alanı.
 4. Başlat düğmesine gidin.
 5. Süreölçeri açmak için Ara Çubuğuna basın veya Başlat düğmesini tıklatın.
 6. Süreölçer, ana bölümde Ses Paylaş ve Video Paylaş düğmelerinin üzerinde görünür. Ekran okuyucu kullanıcıları "Süreölçer başlatıldı, kalan süre: # dakika" ifadesini duyar.

Süreölçeri duraklatma

 1. Süreölçer: Etkin açılır düğmesine gidin. Bu düğme, Ses Paylaş ve Video Paylaş düğmelerinin üzerinde üst veya alt değerlerin yer aldığı bir sayaç olarak görünür.
 2. Süreölçer bölümünü açmak için Ara Çubuğuna basın veya Süreölçer: Etkin açılır düğmesini tıklatın.
  • Seçim odağı Duraklat düğmesinin üzerine gelir ve ekran okuyucu kullanıcıları "Duraklat düğmesi, Süreölçer bölümü" ifadesini duyar.
 3. Süreölçeri duraklatmak için Ara Çubuğuna basın veya Duraklat düğmesini tıklatın.
  • Süreölçer duraklatılır ve ekran okuyucu kullanıcıları "Süreölçer duraklatıldı; Kalan süre: [[DD.SS]" ifadesini duyar.
  • Süreölçer bölümü açık kalır ve seçim odağı Devam Ettir düğmesinin üzerinde kalır.

Süreölçeri devam ettirme

 1. Süreölçer duraklatıldığında süreölçer bölümü açık kalır. Seçim odağı Devam Ettir düğmesi üzerinde değilse düğmeye gidin.
 2. Ara Çubuğuna basın veya Devam Ettir düğmesini tıklatın
  • Süreölçer devam eder ve ekran okuyucu kullanıcıları "Süreölçer yeniden başlatıldı; Kalan süre: [[DD.SS]" ifadesini duyar.
  • Süreölçer bölümü açık kalır ve seçim odağı Duraklat düğmesinin üzerinde kalır.

Süreölçeri sıfırlama

Süreölçeri ancak duraklattıktan sonra sıfırlayabilirsiniz.

 1. Süreölçeri Sıfırla düğmesini etkinleştirmek için süreölçeri duraklatın.
 2. Süreölçeri Sıfırla düğmesine gidin.
 3. Ara Çubuğuna basın veya Süreölçeri Sıfırla düğmesini tıklatın.
  • Süre sıfırlanır ve seçim odağı Duraklat düğmesinin üzerine gelir.
  • Ekran okuyucu kullanıcıları "Duraklat düğmesi" ifadesini duyar.

Süreölçer ayarları

 1. Süreölçer Ayarları düğmesini etkinleştirmek için Süreölçeri duraklatın.
 2. Süreölçer Ayarları düğmesine gidin.
 3. Ara Çubuğuna basın veya Süreölçer Ayarları düğmesini tıklatın.
  • Süreölçeri Başlat paneli açılır ve seçim odağı Süreölçeri Başlat başlığına geçer.
 4. Süreölçer ayarlarını değiştirmek için Süreölçer bölümündeki adımları takip edin.
  • Süreölçer Ayarları düğmesi etkin olduğunda Süreölçeri Başlat panelinde 2 küçük farklılık mevcuttur.
   • Etkin Süreölçer metni, Duraklatıldı metni ve Süreölçeri Kapat düğmesi, Süreölçeri Başlat başlığının hemen altında görünür ve panelde gezinen ekran okuyucu kullanıcıları bunu "Etkin Süreölçer; Duraklatıldı; Süreölçeri Kapat düğmesi" olarak duyar.
   • "Bu, mevcut süreölçerin üzerine yazılır" bildirimi; panelin altına, İptal düğmesinin hemen üzerine eklenir.

Süreölçeri kapatma

Süreölçeri; süreölçer bölümünden, süreölçer ayarlarından ve İçerik Paylaş panelinden kapatabilirsiniz.

Süreölçer bölümü

 1. Süreölçeri Kapat düğmesini etkinleştirmek için Süreölçeri duraklatın.
 2. Süreölçeri Kapat düğmesine gidin.
 3. Ara Çubuğuna basın veya Süreölçeri Kapat düğmesini tıklatın.
  • Süreölçer bölümü kapanır ve ekran okuyucu kullanıcıları "Süreölçer temizlendi" ifadesini duyar.
  • Seçim odağı Durumum ve Ayarlar açılır düğmesine geçer.

Süreölçer ayarları

 1. Süreölçeri Başlat panelini açmak için Süreölçer Ayarları'na gidin.
 2. Süreölçeri Kapat düğmesine gidin.
 3. Ara Çubuğuna basın veya Süreölçeri Kapat düğmesini tıklatın.
  • Süreölçer bölümü kapanır ve ekran okuyucu kullanıcıları "Süreölçer temizlendi" ifadesini duyar.
  • Seçim odağını sıfırlamak için Sekme tuşuyla Dakika ayarlama alanına ilerleyin.

İçerik paylaşma

 1. İçerik Paylaş paneline gidin.
 2. Süreölçeri Kapat düğmesine gidin.
 3. Ara Çubuğuna basın veya Süreölçeri Kapat düğmesini tıklatın.
  • Süreölçer bölümü kapanır ve ekran okuyucu kullanıcıları "Süreölçer temizlendi" ifadesini duyar.
  • Seçim odağını sıfırlamak için Sekme tuşuyla Özel Oda Grupları düğmesine ilerleyin.

Süreölçeri Gizleme/Gösterme

 1. Collaborate'in ana bölümünde göz şeklinde görünen Süreölçer Sayacını Gizle düğmesine gidin.
 2. Ara Çubuğuna basın veya Süreölçer Sayacını Gizle düğmesini tıklatın.
  • Düğme simgesi değişir, süreölçer değerleri artık görünmez ve ekran okuyucu kullanıcıları "Süreölçer Sayacını Göster düğmesi" ifadesini duyar.
 3. Süreölçeri göstermek için, üzerinde bir çizgi bulunan göz şeklinde gösterilen Süreölçer Sayacını Göster düğmesine gidip Ara Çubuğuna basın veya düğmeyi tıklatın.
  • Düğme simgesi değişir, süreölçer değerleri görülebilir ve ekran okuyucu kullanıcıları "Süreölçer Sayacını Gizle düğmesi" ifadesini duyar.