Katılımcılar Panelini Yardımcı Teknolojiden Yararlanarak Bulma

Katılımcılar panelini bulma

 1. Collaborate panelinden Katılımcılar sekmesi paneline gidin.
 2. Açmak için Ara Çubuğuna basın veya Katılımcı sekmesi panelini tıklatın.
 3. Başlık klavye kısayollarıyla, Sekme tuşuyla veya göz yardımıyla # Katılımcılar başlığını bulun.
 4. Aşağıdaki özellikleri bulmak için panelde gezinmeye devam edin:
  1. "Daha fazla seçenek" açılır düğmesi
  2. Rollerine göre Moderatörler (#), Sunucular (#) ve Katılımcılar (#) başlıkları altında gruplandırılmış katılımcıların listesi
  3. Her katılımcı için Katılımcı Denetimleri açılır düğmesi
  4. Her katılımcı için Ağ Sinyali Gücü Göstergesi İpucu

"Daha fazla seçenek" açılır düğmesi

 1. Daha fazla seçenek açılır düğmesine gidin.
 2. Bir menü açmak için Ara Çubuğuna basın veya Daha Fazla Seçenek açılır düğmesini tıklatın.
 3. Daha fazla seçenek menüsü aşağıdaki özellikleri içerir:
  1. Katılımcı Bul düğmesi
  2. Paneli ayır düğmesi veya Paneli birleştir düğmesi
  3. Tümünün sesini kapat düğmesi (Yalnızca moderatör rolü)

Etkin olmayan katılımcılar

Katılımcılar oturumdan ayrıldıklarında veya çıkarıldıklarında Etkin Olmayanlar başlığı altında yeni bir liste görüntülenir.

Listeyle etkileşerek şunları yapabilirsiniz:

 1. Etkin Olmayanlar başlığına gidin.
 2. Hangi katılımcıların Ayrıldığını ve hangilerinin Çıkarıldığını keşfetmek için listenin üzerinden geçin.
  • Gönüllü olarak ayrılan katılımcılar için, Ayrıldı: [[ad]
  • Çıkarılan katılımcılar için, Çıkarıldı: [[ad]
 3. Listeyi gizlemek için Gizle düğmesine gidin. Listeyi gizlemek için Ara Çubuğuna basın veya Gizle düğmesini tıklatın. 
  • Etkin Olmayanlar başlık metni, Etkin Olmayanlar (#) olarak değişir
 4. Listeyi görüntülemek için Göster düğmesine gidin. Listeyi görüntülemek için Ara Çubuğuna basın veya Görüntüle düğmesini tıklatın. 
  • Etkin Olmayanlar (#) başlık metni, Etkin Olmayanlar olarak değişir

Yardımcı teknolojiden yararlanarak Katılımcılar panelini kullanmaya ilişkin temel bilgiler


Paneli Ayırma ve Birleştirme

Katılımcılar paneli, Collaborate panelinden ayrı da olsa panele birleşik de olsa aynı şekilde işlev görür.

Paneli ayırma

 1. Daha fazla seçenek menüsünde Paneli ayır düğmesine gidin.
 2. Ara Çubuğuna basın veya Paneli ayır düğmesini tıklatın.
  1. Katılımcılar paneli, Collaborate oturumunun ana sayfasına taşınır.
  2. Ekran okuyucular, Katılımcılar panelinin ayrıldığını belirtir.
  3. Seçim odağı, ayrılmış olan Katılımcılar panelindeki Daha fazla seçenek düğmesinin üzerine gelir.

Paneli birleştirme

 1. Daha fazla seçenek menüsünde Paneli birleştir düğmesine gidin.
 2. Ara Çubuğuna basın veya Paneli birleştir düğmesini tıklatın.
  1. Katılımcılar paneli, Collaborate paneline taşınır.
  2. Ekran okuyucular, Katılımcılar panelinin birleştirildiğini belirtir.
  3. Seçim odağı Sohbet sekmesi panelinin üzerine gelir ve Sohbet paneli etkinleşir.

Katılımcı bulma

 1. Daha fazla seçenek menüsünde Katılımcı bul düğmesine gidin.
 2. Yer tutucu metni Katılımcı bul olan Katılımcı bul düzenleme alanını açmak için Ara Çubuğuna basın veya Katılımcı ara düğmesini tıklatın. 
  • Düzenleme alanı açıldığında seçim odağı bu alana gelir.
 3. Alana başka bir katılımcının adını yazmaya başlayın.
  • Hiç katılımcı bulunamazsa "ad" için 0 sonuç iletisini alırsınız
 4. Katılımcı için Katılımcı denetimleri [[ad] düğmesine gidin. 

Katılımcı Denetimleri açılır düğmesi

 1. Katılımcılar panelinde [[ad] Katılımcı Denetimleri açılır düğmesine gidin.
 2. [[Ad] Katılımcı menüsünü açmak için Ara Çubuğuna basın veya [[ad] Katılımcı denetimleri düğmesini tıklatın.
 3. Aşağıdaki özellikleri bulmak için Katılımcı denetimi menüsünde gezinmeye devam edin: 
  1. Bir sohbet iletisi gönder düğmesi
  2. Moderatör yap düğmesi
  3. Sunucu yap düğmesi
  4. Katılımcı yap düğmesi
  5. Altyazı yazarı yap düğmesi
  6. Sesini Kapat düğmesi

   Sesini Kapat düğmesi yalnızca sesleri etkin olan katılımcılarda görünür.

  7. Oturumdan Çıkar değiştirme düğmesi

Yardımcı teknolojiden yararlanarak özel olarak sohbet etme


Özel olarak sohbet etme

Özel olarak sohbet edebilmeniz için sohbet izinleri açılmalıdır.

 1. [ad] Katılımcı denetimleri açılır düğmesinden Bir sohbet iletisi gönder düğmesine gidin.
 2. Ara Çubuğuna basın veya Bir sohbet iletisi gönder düğmesini tıklatın.
 3. Seçim odağı Sohbet panelindeki, yer tutucu metni Bir şey söyleyin olan "Sohbet etmek için bir ileti yazın ve Enter veya Return tuşuna basın." düzenleme alanının üzerine gelir.

Yardımcı teknolojiden yararlanırken ağ durumu göstergesi


Ağ durumu göstergesi ipucu

"Katılımcı listesine eriş" düğmesi, yalnızca bu düğme klavye seçim odağına sahip olduğunda görünür hâle gelir.

 1. Sekme tuşuyla Katılımcı listesine eriş düğmesine gidin, ardından Ara Çubuğuna basın veya düğmeyi tıklatın.
  1. Seçim odağı otomatik olarak aşağıdaki bilgiyi görüntülendiği Katılımcı denetimleri düğmesine geçer:
   • Durum değerleri; mükemmel, iyi, normal veya kötü değerlerinden birini alabilir
   • Deneyiminiz; mükemmel, iyi, normal veya kötü değerlerinden birini alabilir
   • Bit hızı, aşağı ve yukarı değerlerini alabilir
  2. Her bir katılımcının ağ gücünü keşfetmek için Sekme tuşuyla ilerleyin.

Katılımcıların sesini kapatma

 • Tüm katılımcıların sesini kapatma:Daha fazla seçenek menüsünde Tümünün sesini kapat düğmesine gidin. Ara Çubuğuna basın veya Tümünün sesini kapat düğmesini tıklatın. 

  Küçük oturumlarda katılımcılar yine de sesi yeniden açabilir ve sesli katılımda bulunabilir.

 • Bir katılımcının sesini kapatma: Katılımcı listesinde konuşan katılımcıyı bulun.[[Ad] Katılımcı menüsünü açmak için Ara Çubuğuna basın veya [[ad] Katılımcı denetimleri düğmesini tıklatın. Sesini kapat düğmesine gidin. Ara Çubuğuna basın veya Sesini kapat düğmesini tıklatın.


Katılımcılara başka roller verme

Katılımcılara moderatör, sunucu ve altyazı yazarı rolleri verebilirsiniz.

 1. [[ad] Katılımcı denetimleri açılır düğmesinden aşağıdaki düğmelerden birine gidin:
  • Moderatör yap düğmesi
  • Sunucu yap düğmesi
  • Katılımcı yap düğmesi
  • Altyazı yazarı yap düğmesi
 2. Düğmeyi etkinleştirmek için Ara Çubuğuna basın veya düğmeyi tıklatın.
  • Seçim odağı [[ad] Katılımcı denetimleri üzerinde kalır.
  • Yeni rolün atandığını doğrulamaya yönelik herhangi bir durum iletisi bulunmaz. Bazı yardımcı teknoloji kullanıcıları rolün başlığına gidip katılımcının doğru role aktarıldığını doğrulamayı isteyebilir.

Farklı roller hakkında daha fazla bilgi


Katılımcıları çıkarma

 1. [[Ad] Katılımcı denetimleri açılır düğmesinden Oturumdan Çıkar değiştirme düğmesine gidin.
 2. Ara Çubuğuna basın veya Oturumdan Çıkar düğmesini tıklatın.
  1. "[[Ad] oturumdan ayrıldı" içerikli durum iletisi oluşturulur/görüntülenir
  2. Etkin Olmayanlar listesi, Katılımcılar paneline eklenir