Bu rapor; kurumunuza öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve diğerlerinin Öğrenim Platformunuzu ne kadar kullandığına ilişkin, o andaki durumu gösteren son derece doğru bir görüntü sağlar. Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) etkinliğiniz, İş birliği aracı etkinliğiniz, Erişilebilirlik aracı etkinliğiniz ve Orijinallik aracı etkinliğiniz hakkında ilgili etkinlik verilerini keşfedebilirsiniz.  

Öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve diğer kullanıcıların Öğrenim Platformunuzla nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak için bu raporu kullanın. Kurumunuzun Öğrenim Platformunun kullanımını yaygınlaştıracak, önemli bilgileri keşfedin.   

Modelleri tanımlayın. Öğrenim platformunuzda kaç kullanıcının aktif olduğunu ve platforma erişmek için en çok hangi yöntemi kullandıklarını görün. Haftanın hangi günlerinde ve saat aralıklarında daha fazla etkinlik olduğunu öğrenin. En çok ve en az kullanılan araçları belirleyin.   

Öğrenim Platformu'nuzun kullanımını artıracak veriye dayalı eylemler gerçekleştirin ve sonuçları takip etmek için tarih karşılaştırmalarını kullanın. 

Raporu iyi öğrenin

Öğrenim Platformunun Kullanımı Raporu, kurumlar için basit bir veri toplama aracıdır. Bu anlamda, birden çok kavram ve teknik farklı veri noktalarında aynıdır. Bu raporu iyi öğrenin ve ondan en iyi şekilde yararlanın.   

Rapor, verilerini görmek istediğiniz bir aracı seçmeniz için sekmelerle başlar.Sekmelerin yalnızca kurumunuzun erişebildiği araçlara ilişkin ölçümleri görüntülediğini unutmamalısınız.Diğer araçlara da erişmek istiyorsanız bir Blackboard temsilcisiyle iletişime geçin

Her sekmenin sonunda, bağlam sağlayan ve sunulan verileri daha fazla açıklayan notlar bulunabilir.Hiçbir şeyi kaçırmamak için hemen bir göz atın. 

Birincil ve karşılaştırma tarih aralığı

Rapor, seçtiğiniz dönemlere göre verileri görüntüler.Raporun başında, birincil ve karşılaştırma tarih aralıklarınızı seçebilirsiniz.  

Birincil Tarih Aralığı, temel dönem olarak ayarlamak istediğiniz dönemdir.Karşılaştırma Tarih Aralığı, temel döneminizi karşılaştırmak istediğiniz dönemdir.   

Varsayılan olarak, Birincil Tarih Aralığı son 30 günü kapsar, Karşılaştırma Tarih Aralığı ise Birincil Tarih Aralığı'ndan önceki 30 gündür.Sunulan verileri güncelleştirmek için, tercih ettiğiniz tarih aralığını seçtiğinize emin olun.  

Doğru karşılaştırma için aynı uzunlukta tarih aralıkları kullanın

Tarih aralıklarını varsayılan değere sıfırlayın

 • Tarih aralığını seçin. 

 • Sağ üst köşedeki Diğer seçenekler menüsünü seçin.

 • Sıfırla'yı seçin. 

 • Sıfırlamak istediğiniz diğer tarih aralıklarında bu adımları tekrarlayın. 

Veri görselleştirme

Bu raporda, çeşitli veri görselleştirme biçimleri kullanılmaktadır.Bunların arasında göstergeler, halka grafikler, çizgi grafikler, ısı haritaları ve çubuk grafikler vardır.  

Göstergeler, izlemeniz gereken bir etkinliğin durumunu hızlı bir şekilde öğrenmek bakımından çok kullanışlıdır.Bu raporda, göstergelerin temeli olarak Birincil Tarih Aralığı değeri kullanılır.Bununla birlikte, başlık belirli bir veri aralığına atıfta bulunduğunda, bu tarih aralığı, göstergenin temelini oluşturur.  

 • Yukarı ok: Değer veya sayı, Karşılaştırma Tarihi Aralığı'na kıyasla artmıştır. 

 • Aşağı ok:Değer veya sayı, Karşılaştırma Tarihi Aralığı'na kıyasla azalmıştır. 

 • Sağa bakan ok:Tarih aralıkları arasında değişiklik yoktur. 

 • DIV/0: Seçili Karşılaştırma Tarih Aralığı için kullanılabilir veri yoktur. 

 

Halka grafikler, farklı kategoriler arasında "bir bütünün parçaları" ilişkisi kurar.  

 

Çizgi grafikler, seçilen tarih aralığındaki eğilimleri göstermek için tek tek veri noktalarını gösterir.  

 

Çubuk grafikler, bir veri serisindeki birden fazla kategori arasında karşılaştırma yapmaya olanak tanır. 

 

Isı haritaları, haftanın her günü ve iki saatlik zaman aralıkları başına etkinlik miktarına göre verileri derecelendirir. Renk değişiklikleri, daha yüksek veya daha düşük etkinlik dönemlerini belirtir. Daha koyu renkler, etkinliğin daha yüksek olduğu günleri ve zaman aralıklarını gösterir. Daha açık renkler ise etkinliğin daha düşük olduğu günler ile zaman aralıklarını gösterir. 

 

Benzersiz veri noktalarını ortaya çıkarmak için grafiklerde ve ısı haritalarında işaretlenmiş verileri seçin. 

Verilerinizi CSV'ye verme

Raporu kullanırken, verileri tablo biçiminde görüntülemek için CSV dosyası olarak indirebilirsiniz. 

 • Dışa vermek istediğiniz verileri seçin.  

 • Diğer seçenekler simgesini seçin. 

 • CSV'ye Ver'i seçin.  

 • İndirme tamamlandığında, rapora geri dönmek için Bitti'yi seçin.  

Kullanıcılar ve oturumlar

Bu rapor, kullanıcı etkinliği ve oturum etkinliği verilerini gösterir. Kullanıcıların ve oturumların iki farklı kavramı temsil ettiğini unutmayın.    

Kullanıcı, LMS'nize erişen bir kişiyi ifade eder. Etkin LMS kullanıcısı, seçilen bir tarih aralığında LMS'nize erişen bir kişidir.   

Oturumlar, her kullanıcının LMS'nize kaç kez eriştiğini belirtir. Bir kullanıcı birçok oturum açabilir.  

Örneğin, bir öğrenci aynı gün içinde birden çok oturum oluşturabilir. Diyelim ki bir öğrenci programını kontrol etmek için kahvaltı sırasında LMS'nizde oturum açtı. Daha sonra aynı öğrenci, bir öğretmenin sınıfta bahsettiği içeriği indirmek için tekrar oturum açtı. Son olarak da evine gittiğinde, ödev yüklemek için LMS'nize erişti.    

Bu örnekte öğrenci, kullanıcıyı temsil etmektedir. Öğrencinin LMS'nize eriştiği farklı zamanlar, oturum sayısı olacaktır. Bu durumda, bir kullanıcınız ve aynı kullanıcıdan üç oturumunuz olur. 

Farklı kullanıcılar

Blackboard Data'da her kullanıcının farklı bir kimliği vardır. Bu, aynı kullanıcının örneğin aynı oturuma iki kez katılması durumunda iki kez sayılmasını engeller. 

 

Önemli Bilgileri Alın

Tarih aralıklarınızı seçtiğinizde Öğrenim Platformunun Kullanımı Raporu, görmek istediğiniz verileri kolayca önünüze getirir. Şimdi bu verilerin kurumunuzun lehine çalışmasını sağlama zamanı.  

Bu rapordan, Öğrenim Platformunun Kullanımı performansınızı öğrenebilir, onu iyileştirmek için veriye dayalı eylemler tanımlayabilir ve kurumunuz içinde karar alma süreçlerini destekleyecek kavramlar geliştirebilirsiniz. 

Verilerin güçlü olması, onlardan geliştirdiğiniz bağlantılara bağlıdır.Verileri daha da geliştirip eyleme yönelik bilgilere dönüştürmek için bulgularınızın kaydını tutun.Aşağıda, Öğrenim Platformunun Kullanımı Raporunuzdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinize dair bazı fikirler bulabilirsiniz.  

Yanıtlamak istediğiniz soruları belirleyin

Raporunuzdaki verileri çeşitli şekillerde birbirine bağlayabilirsiniz. İlk olarak yanıtlamak istediğiniz soruları belirleyin. Bu sorular genel veya özel olabilir. Hızlı sonuçlar çıkarmak için verileri, sorularınızı göz önünde bulundurarak inceleyin.  

Öğrenim Platformunun Kullanımı performansınızı anlamaya devam ederken ortaya çıkabilecek yeni sorulara açık olun. 

Benzer akademik dönemleri karşılaştırın

Öğrencilerinizin, eğitmenlerinizin ve diğer kullanıcılarınızın Öğrenim Platformunuz ile etkileşim şekli kurumun akademik takvimi boyunca sürekli değişir.  

Benzer bir akademik dönemdeki performansın başka bir yıla kıyasla nasıl olduğunu karşılaştırdığınızda, kullanım döngülerini görebilirsiniz. Örneğin, kullanım eğilimi her eğitim öğretim yılının başında zirveye çıkmış ve bahar tatilinden hemen önceki haftada düşmüş olabilir. 

Kullanım döngülerini net bir şekilde gördükten sonra, bu döngülerin kırılma noktalarını belirleyebilirsiniz. Dahası, tedbir alabileceğiniz alışılmadık durumları da belirleyebilirsiniz.  

Düzensiz veri dönemlerinin karşılaştırılması verinin doğru şekilde yorumlanmasını engelleyebilir. 

Karşılaştırmaları kullanma

Karşılaştırmalar, hedef belirlemeyi ve strateji geliştirmeyi destekler. Karşılaştırma ölçütü olarak yalnızca diğer kurumların kullanım süreçlerine odaklanmayın. Kendi dâhilî ölçütlerinizi geliştirin. 

Öğretim üyelerinizden bilgi toplayın ve öğrencilerin Öğrenim Platformunuzu kullanmasını sağlamak ve desteklemek için öğretim üyelerinin hangi tedbirlere başvurduğunu öğrenin. En iyi uygulamaları bulun ve kurumunuzda kullanım performansını iyileştirmek için bunları paylaşın. 

Veri bilgilerini birleştirin

Raporda sunulan farklı verileri bir araya getirip karşılaştırın. Bunu hem aynı sekme içinde, hem de farklı sekmeler arasında yapın. Yeni bilgileri ortaya çıkarın ve çeşitli bilgilerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu gözlemleyin.  

Örneğin, LMS kullanım döngülerinizin Ally veya SafeAssign gibi diğer araçların kullanım performansıyla ilişkili olup olmadığına bakın. Her aracın içindeki, birbirleriyle ilişkisiz kullanıcı modellerini arayın. Pozitif bir kullanım modeliyse onu diğer araçlara da uygulayacak eylemleri bulun.Zararlı bir kullanım modeliyse onu iyileştirecek eylemleri devreye sokun.  

Modelleri keşfetme

Kullanım verilerinin en değerli yönlerinden biri, size kullanıcılarınızın Öğrenim Platformunuz ile etkileşime girme şeklini ifade eden modelleri gösterebilmesidir.  

Kurslarda, etkinliklerde ve idari görevlerde kullanabileceğiniz modellere dikkat edin. Örneğin; LMS etkinliği sekmesinde, öğrencilerin, eğitmenlerin ve diğerlerinin en çok hangi erişim yöntemlerini kullandığını görebilirsiniz.En çok kullanılan erişim yöntemi mobil bir uygulamaysa eğitmenlerinizi mobil uyumlu içerik geliştirme konusunda destekleyecek tedbirler alabilirsiniz.

Kullanıma yönelik ek kaynaklar bulun

Ally gibi Öğrenim Platformu araçları, araç kullanımını geliştirme konusunda kaynaklar sunar.Farkındalık oluşturmak ve kullanımı teşvik etmek için bu bağlantıları inceleyin.  

Ally - İletişim ve Kullanım Araç Takımı

Blackboard Uygulaması - İletişim ve Kullanım Araç Takımı

Blackboard Instructor Uygulaması - İletişim ve Kullanım Araç Takımı

Learn Ultra - İletişim ve Kullanım Araç Takımı

Veriye dayalı eylemler oluşturun

Yaygınlaştırmak için kullanımı destekleyin. Edindiğiniz bilgileri, kurumunuzda kullanımı artıracak, veriye dayalı eylemleri daha da geliştirmek için kullanın.  

Sonuçları izleyin

Öncelikle Öğrenim Platformunuzun kullanılmasına yardımcı olacak eylemleri belirleyin. Öğrenim Platformunun Kullanımı Raporu'nuzda sağlanan verilere dayanarak bunları nasıl ölçeceğinizi tanımlayın.   

Uygulamayı takip etmek ve kurumunuz için erken elde edilebilecek kazançları ortaya çıkarmak için Karşılaştırma Tarih Aralığı'nı kullanın.