Ultra kursları için anlık duyuru bildirimlerinin sistem düzeyinde etkinleştirilmesi gerekir

Pek çok durumda, anlık duyuru bildirimleri sistem düzeyinde etkinleştirilmiştir. Şu anda, kullanıcılar için Blackboard Learn uygulamasında veya web görünümünde anlık duyuru bildirimlerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma ayarı yoktur. Kullanıcılar Ultra kursları için anlık duyuru bildirimleri almıyorsa lütfen varsayılan sistem bildirim ayarlarını yönetici panelinde "açık" veya "her zaman açık" olarak ayarlayın. Şu anda bunları yapmaktan vazgeçemeyeceklerini göz önünde bulundurun. Varsayılan bildirim ayarları hakkında daha fazla bilgi.

Etkinlik toplama tablosunda artan web'e zorlanmış oturum açma işlemleri

Mobile B2, Web'e Zorlanmış kimlik doğrulaması ile yapılandırıldığında Blackboard Learn veri tabanındaki etkinlik toplama tablosu; iOS ve Android'de her mobil uygulama kullanıcı girişi için Mobil Oturum Açma Denemesini birkaç kez kaydeder. Bu, hem Blackboard hem de Blackboard Instructor uygulamalarından yapılan oturum açma işlemlerini etkiler. Bu tablo, oturum açma denemeleri için mobil kullanım etkinliği istatistiklerinin nasıl artacağını gösterir:

Blackboard Uygulaması Gereksinimleri
Learn Sürümü

Blackboard Uygulaması

iOS

Blackboard Instructor Uygulaması

iOS

Blackboard Uygulaması

Android

Blackboard Instructor Uygulaması

Android

Enterprise/Classic2 giriş2 giriş3 giriş3 giriş
SaaS2 giriş2 giriş1 giriş1 giriş

iOS uygulaması desteklenmeyen bildirim türlerini alabilir

Bazı durumlarda, iOS cihazlarındaki Blackboard uygulaması belgelenen bildirim türlerinin dışında başka türlerde bildirimler de alabilir.

Android yalnızca belgelenen bildirim türlerini görüntüler.

Etkin Collaborate odaları için etkinlik göstergeleri

Masaüstü web tarayıcısında Ultra kursları için, Collaborate odası kullanımı sırasında bir gösterge görünür. Etkin Collaborate odaları için etkinlik göstergesi, mobil uygulamalar tarafından desteklenmemektedir.

Duo 2FA iOS Anında Bildirimi Duo Uygulamasında Yanıt Vermiyor

Blackboard uygulamasından bir Duo 2FA Anında Bildirim kimlik doğrulama isteğini onayladıktan sonra kullanıcılar sol üst köşedeki Blackboard geri düğmesine dokunarak Blackboard uygulamasına manuel olarak geri dönene kadar Duo uygulamasında işlevsiz kalırlar. Bu manuel gezinme işleminden sonra, bekleyen kimlik doğrulama isteği devam eder.

DUO 2FA Anında Bildiriminin desteklenmemesi (çözüldü)

Kullanıcılar iOS 12 sürümüne yükseltme yaptığında çözülmektedir.

DUO 2FA Anında Bildirim yöntemi şu anda Blackboard mobil uygulamaları tarafından desteklenmemektedir. Android cihazlar ve eski sürümleri kullanan iOS cihazlarındaki bazı yapılandırmalar çalışabilmektedir ancak iOS 11'lerle ilgili bilinen bir sorun vardır. Uygulamalarda kimlik doğrulamasını DUO 2FA güvenliğini uygulayan bir yöntem yoluyla yapmak için şifre metodunu kullanın.

Orijinal deneyiminde, uygulamadan yapılan ödev gönderimleri için SafeAssign raporu yok (çözüldü)

Blackboard uygulamasından yapılan ödev gönderimlerinde, SafeAssign Originality Report'ları, şu anda Blackboard Learn Orijinal deneyiminde kullanılamamaktadır.

Originality Report'ları, Blackboard Learn SaaS Ultra deneyiminden yapılan uygulama gönderimleri için sorunsuz çalışmaktadır.

SaaS için 3700.11.0 ve Enterprise için 3800.0.0+'da çözüldü.

Desteklenmeyen test sunumu ve yorum seçenekleri

Blackboard uygulamasında testler yapılırken şu test seçenekleri desteklenmez:

  • Her seferinde tek bir soru sunma özelliği: AÇIK
  • Otomatik gönderme özelliği zamanlayıcısı: KAPALI (uzatma süresi)

Blackboard uygulamasında, testler gözden geçirilirken şu test seçenekleri desteklenmez:

  • Tek tek yanıtlar için geri bildirim sağla: AÇIK
  • Soru başına puanı göster: KAPALI
  • Yanlış soruları göster: KAPALI

Son tarihler için saat dilimi farkları

Son tarihler için saat dilimleri, web tarayıcısında Blackboard Learn 9.1 Orijinal deneyimi ile Blackboard uygulaması arasında farklıdır. Tüm son tarihler, Blackboard Learn 9.1 Orijinal deneyiminde sunucunun saat diliminde; Blackboard Learn Ultra deneyimi ve Blackboard uygulamasında ise son kullanıcının makinesindeki saat diliminde görüntülenir.

Kullanıcı, okulunun sunucusundan farklı bir saat diliminde bulunuyorsa bir web tarayıcısında Blackboard Learn 9.1 Original deneyimiyle karşılaştırıldığında uygulamada farklı saatler görür. Bu fark özellikle, saat farkı yüzünden son tarih bir gün ileriye veya bir gün geriye alınıyorsa öğrencilerin kafalarını karıştırabilir. Blackboard Learn Ultra deneyiminde saatler, son kullanıcının makinesindeki saat diliminde UTC farkı değeriyle birlikte gösterilir.

Bildirimler Panosu kapalı olduğunda son tarihlerin etkinlik akışında görünmemesi

Buna hem yöneticinin genel ayarları hem de bireysel kullanıcı ayarları dâhildir.

Bildirimler Panosu

Blackboard uygulaması, Oturum Parmak İzi işleviyle uyumlu değil

Bu sorun, Blackboard Learn SaaS sürüm 3500.7 ve daha yeni sürümlerde çözümlenmiştir.

Blackboard uygulaması, Oturum Parmak İzi işlevinin "parmak izi değiştiğinde yeni oturum oluştur" ayarıyla uyumlu değildir. Yerel kullanıcı arayüzünde desteklenmeyen bazı içerik türleri yerel uygulama görünümünden farklı bir kullanıcı aracısı kullanan bir uygulama içi tarayıcıya (webView) yüklenir. WebView istekleri trafiği yerel isteklerde olduğu gibi mBaaS ile aktarılmadığından, uzak IP adresi ve kullanıcı aracısı değişir. Bu nedenle, kullanıcı aracısının ve IP adresinin webView iş akışında değişmesi gerekir ve oturum parmak izine yapılan bir değişikliğin ardından yeni bir oturum oluşturmaya çalışmak, webView uygulama içi tarayıcısında oturum hatasına neden olur.

Bir kursta veya sayfadayken içeriğin güncelleştirilmemesi

Kullanıcılar kurs içinde gezinirken veya Etkinlik Akışı ya da Son Tarihler gibi sabit bir sayfada bulunurken, içerik gerçek zamanlı olarak güncelleştirilmez. İçerik ve not güncelleştirmelerini görmek için kurstan çıkıp kursa tekrar girmeli ya da sayfadan çıkıp geri dönmelisiniz. Bunun istisnası; testler, ödevler ve tartışmalar için uyarlamalı sürüm kuralları bulunan içeriklerdir. Bu içeriklerde, gönderimin ardından ön bellek geçersiz kılınır ve içerik yenilenir.

Mobil trafiğe izin vermek için güvenlik duvarında izin verilenler listesini kullanma

Blackboard uygulaması, MLCS ve mBaaS adlı iki hizmetin kullanılmasını gerektirir. MLCS, okul araması işlemini gerçekleştiren Mobile B2 kayıt hizmetidir. mBaaS, Amazon Web Services'de Blackboard uygulamasının istek trafiği ile ilgilenen hizmet aktarım yoludur.

Güvenlik duvarı izin verilenler listesi

Profil resimleri (çözüldü)

İlk erişimde kullanıcıların hesaplarına ait ilk avatarlarını web tarayıcısından belirlemeleri gereklidir. Daha önce hiçbir avatar ayarlanmamış durumdayken ilk avatar mobil uygulamadan ayarlanmaya çalışıldığında bir ileti gösterilir: Üzgünüz. Fotoğrafınızı değiştirmenize okulunuz tarafından izin verilmiyor. Lütfen daha fazla bilgi için okulunuzla irtibata geçin. İlk avatarın bir web tarayıcısından ayarlanmasının ardından, daha sonraki avatar fotoğrafları uygulamadan ayarlanabilir.

Blackboard uygulaması sürüm 5.5'te çözüldü. Artık kullanıcılar, ilk erişim için avatarlarını mobil uygulamada ayarlayabilir.

Kurs listesi

Bir kursun geçerli, geçmiş veya gelecek kurs listesinde görünmesi o kursun dönem veya süre ayarlarına bağlıdır. Bu özellik tüm rollerdeki kullanıcılar tarafından görülmeyebilir.

Kurs Listesi Yerleşimi

DESTEK MAKALELERİ

Destek makaleleri listesine göz atabilirsiniz. Bu makaleler, yukarıdaki bilinen sorunlarda bağlantıları verilen makalelerin aynısıdır.