Ödev listesi sayfasından bir ödeve dokunarak gönderim listesi sayfasına erişin. Gönderimler en son gönderilen ödev ilk önce gösterilecek şekilde listelenir.

Ödev Ayrıntıları

Mevcut puanlar, açıklamalar ve ödevin son tarihiyle ilgili bilgileri görüntülemek için sayfanın üst tarafındaki ödev başlığına dokunun.

Başlık Kategorileri

Tabloda daha kolay gezinti için kategori başlığına dokunarak başlık kategorilerinin her birine sıralayabilirsiniz.

  • Öğrenci (veya Grup) Adı: Bu başlık, gönderen öğrencinin adını listeler. Bir grup ödevi söz konusu ise, grubun adı listelenir ve kategori başlığında Grup görüntülenir. Anonim Not Verme özelliği etkinleştirilmiş ödevler için, tüm öğrencilerin kimlik bilgileri kaldırılır.
  • Deneme Sayısı: Bu başlıkta deneme sayısı listelenir.
  • Gönderildiği Tarih ve Saat: Bu başlıkta öğrencinin ödevi gönderdiği tarih ve saat listelenir.
  • Not Verildi (veya Not Verilmedi): Not verilmiş gönderimler için, not listelenir. Not verilmemiş gönderimler için, bu alan boş kalır.
  • Gönderildi (veya Gönderilmedi): Yeşil onay işareti, notun öğrenciye gönderildiğini belirtir. Yarı şeffaf gri onay işareti notun taslak olarak kaydedildiğini, ancak henüz öğrenciye gönderilmediğini belirtir.

Bir Gönderime Not Verme

Gönderim ayrıntıları sayfasını açmak üzere bir gönderime dokunun. Gönderimlere not verme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Gönderimlere Puan Verme.

Eksik Gönderimler

Henüz göndermemiş öğrencilerin adlarının altında kırmızı renkte bir "EKSİK GÖNDERİM" metni görünür.