Öğretim Uygulamaları raporu, şu konuları anlamanıza ve şu sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olur:

 • Sınıf Mevcudu

  • Kursun sınıf mevcudu nedir?

  • Sınıf mevcuduna göre kurs dağılımı nedir?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, sınıf mevcudu bakımından ne durumda?

  • Kurs başına sınıf mevcudu nedir?

 • Kurs Erişimi

  • Eğitmen etkinliğine sahip kursların oranı nedir?

  • Eğitmenlerin kursa minimum, maksimum ve ortalama erişim sıklığı nedir?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, eğitmenin yakın zamandaki kurs etkinliği bakımından nasıl durumda?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, eğitmenlerin kursa erişim sıklığı bakımından nasıl durumda?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, öğrencilerin ve eğitmenlerin kursa erişim seviyesi bakımından nasıl durumda?

  • Kurs başına eğitmen katılımı nedir?

 • Kurs Tasarımı ve Organizasyonu

  • Eğitmenler tarafından hangi kurs ögesi türleri kullanılıyor?

  • Kurs ögesi sayısına göre kurs dağılımı nedir?

  • Türüne göre kurs ögesi sayısı nedir?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, kurs ögesi türünün kullanımı bakımından nasıl durumda?

  • Kurs başına içerik ögesi türü kullanımı nedir?

 • Öğrenim Araçlarına Katılım

  • Eğitmenin öğrenim araçlarına katılım gösterdiği kursların oranı nedir?

  • Eğitmenin öğrenim araçlarına katılımına göre kurs dağılımı nedir?

  • Öğrenim aracına göre eğitmen katılımı nedir?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, eğitmenin öğrenim araçlarına katılımı bakımından nasıl durumda?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümüne göre eğitmenin öğrenim araçlarına katılımı nedir?

  • Eğitmenin kurs başına öğrenim araçlarına katılımı nedir?

 • Sanal Sınıfa Katılım

  • Eğitmenlerin sanal sınıfa minimum, maksimum ve ortalama katılım süresi nedir?

  • Collaborate oturumu içeren kursların oranı nedir?

  • Eğitmenin Collaborate oturumlarına katılımına göre kurs dağılımı nedir?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, kurs bazında Collaborate oturumu süresi bakımından nasıl durumda?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, Collaborate oturumlarının kullanımı bakımından nasıl durumda?

  • Kurs başına Collaborate kullanımı nedir?

 

Veri Kaynağı: Blackboard Learn, Class Collaborate

Denetimleri Kullanma

Her bir rapor sekmesinde gösterilen verileri ihtiyacınıza göre filtrelemek ve kapsamını daraltmak için Denetimler bölümünü kullanabilirsiniz. Her sekmede, kullanımınıza sunulan özel Denetimler veya filtreler bulunur. Dilediğiniz zaman geri dönebilir ve denetimlerinizi sıfırlayabilirsiniz.

Her bir denetimin daha ayrıntılı bir açıklamasını Anthology Illuminate Raporlama Sözlüğümüzün Denetimler Bölümü'nde bulabilirsiniz.

Sınıf Mevcudu

Kurslarınızdaki sınıf mevcudu nedir?

Sınıf mevcudu, kayıtlı öğrenci sayısı kursta kayıtlı eğitmen sayısına bölünerek bulunur.

KPI'lar, eğitmen başına minimum, maksimum ve ortalama sınıf mevcudunu gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Sınıf mevcudu 10'un katı olan en yakın sayıya yuvarlanır.
 • Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencileri ve etkin eğitmenleri olan kursları sayar.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.
 • Ortalama, orta değer olarak hesaplanır. Orta değer, veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değerdir.

Sınıf mevcuduna göre kurs dağılımı nedir?

Bu yığınsal çubuk grafik farklı sınıf mevcudu aralıkları altına düşen kursların sayısını gösterir. Grafik, denetim bölümünde seçtiğiniz kurumsal hiyerarşinin alt ögeleri altındaki kursları gösterir.

Görsel filtreleme kullanılabilir

 

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, sınıf mevcudu bakımından ne durumda?

 

Bu tablo, denetim bölümünde seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün alt ögelerinin her biriyle ilgili sınıf mevcudu rakamlarını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Bu tablo, denetim bölümündeki filtrelere dayanır ve görsel filtrelemenin kullanılabildiği veri görselleştirmelerinde görsel filtreleme uygulanmıştır.
 • Ortalama, orta değer olarak hesaplanır. Orta değer, veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değerdir.
 • Sınıf mevcudu 10'un katı olan en yakın sayıya yuvarlanır.

Kurs başına sınıf mevcudu nedir?

Bu tabloda, seçtiğiniz filtrelerin içindeki her kursla ilgili sınıf mevcudu rakamları gösterilmektedir. Bu ölçüm, yalnızca etkin kursları sayar.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Sınıf mevcudu 10'un katı olan en yakın sayıya yuvarlanır.

Kurs Erişimi

Eğitmen etkinliğine sahip kursların oranı nedir?

Bu halka grafik, seçtiğiniz filtrelerin içindeki hiç eğitmen etkinliği olmayan, daha önceden eğitmen etkinliği olan ve yakın zamanda eğitmen etkinliği olan kursların sayısını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Etkinlik yok, kayıtlı eğitmenin toplam etkinliğinin 5 dakikanın altında olmasıdır.
 • Daha önceden etkinlik var, kayıtlı eğitmenin toplam etkinliğinin 5 dakika veya daha fazla olmasına rağmen, son 7 takvim günü içindeki toplam etkinliğinin 5 dakikadan az olmasıdır.
 • Yakın zamanda etkinlik var, kayıtlı eğitmenin toplam etkinliğinin son 7 takvim günü içinde 5 dakika ve üzerinde olmasıdır.

 

Eğitmenlerin kursa minimum, maksimum ve ortalama erişim sıklığı nedir?

Bu KPI'lar eğitmenlerin kursa erişim sıklığına ilişkin minimum, ortalama ve maksimum değerleri gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Ortalama, orta değer olarak hesaplanır. Orta değer, veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değerdir.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, eğitmenin yakın zamandaki kurs etkinliği bakımından nasıl durumda?

Bu yığınsal çubuk grafik, kayıtlı eğitmenlerin seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün her bir alt ögesindeki kurslara son zamanlarda ne sıklıkta eriştiğini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Etkinlik yok, kayıtlı eğitmenin toplam etkinliğinin 5 dakikanın altında olmasıdır.
 • Daha önceden etkinlik var, kayıtlı eğitmenin toplam etkinliğinin 5 dakika veya daha fazla olmasına rağmen, son 7 takvim günü içindeki toplam etkinliğinin 5 dakikadan az olmasıdır.
 • Yakın zamanda etkinlik var, kayıtlı eğitmenin toplam etkinliğinin son 7 takvim günü içinde 5 dakika ve üzerinde olmasıdır.

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, eğitmenlerin kursa erişim sıklığı bakımından nasıl durumda?

Bu yığınsal çubuk grafik, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün her bir alt ögesindeki kurslara kayıtlı eğitmenlerin ne sıklıkta eriştiğini gösterir.

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, öğrencilerin ve eğitmenlerin kursa erişim seviyesi bakımından nasıl durumda?

Bu tablo, kayıtlı öğrenci ve eğitmenlerin seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün her bir alt ögesindeki kurslara ne sıklıkta eriştiğini gösterir.

Kurs başına eğitmen katılımı nedir?

Bu tablo, kayıtlı eğitmenlerin seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir kursa katılımının nasıl olduğunu gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Eğitmen-öğrenci katılım oranı, kayıtlı eğitmenlerin bir kursta geçirdiği saat cinsinden ortalama sürenin öğrencilerin kursta geçirdiği saat cinsinden ortalama süreye bölümüdür.

 

Kurs Tasarımı ve Organizasyonu

Eğitmenler tarafından hangi tür kurs ögeleri kullanılıyor?

KPI'lar; minimum, maksimum ve ortalama kurs ögesi sayısını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Kurs ögeleri, Learn kursunda kullanılan değerlendirmeler, öğrenim araçları ve içeriklerdir.
 • Kurs ögesi sayısı, her bir kurstaki öge sayısının ölçüsüdür.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.
 • Ortalama, orta değer olarak hesaplanır. Orta değer, veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değerdir.

Kurs ögesi sayısına göre kurs dağılımı nedir?

Bu çubuk grafik, farklı kurs ögesi sayısı aralıkları altına düşen kursların sayısını gösterir. Grafik, denetim bölümünde seçtiğiniz kurumsal hiyerarşinin alt ögeleri altındaki kursları gösterir.

Görsel filtreleme kullanılabilir

 

Türüne göre kurs ögesi sayısı nedir?

Bu tabloda, seçtiğiniz filtrelerin içindeki farklı kurs ögesi türlerini eğitmenlerin ne kadar kullandığı ve öğrencilerin bunlara ne kadar eriştiği gösterilmektedir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Bu ölçüm, yalnızca etkin kursları sayar.
 • Kurs ögeleri, Learn kursunda kullanılan değerlendirmeler, öğrenim araçları ve içeriklerdir.
 • Ortalama, orta değer olarak hesaplanır. Orta değer, veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değerdir.

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, kurs ögesi türünün kullanımı bakımından nasıl durumda?

Bu yığınsal çubuk grafik, eğitmenlerin seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün alt ögelerinin her birinde kurs ögesi türlerini nasıl kullandığı gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

Görsel filtreleme kullanılabilir

 

Kurs başına içerik ögesi türü kullanımı nedir?

Bu tabloda, seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir kursta içerik ögelerinin nasıl kullanıldığı gösterilmektedir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:


Öğrenim Araçlarına Katılım

Eğitmenin öğrenim araçlarına katılım gösterdiği kursların oranı nedir?

Bu halka grafik, seçtiğiniz filtrelerin içinde kalan ve eğitmenin etkileşimde veya katkıda bulunduğu ya da eğitmenin öğrenim araçlarına hiç katılım göstermediği kursların sayısını gösterir.

Ek filtre seçenekleri:

Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?

Eğitmenlerin öğrenim araçlarına katılım şeklini değerlendirirken, veri kümenizi tercih ettiğiniz etkileşim ölçümü türüne göre daraltın.

Eğitmenin öğrenim etkileşimi sayısına göre kurs dağılımı nedir?

Bu histogram, seçtiğiniz filtrelerin içinde kalan ve eğitmenin öğrenim araçlarına gösterdiği katılım aralığına göre gruplanmış kursların sayısını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Bu ölçüm, eğitmen etkileşimlerini, katkılarını veya her ikisini birden içeren kursları sayar.
 • Katılım, "Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" ek filtre seçeneğinde seçtiğiniz katılım ölçümüne dayanır.

Öğrenim aracına göre eğitmen katılımı nedir?

Bu tablo, kayıtlı eğitmenlerin seçtiğiniz filtrelerin içindeki farklı öğrenim araçlarına katılım şeklini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Ortalama, orta değer olarak hesaplanır. Orta değer, veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değerdir.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, "Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" ek filtre seçeneğinde seçtiğiniz katılım ölçümüne dayanır.

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, eğitmenin öğrenim araçlarına katılımı bakımından nasıl durumda?

Bu yığınsal çubuk grafik, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün alt ögelerinin her birindeki, eğitmenin etkileşimde veya katkıda bulunduğu ya da eğitmenin öğrenim araçlarına hiç katılım göstermediği kursların sayısını gösterir.

Kurumsal Hiyerarşi Düğümüne göre eğitmenin öğrenim araçlarına katılımı nedir?

Bu tablo, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün alt ögelerinin her birinde eğitmenlerin öğrenim araçlarına katılım şeklini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Eğitmenin-öğrencinin öğrenim araçlarına katılım oranı, ortalama eğitmen katkısı sayısının ortalama öğrenci katkısı sayısına bölümüdür.

Eğitmenin kurs başına öğrenim araçlarına katılımı nedir?

Bu tablo, seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir kursta eğitmenlerin öğrenim araçlarına katılım şeklini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Bu ölçüm, yalnızca etkin kursları sayar.
 • Eğitmenin-öğrencinin öğrenim araçlarına katılım oranı, ortalama eğitmen katkısı sayısının ortalama öğrenci katkısı sayısına bölümüdür.

Sanal Sınıfa Katılım

 

Ek filtre seçenekleri:

Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?

Eğitmenlerin sanal sınıfa katılım şeklini değerlendirirken, veri kümenizi tercih ettiğiniz etkileşim ölçümü türüne göre daraltın.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

Eğitmenlerin sanal sınıfa minimum, maksimum ve ortalama katılım süresi nedir?

 

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Ortalama, orta değer olarak hesaplanır. Orta değer, veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değerdir.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, "Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" ek filtre seçeneğinde seçtiğiniz katılım ölçümüne dayanır.

Collaborate oturumu içeren kursların oranı nedir?

Bu halka grafik, seçtiğiniz filtrelerin içindeki Collaborate oturumu içeren ve içermeyen kursların sayısını gösterir.

Eğitmenin Collaborate oturumlarına katılımına göre kurs dağılımı nedir?

Bu histogram, seçtiğiniz filtrelerin içinde kalan ve kayıtlı eğitmenlerin Collaborate'teki eş zamanlı kurs oturumlarına katılım aralığına göre gruplandırılan kursların sayısını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Katılım, "Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" ek filtre seçeneğinde seçtiğiniz katılım ölçümüne dayanır.

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, kurs bazında Collaborate oturumu süresi bakımından nasıl durumda?

Bu çubuk grafik, bir Collaborate oturumunun ortalama ne kadar sürdüğünü ve seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün alt ögelerinin her birinde kaydedilen Collaborate oturumlarının ortalama süresini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Tüm süre ölçümleri saat cinsindendir.

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, Collaborate oturumlarının kullanımı bakımından nasıl durumda?

Bu tablo, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün alt ögelerinin her birinde eğitmenlerin Collaborate'i nasıl kullandığını gösterir.

Kurs başına Collaborate kullanımı nedir?

Bu tablo, seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir kursta eğitmenlerin Collaborate'i nasıl kullandığını gösterir.