Tek bir kursa ilişkin bütüncül bir rapor olan Kurs Özeti raporu, kurstaki öğrenci ve eğitmen davranışlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar.

Raporda kullanılan bazı terimler Sözlüğümüzde genişletilebilir.

 

Veri Kaynağı: Blackboard Learn.


Denetimleri Kullanma

Diğer raporların aksine, bu rapor önceden filtrelenmemiş olup; kurs odaklı bir rapor oluşturmanız için hazırlanmıştır. İncelemek istediğiniz kursu ve belirli bir zaman dilimini belirtmek için filtreleri seçmeniz yeterlidir.

Her bir denetimin daha ayrıntılı bir açıklamasını Anthology Illuminate Raporlama Sözlüğümüzün Denetimler Bölümü'nde bulabilirsiniz.


Kursa Genel Bakış sekmesi

Kurs ve meta veriler hakkında üst seviyede istatistikler sağlar:

 • Rol başına kayıtlı kişi sayısı
 • Sınıf mevcudu
 • Gönderimlere ve not vermeye ilişkin geri dönüş süresi
 • Alternatif biçimlerin kullanımı

Öğrenci Katılımı ve Performansı sekmesi

Öğrencilerin kursla nasıl etkileşim kurduğu ve öğrencilerin not performansıyla kursta geçirilen süre veya etkinlik türü arasında nasıl bir ilişki olduğu hakkında bilgi sağlar:

 • Kurstaki öğrenim özel durumları
 • Haftalık olarak kursta geçirilen süre
 • Etkileşimlere ve katkılara göre en önemli kurs ögesi türleri
 • Kurs içeriğine öğrenci katılımı
 • Öğrenci performansı (notlar) ve etkinlik (etkileşimler) karşılaştırması
 • Her öğrenciye ait katılım ve performans bilgileri

Öğretim Uygulaması sekmesi

Kurs tasarımı, Eğitmen-Öğrenci katılımı ve öğrenci başarısına göre belirli bir kurstaki öğretim uygulamalarının ayrıntılı bir görünümünü sağlar:


Kurs Tasarımı sekmesi

Kullanılan öge türleri ve zaman içindeki kullanımlarına göre bu kursun nasıl tasarlandığının anlaşılmasını sağlar:

 • Kurs tasarımı-kurslar karşılaştırması
 • Zaman içinde içeriğin kullanımı

_____________________________

Bu raporda gezinmenize yardımcı olacak bilgiler:

 • Tarih Aralığı: Belirli bir tarih aralığı seçtiğinizde, bu zaman aralığı yalnızca şu simgeyle işaretlenmiş görselleştirmeler için geçerli olur: 🗓️
 • Kurumsal Hiyerarşi: Kurumunuzda dörtten (4) fazla düğüm seviyesi varsa dördüncü (4) seviyenin altındaki her şey birleşik bir dize şeklinde gösterilir.
  • Kurumunuzda Kurumsal Hiyerarşi kullanılmıyorsa bazı veri görselleştirmelerinde "Hiyerarşi Yok" ifadesini görürsünüz.
 • Görsel filtreleme: Bazı görselleştirmelerde, verileri kolayca vurgulamak için görsel filtrelemeden yararlanılır. Görsel filtreleme nasıl kullanılır?
  • Kurstaki en önemli 5 rolden yalnızca biriyle ilgili bilgileri görmek için görsel filtrelemeyi kullandığınız takdirde, raporun tamamında yalnızca o rolün verileri vurgulanır.
 • Roller: Rollerle ilgili bilgileri gösterirken (Öğrenci, Eğitmen, Öğretmen Asistanı vb.), ek roller veya tanımlanmamış roller, Diğer şeklinde gruplandırılır.
 • Değerlendirmeler: Yalnızca son tarihi olan kurs değerlendirmeleri buna dâhil edilir.
 • E-posta gönder: Bir öğrenciye veya eğitmene e-posta göndermek için, her sekmenin altındaki tabloda yer alan E-posta Gönder sütunundaki e-posta bağlantısını kullanabilirsiniz. Bağlantı simgesini seçtiğinizde, önceden tanımlanmış e-posta yapılandırmanıza yönlendirilirsiniz.