Değerlendirme ve Not Verme raporu, şu konuları anlamanıza ve şu sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olur:

  • Not verme süresi içinde kaç gönderime not verildi?

  • Gönderimlere ne kadar hızlı not veriliyor?

  • Gönderim türüne göre not verilmesi ne kadar sürüyor?

  • Kaç gönderime not verilmesi gerekiyor?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümü bazında, not verme süresi içinde not verilen gönderimlerin oranı nedir?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, not verme bakımından nasıl durumda?

  • Hangi kurslara not verme süresi içinde not veriliyor?

 

Veri Kaynağı: Blackboard Learn

 

Denetimleri Kullanma

Her bir rapor sekmesinde gösterilen verileri ihtiyacınıza göre filtrelemek ve kapsamını daraltmak için Denetimler bölümünü kullanabilirsiniz. Her sekmede, kullanımınıza sunulan özel Denetimler veya filtreler bulunur. Dilediğiniz zaman geri dönebilir ve denetimlerinizi sıfırlayabilirsiniz.

Her bir denetimin daha ayrıntılı bir açıklamasını Anthology Illuminate Raporlama Sözlüğümüzün Denetimler Bölümü'nde bulabilirsiniz.

Bu rapor, yalnızca son tarihi ayarlanmış olan değerlendirmeleri içerir.


Not verme süresi içinde kaç gönderime not verildi?

Bu halka grafik, seçtiğiniz Beklenen Not Verme Süresi (gün) öncesinde ve sonrasında notları teslim eden eğitmenlerin oranını karşılaştırır.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

  • Eğitmen, notu belirlediğiniz "Beklenen Not Verme Süresi (gün)" ile aynı günde veya öncesinde verdiyse bu not, not verme süresi içindedir.
  • Eğitmen, notu belirlediğiniz "Beklenen Not Verme Süresi (gün)" geçtikten sonra verdiyse bu not, not verme süresi dışındadır.

 

Gönderimlere ne kadar hızlı not veriliyor?

Bu histogram, gün cinsinden ne kadar hızlı not verildiğine göre gönderimlerin sayısını ölçer ve seçtiğiniz Beklenen Not Verme Süresi (gün) esas alındığında işlemlerin not verme süresi içinde mi yoksa dışında mı olduğunu gösterir.

 

Gönderim türüne göre not verilmesi ne kadar sürüyor?

Bu tablo, belirli bir gönderim türüne not verilmesi için geçen minimum, ortalama, orta değer (medyan) ve maksimum gün sayısını ölçer. Tabloda ayrıca, gönderim türüne göre kaç gönderime not verilmesi gerektiği de gösterilir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

  • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.

 

Kaç gönderime not verilmesi gerekiyor?

KPI'lar, not verilmesi gereken gönderimlerin sayısını ve oranını gösterir.

 

Kurumsal Hiyerarşi Düğümü bazında, not verme süresi içinde not verilen gönderimlerin oranı nedir?

Bu yığınsal çubuk grafik, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün içindeki "Not verme süresi içinde" ve "Not verme süresi dışında" not verilen gönderimlerin yüzdelerini karşılaştırır.

 

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, not verme bakımından nasıl durumda?

Bu tablo; kurs sayısı, kayıtlı eğitmen sayısı, etkin öğrenci sayısı, KPI içinde not verilen gönderimler, toplam not verilmeyen gönderim sayısı, gün cinsinden ortalama not verme süresi, kurs başına ortalama not verilmeyen gönderim sayısı bakımından seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri'nin durumunu gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 

Hangi kurslara not verme süresi içinde not veriliyor?

Bu tablo, Kurumsal Hiyerarşi Düğümü içinde yer alan ve gönderimlere seçtiğiniz Beklenen Not Verme Süresi (gün) içinde not verilen kursları gösterir. Ayrıca, tabloda bu kurslar için kayıtlı eğitmen sayısı, etkin öğrenci sayısı, not verilmeyen gönderim sayısı ve gün cinsinden ortalama not verme süresi de gösterilir.