Sosyal ve İş Birliğine Dayalı Katılım raporu şu konuları anlamanıza ve şu sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olur:

 • Öğrenim Araçlarına Katılım
  • Öğrencilerin öğrenim araçlarına katılım oranı nedir?
  • Öğrenim araçlarına göre öğrenci dağılımı nasıl?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, öğrencinin öğrenim araçlarına katılımı bakımından nasıl durumda?

  • Öğrencinin kurs başına öğrenim araçlarına katılımı nedir?

  • Öğrenci başına öğrenim araçlarına katılım seviyesi nedir?

 • Sanal Sınıfa Katılım

  • ​​​Collaborate oturumlarına öğrencilerin katılma oranı nedir?

  • Collaborate oturumlarına katılma oranına göre öğrenci dağılımı nedir?

  • Kurs başına Collaborate oturumlarına öğrenci katılımı nedir?

  • Öğrenci bazında Collaborate oturumlarına katılım seviyesi nedir?

 

Veri Kaynağı: Blackboard Learn, Class Collaborate.


Denetimleri Kullanma

Her bir rapor sekmesinde gösterilen verileri ihtiyacınıza göre filtrelemek ve kapsamını daraltmak için Denetimler bölümünü kullanabilirsiniz. Her sekmede, kullanımınıza sunulan özel Denetimler veya filtreler bulunur. Dilediğiniz zaman geri dönebilir ve denetimlerinizi sıfırlayabilirsiniz.

Her bir denetimin daha ayrıntılı bir açıklamasını Anthology Illuminate Raporlama Sözlüğümüzün Denetimler Bölümü'nde bulabilirsiniz.


Öğrenim Araçlarına Katılım

Öğrencilerin öğrenim araçlarına katılım oranı nedir?

Bu halka grafik; etkin olmayan, öğrenim araçlarıyla etkileşimde bulunan ve bu araçlara katkıda bulunan kayıtlı öğrencilerin sayısını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Etkin olmayan; öğrenim araçlarıyla etkileşimde bulunmayan veya bu araçlara katkıda bulunmayan kayıtlı öğrencilerdir.
 • Etkileşimde bulunan, öğrenim araçlarını inceleyen ancak bu araçlara katkıda bulunmayan kayıtlı öğrencilerdir.
 • Katkıda bulunan, öğrenim araçlarını inceleyen ve bunlarda görev üstlenen kayıtlı öğrencilerdir. Örneğin, bu öğrenciler bir forumu incelemiş ve foruma giriş göndermiştir.

Ek filtre seçeneği:

Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?

Kullanmayı tercih ettiğiniz öğrenim araçları yardımıyla veri kümenizi kayıtlı öğrenci türü ölçümüne göre daraltın.

 • Toplam etkileşim sayısı
 • Haftalık ortalama etkileşim sayısı (orta değer)
 • Toplam katkı sayısı
 • Haftalık ortalama katkı sayısı (orta değer)

Öğrenim araçlarına minimum, maksimum ve ortalama katılım nedir?

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Ortalama, orta değer olarak hesaplanır. Orta değer, veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değerdir.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, "Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" ek filtre seçeneğinde seçtiğiniz katılım ölçümüne dayanır.

Öğrenim araçlarına katılıma göre öğrenci dağılımı nedir?

Bu çubuk grafik, seçtiğiniz filtrelerin içinde kalan ve öğrenim araçlarına gösterdiği katılım aralığına göre gruplandırılan kayıtlı öğrencilerin sayısını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Katılım, "Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" ek filtre seçeneğinde seçtiğiniz katılım ölçümüne dayanır.

Öğrenim aracına göre katılım nedir?

Bu tablo, kayıtlı öğrencilerin seçtiğiniz filtrelerin içindeki farklı öğrenim araçlarına katılım şeklini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Bu ölçüm, yalnızca etkin olan kayıtlı öğrencileri sayar.
 • Katılım, "Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" ek filtre seçeneğinde seçtiğiniz katılım ölçümüne dayanır.

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, öğrencinin öğrenim araçlarına katılımı bakımından nasıl durumda?

Bu yığınsal çubuk grafik, kayıtlı öğrencilerin seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün her bir alt ögesindeki öğrenim araçlarına katılım seviyesini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Katılım, "Hangi katılım ölçümünü görüntülemek istiyorsunuz?" ek filtre seçeneğinde seçtiğiniz katılım ölçümüne dayanır.

Öğrencinin kurs başına öğrenim araçlarına katılımı nedir?

Bu tablo, seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir kursta öğrencilerin öğrenim araçlarına katılım seviyesini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

Öğrenci başına öğrenim araçlarına katılım seviyesi nedir?

Bu tablo, her bir kayıtlı öğrencinin seçtiğiniz filtrelerin içindeki öğrenim araçlarına katılım şeklini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:


Sanal Sınıfa Katılım

Collaborate oturumlarına öğrencilerin katılma oranı nedir?

Bu halka grafik, seçtiğiniz filtrelerin içindeki eş zamanlı Collaborate oturumlarına katılan ve katılmayan kayıtlı öğrencilerin sayısını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Etkin olmayanlar, oturuma katılmamış kayıtlı öğrencilerdir.
 • Etkin olanlar, oturuma katılmış olan kayıtlı öğrencilerdir.

Öğrenim araçlarına minimum, maksimum ve ortalama katılım nedir?

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Ortalama, orta değer olarak hesaplanır. Orta değer, veri kümesi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki değerdir.
 • Minimum, maksimum ve ortalama hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.

Collaborate oturumlarına katılma oranına göre öğrenci dağılımı nedir?

Bu yığınsal çubuk grafik, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün alt ögeleri içinde kalan ve kayıtlı öğrencilerin yüzde cinsinden Collaborate'teki eş zamanlı kurs oturumlarına katılım süresi aralığına göre gruplandırılan kayıtlı öğrencilerin sayısını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Bu ölçüm, hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin hazır bulunduğu oturumlarda kurs başına geçirilen saat cinsinden süre toplamı esas alınarak yapılır.

Kurs başına Collaborate oturumlarına öğrenci katılımı nedir?

Bu tablo, seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir kursta öğrencilerin Collaborate oturumlarına nasıl katıldığını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

Öğrenci bazında Collaborate oturumlarına katılım seviyesi nedir?

Bu tablo, her bir öğrencinin seçtiğiniz filtrelerin içindeki Collaborate oturumlarına ne kadar katıldığını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun: