İş Birliği Oturumu Etkinliği raporu, şu konuları anlamanıza ve şu sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olur:

 • Oturum Etkinliği ve Süresi

  • Kaç oda aktifti?

  • Kaç oturum başlatıldı?

  • Oturum uzunluğu nedir?

  • Tarih bazında oturumların uzunluğu nedir?

 • Oturuma Katılan Kişi Sayısı

  • Kaç adet benzersiz katılımcı mevcuttu?

  • Oturuma katılan kişi sayısı nedir?

  • Oturuma katılan kişi sayısı dağılımı nedir?

 • Oturuma Katılım

  • Kaç oturumda beyaz tahta kullanıldı?

  • Kaç oturumda anket kullanıldı?

  • Kaç adet anket oluşturuldu?

  • Kaç oturumda el kaldırıldı?

  • Kaç kez el kaldırıldı?

  • Kaç sohbet iletisi gönderildi?

  • Katılımcıların durumu neydi?

 

Veri Kaynağı: Class Collaborate

Denetimleri Kullanma

Her bir rapor sekmesinde gösterilen verileri ihtiyacınıza göre filtrelemek ve kapsamını daraltmak için Denetimler bölümünü kullanabilirsiniz. Her sekmede, kullanımınıza sunulan özel Denetimler veya filtreler bulunur. Dilediğiniz zaman geri dönebilir ve denetimlerinizi sıfırlayabilirsiniz.

Her bir denetimin daha ayrıntılı bir açıklamasını Anthology Illuminate Raporlama Sözlüğümüzün Denetimler Bölümü'nde bulabilirsiniz.


Oturum Etkinliği ve Süresi

Kaç oda aktifti?

Bu çizgi grafikler, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı boyunca Class Collaborate'te etkin olan oda sayısını gösterir.

 

Kaç oturum başlatıldı?

Bu çizgi grafikler, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı boyunca Class Collaborate'te başlatılan oturum sayısını gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Hem özel bir kurs odasına hem de söz konusu özel odada istediğiniz sayıda yeni oturum planlama olanağına sahipsiniz.

 

Oturum uzunluğu nedir?

Oturum süresi, oturumun uzunluğunu seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı'na göre hesaplar. KPI'lar, oturum uzunluğu için minimum, maksimum, ortalama, orta değer (medyan) ve toplam değerlerini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Minimum, maksimum, ortalama ve orta değer hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.
 • Veriler, dakika cinsindendir.
 • Yüzde cinsinden fark, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı için oturum uzunluklarının arasındaki farkı belirtir.
 • DIV/0: Seçili Karşılaştırılan Tarih Aralığı için kullanılabilir veri yoktur.

 

Tarih bazında oturumların uzunluğu nedir?

Bu çizgi grafikler, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içindeki oturum uzunluğunu gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Veriler, dakika cinsindendir.

Oturuma Katılan Kişi Sayısı

Kaç adet benzersiz katılımcı mevcuttu?

Bu çizgi grafikler, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içinde Class Collaborate'teki benzersiz katılımcı sayısını tarih bazında gösterir.

 

Oturuma katılan kişi sayısı nedir?

KPI'lar, oturuma katılan kişi sayısı için minimum, maksimum, ortalama ve orta değer (medyan) verilerini gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Minimum, maksimum, ortalama ve orta değer hesaplamaları, diğer gözlemlerle önemli ölçüde farklılık gösteren veri noktalarını içerir.
 • Yüzde cinsinden fark, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı için oturuma katılan kişi sayıları arasındaki farkı belirtir.
 • DIV/0: Seçili Karşılaştırılan Tarih Aralığı için kullanılabilir veri yoktur.

 

Oturuma katılan kişi sayısı dağılımı nedir?

Bu çizgi grafikler, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içinde oturuma katılan kişi sayısı dağılımını tarih bazında gösterir.


Oturuma Katılım

Kaç oturumda beyaz tahta kullanıldı?

Bu KPI'lar, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içinde beyaz tahta kullanılan oturum sayısını gösterir. Beyaz tahta, bir Class Collaborate aracıdır.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 

Kaç oturumda anket kullanıldı?

Bu KPI'lar, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içinde anket kullanılan oturum sayısını gösterir. Anketler, bir Class Collaborate aracıdır.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 

Kaç adet anket oluşturuldu?

Bu KPI'lar, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içinde oluşturulan anketlerin sayısını gösterir. Anketler, bir Class Collaborate aracıdır.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Yüzde cinsinden fark, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı'nda ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı'nda oluşturulan anketlerin sayısı arasındaki farkı belirtir.
 • DIV/0: Seçili Karşılaştırılan Tarih Aralığı için kullanılabilir veri yoktur.

 

Kaç oturumda el kaldırıldı?

Bu KPI'lar, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içinde el kaldırılan oturum sayısını gösterir. El kaldırma, bir Class Collaborate aracıdır.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 

Kaç kez el kaldırıldı?

Bu KPI'lar, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içindeki oturumlar sırasında el kaldırma etkinliği sayısını gösterir. El kaldırma, bir Class Collaborate aracıdır.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Yüzde cinsinden fark, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı için oturumlar sırasında el kaldırma etkinliklerinin sayısı arasındaki farkı belirtir.
 • DIV/0: Seçili Karşılaştırılan Tarih Aralığı için kullanılabilir veri yoktur.
 • Katılımcılar, aynı oturum sırasında birden fazla kez el kaldırabilir.

 

Kaç sohbet iletisi gönderildi?

Bu KPI'lar, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içindeki oturumlar sırasında gönderilen sohbet iletilerinin sayısını gösterir. El kaldırma, bir Class Collaborate aracıdır.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Yüzde cinsinden fark, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı için oturumlar sırasında gönderilen sohbet iletilerinin sayısı arasındaki farkı belirtir.
 • DIV/0: Seçili Karşılaştırılan Tarih Aralığı için kullanılabilir veri yoktur.
 • Katılımcılar, aynı oturum sırasında birden fazla sohbet iletisi gönderebilir.

 

Ne tür sohbet iletileri gönderildi?

Gönderilen sohbet iletisi türü, gönderilen sohbet iletilerinin sayısını türüne göre ölçer.

 

Katılımcıların durumu neydi?

Bu KPI'lar, seçtiğiniz Birincil Tarih Aralığı ve Karşılaştırılan Tarih Aralığı içinde katılımcıların durumunu gösterir.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • DIV/0: Seçili Karşılaştırılan Tarih Aralığı için kullanılabilir veri yoktur.