Anthology Illuminate Raporlama'nın içinde kullanılan terimlere ilişkin küçük bir sözlük:

Denetimler

 • Denetimler: Her rapor sekmesinde yer alan filtreleme seçenekleri bölümü.
 • Tüm notların ortalaması: Notların toplamının toplanan not sayısına bölümüdür.
 • Kurs dönemi: Çalışma döneminin başlangıç ve bitiş noktaları. Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz. Rapor sekmesi, yalnızca seçilen belirli kurs dönemi veya dönemlerindeki mevcut kursların verilerini gösterir.
 • Kurs süresi türü: Kursların farklı süreleri olabilir. Sürekli bir kursun başlangıç veya bitiş tarihi olmaz. Süreli kurslarda, dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiştir.
 • Kurs ögesi türü: Kursa eklenen malzemeler birden fazla biçimde olabilir. Örneğin; öğrenim modülü, Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli (SCORM) paketi, test, ödev, tartışma, günlük, dosya, öğretim araçları ve content market, bağlantı, belge, klasör.
 • Kurs aracı grubu: Değerlendirmeler, İçerik veya Araçlar şeklinde gruplandırılan kurs içerikleri.
 • Kurs rolü: Eğitmenler (E); bir kursta eğitmen, öğretim asistanı, not veren veya kolaylaştırıcı kurs rolüne sahip olup kursta etkinlik gösteren kullanıcılardır.
 • Tarih filtresi türü: Kurslar, oluşturulma tarihlerine veya ayarlandıkları başlangıç tarihine göre filtrelenebilir.
 • Tarih aralığı (başlangıç-bitiş): Rapor sekmesindeki verileri, belirli bir tarih aralığı ile sınırlandırın. Başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki tarih gruplarını ayarlayın.
 • X günün sonunda hiç etkinliği olmayan kayıtlı kişileri hariç tut: Kurslarda öğrenci rolüyle kayıtlı olan ve seçilen gün sayısı geçtiği hâlde henüz hiçbir etkinlikte bulunmamış kullanıcıları kaldırın.
 • Beklenen not verme süresi (gün): Eğitmenin, öğrenci gönderimlerine not vermesi beklenen gün sayısı.
 • Kurs dışındaki oturumları hariç tut: Bir kursun altında oluşturulmamış Class Collaborate oturumu.
 • Tek katılımcılı oturumları hariç tut: Tek katılımcılı oturumlar, eş zamanlı öğrenimi veya sosyal etkileşimi temsil etmez.
 • Olay türü: Kurs erişimini, öge erişimini, toplam erişimi, oturum açmayı, oturumu kapatmayı, oturumun devam ettirilmesini, yapılan gönderimleri ve ultra etkileşimlerini (tıklatmaları) sayar.
 • Son not: Son Not olarak kategorize edilen not.
 • Not hesaplaması: Not verilen diğer ögelere göre notları görüntülemeyi ve atamayı sağlayan formül türü. Yalnızca son notları, tüm notların ortalamasını veya otomatik seçeneğini seçebilirsiniz. Otomatik seçeneği, son notlar mevcutsa doğrudan son notları, son notlar mevcut değilse tüm notların ortalamasını kullanır.
 • Not sınırı: Belirli bir not için gereken minimum not. Örneğin, notu %70 veya üzerinde olan öğrenciler geçer. Notu %70'in altında olan öğrenciler kalır. Bu örnekte, not sınırı %70'tir.
 • Mevcut olmayan kayıtlı kişileri dâhil et: Mevcut olmayan, etkinleştirilmemiş ve silinmiş öğrenci kayıtlarını hesaba katar.
 • Son notun yalnızca notlar bölümünü dâhil et: Yalnızca son nota katkıda bulunmuş olan notlara göre filtreleyin.
 • Kurumsal hiyerarşi - Seviye 1, 2, 3, 4 ve üstü: Verilerin, Blackboard Learn'ün içindeki birden fazla seviyeye sahip kurumsal çerçevenizin hangi seviyesine kadar filtreleneceğini tanımlayın. Örneğin; okullara, departmanlara, akademik programlara veya belirli kurslara göre.
 • Temel kullanım metriği: Toplam etkileşim sayısını, araçlarda harcanan süreyi, kullanıcı sayısını, araç sayısını, kurs sayısını veya araç erişim sayılarını ölçer.
 • Şu zaman aralığındaki etkinliği göster: Tüm öğrenci etkinliğini, ayarlayabileceğiniz belirli bir tarih aralığındaki etkinliği, mevcut dönemler içindeki veya son 3 hafta içindeki etkinliği görmeyi seçebilirsiniz.
 • Dönemler içindeki kursları göster: Belirli bir kursla ilişkilendirilmiş belirli dönemleri seçmenize olanak tanır.
 • Şunlar arasındaki araç kullanımı karşılaştırmasını göster: Neyi karşılaştırmak istediğinizi seçmenize olanak tanır. Örneğin belirli bir tarih aralığı, üç aylık dönem veya yıl seçebilirsiniz.
 • Öğrenci kurs etkinliği türü: Öğrenci etkinliği için öğrencilerin kursa son erişim tarihinin mi yoksa kursa yaptıkları son katkı verilerinin mi esas alınacağını tanımlayın.

 


A

 • Etkin kullanıcı: Seçilen zaman aralığı içinde Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) en az bir oturumu olan kullanıcı.
 • Etkin öğrenci kayıtları: Blackboard Learn'de bir kursa öğrenci rolüyle kayıtlı olup kursa erişmiş ve etkinlik göstermiş kullanıcılar. Bir günlük etkinlik sonrasında kursu bırakan öğrenciler buna dâhildir.
 • Etkin eğitmen kayıtları: Blackboard Learn'de bir kursa eğitmen rolüyle kayıtlı olup kursa erişmiş ve etkinlik göstermiş kullanıcılar.
 • Etkin kurs: Seçilen zaman aralığı içinde en az bir kullanıcı etkinliği kaydı olan kurs.
 • Alternatif biçimler: LMS içinde Anthology Ally'ın orijinal kurs içeriği materyallerinden oluşturduğu ve içeriği hem öğrenciler hem de eğitmenler için erişilebilir hâle getiren tüm farklı biçimlerdir. Alternatif biçimlerden bazıları şunlardır: Elektronik Braille, ses (mp3), PDF, HTML, ePub, çevrilmiş sürüm ve BeeLine Reader.
 • Erişime açık kurs: Öğrencilerin kursu ve kursun içeriklerini görebilmesi ya da bu ögelere erişebilmesi için kursun kayıtlı öğrencilerin erişimine açılması gerekir.
 • Kursun erişime açık olduğu gün sayısı: Kursun öğrencilerin erişimine açık olduğu gün sayısı.
 • Değerlendirme: Ödevler, testler ve ölçme sınavları gibi kursta kullanılan değerlendirme ögeleri.

B


C

 • Sınıf mevcudu: Kayıtlı öğrenci sayısının kursta eğitmen rolüne sahip olan kullanıcı sayısına bölümüdür.
 • Kurs sayısı: Kursların sayısı.
 • Kurs süresi: Bir kursun başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zaman.
 • Güncel son not: Kurstaki bir öğrencinin normalleştirilmiş (%) not puanını ölçer. Örneğin, kurstaki bir öğrencinin toplam notu 20 puan üzerinden 15 ise normalleştirilmiş notu %75 olacak ve %70-79 bandında sayılacaktır. Bu ölçüm, yalnızca herhangi bir notun gönderildiği kursları ve yalnızca etkin öğrencileri sayar.
  • Tamamlanan kurslarda güncel son not, Blackboard Learn'deki haricî not sütununda bildirilen nottan yararlanarak hesaplanır.
  • Henüz tamamlanmamış olan kurslar içinse güncel son not, güncel nottan ve kalan değerlendirmeler hakkındaki bilgilerden öngörülen bir not oluşturulacak şekilde yararlanılarak hesaplanır. Öngörülen puanlar için, tamamlanan değerlendirmelerdeki performansın sürdürüleceği varsayılır.
 • Kurs içeriği ögeleri: Herhangi bir öğretim veya çalışma kaynağı. İçerik ögeleri; öğretim programları, dosya ekleri, öğrenim modülleri, SCORM paketleri ile üçüncü taraf içeriklerin veya araçların bağlantıları dâhil olmak üzere bir kursta kullanılan öğretim amaçlı kurs ögeleridir.
 • Karşılaştırılan tarih aralığı: Birincil tarih aralığınızı karşılaştırmak istediğiniz dönem.
 • Katkılar: Kursta yapılan en dinamik etkinliklerdir. Tartışmalara, bloglara veya günlüklere gönderilen yorumların yanı sıra gönderilen anketleri, testleri veya ödevleri de ölçerler.
 • Kurs odası: Kursunuza özel, açık bir oturum.
 • Kurs Aracı: Duyurular, tartışma forumları, wiki'ler, bloglar ve günlükler dâhil olmak üzere kursta kullanılan kurs aracı ögeleri.

D


E

 • Katılım: Kursta geçirilen süre, öge erişim sayıları, kurs içeriği ile etkileşimler ve/veya kurs içeriğine yapılan katkılar ile ölçülebilir.

F

 • Klasör derinliği: Blackboard Learn'deki klasörler içinde yer alan kurs içeriklerinin seviyelerini ve öğrencilerin kurstaki belirli ögelere erişmek için ne kadar derine indiklerini ifade eder.
 • Öğrenci erişimi sıklığı: Kursun erişime açık olduğu günlerin içinde öğrencinin kursu ziyaret ettiği günlerin yüzdesini ölçer. Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencileri sayar. Kurs sona erdiyse yüzde, kursun başından sonuna kadar geçen toplam gün sayısı esas alınarak hesaplanır. Kurs devam ediyorsa yüzde, kursun başlangıcından o ana kadar geçen gün sayısı esas alınarak hesaplanır.

G

 • Not verilen ve not verilmeyen kayıtlar: Kurstaki not verilen ve not verilmeyen ögelere sahip etkin kayıtlı öğrencilerin sayısını gösterir.
 • Not Dağılımı: Kurs içinde notların nasıl dağıldığını gösterir. Not dağılımı yüzdesi ne kadar küçük olursa o kadar fazla sayıda öğrenci benzer notlar almış demektir. Not dağılımı, bir not kümesindeki üst %75'lik ve alt %25'lik çeyrek dilimleri arasındaki fark olarak (çeyrekler arası aralık) hesaplanır.
 • Not sınırı: Belirli bir not için gereken minimum not. Örneğin, notu %70 veya üzerinde olan öğrenciler geçer. Notu %70'in altında olan öğrenciler kalır. Bu örnekte, not sınırı %70'tir.

H


I

 • Etkin olmayan öğrenci kayıtları: Bir kursa kayıtlı olan ancak kurs süresi boyunca herhangi bir etkinliği olmayan öğrenciler.
 • Not verme süresi içinde: Eğitmenin, Denetimler'de seçilen "Beklenen Not Verme Süresi (gün)" içinde veya öncesinde notu göndermesi.
 • Etkileşimler: Kursta gerçekleştirilen minimum etkinliklerdir. Erişim, tıklatma, görüntüleme veya öge indirme sayılarını ölçerler.
 • Kayıtlı eğitmenler: Kurs listesine eğitmen rolüyle eklenen kullanıcılar.
 • Eğitmenin kursa erişim sıklığı: Eğitmenin veya eğitmenlerin kursu ziyaret ettiği günlerin kursun erişime açık olduğu günlere oranını yüzde cinsinden gösterir. Kurs sona ermişse yüzde, kursun başından sonuna kadar olan toplam gün sayısına göre hesaplanır. Kurs devam ediyorsa yüzde, kursun o ana kadar erişilebilir olduğu gün sayısına göre hesaplanır. Kursta birden fazla eğitmen varsa bu ölçüm, söz konusu kursa kayıtlı tüm eğitmenlerin verilerini dikkate alır.
 • Erişime göre eğitmen-öğrenci katılım oranı: Eğitmenlerin kursta geçirdiği saat cinsinden ortalama sürenin öğrencilerin kursta geçirdiği saat cinsinden ortalama süreye bölümüdür.
 • Eğitmen-öğrenci öğrenim araçlarına katılım oranı: Ortalama eğitmen katkısı sayısının ortalama öğrenci katkısı sayısına bölümüdür.
 • Eğitmenin sanal sınıfa katılımı: Kayıtlı eğitmenlerin Collaborate oturumlarında geçirdiği saat cinsinden süre.

J


K


L

 • Kursa son erişim tarihi: Kullanıcıların kursunuza en son eriştiği tarihi esas alır.
 • Kursa son katılım tarihi: Öğrencilerin kursunuzdaki genel etkinliğini esas alır. Öğrencinin kursta çalıştığı süreyi, "tıklatmaların" sağladığı verileri kullanarak ölçer. Öğrencilerin, kurstaki bir şeyi tıklattığı andan itibaren kurs dışında bir şeyi tıklatıncaya ya da oturumu kapatıncaya kadar geçen süre içerisinde kursta çalıştıkları varsayılır. Oturum zaman aşımına uğrarsa ölçüm yalnızca kurs içindeki son tıklatmaya kadar olan süreyi sayar. Kurs içindeki son tıklatma ile zaman aşımı arasındaki süre hesaba katılmaz.
 • Geç değerlendirmeler: Son tarih geçtikten sonra tamamlanan değerlendirmeler.
 • Öğrenim özel durumları: Özel durumlar, Blackboard Learn'de belirlenen istisnalardır. Eğitmenlerin belirli öğrencileri son tarihler veya süre sınırları gibi kursun aşırı zorlayıcı unsurlarından muaf olacak şekilde işaretlemesine olanak tanırlar.
 • Öğrenim araçları: Tartışmalar, ödevler gibi dâhilî araçlardan başlayıp üçüncü taraf eklentilere ve LTI'ya kadar uzanan, LMS'de mevcut tüm araçlar.

M


N


O

 • Not verme süresi dışında: Eğitmenin, Denetimler'de seçilen "Beklenen Not Verme Süresi (gün)" geçtikten sonra notu göndermesi.
 • Zamanında gönderilen değerlendirmeler: Son tarihte veya daha önce tamamlanan değerlendirmeler.
 • Zamanı geçen değerlendirmeler: Değerlendirmeler tamamlanmamıştır. Son tarih geçmiştir.

P

 • Daha önceden etkin olan öğrenciler: 8 gün veya daha önce kursta etkinlik gösteren öğrenciler.
 • Birincil tarih aralığı: Referans tarih olarak ayarlamak istediğiniz dönem.

Q


R

 • Yakın zamanda etkin olan öğrenciler: Son 7 gün içinde kursta etkinlik gösteren öğrenciler.

S

 • SCORM Paketleri: Kursunuzda kullanabileceğiniz bir web tabanlı öğrenme içeriği türü SCO veya Paylaşılabilir İçerik Nesnesi olarak adlandırılır. Bu SCO’lar, içerik paketi denilen sıkıştırılmış bir ZIP dosyası olarak oluşturulur. Sıkıştırılmış dosya dizine çıkarılabilir ve içerik oynatıcı aracılığıyla görüntülenebilir. Genellikle ayrı içerikler veya bütün hâlindeki paketler size okullar, yayıncılar, ticari kuruluşlar ya da diğer kaynaklar tarafından sağlanır.
  • SCORM Motorunun etkin olup olmayacağını Kurumunuz belirler. Kurumunuz tarafından etkinleştirdiği takdirde, karşıya yüklenen tüm yeni içerik paketleri ve yeniden karşıya yüklenen mevcut içerik paketleri için varsayılan içerik yürütücüsü SCORM Motoru Building Block olur.
 • Kayıtlı öğrenciler: Kurs listesine öğrenci rolüyle eklenen kullanıcılardır.
 • Öğrencilerin Collaborate oturumlarına katılımı: Kayıtlı öğrencilerin Collaborate'teki eş zamanlı kurs oturumlarına katıldıkları süreyi yüzde cinsinden gösterir. Bu ölçüm, hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin hazır bulunduğu oturumlarda kurs başına geçirilen saat cinsinden süre toplamı esas alınarak yapılır. Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencileri sayar. Collaborate kullanmıyorsanız herhangi bir veri gösterilmez.
 • Eş zamanlı oturum: Hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin hazır bulunduğu Class Collaborate oturumu.
 • Gönderim: Öğrencinin ödevi bitirmesi ve Gönder'i seçmesi.

T

 • Araç kullanımı: Aracın veya araçların kullanımını ifade eder. Kullanım; araçlara erişim sayısı, kullanıcı sayısı, toplam etkileşim veya katkı sayısı, araçlarda geçirilen süre, bir kurstaki araç sayısı ve bir aracı kullanan kursların sayısı ile ölçülebilir.

U

 • Benzersiz kullanıcı/katılımcı: Her kullanıcının veya katılımcının farklı bir kimlik numarası vardır. Bu kimlik numarası; aynı kullanıcının, örneğin aynı oturuma iki kez katıldığında, iki ayrı kişi gibi değerlendirilmemesini sağlar.
 • Benzersiz öğrenci: Her öğrencinin, aynı kullanıcının iki ayrı kişi gibi değerlendirilmemesini sağlayan farklı bir kimlik numarası vardır.
 • Zamanı yaklaşan değerlendirmeler: Değerlendirmeler henüz tamamlanmamıştır. Son tarih henüz gelmemiştir.

V


W


X


Y


Z